Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان ...
» ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی ...
» بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده ...
» معیارهای مالی در صنعت بیمه
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
مدیریت بر مبنای زهد اسلامی

نویسندگان:
مریم پورعینی
maryamporeiny@yahoo.com

 

چکیده TMBA:
تئوری و نظریات مدیریت زمانی می توانند در اداره امور جامعه کار ساز و موثر باشد که بر مبنای فرهنگ و سنت ها و آداب جامعه شکل گرفته باشند و بر همین منوال در سازمان ها استقرار یافته و اجرا شوند. نظریه های کاربردی سازمان و مدیریت زمانی گرانبار از ارش های جانعه بوده و کامیابی و توفیق مجریان در به کارگیری آنها در گروی توجه دقیق به باورها و سنت ها و اعتقادات جامعه است (الوانی، سید مهدی، 87).
در سبک مدیریت اسلامی وظایف مدیران را از منظر شریعت اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.اصول مدیریت اسلامی بر مبنای ارزش های اسلامی است به طوری که مدیران را یاری دهد تا با بهره جویی از رهنمودهای اعتقادی به کار خود بپردازند.انقلاب اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلام شکل گرفته و قانون اساسی پیاده شدن ارزش های اسلامی را در صحنه سازمان ها و نهاد های اجتماعی ،هدف قرار داده است. فرض بر این است که رهنگ باید اسلامی باشد، رهبری و مدیریت باید اسلامی باشد و تفاوت های ماهوی و اساسی بین مدیریت ارزش محور و مدیریت واراداتی به چشم بخورد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت، اسلامی، زهد، فرهنگ، آداب جامعه

 

ادامه مطلب