Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان ...
» ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی ...
» بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده ...
» معیارهای مالی در صنعت بیمه
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
معیارهای مالی در صنعت بیمه

نویسنده: مرتضی ایلات                                                                                  
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی–بین الملل مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
بیمه عملی است که در آن بیمه گذار تعهد می کند در صورت بروز حادثه های خاصی خسارات وارده را پرداخت نماید. در صنعت بیمه شاخصهای کلیدی مالی و غیر مالی متعددی وجود دارد. شاخصهایی مانند شاخصهای کلیدی عملکرد، شاخصهای مالیاتی، شاخص بازاریابی، شاخص ارزشی و... . در این مقاله بعد از معرفی برخی ویژگیهای صنعت بیمه، شاخصهای موجود در این صنعت بیان شده اند و مورد بحث قرار گرفته اند.
 

 

واژگان کلیدی: بیمه، شاخصهای کلیدی عملکرد، بیمه گذار، اقتصادی، مالی

 

ادامه مطلب