Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان

نویسندگان:
کامران قائم‌مقامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
ghaemmaghamik@gmail.com
اکرم توکلی جویباری
کارشناس حسابداری، دانشگاه پیام نور آمل

چکیده TMBA:
آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای سطح مهارت کارکنان می‌باشد. افزایش سطح مهارت در انجام وظایف، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری کارکنان می‌شود. این موضوع موجب افزایش میزان رضایت‌مندی شغلی می‌شود. از دیگر سو سبک رهبری در سازمان، تأثیر بسزایی بر میزان رضایت شغلی کارکنان و همسو شدن آنان با اهداف سازمانی دارد. اینکه به کارکنان این اجازه داده شود تا حدی در تصمیمات مشارکت داشته باشند و بهره‌گیری از هوش هیجانی و مدیریت احساسات در تصمیم‌گیری‌ها و رهبری سازمان حضوری فعال و مشارکتی داشته باشند. این مطالعه باهدف بررسی رابطه بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان انجام‌ شده است. در سازمانهایی که از الگوهای مدیریت مشارکتی برای مدیریت در سطوح مختلف سازمان استفاده می‌کنند، کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیاز به داشتن مهارت مدیریت هیجان و استفاده از هوش هیجانی دارند. با گنجاندن این موضوع در آموزشهای ضمن خدمت علاوه بر ارتقای کارایی و بهره‌وری کارکنان، منجر به رضایت شغلی آنان نیز می‌شود. در این پژوهش مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی و هوش هیجانی به روش کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی، هوش هیجانی.

 

ادامه مطلب