Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان ...
» ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی ...
» بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده ...
» معیارهای مالی در صنعت بیمه
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان

نویسندگان:
کامران قائم‌مقامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
ghaemmaghamik@gmail.com
اکرم توکلی جویباری
کارشناس حسابداری، دانشگاه پیام نور آمل

چکیده TMBA:
آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای سطح مهارت کارکنان می‌باشد. افزایش سطح مهارت در انجام وظایف، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری کارکنان می‌شود. این موضوع موجب افزایش میزان رضایت‌مندی شغلی می‌شود. از دیگر سو سبک رهبری در سازمان، تأثیر بسزایی بر میزان رضایت شغلی کارکنان و همسو شدن آنان با اهداف سازمانی دارد. اینکه به کارکنان این اجازه داده شود تا حدی در تصمیمات مشارکت داشته باشند و بهره‌گیری از هوش هیجانی و مدیریت احساسات در تصمیم‌گیری‌ها و رهبری سازمان حضوری فعال و مشارکتی داشته باشند. این مطالعه باهدف بررسی رابطه بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان انجام‌ شده است. در سازمانهایی که از الگوهای مدیریت مشارکتی برای مدیریت در سطوح مختلف سازمان استفاده می‌کنند، کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیاز به داشتن مهارت مدیریت هیجان و استفاده از هوش هیجانی دارند. با گنجاندن این موضوع در آموزشهای ضمن خدمت علاوه بر ارتقای کارایی و بهره‌وری کارکنان، منجر به رضایت شغلی آنان نیز می‌شود. در این پژوهش مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی و هوش هیجانی به روش کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی، هوش هیجانی.

 

ادامه مطلب