Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارت ...
» بررسی نقش تجزیه و تحلیل مشتری در بهبود عملکرد مالی بانک صادرات استان ا ...
» مطالعه اثر خودپنداری افراد بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن (مورد مطال ...
» نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای ...
» توسعه انرژیهای نو راهبرد مولد اشتغال سبز مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاوم ...
» شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر آمیخته‌های بازاریابی با روش MC ...
» شناسایی موانع توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط ...
» تدوین مدل ارتقای وفاداری مشتریان از منظر RCM و از روش MODM ...
» بررسی مطالعه بازاریابی، بازارها و رفتار مصرف‌کنندگان اسلامی ...
» رشد درونزاي اقتصادي، با تأکيد بر نقش سرمايه در اقتصاد ايران ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی بکارگیری نوآوری و فناوری اطلاعات بر هوش تجاری در سازمان

نویسندگان:   
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محدثه وطن خواه
مؤسسه آموزش عالی هدف
mazisalmani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در دنیای امروز که به شدت رقابتی و به طور فزاینده نامطمئن است، شرکت ها و سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خودشان را تضمین کنند باید خلاق و نوآور باشند و تسلط بر فناوری های جدید و نوآوری مقوله ای ضروری برای حفظ پویایی سازمان در برخورد با خطرات احتمالی می باشد و قدرت رقابت پذیری را در یک سازمان افزایش می دهد. سازمان های تجاری برای حفظ بقا و پایداری خود در شرایط بازار باید فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از فن آوری های مدرن که هوش تجاری نامیده می شود، بروز رسانی نماید.در مقاله حاضر ابتدا هوش تجاری را تعریف و سپس آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم و همچنین به بررسی ضرورت تاثیر نوآوری و فناوری اطلاعات در هوش تجاری و نقش تکنولوژی های نو در حصول ماکزیمم ارزش از خدمات هوش تجاری پرداخته ایم.
واژگان کلیدی: نوآوری، فناوری اطلاعات، هوش تجاری

 

ادامه مطلب