Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی بکارگیری نوآوری و فناوری اطلاعات بر هوش تجاری در سازمان

نویسندگان:   
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محدثه وطن خواه
مؤسسه آموزش عالی هدف
mazisalmani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در دنیای امروز که به شدت رقابتی و به طور فزاینده نامطمئن است، شرکت ها و سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خودشان را تضمین کنند باید خلاق و نوآور باشند و تسلط بر فناوری های جدید و نوآوری مقوله ای ضروری برای حفظ پویایی سازمان در برخورد با خطرات احتمالی می باشد و قدرت رقابت پذیری را در یک سازمان افزایش می دهد. سازمان های تجاری برای حفظ بقا و پایداری خود در شرایط بازار باید فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از فن آوری های مدرن که هوش تجاری نامیده می شود، بروز رسانی نماید.در مقاله حاضر ابتدا هوش تجاری را تعریف و سپس آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم و همچنین به بررسی ضرورت تاثیر نوآوری و فناوری اطلاعات در هوش تجاری و نقش تکنولوژی های نو در حصول ماکزیمم ارزش از خدمات هوش تجاری پرداخته ایم.
واژگان کلیدی: نوآوری، فناوری اطلاعات، هوش تجاری

 

ادامه مطلب