Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی مطالعه بازاریابی، بازارها و رفتار مصرف‌کنندگان اسلامی

نویسنده:
حسین‌علی سلطانی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی
دانشکده اقتصاد ـ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران
hoseinalisoltani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در جهان اسلام امروز، مصرف‌گرایی و مصرف به‌واسطه ارزان بودن و در دسترس بودن محصولات و خدمات با تفکیکی گسترده و هدفمند در سطوح مختلف نیازهای مصرف‌کنندگان مسلمان، یک مسئله در حال ظهور است. ارزان بودن و دسترسی‌پذیری وسیع محصولات و خدمات نه‌تنها بر مصرف بلکه بر نحوه مصرف هم تأثیر گذاشته است. مصرف‌کنندگان امروزی مسلمان می‌توانند از بین طیف وسیعی از محصولات و خدمات انتخاب کنند. در این مقاله تحت عنوان «بررسی مطالعه بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده اسلامی» سعی دارد تا مفهوم‌سازی جامع از بازاریابی اسلامی و اصول اساسی رفتار مصرف‌کنندگان آن با در نظر گرفتن دین اسلام فراهم آورد. این بحث بیان می‌دارد که: تحلیل‌های تاریخی و سیاسی بازارها و پدیده‌های بازاری در مناطق مسلمان‌نشین تنها یک جایگزین برای فرایند مقایسه بین غرب و اسلام است. استثناء قرار دادن مصرف‌کنندگان مسلمان باعث افزایش و بدتر شدن سوءتفاهم ازنظر فرهنگی می‌شود.
واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، بازاریابی اسلامی، مسلمانان

 

ادامه مطلب