Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارت ...
» بررسی نقش تجزیه و تحلیل مشتری در بهبود عملکرد مالی بانک صادرات استان ا ...
» مطالعه اثر خودپنداری افراد بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن (مورد مطال ...
» نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای ...
» توسعه انرژیهای نو راهبرد مولد اشتغال سبز مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاوم ...
» شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر آمیخته‌های بازاریابی با روش MC ...
» شناسایی موانع توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط ...
» تدوین مدل ارتقای وفاداری مشتریان از منظر RCM و از روش MODM ...
» بررسی مطالعه بازاریابی، بازارها و رفتار مصرف‌کنندگان اسلامی ...
» رشد درونزاي اقتصادي، با تأکيد بر نقش سرمايه در اقتصاد ايران ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
توسعه انرژیهای نو راهبرد مولد اشتغال سبز مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
عارف بهروز
پژوهشگر و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
Aref.behrooz2013@gmail.com

TMBA چکیده:
دراین مقاله با یک روش تحلیلی -توصیفی اقدام به مفهوم سازی الگوهای اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری نقش انرژی¬های نو در تحقق این تئوری از طریق ایجاد اشتغال سبز(Green Job) شده است. این نتیجه حاصل شد که با توجه  به ظرفیت های مناسب در انرژی های تجدیدپذیر و بیکاری قابل توجه در کشور ایران از این رو از طریق توسعه هرچه بیشتر انرژی های نو در نقاط استراتژیک کشور می توان اشتغال زیادی در کشور ایجاد کرد و گامی بزرگ در جهت تحقق الگوهای اقتصاد مقاومتی برداشت.
کلید واژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، انرژی تجدیدپذیر، اشتغال سبز، بیکاری.

 

ادامه مطلب