Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارت ...
» بررسی نقش تجزیه و تحلیل مشتری در بهبود عملکرد مالی بانک صادرات استان ا ...
» مطالعه اثر خودپنداری افراد بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن (مورد مطال ...
» نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای ...
» توسعه انرژیهای نو راهبرد مولد اشتغال سبز مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاوم ...
» شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر آمیخته‌های بازاریابی با روش MC ...
» شناسایی موانع توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط ...
» تدوین مدل ارتقای وفاداری مشتریان از منظر RCM و از روش MODM ...
» بررسی مطالعه بازاریابی، بازارها و رفتار مصرف‌کنندگان اسلامی ...
» رشد درونزاي اقتصادي، با تأکيد بر نقش سرمايه در اقتصاد ايران ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای خرده فروشی

نویسنده:
رامین کاظمی گل خندان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه باهنر کرمان
raminkazemigolkhandan@yahoo.com

TMBA چکیده:
این مقاله یافته های تجربی مشخصی درباره گروههای نسلی و رفتار خرید آنها ارائه می‌کند. بازاریابی بسیار وابسته به تقسیم بندی بازار است. سن تولد یک راه مفید برای ایجاد گروههاست. بخشها را توصیف می کند اما کمکی به فهم انگیزش بخش نمی کند. اگرچه رویدادهای محیطی، در طی دوران زندگی ایجاد ارزش می کند و در زندگی فرد بدون تغییر باقی می ماند. چنین ارزش هایی یک پیوند مشترک برای کسانی که در گروه سنی یا گروه نسلی هستند ایجاد می کند. تقسیم بندی بر اساس دوران زندگی یک رویکرد تقسیم بندی بهتر نسبت به سن تولد است. این مقاله به مقایسه ی دوگروه مشخص می پردازد: انفجار جمعیت و نسل Y، با توجه به رفتار خرید، درگیری خرید برای غذا، پوشاک و اتومبیل. برای این سه نوع محصول، انفجار جمعیت ارزش بیشتری به تجربه خرده فروشی و خدمات فروشگاه نسبت به نسل Y قائل هستند. برای انفجار جمعیت، فرآیند خرید با یک خرده فروش که مورد اطمینان مشتری است و پیشنهاد برای انتخاب محصول درست می دهد، شروع می شود. در حالی که برای نسل Y فرآیند خرده فروشی با انتخاب یک محصول شروع می شود. این مقاله مفاهیمی برای استراتژی های خرده فروشی ارائه می دهد که برای گروه های نسلی  مختلف جذبه داشته باشد و چگونگی ایجاد روابط با مشتری برای خرده فروش را در نظر می گیرد.
کلمات کلیدی: گروه های نسلی، بازاریابی نسلی، تقسیم بندی بازار، نسل Y ، انفجار جمعیت، رفتار مصرف کننده، درگیری خرید، استراتژی های خرده فروش

 

ادامه مطلب