Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند

نویسنده:
منصوره صادقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
m_sadeghi2701@yahoo.com
 
TMBA چکیده:
در دهه های اخیر، به تدریج بسته بندی های مصرف کننده و کاربرد آن مورد توجه قرار گرفت وامروزه بسته بندی عاملی اساسی برای  فروش محصول است و شرکت های مختلف برای افزایش توان رقابت خود بر آن تمرکز  می کنند . از آنجایی که اولین عاملی که مصرف کنندگان هنگام خرید مشاهده می کنند، بسته بندی محصول است. لذا  عنصر زیربنایی  موفقیت  یک محصول  در بازاربسته بندی است. از طرفی دیگر هم صنایع غذایی یکی از مهم ترین شاخه های صنعت در جهان هستند. مشخصه اصلی این صنعت گوناگونی آن می باشد. محصولات غذایی در مراکز مختلف تولید می شوند. این گستره،  از تولید کنندگان محلی با ویژگی های بومی گرفته تا شرکت های چند ملیتی که در سطح جهان عمل می کنند، را در بر می گیرد. برای ایجاد انگیزه در خریدار، بسته بندی باید قادر باشد توجه مشتری را در قفسه های فروشگاه جلب کند. به همین خاطر طول عمر محصولات و به دنبال آن بسته بندی، کوتاه و کوتاه تر می شود. صنایع غذایی چاره ای ندارند جزاین که به تناوب، ایده های جدیدی را در بسته بندی ها، شرکت های بزرگ را قادر ساخته تا نقش شاخص خود را در بازار دیگر پیدا کنند.لذا این مقاله با پرداختن به ادبیات موضوع که شامل بسته بندی، تصویر ذهنی برند، شکل بسته بندی،رنگ بسته بندی،شخصیت برندو باورها در مورد برند دارد، سعی در شناساندن بهتر این مفاهیم به خوانندگان محترم دارد.

كلمات كليدي: بسته بندی، تصویر ذهنی برند، شکل بسته بندی،رنگ بسته بندی،شخصیت برند،باورها در مورد برند

 

ادامه مطلب