Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه موردی استان کردستان)

نویسنده:
محسن غظنفری اطهر
دانشگاه علمی کاربردی، مرکز بیجار
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
mohsenghazanfari65@gmail.com

TMBA چکیده:
دوران جديد با رشد و توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي همراه بوده است. از جمله اين موارد مي‌توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، شهرهاي الكترونيك، دولت الكترونيكي و در مجموع به زندگي الكترونيكي اشاره كرد كه هر يك از اين پديده‌ها در بعدي از زندگي بشر تأثيرگذار بوده است. دوراني كه از آن به عنوان عصر ديجيتال ياد مي‌شود، دوري از پديده‌هاي فوق، اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. پديده دولت الكترونيكي هم، مفهومي است كه در‌دهه‌هاي اخير مطرح شده و به چالش رقابت برانگيز بين دولتها تبديل گرديده است. حال دولتها برآنند كه با استقرار اين پديده، از مزاياي آن بهره بگيرند. پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي در مورد تعيين موانع استقرار و راهكارهاي پياده‌سازي دولت الكترونيك در ايران مي‌باشد و پژوهشگر با انتخاب نمونه آماري استان کردستان اقدام به آزمون فرضيه هاي مطرح شده با استفاده از آزمون كايدو پرداخته است و سپس راهكارها و پيشنهادات خود را ارائه داده است.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک

 

ادامه مطلب