Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
ارتباطات یکپارچه بازاریابی

 

استفاده از تبلیغات و فعالیتهای پیشبردی برای ایجاد مارک تجاری

 

نویسنده: تام دانکن

مترجمان: دکتر بهرام رضازاده، مهندس کیوان قاسمبگلو

تعداد صفحه: 228 صفحه

قیمت: 3500 تومان

تاشر: انتشارات یاس نبی

عنوان اصلی کتاب: (Integrated Marketing Communication (IMC

Using Advertising & Promotion to Build Brands

پیشتر در عرصه‌ی کتابهای مربوط به ارتباطات بازاریابی، جای خالی یک کتاب تخصصی احساس می‌شد، بدین‌رو مترجمان این کتاب، با درک بموقع این نیاز، اقدام به ترجمه‌ی بخشهایی از کتاب IMC تام دانکن کردند.

"ارتباطات یکپارچه بازاریابی"، در حقیقت ابزارهای ارتباطات بازاریابی نظیر تبلیغات، و پیشبرد فروش را برای ساخت نام و نشان تجاری مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان مرجع درسی برای رشته‌ی بازاریابی و سایر رشته‌های مرتبط با بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد، ضمن آنکه کاربرد آن برای مؤسسات تبلیغاتی و تمام شرکتهای درگیر در عرصه‌ی رقابت اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

خاطرنشان می‌شود دکتر بهرام رضازاده ، مترجم کتاب، استادیار و سرپرست گروه مدیریت و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه ارومیه است.