Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» برندهای فروشگاهی در مقابل برندهای ملی، استراتژی هایی برای موفقیت ...
» بازاریابی سبز؛ مسیری به سوی پایداری
» حفره های امنیتی ناشی از سیستم های اطلاعاتی در بانکها ...
» عوامل موثر بر پذیرش مشتری نسبت به بانکداری اینترنتی ...
» پارادایم های برندسازی: مبانی فکری، الگوهای رفتاری و تعارضات حرکت ساز ...
» اصلاح الگوی مصرف بر مبنای آمیخته بازاریابی اسلامی ...
» شناسایی و تدوین استراتژی در سازمان با استفاده از تکنیک‌های ANP و TOPSI ...
» بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و فرهنگ سازمانی ...
» بررسی تاثیر موانع سازمانی بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع وابسته به ...
» بررسی تاثیر موانع سازمانی بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع وابسته به ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
اقتصاد بين‌الملل (تجارت و ماليه بين‌الملل)

 مؤلف: دكتر علیرضا رحیمی بروجردی

 ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

 تعداد صفحات: 718 صفحه

 قیمت: 16000 تومان

 برجسته‏ترين ويژگي جوامع کنوني که آن ‏را از جوامع قرون گذشته متمايز مي‏کند، ضرورت ارتباطات و همزيستي در ساية همياري و برقراري روابط با ديگر اقوام و  ملل است. «روابط اقتصادي بين‏المللي» از جمله مهم‌ترين و عمده‏ترين رشته‏هاي تشکيل‌دهندة اين روابط است و در ساية‌ اين روابط، اغلب کشورهاي جهان به صادرات کالا، خدمات و عوامل توليد مي‏پردازند تا از اين طريق بتوانند از عهدة آن دسته از واردات کالا، خدمات و عوامل توليد برآيند که توليدشان به سبب بالا بودن هزينه يا نبودن و کميابي امکانات توليد، مقرون به صرفه نيست. بنابراين، ايجاد روابط بين‏المللي مناسب در تأمين رفاه اقتصادي کشورها نقش بسزايي دارد که اين جنبه، پيوند نزديک اقتصاد بين‏الملل و اقتصاد داخلي را آشکارتر مي‌كند و اهميت ويژه بررسي روابط اقتصادي بين‏المللي را نمايان مي‏سازد.

«روابط اقتصادي» ميان جوامع را «رابطه متقابل» مي‏گويند. از آنجا که رشد تجارت جهاني افزايش بيشتري نسبت به رشد توليد جهاني در طول دهه‏هاي گذشته داشته است، امروزه روابط متقابل بين‏المللي رشد چشمگيري يافته است و به اين ترتيب، بخش اعظم رفاه اقتصادي بسياري از کشورها بر روابط متقابل بين‏المللي استوار شده است.

«اقتصاد بين‏الملل» به بررسي روابط اقتصادي ميان کشورها مي‏پردازد و جريان حرکت کالا،‌ خدمات و سرمايه را در ميان کشورها مورد مطالعه قرار مي‏دهد. ابزاري که در مطالعة اقتصاد بين‏الملل استفاده مي‏شود، متفاوت از ابزاري است که در اقتصاد داخلي به کار مي‏رود. همچنين، تفاوت اقتصاد بين‏الملل و اقتصاد داخلي در اينجا نهفته است که گاهي کشورها محدوديتهايي بر سر راه حرکت آزاد بين‏المللي کالا، خدمات و عوامل توليد ايجاد مي‏کنند. دامنة محدوديتها ممکن است به صورت محدوديتهاي تعرفه‏اي يا غير تعرفه‏اي باشد. دامنة محدوديتهاي غير تعرفه‏اي وسعت بسياري دارد که شامل محدوديتهاي مربوط به تفاوت در زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و غيره است.

از ويژگيهاي منحصر به ‏فرد كتاب اين ‏است كه دو موضوع بسيار مهم يعني تجارت بين‏الملل و مالية بين‏الملل را در سطوح كارشناسي و عالي در اختيار دانش‏پژوهان علم اقتصاد قرار مي‏دهد. تأليف نهايي اين كتاب كه قريب 20 سال به طول انجاميد، ضمن آنكه دربرگيرندة آخرين دستاوردهاي علمي بوده،‌ تجربيات مؤلف را در بازنويسي دوبارة‌ كتاب مورد استفاده قرار داده است.

كتاب اول را روابط تجاري بين‏المللي يا به طور اختصار،‌ تجارت بين‏الملل تشكيل مي‏دهد كه شامل جديدترين نظريه‏هاي تجارت بين‏الملل است و در پايان،‌ شاخصهاي مزيت‏ نسبي بررسي مي‌شود. مؤلف سعي كرده است که انواع مختلف متُدهاي تبيين و تخمين مزيت نسبي را براي دانشجويان دوره‏هاي كارشناسي و عالي فراهم سازد تا بدين ‏وسيله، پژوهشگران بتوانند به آساني ضمن در اختيار داشتن تازه‏ترين نظريه‏هاي تجارت بين‏الملل، به اکثر شاخصهايي که در تخمين مزيت ‏نسبي در تحقيقات کاربردي، استفاده مي‌شود، دسترسي داشته باشد.

كتاب دوم، نظريه‏هاي روابط پولي بين‏المللي يا به اختصار، ماليه بين‏الملل را پوشش مي‏دهد كه هدف، آشنايي دانشجويان دوره‌‏هاي کارشناسي و عالي اقتصاد با مباحث مهم مالية بين‏الملل است. اين قسمت، تصوير روشن و جامعي از مباحث مقدماتي و پيشرفتة روابط پولي بين‏المللي به دانشجويان ارائه مي‏دهد. كتاب اقتصاد بين‏الملل را اساتيد مي‏توانند براي دوره‏هاي كارشناسي و عالي تدريس كنند.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تجارت بين‌الملل» و «ماليه بين‌الملل» به ارزش هر درس 3 واحد (جمعاً 6 واحد) تدوين شده است و براي درس «تجارت بين‌الملل» در مقطع كارشناسي ارشد نيز به عنوان منبع كمك درسي قابل استفاده است.

 
 
مديريت دولتي (سير انديشه هاي نوين)

  مؤلف:  دكتر نورمحمد يعقوبي

  ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

  تعداد صفحات: 248 صفحه

  قیمت: 3100 تومان

 

 مطالعه این کتاب به دانشجویان رشته مدیریت دولتي، به ویژه درس «مباني مديريت دولتي 2»، و رشته‌های حقوق عمومی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی توصیه می‌شود.

مدیریت دولتی در دوران معاصر، تغییرات پی‌درپی و پرشتابي را تجربه می‌کند. ضرورتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری در دوران کنونی، ساختارهای دولتی را دستخوش دگرگونیهای شدیدی کرده است که حاصل آن گذار از الگوهای سنتی به الگوهای جدید است؛ الگوهایی که به کمک آنها دولتها بتوانند از نتايج تحولات پرشتاب به نفع خود و شهروندان استفاده كنند و با عقلانیت و اتخاذ روشهاي علمی به چالشهای احتمالی پاسخی درخور دهند. سازمانهای دولتی در عصر جدید به اتخاذ راهبردهای اثرگذار و تعاملی و اجتناب از راهبردهاي انفعالی نیازمندند؛ راهبردهایی که سازمانها را در برابر طوفانهای سهمگین تغییرات یاری رساند و از گسیختگی تاروپود سازمانها جلوگیری كند.

مانند بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، اداره بخش عمومی نیز طي تاریخ، دچار تحول و تطور چشمگیری شده است و فرضیه‌ها و نظریه‌های زیادی را در شیوه اداره سازمانها و مدیریت روابط دولت ـ شهروند به بوتۀ آزمون گذارده است که نتایج پربار بسیاری از این آزمونها، به گسترش مرزهای دانش در رشته مدیریت دولتی منجر شده است. در این میان، شرایط جديد حاکم بر دنیای معاصر، روند آزمون فرضیه‌ها و نظریه‌ها و گسترش مرزهای رشته را البته شدت بخشیده است.

نظر به اهمیت آشنایی دانشجویان مدیریت دولتی با سیر اندیشه‌های جديد این رشته و شناخت رویکرد هر کدام از این اندیشه‌ها در اداره بخش عمومی، در کتاب حاضر سعی شده است به اجمال شرایط جديد حاکم بر سازمانهای دولتی تبیین شود و اندیشه‌های جدیدی که با هدف سازگاری پویا و پاسخ به ضرورتها و الزامهای جديد شکل گرفته است بررسی گردد.

فصل اول کتاب با عنوان «عصر تغییر و ضرورت تحول در بخش دولتی»، به حوزه علمی جدید در بخش دولتی اشاره کرده و به تبیین عواملی پرداخته که مدیریت دولتی را به سوی اصلاحات هدایت کرده است. انتقاد از بخش دولتي، انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات، طرح نظريات اقتصادي ضد دولتي و نظريه انتخاب عمومي، شكل‌گيري ایدئولوژی لیبرالیسم جدید، جهاني‌شدن و رويكرد بخش خصوصي از عواملی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

در فصل دوم، «مدیریت دولتی نوین» و ظهور آن که یکی از برجسته‌ترین تحولات بین‌المللی در ادارۀ امور عمومی است، تشریح شده است. ماهیت مدیریت دولتی نوین و اصول زیربنایی آن، رویکردهای مدیریت دولتی نوین، الگوهای مدیریت دولتی نوین، مديريت‌گرايي و تغييرات مورد نياز، مقایسه مدیریت دولتی نوین با سنتی و انتقادهاي وارده بر مديريت دولتي نوين از مهم‌ترین محورهایی است که در این فصل بررسی شده است.

در فصل سوم به موضوع «بازآفرینی دولت» پرداخته شده و ضمن ارائه کلیاتی دربارة مفهوم و ماهیت این نهضت اصلاحی مدیریت دولتی، اصول بازآفرینی دولت به طور کامل معرفی شده است. دولت راهگشا، دولت توان‌افزا، دولت رقابتي، دولت رسالت‌مدار، دولت نتيجه‌بين، دولت مشتري‌مدار، دولت كارآفرين، دولت پيش‌گير، دولت نامتمركز و دولت بازارگرا اصول ده‌گانۀ بازآفرینی دولت است که طراحان و طرفداران این نهضت اصلاحی از آنها به عنوان اصول بنیادی جدید براي غلبه بر نارساییهای الگوی دیوان‌سالار اداره بخش عمومی یاد کرده‌اند. همچنین در بخش پایانی اين فصل به موضوعات بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات، عوامل مؤثر بر موفقیت بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات و آسیب‌شناسی فرایند بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات پرداخته شده است.

«حکمرانی خوب» عنوان فصل چهارم این کتاب است که با معرفی رویکردهای سیاست‌گذاری توسعه از سالهای پس از جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود و سپس به تعریف مفهوم، ماهیت و زمینه‌های شکل‌گیری این نظریه می‌پردازد. در ادامه این فصل مهم‌ترین ویژگیهای حکمرانی خوب، معماری و راهبردهای استقرار حکمرانی خوب بررسی شده است. بخش پایانی فصل چهارم نیز سازوکارهای بهبود عملکرد خدمات عمومی را معرفی كرده است.

«خدمات عمومی نوین» در فصل پنجم کتاب مطرح شده و ریشه‌های نظری و مفهومی آن تشریح گردیده است. مقایسه خدمات عمومی نوین با مدیریت دولتی نوین و سنتی و پیشنهادات خدمات عمومی نوین برای مدیریت دولتی، محور مطالب بعدی این فصل است.

در فصل ششم که فصل پایانی این کتاب است «دولت الکترونیک» به مثابه الگوی نوین خدمت‌رسانی در هزاره سوم معرفی شده است. تعریف دولت الکترونیک، دولت الكترونيك و تفاوت آن با كاركردهاي پيشين فناوري اطلاعات در بخش دولتي، دولت الكترونيك و تفاوت آن با الگوي حكومتگري ديوان‌سالار، كاربردها، کارکردها و ساختار دولت الکترونیک، استقرار اثربخش دولت الكترونيك با رويكرد سيستمی، دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک، الگوی گذار و دولت الكترونيك و ضرورت هم‌راستايي مؤلفه‌ها از محورهای مهمی است که در این فصل ارائه شده است.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مباني مديريت دولتي 2» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. 

 
 
بهره‌وری و عملکرد در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

 مؤلف: اوان ام. برمن

 مترجم: دكتر مهدي كاظمي، وحيد رنجبر و مريم شهابي كارگر

تعداد صفحات: 344 صفحه

قیمت: 4300 تومان

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ مدیریت بازرگاني در مقطع کارشناسی به ‌عنوان منبع اصلی درس  «مديريت دانش» به ارزش 2 واحد و براي دانشجويان همسين رشته در مقطع كارشناسي ارشد به عنوام منبع فرعي همين درس به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

سرفصلهاي اين كتاب عبارت اند از: عملكرد چيست؟؛ چالشهاي عمده عملكرد؛ كسب موفقيت؛ برنامه‌ريزي راهبردي: مأموريت سازمان چيست؟؛ الگوي كيفيت؛ فناوري اطلاعات؛ بهره‌وري به كمك كاركنان؛ استراتژي پاسخگويي: ارزيابي عملكرد؛ بازنگري در سازمان؛ قديمي، اما مطلوب.

توسعة روزافزون سازمانها در حوزه‌هاي گوناگون جوامع بشري عملكرد و بهره‌وري را موضوع مطالعة رشته‌هاي متفاوت قرار داده است. حاصل اين مطالعات طي چند دهة گذشته طرح فرضيه‌ها، نظريه‌ها، الگوها و ديدگاههاي متعددي است كه هر يك به نوعي سعي دارند به منظور بهره‌برداري هر چه بهتر از آن ابعاد گوناگون سازمانها را معرفي كنند. وجه مشترك بسياري از مطالعات مذكور تمركز بر عرضة روشها و راهكارها براي بهبود ارتقاي عملكرد سازمانهاست. با وجود اين، منابع علمي و معتبر چنداني در دسترس نيست كه بتوانند پاسخگوي نياز علاقه‌مندان فارسي‌‌زبان به موضوع عملكرد و بهره‌وري، به ‌ويژه در بخش دولتي و غير انتفاعي باشند.

«برمن»، كه از استادان صاحب‌نام رشتة مديريت دولتي است، با توجه به سالها تلاش و تحقيق در اين زمينه، كتاب بهره‌وري و عملكرد در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي را نوشته است. او با تأكيد بر نقش و اهميت مأموريت سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي، كه بعضاً سازمانهاي متعددي را درگير امور اجرايي مي‌كند، بر ضرورت نگارش كتاب حاضر تأكيد كرده و با پرداختن به ابعاد نهان و آشكار عملكرد در بخشهاي دولتي و غيرانتفاعي و چالشهاي پيش روي مديران اين سازمانها براي بهبود و ارتقاي بهره‌وري، درك روشني از اين موضوعات براي خوانندگان فراهم آورده است.

از ويژگيهاي برجستة اين اثر، تحليل مقايسه‌اي رويكردهاي متفاوت عملكرد و بهره‌وري و پيگيري در رسيدن به يك ديدگاه عمومي و منطبق با شرايط سازمانهاي امروزي در بخشهاي دولتي و غيرانتفاعي، با تأكيد بر وجوه مشترك نظريه‌ها و الگوهاي پيشين و نوين است.

توجه نويسنده بر بعد عملي و كاربردي كتاب از ديگر نكات گفتني آن استبه طوري كه در هر بخش از كتاب هم‌زمان با طرح مباحث نظري و ديدگاههاي علمي، مصاديق واقعي از نحوۀ كاربرد آنها در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي عرضه و راهكارها نيز با ذكر نمونه‌هايي از اين دست معرفي شده‌اند. در واقع، نويسنده كوشيده است با اين روش، درك موضوعات پيچيده در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي را تسهيل كند و امكان‌پذيري كاربرد نظريه‌ها را در عمل نشان دهد. ويژگيهاي فوق و بسياري نكات ارزندة اين كتاب مي‌تواند راهنما و پاسخگوي پرسشهاي علاقه‌مندان به موضوعات سازمان و مديريت در زمينه عملكرد و بهره‌وري، اعم از دانشجويان (به‌ ويژه در مقطع تحصيلات تكميلي)، مشاوران و پژوهشگران سازماني و همچنين مديران اجرايي باشد. ضمناً در موارد ضروري توضيحاتي توسط مترجمان در پاورقي آمده يا براي مطالعه بيشتر خوانندگان، آدرسهاي اينترنتي ذكر شده است.

 

 
 
مدیریت بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها

نویسنده: فیلیپ کاتلر، جان ای.کازلیون

مترجم: دکتر هرمز مهرانی

ناشر: انتشارات رسا

تعداد صفحات: 211 (قطع وزیری)

مدیریت بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها تازه‌ترین کتابی است از کاتلر که در ایران ترجمه و منتشر شده است.

پیش از این، همین کتاب از سوی دکتر کامبیز حیدرزاده، و دکتر شهناز نایب زاده ترجمه شد که انتشارات سیته آن را در قطع رقعی چاپ و منتشر کرد.

عنوان اصلی کتاب Chatiocs است و به همین دلیل نام مؤلف آن قیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی جدید در جهان، شناخته شده‌ترین بازاریاب جهانی است که در ایران آثارش به سرعت ترجمه و منتشر می‌شود. شهرت زبانزد کاتلر در ایران سبب شده که کتابی از او توسط 3 ناشر چاپ و منتشر می‌شود و همچنان پرفروش است.

 

 
 
حقوق بانکی

حقوق بانکی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مؤلف: دكتر مصطفي السان

تعداد صفحات: 296 صفحه

قیمت: 3700 تومان

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته حقوق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به‌عنوان منبع اختياري دروس «حقوق بانكي» و «حقوق بانكي شاخه حقوق اقتصادي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

اين كتاب در ده فصل تنظيم شده است كه به ترتيب عبارت است از: كليات؛ حيات و مرگ حقوق بانكي؛ اداره،نظارت، بازرسي و سياست گذاري پولي و بانكي؛ بانكداري اسلامي؛ قراردادهاي بانكي؛ دريافت و پرداخت بانكي؛ تأمين مالي و تنظيم بانكي؛ تعهدات و مسئوليت در بانكداري؛ بانكداري بين المللي؛ حل و فصل اختلافات بانكي.

به گفته مؤلف سالها پيش، وقتي انگيزه‌هايي براي نوشتن در عرصه‌اي که چيزي از آن نمي‌دانستم وجود داشت، راه سختي پيش رو ديده مي‌شد. حوزه حقوق بانکي، مملو از قوانين و مقرراتي به نظر مي‌آمد که همواره بر تعداد و ابهام آنها افزوده مي‌شد و هر نويسنده‌اي را به جاي بررسي اصل موضوع به قواعد عمومي قرارداد يا مباحث اقتصادي و انتقادي مي‌کشانيد. در تحقيقات اوليه، اين پيش‌فرضها يکي پس از ديگري اثبات مي‌شد و دشواري راه بيشتر نمايان مي‌گشت.

در اختيار داشتن و مطالعه منابع خارجي بسيار، که در يک کتاب درسي به‌ندرت قابل استفاده بودند، مشکل ديگري بود که نويسنده به‌تدريج با آن روبه‌رو شد. محدوديت حجم کتاب و نيز تفاوتهاي بانکداري داخلي در مقايسه با بانکداري مرسوم در اکثر قريب به‌اتفاق کشورهاي جهان، امکان بهره‌گيري از اين منابع را محدود مي‌کرد و چاره‌اي جز بررسي موضوع بر پايه مقررات داخلي و نوشته‌هايي که بيشتر دربردارنده تحليل يا نقد برخي از اين مقررات بود، باقي نمي‌گذاشت.

با تمام دقتهاي به عمل آمده، نويسنده مطمئن نيست که از عهده کار برآمده باشد. اميد آن است که خوانندگان محترم، به جاي چشم‌پوشي از اشتباهات و خلأها،براي رفع اشکالات در ويرايشهاي بعدي، آنها را از طريق ناشر محترم يا نامه الکترونيکي به نشاني نويسنده، ارسال كنند.

 

 
 
خدمات مالی اسلامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

مؤلف: محمد عبیدالله

مترجم: دكتر محمدواعظ برزاني و حامد طاهري

تعداد صفحات: 356 صفحه

قیمت: 4450 تومان

موضوع اين كتاب محصولات، فرايندها و سازوكارهايي است كه در صنعت خدمات مالي اسلامي به‌ كار گرفته مي‌شوند. اين كتاب همچنين به روشهاي طراحي و ارائة محصولات و خدمات مالي با هدف تأمين اهداف شريعت اسلام مي‌پردازد. در اين متن، سعي شده كه به‌ جاي ارائة آمار و ارقامي كه بعد از مدتي كهنه مي‌شوند، به اين مطلب پرداخته شود كه چگونه مي‌توان از محصولات و فرايند‌هاي مالي همچون راه‌حلي براي مسائل موجود، واكنشي به فرصتهاي سودآور، و ضرورتي براي رعايت شريعت، بهره‌برداري نمود.

ويژگي مهم اين كتاب معرفي محصولات و خدمات، در قالب نمودارها و اشكالي است كه به روشن شدن مفاهيم و ساده شدن فرايند آموزش، كمك مي‌كند. براي هر يك از محصولات، طرح يا نموداري ارائه شده كه به متمايز ساختن محصولات مالي رايج از محصولات مالي اسلامي كمك مي‌كند. تمام موضوعات حساس مربوط به تعاليم شريعت با عنوان «موضوعاتي در مديريت محصول» طرح شده‌اند.

اين اثر، محصولات و خدمات مربوط به بانكداري تجاري، بيمه، بانكداري سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي، مديريت وجوه، و تأمين مالي پروژه را دربر مي‌گيرد. از اين‌رو، مطالب كتاب به پنج بخش اصلي تقسيم مي‌شود، به‌ طوري كه هر بخش به يكي از موضوعات بالا مي‌پردازد. هر بخش با اين بحث كه در نظام مالي رايج (غير اسلامي) محصولات و خدمات مالي چگونه به‌ كار گرفته مي‌شوند، شروعمي‌شود. سپس هر يك از محصولات با توجه به معيارهاي شريعت، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و عناصر اصلي و ويژگيهايي از ‌آن‌ كه موافق احكام شريعت نيستند، برجسته مي‌شوند. آن‌گاه جايگزينهاي اسلامي معرفي مي‌شوند. از آنجا كه محصولات جايگزين اسلامي نياز به بررسي دقيق و موشكافانه دارند، در فصلهاي بعدي به توضيح تفصيلي هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.

همة مباحث متن موجود، به‌‌روز بوده و غالباً براي هر يك از موضوعات، مثالهايي از زندگي واقعي آورده شده است. بيش از بيست مثال در مورد محصولاتي كه به صورت بالفعل به جامعة‌ مسلمانان سرمايه‌گذار يا پس‌اندازكننده ارائه مي‌شوند، ذکر شده است. اين مثالها در قالب «مفاهيم در عمل» در متن و مجزا از بحث اصلي، ارائه شده‌اند. اطلاعات به‌ كار گرفته‌شده در اين مثالها، از منابع دولتي، وب‌سايتها و داده‌هاي مقطعي مؤسسات مالي اسلامي، جمع‌آوري شده‌اند.

متن کتاب در پنج بخش به صورت زير ارائه مي‌گردد:

بخش اول: اين بخش به دو فصل تقسيم مي‌شود. فصل اول نگاهي كلي به نظام مالي اسلامي دارد و نماي خوبي از اين نظام و تمام اجزاء آن ارائه مي‌كند. البته قبل از آن، ضوابط اخلاق و كارايي و چگونگي تشكيل نظام مالي بر مبناي آنها توضيح داده مي‌شود. در فصل دوم از اين بخش، به ضوابط اساسي تأمين مالي اسلامي همچون پرهيز از ربا، غرر و ضرورت همكاريهاي دوطرفه اشاره مي‌شود.

بخش دوم: اين بخش در هفت فصل به محصولات و خدمات مالي بانكداري تجاري مي‌پردازد. فصل سوم به چگونگي كاركرد بانكداري تجاري در عمل و ارزيابي آن از ديدگاه شريعت مي‌پردازد. پس از آن الگوهاي اسلامي جايگزين كه در طـول زمـان شكل گرفـته‌اند، معرفي مي‌شـوند. فصول چهارم تا نهم دربارة محصولات و خدمات خاص، بحث دقيق‌تري را ارائه مي‌كنند. فصل چهارم روي اقلام طرف بدهي ترازنامة يك بانك اسلامي تمركز مي‌كند و به بحث دربارة محصولاتسپرده‌اي متنوعي مي‌پردازد كه به انتقال وجوه از واحد‌هاي داراي مازاد سپرده كمك مي‌كنند. پس از آن، طرف دارايي ترازنامه يك بانك اسلامي بررسي مي‌شود. محصولات مالي يك بانك اسلامي مي‌توانند به شکل سهم‌محور (مشاركتي) يا بدهي‌محور باشند. فصل پنجم به محصولات سهم‌محور اختصاص داده شده است و فصول ششم تا هشتم به محصولات بدهي‌محور مي‌پردازند. محصولات پرطرفداري همچون مرابحه، بيع اجل و اجاره در فصل ششم؛ و محصولات كم‌طرفدارتري مثل سلف، استصناع، قرض و استجرار در فصل هفتم بررسي مي‌شوند. بقية محصولات بحث‌برانگيز به فصل هشتم موکول شده‌اندكه محصولا‌ت بدهي‌محوري را شامل مي‌شود كه تنها در ظاهر با احكام شريعت موافق‌اند. محصولات حق‌الزحمه‌محور در فصل نهم مورد بحث قرار گرفته‌اند.

بخش سوم: اين بخش به بيمه اختصاص داده شده است كه خود شامل دو فصل است. فصل دهم با نحوة كاركرد بيمه و ارزيابي آن از ديدگاه شريعت آغاز مي‌شود. در ادامه، مدلهاي اسلامي جايگزينِ بيمه به‌ طور خلاصه طرح مي‌شوند. در فصل يازدهم محصولات بيمه‌اي كه بر تبرع، مضاربه يا وكالت مبتني‌اند، به‌ طور مفصل‌تري مورد بحث قرار مي‌گيرند.

بخش چهارم: اين بخش شامل سه فصل دربارة بانكداري سرمايه‌گذاري
و مهندسي مالي است. در فصل دوازدهم به تشريح نحوة كاركرد بانكداري سرمايه‌گذاري رايج و ارزيابي آن از ديدگاه شريعت پرداخته مي‌شود. محصولات اسلامي جايگزين بانكداري سرمايه‌گذاري در مراحل قبل از بازار و بعد از بازار به‌ طور مختصر معرفي مي‌شوند. فصل سيزدهم روي تأمين مالي مشاركتي، انتشار اوراق بهادار و خدمات ديگري همچون كارگزاري بورس تمركز مي‌يابد. فصل چهاردهم به‌ طور كامل به محصولات مديريت ريسك كه اساس آنها بر ابزارهايمشتقه و مهندسي مالي مبتني است، اختصاص دارد. در اين فصل همچنين بحث مفصلي دربارة ابزارهای مديريت ريسکِ پايه که برمبناي اختيارات معامله، قراردادهای آتی خاص و همسان و سوآپ استوارند، صورت مي‌گيرد. برخي از ابداعات نوين در زمينة مهندسي مالي، در پايان فصل ارائه مي‌شوند.

بخش پنجم: اين بخش به مديريت وجوه و تأمين مالي پروژه مي‌پردازد و متشكل از سه فصل است.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي ارشد
به‌ عنوان منبع درس «موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي» به ارزش 3 واحد و به عنوان كمك درسي براي «ماليه بين‌الملل و پول و بانكداري» ترجمه شده است. اميد است كه علاوه بر جامعه دانشگاهي، كلية علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

 
 
مشاوره شغلی : رویکرد کل نگر

 تالیف : ورنون جی . زونکر

ترجمه : دکتر علی محمد نظری

با همکاری : فرشاد محسن زاده ، علیرضا بوستانی پور

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تعداد صفحات : 882 صفحه

قیمت : 9450 تومان

کتاب مشاوره شغلی ، ویرایش هفتم آن در ایران ترجمه ، و چاپ شده است.کتاب حاوی 18 فصل است و مطالب آن به صورت جامع تدوین شده به گونه ای که حوزه وسیعی از نیازهای دانشجویان را در سطح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پاسخ می دهد.

کتاب مشاوره شغلی به چهار بخش تقسیم می شود:

بخش اول مبانی و ریشه ها

بخش دوم به مشاوره های شغلی برای جمعیتهای خاص اختصاص دارد

بخش سوم مشاوره شغلی در محیطهای تربیتی

بخش چهارم مشاوره شغلی در محیطهای کاری و تغییرات شغلی در طول زندگی می پردازد.

دکتر علی محمد نظری ، مترجم این کتاب ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم است.

برای اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به سایت سمت www.samt.ac.ir مراجعه کنید یا با شماره تلفنهای انتشارات سمت تماس بگیرید.

2-44246850 (021)

 
 
تازه‌ترین شماره مجله تحقیقات اقتصادی از دفتر مجله دریافت شد.

فصلنامه تحقیقات اقتصادی، نشریه‌ی علمی- پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که بهار 1390 آن را دانشگاه تهران برای سایت خبری ارسال کرد.

 

این شماره فصلنامه تحقیقات اقتصادی (سال چهل و ششم، شماره 94، بهار 1390) دارای عناوین زیر است که می‌خوانید:

  • بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چهارچوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (1386-1350) کاربردی از الگوریتم ژنتیک

رسول بخشی دستجردی،ناهید خاکی نجف‌آبادی

 

 

  • بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

           حسن سبحانی، محدرضا برخورداری

  • کاربرد تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

           سیدحسین سجادی، حسن فرازمند، بهروز بادپا

  • اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

            حسین عباسی‌نژاد، احمد تشکینی

  • واکنش بنگاه‌ها در قبال ریسک ناشی از نا اطمینانی تقاضا و تأثیر آن بر اشتغال نیروی کار (مطالعه موردی بخش صنعت ایران)

            حمید عزیز محمدلو

  • بررسی تأثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقاسیه‌ی مدل‌های عمومی GARCH و MSM

            غلامرضا کشاورز حداد، هادی حیدری

  • اثر هم‌گرایی اقتصادی بر روابط تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و اتحادیه‌های منتخب

           سیدکمیل طیبی، احمد گوگردچیان، یاسر عباسلو

  • بررسی رابطه‌ی انتشار دی‌اکسید کربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

           محمدرضالطفعلی‌پور، محمدعلی فلاحی، ملیحه آشنا

  • کنترل بهینه‌ی سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی با اتکا به ابزارهای پولی و مالی در چهارچوب اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه

           سیدمهدی ناصری، سیدعلی ناصری

  • ارتباط بیمه‌ی سلامت و هزینه‌های سنگین خدمات مالی در بیمارستان‌های مرتبط با دانشگاه علوم‌پزشکی ایران: 1388

           حسام قیاسوند، محمد هادیان، محمدرضا ملکی

 

صاحب امتیاز این مجله دانشگاه تهران است، و سردبیری این نشریه را جعفر عبادی بر عهده دارد. جعفر عبادی دانشیار دانشگاه تهران است.

شایان ذکر است برای اطلاعات بیشتر درباره این نشریه با شماره تلفن 88026419 تماس بگیرید.

این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی دانشگاه تهران به نشانی Journals.ut.ac.ir نمایه می‌شود.

 
 
مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری

 

ترجمه و تالیف:دکتر زهره دهدشتی شاهرخ ، مرتضی فیاضی

 

ناشر: مهکامه

ویراستار:راحله قنبری

تعداد صفحات:576 صفحه

قیمت:12500 تومان

هدف از نگارش این کتاب بنا به نوشته ی مترجمان ، کمک به دانشجویان ، محققان و علاقه مندان رشته مهمان پذیری برای کسب دانش لازم در زمینه ی مفاهیم و تئوریهای مدیریت و بازاریابی مهمان پذیری است.

در کتاب حاضر ، مولفان کوشیده اند برای جبران خلاء یک منبع علمی و تخصصی بازاریابی در صنعت مهمان پذیری که بتواند جوابگوی نیازهای آموزشی در حال رشد این صنعت باشد ، کتابی را با استفاده از چهارچوب اصلی یک منبع و افزودن منابع دیگر ترجمه و تالیف نمایند.

کتاب مشتمل بر چهار فصل است و در ابتدای هر فصل هدفهای آن ذکر شده و در انتهای هر فصل نیز موارد علمی اضافه شده است.برای درک بهتر مفاهیم نیز هر فصل حاوی مثالهایی است.

دکتر زهره دهدشتی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، و مرتضی فیاضی ، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش بازاریابی ترجمه و تالیف این کتاب را بر عهده دارند.

علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب می توانند با شماره تلفنهای 66497050 و 66961509 (021) تماس بگیرید.

 
 
مدیریت استراتژیک بازاریابی (برنامه ریزی و کنترل)
احمد آخوندی -  مدیریت استراتژیک بازاریابی ، نام کتابی است از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ، نوشته ی هلن میک و ریچارد میک با ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سعیده امیدی.در 416 صفحه با قیمت 9500 تومان.

موضوع اصلی کتاب ، مدیریت استراتژیک بازاریابی با تاکید بر بخشهای برنامه ریزی و کنترل استراتژیک بازاریابی است.

محتوای مباحث را می توان به پنج حوزه زیر تقسیم کرد:

-         رویکرد رهبری بازار به برنامه ریزی

-         تجزیه و تحلیل استراتژیک

-         تکنیکهای تجزیه و تحلیل و توسعه استراتژی

-         تدوین و انتخاب استراتژی

-         اجرا و کنترل

علاقه مندان برای اطلاع بیشتر به سایت www.iranculturestudies.com   مراجعه کنند یا با شماره تلفنهای 2-88849461 تماس بگیرید.

 

 
صفحه قبل 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 21 صفحه بعد