Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پنجاه‌و‌سومين مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- شماره جديد فصلنامه علمي- پژوهشي «پژوهش هاي اقتصادي ايران» سال هفدهم، شماره 53، زمستان 1391، منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:
ارزيابي شکاف از وضعيت پايا در سياست گذاري ها براي اقتصاد ايران شبيه سازي يک الگوي تعادل عمومي نسل هاي هم پوشان
- دکتر رسول بخشي دستجردي و زهره احمدي

بررسي فرصت هاي همگرايي تجاري ايران با کشورهاي آسياي مرکزي
- بهزاد دولتي و شوکوروف بوري اوراکويچ

طراحي يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي جديد براي اقتصاد ايران به در نظر گرفتن بخش بانکي
- سميه شاه حسيني و دکتر جاويد بهرامي

ارتباط توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران بر پايه رگرسيون غير خطي
- دکتر زهرا عزيزي و دکتر مرتضي خورسندي

شکاف جنسيتي دستمز در مناطق شهري ايران
- دکتر غلامرضا کشاورز حداد و آرش علويان قوانيني

شبيه سازي اثر هدفمندي يارانه ها بر روند رشد اقتصادي، تورم و بيکاري در ايران با استفاده از الگوريتم کنترل بهيه تصادفي
- رحيم گودرزي، دکتر محمود صبوحي، دکتر ناصر شاهنوشي، دکتر حسين مهرابي، و دکتر ماشاالله سالارپور

امکان سنجي اجرايي گواهي سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عمليات بازار باز در نظام بانکداري بدون ربا
- دکتر محمدنقي نظرپور، دکتر محمدرضا يوسفي و ميثم حقيقي

تعيين اهميت نسبي بخش هاي اقتصاد ايران با استفاده از تکنيک داده- ستانده و اتخاذ رويکرد پيوندهاي پسين و پيشين خالص
- دکتر محمدقلي يوسفي و محمدحسين غلباش قره بلاغي

مديرمسئول: دکتر تيمور محمدي
سردبير: دکتر علي امامي ميبدي
نشاني: تهران، خيابان شهيد بهشتي، نبش احمد قصير، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشکده علوم اقتصادي
تلفن: 88726388 و 2- 88725400
فاکس: 88703263
نشاني اينترنتي: www.economics.atu.ac.ir
 
 
سير تحول و تکامل ژورناليسم منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- "سير تحول و تکامل ژورناليسم" اثر علي اکبر عبدالرشيدي، با مقدمه پروفسور يحيي کمالي پور، از انتشارات سيماي شرق، روانه بازار نشر شد.

در بخشي از مقدمه ناشر آمده است: علاقه مندان به کتاب هاي تخصصي در حوزه رسانه با اثري روبه رو هستند که نويسنده آن در تلاشي قابل تقدير، با گردآوري مجموعه اي از اطلاعات داراي منبع، علاوه بر ترسيم مسير تاريخي پيدايش، رشد، بلوغ، پيشرفت و تاثيرگذاري بيشتر رسانه ها، به تبيين واقعيت ها و روابط موجود ميان رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي با ارکان بالادستي خود، قانون اساسي ،نظام مردمي يا مجلس و احزاب سياسي در کشورهاي غربي و بويژه امريکا پرداخته است.
امکان بيشتر از مناسبات و روابط دروني و بروني رسانه هاي غربي با مطالعه اين کتاب بيش از گذشته براي علاقه مندان رسانه به خصوص دانشجويان مهيا مي شود؛ شناختي که موجب خواهد شد در تحليل عملکرد و چرايي وابستگي آنها به نهادهاي قدرت، از اظهارنظرهاي غير کارشناسانه پرهيز و تحليل هاي منطبق بر علم و عمل ارائه شود.

گفتني است کتاب "سير تحول و تکامل ژورناليسم" در 212 صفحه به قيمت 12000 تومان، منتشر شده است.
 
 
شماره جديد مجله «دانش حسابداري» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- شماره جديد مجله علمي- پژوهش «دانش حسابداري» (سال چهارم، شماره سيزدهم، تابستان 1392) منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:

ارزيابي تاثير تغييرات غير عادي وجه نقد در پايداري سود و کارآيي بورس اوراق بهادار تهران در تشخيص ويژگي هاي پايداري اجزاي سود
- دکتر محسن دستگير- افسانه سروش يار- سعيد علي احمد

رابطه نااطميناني غيرسيستماتيک، انعطاف پذيري مديريتي و سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- دکتر داريوش فروغي- محسن صادقي

بررسي اثر عوامل ريسک بر صرف ريسک سهام عادي
- دکتر بهزاد کاردان- سميه خليليان موحد

بررسي تاثير مديريت سود بر کيفيت سود شرکت هاي داراي بحران مالي
- دکتر هاشم ولي پور- دکتر قدرت الله طالب نيا- سيد علي جوانمرد

تاثير ترکيب هيات مديره بر محتواي اطلاعاتي و کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- عليرضا رزميان فيض آبادي- دکتر عباس هشي

بررسي محتواي اطلاعاتي و توان پيش بيني طبقه بندي تفکيکي يا تجميعي ماليات بر درآمد پرداختي در صورت جريان وجوه نقد
- دکتر محمدجواد ساعي- محمدعلي ساري

بررسي تاثير ويژگي هاي نظام راهبردي شرکت بر کيفيت اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- دکتر زهرا ديانتي ديلمي- هادي ملک محمدي

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مديرمسئول: دکتر اميد پورحيدري
سردبير: دکتر اميد پورحيدري

نشاني: کرمان، ميدان پژوهش، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده مديريت و اقتصاد، دفتر فصلنامه دانش حسابداري.
تلفن: 3202750- 0341
آدرس ايميل: jak@uk.ac.ir
 
 
شماره جديد مجله «مطالعات مديريت و بهبود و تحول» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- شماره جديد مجله «مطالعات مديريت و بهبود و تحول» (سال بيست و يکم، شماره 69، زمستان 91) منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:
تاثير راهبرد تعميم نام و نشان تجاري بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جديد
- ميراحمد اميرشاهي، جمشيد صالحي صدقياني، محبوبه ربيعي، سمانه پارسا

تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني
- صديقه خورشيدي، عاطفه پاشازاده

تاثير سهم دانش بر نوآوري و عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط با رويکرد کارت امتيازي متوازن
- علي شائمي، جواد خزائي پول، جواد شعباني نفت چالي، هادي بالوئي جام خانه، رضا صالح زاده

تاثير سرمايه روان شناختي بر پذيرش دور کاري
- داود حسين پور، حسن عليزاده

بررسي نقش ظرفيت جذب دانش بر رابطه بين يادگيري از خطاهاي سازماني و نوآوري سازماني
- محمود مرادي، فرزانه عبداللهيان، عاطيه صفردوست

رابطه رهبري تحول آفرين و سرمايه اجتماعي در کسب و کارهاي کوچک
- بهروز رضايي منش ،راحيل عادلي، داود بهرامي، فيروز زندي

طراحي الگوي مطلوب دستيابي به چابکي سازماني در دانشگاه ها
عباس عباس پور، احمد آقازاده، امين باقري کراچي

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبائي- دانشکده مديريت و حسابداري
مديرمسئول: دکتر جمشيد صالحي صدقياني
سردبير: دکتر سيدعلي اکبر افجهء
تلفن: 14- 88770011
فاکس: 88879042
پست الکترونيک: msq@atu.ac.ir

 
 
کتاب «مهارت هاي ارتباط موثر براي مشاغل ياري دهنده» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- کتاب «مهارت هاي ارتباط موثر براي مشاغل ياري دهنده» در 256 صفحه، از انتشارات ارجمند، وارد بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، برنارد ماس، مولف و دکتر صفاري‌نيا، پوپک داوودي، و پرستو حسن زاده، از مترجمان کتاب «مهارت هاي ارتباط موثر براي مشاغل ياري دهنده» هستند.

در بخشي از مقدمه مترجمان آمده است: هدف از ترجمه اين کتاب، آشنايي خوانندگان با مهارت هاي ارتباط موثر است و مطالعه آن به کليه فعالان حوزه مشاغل ياري دهنده از جمله مشاوران، روان شناسان، کارگزاران خدمات اجتماعي، مشاوران زنان در ادارات و موسسات، مددکاران، روان پزشکان، مديران، مشاوران مذهبي، وکلا، دست اندکاران امور قضايي و پليس پيشنهاد مي شود.

بخشي از عناوين کتاب بشرح زير است:
- پذيرش
- گوش دادن فعال
- آموزش بزرگسالان
- وکالت
- آموزش ضد نژادپرستي
- ارزيابي
- ژستهاي دفاعي
- بيان اخبار ناگوار
- برگزاري جلسه
- اعتراض کردن
- رازداري
- مديريت تعارض
- مشاوره
- مهارت هاي حضوري در دادگاه

گفتني است کتاب «مهارت هاي ارتباط موثر براي مشاغل ياري دهنده» به قيمت 6900 تومان، در فروشگاه انتشارات بازاريابي موجود، است.
 
 
بله گرفتن! کتابي براي افزايش تاثيرگذاري بر ديگران
نيوشا صداقت کيش
- کتاب "بله گرفتن!" با زير عنوان "50 شيوه علمي متقاعدسازي و نفوذ بر ديگران" از انتشارات ارجمند روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، نوآ گلدستاين، استيو مارتين، رابرت چيالديني، از مولفان و دکتر فاطمه باقريان، و مريم تاجمير رياحي از مترجمان کتاب "بله گرفتن!" هستند.

هدف اصلي اين کتاب ارائه 50 راز متقاعدسازي موفق، به خوانندگان است. اين رازها در تحقيقات علمي به اثبات رسيده و از راه هاي اخلاقي قابل استفاده مي باشد. خوانندگاني که درس هاي اين کتاب را کاملا درک و بکار گيرند، قادرند به ميزان قابل توجهي تاثيرگذاري خود را در محيط خانه، محل کار، و يا در هر جاي ديگر بالا ببرند.

کتاب "بله گرفتن!" حاوي 50 فصل و 200 صفحه است و در قطع رقعي به چاپ رسيده است.

علاقه مندان براي تهيه کتاب مي توانند به فروشگاه انتشارات بازاريابي مراجعه و يا با شماره هاي 71 و 66408251 تماس بگيرند.

 
 
شماره جديد نشريه صنعت کفش منتشر شد

نيوشا صداقت کيش-
صدوهشتادونهمين شماره نشريه صنعت کفش( سال بيستم، شماره شهريور) به قيمت 2000 تومان، منتشر شد.

برخي از مقالات شماره شهريور نشريه صنعت کفش بشرح زير است:
- به بهانه فراخوان جذب دانشجو در رشته کفش براي مهرماه
- رويکرد نمايشگاه امپکس و فرصت هاي پيش روي صنعت
- برندها براي آغاز سال تحصيلي چه برنامه اي دارند؟
- تکميل حلقه ارزش افزوده مواد خام
- اقدامات موثر جامعه صنعت کفش طي يک ماه اخير
- آمار خلاصه صادرات و واردات انواع محصولات چرمي، کيف و کفش
- کارآفريني که نامش با کفش ملي گره خورده
- توجه به سلايق مصرف کنندگان و جلب رضايت مردمي
- توليد و تجارت سنتي، مشکل صنعت کفش
و ...

صاحب امتياز: جامعه مديران و متخصصين صنع کفش ايران

 

 
 
معرفي يک کتاب: ارتباطات انساني
نيوشا صداقت کيش- کتاب ارتباطات انساني، نوشته دکتر مهدي محسنيان راد، از انتشارات سمت، روانه بازار نشر شد.

قيمت: 8500 تومان

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، کتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم تربيتي (تکنولوژي آموزشي) و رشته علوم اجتماعي (علوم ارتباطات) در مقطع کارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ارتباطات انساني» تدوين شده است.

کتاب ارتباطات انساني، شامل 10 فصل بشرح زير است:

فصل اول: ارتباط چيست؟
فصل دوم: رابطه، ارتباط و ادراک
فصل سوم: ارتباط کلامي (زبان)
فصل چهارم: ارتباط غيرکلامي
فصل پنجم: گوش دادن
فصل ششم: روابط اجتماعي
فصل هفتم: ارتباط ميان فردي
فصل هشتم: ارتباط گروهي
فصل نهم: ارتباط عمومي
فصل دهم: مدل هاي ارتباط: منبع معني

علاقه مندان براي تهيه کتاب ارتباطات انساني با شماره هاي 2- 44246250 تماس بگيرند.
 
 
بازتاب دانش، نشریه‌ای درباره‌ی شناخت، مغز و رفتار
احمد آخوندی / محسن جاوید‌مؤید
بازتاب دانش، نشریه‌ای است درباره‌ی شناخت، مغز و رفتار. دوره‌ی هفتم، شماره‌ی 25 و 26 این نشریه حاوی آثار و مقالاتی است که عناوین آن به شرح زیرند:
-    تزویرنگاری
-    توهم موسیقایی
-    ساختمانهای نحوی در خدمت اندیشه و آزادی بیان
-    فراز و فرود عقل کانتی
-    تأثیر آلودگی هوا بر مغز، سلامت و تواناییهای شناختی
-    پیدا شدن ساختار پایگانی (سلسله مراتبی) در زبان نشر
-    پراکندگی خاطر و حافظه‌ی کلبه‌ای (طرح اولیه)
-    پرسش و پاسخ
-    معرفی کتاب: زبان استعاری و استعاره‌های مفهومی
تزویرنگاری
تزویر به معنای کردار و یا گفتاری است که باعث شود شخص مقابل مطلبی نادرست را درست بپندارد. این ظرفیت طبیعی در آدمیان در صورت مهار نشدن می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. امروزه به کمک دستگاههای مختلف تصویربرداری از مغز، با دقتی نسبتاً بالا مراکز مغزی تزویر کردن قابل شناسایی شده است.
FMRI این امکان را برای پژوهشگران مهیا کرده است. دانشمندان بر این باورند که به احتمال زیاد ناحیه‌ی کورتکس پره فرونتال، مرکز "تزویر" در مغز است.
شایان ذکر است صاحب امتیازی و مدیر مسئولی این نشریه بر عهده‌ی دکتر محسن ارجمند است و سردبیری آن را دکتر حبیب‌الله قاسم‌‌زاده، بر عهده دارد. اعضای هیأت تحریریه از بزرگان زبان‌شناسی، فلسفه، روانپزشکی، نورولوژی، جراحی مغز و اعصاب، فارماکولوژی، و روانشناسی ایران هستند. این نشریه نیز  در ایران در نوع خود کم‌نظیر است چه، با مطالعات بین‌رشته‌ای می‌کوشد تا گستره‌ی دانشی را در حوزه‌ی شناخت، مغز و رفتار بیش از پیش بازتاب دهد.
علاقه‌مندان برای اطلاع و خرید این نشریه می‌توانند با شماره‌ تلفنهای نشریه‌ی بازتاب دانش تماس بگیرند.
تلفن: 88979544  و  88977002

 
 
شماره جديد مجله «تحقيقات اقتصادي» منتشر شد
نيوشا صداقت‌کيش- شماره جديد مجله تحقيقات اقتصادي (دوره 48، شماره 1، سال 1392) منتشر شد.

بعضي از مقالات اين شماره مجله تحقيقات اقتصادي به شرح زير است:

سطح آموزش زنان و باروري در شهر تهران: يک رهيافت اقتصادي
- مجيد احمديان، وحيد مهرباني

امنيت عرضه ي گاز طبيعي: ارزيابي بازار آسيا و اروپا بر اساس شاخص GSSI
- علي امامي ميبدي، علي فريدزاد

برآورد شاخص آزادسازي مالي در ايران و مقايسه ي آن با برخي کشورهاي منتخب
- انوشيروان تقي پور، افسانه موسوي آزاد کسمايي

چارچوب تلفيقي براي تحليل تشکيل احزاب سياسي به روش اقتصاد هزينه مبادله
- جعفر عبادي، علي چشمي

بررسي تاثير درآمد بر شادي نيروي کار در ايران
- پرويز محمدزاده، حسين اصغرپور، اميد منيعي

سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رشد صنعتي از طريق بهبود نوآوري و فناوري
- ابوالقاسم مهدوي ،حميد عزيزمحمدلو

بررسي فقهي قاعده اقتصاد
- سيد علي محمد يثربي

صاحب امتياز: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مديرمسئول: سيد منصور خليلي عراقي
سردبير: جعفر عبادي

نشاني: تهران، خيابان کارگر، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مجله تحقيقات اقتصادي
تلفن: 88026419
فاکس: 88029038
پست الکترونيک: tahghighat@ut.ac.ir
 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 صفحه بعد