Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
ششمين شماره مجله «پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي ايران»
نيوشا صداقت کيش-  ششمين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي «پژوهش‌هاي روان‌شناسي اجتماعي» (سال دوم، تابستان 1391) در 106 صفحه منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:

اثربخشي آموزش مهارت هاي تفکر خلاق و نقادانه بر منبع کنترل و سلامت عمومي در نوجوانان
- فلور رضايي کارگر
- مژگان سپاه منصور
- سيده زهرا علي بخشي

بررسي قابليت اعتبار و روايي مقياس ادراک ريسک در دانشجويان ايراني
- حسين زارع
- خديجه اعراب شيباني

رابطه بين سوگيري توجه و خودکارآمدي اجتماعي با اضطراب اجتماعي در دختران مقطع متوسطه شهر ساري
- رويا رئوفي احمد
- مرتضي ترخان
- شهره قربان شيرودي
- معصومه نوذري

بررسي رابطه کمال گرايي و خودکارآمدي با اهمال کاري در کارکنان بيمارستان دولتي شهر فراشبند
- يونس فاتحي
- محمد سعيد عبدخدايي
- فرزاد پورغلامي

بررسي رابطه ميان سبک هاي مقابله با تنيدگي و سلامت رواني در معتادين مراکز ترک اعتياد استان گيلان با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي
- سيد سعيدپور نقاش تهراني
- بهمن اکبري
- زهره تيموري

پيش بيني رفتارهاي مخاطره آميز در نوجوانان و بررسي رابطه آن با منبع کنترل و سبک هاي تصميم گيري
- مجيد صفاري نيا
- مهرداد اکبري

رابطه فردگرايي/ جمع گرايي افقي و عمودي با هويت قومي در زنان و مردان ترکمن
- منصور حکيم جوادي
- منصوره نيکوگفتار
- معصومه دهباشي
- اسحاق توسلي

بررسي اثربخشي مداخله شناختي رفتاري مبتني بر الگوي مارلت روي بهبود و پيشگيري از بازگشت به مصرف مواد افيوني
- محمد اورکي
- ليلا مطبوعي

صاحب امتياز: انجمن روان شناسي اجتماعي ايران

مدير مسئول: دکتر مجيد صفاري نيا

سردبير: دکتر محمود ايرواني

نشاني دفتر مجله: خيابان کريمخان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان مرکزي دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 209

تلفن: 81032213

پست الکترونيک: info@sociappsychology@gmail.com
 
 
شماره جديد مجله «تحقيقات اقتصادي» منتشر شد
نيوشا صداقت‌کيش-
شماره جديد مجله تحقيقات اقتصادي (دوره 47، شماره 4، سال 1391) منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:

برآورد اثرهاي اقتصادي شبکه اي سيستم تلفن همراه اول در تهران
- اسفنديار جهانگرد، مرضيه رضائي

ساخت شاخص تنش مالي براي اقتصاد ايران و بررسي اثرات آن بر رشد اقتصادي
- حسن درگاهي، فائزه نيک جو

اثر تجارت درون صنعت حاشيه اي بر تخصيص دوباره مازاد شغلي در صنايع کارخانه اي ايران
- سعيد راسخي، سامان قادري

بررسي رابطه اندازه با رشد در بنگاه هاي صنايع مواد غذايي و آشاميدني ايران
- احمد صدرائي جواهري
- زهرا بهزادي

مترو و تاثير آن بر قيمت مسکوني (شهر تهران)
- مهنوش عبداله ميلاني، مهرنوش حدادي

اثرات تجارت بر رشد کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با تاکيدي بر ايران
- زهرا (ميلا) علمي، اميد رنجبر

تخصص شهرها در بخش هاي اقتصادي و تاثير آن بر رشد شهري در ايران
- شکوفه فرهمند

کاربرد تلفيقي مدل هاي داده- ستانده و شبکه عصبي در پيش بيني توليد کل و تقاضاي نهايي
- عبدالرسول قاسمي، علي اصغربانويي، فاطمه آقادئي

تصميم جمعي درون خانواده و تخصيص زمان زن و شوهر: شواهدي از تاثير نسبت جنسيتي بر عرضه نيروي کار فردي زنان و مردان در ايران
- غلامرضا کشاورز حداد، فاطمه برهاني

سياست هاي پولي و تاثير آن بر رشد اقتصادي؛ با تاکيد بر کاهش نرخ سود بانکي در ايران
- اکبر کميجاني، فائزه مشهدي احمد

اثر سرريز سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نقش قابليت جذب بنگاه هاي داخلي در بخش صنعت: مورد ايران (1386- 1376)
- حسين مرزبان، مهدي نجاتي

بررسي عوامل تاثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي سري زماني غير خطي نوع STR
- محسن مهرآرا، علي طيب نيا، جلال دهنوي

صاحب امتياز: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مديرمسئول: سيد منصور خليلي عراقي

سردبير: جعفر عبادي

نشاني: تهران، خيابان کارگر، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مجله تحقيقات اقتصادي

تلفن: 88026419

فاکس: 88029038

پست الکترونيک: tahghighat@ut.ac.ir
شماره جديد مجله «تحقيقات اقتصادي» منتشر شد
 
 
پنجاه و دومين شماره مجله «پزوهش هاي اقتصادي ايران» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- پنجاه و دومين شماره  فصلنامه علمي- پژوهشي «پزوهش هاي اقتصادي ايران» (سال هفدهم، پاييز 1391) منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:
تحليل هزينه سود در يک سامانه صف بندي با k نوع سرويس نامتجانس و تعطيلي سرويس دهند
- دکتر عبدالرحيم بادامچي زاده

بررسي رابطه نوسان هاي نرخ ارز و بازدهي سهام با استفاده از تحليل موجک در بخش هاي مختلف بورس اوراق بهادار تهران
- دکتر سيد عبدالمجيد جلائي و امير حبيب دوست

بومي سازي اقتصادي و اقتصاد اسلامي: ملاحظاتي در رويکردهاي تطبيقي و مبنائي
- دکتر مسعود درخشان

ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران؛ زمينه ها و چالش ها (با تاکيد بر پنج شاخص جهاني شدن اقتصاد)
- دکتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي و مختار صالحي

ريسک و بازدهي اوراق منفعت
- دکتر حسن سبحاني و مجيد حبيبيان نقيبي

برآورد تقاضاي لبنيات در کشور ايران: کاربردي از مدل دبل هاردل
- دکتر محمدامين کوه بر

بررسي اثر تعديل نرخ ارز بر روند تجاري ايران و کره جنوبي (منحني J شکل)
- دکتر حسين محمدي و آيدا آريابد

طراحي و بررسي انواع  صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار
- دکتر محمدنقي نظرپور و ايوب خزائي

مديرمسئول: دکتر تيمور محمدي

سردبير: دکتر علي امامي ميبدي

نشاني: تهران، خيابان شهيد بهشتي، نبش احمد قصير، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشکده علوم اقتصادي

تلفن: 88726388 و 2- 88725400

فاکس: 88703263

نشاني اينترنتي: www.economics.atu.ac.ir
 
 
شماره جديد مجله «پژوهش هاي روان‌شناسي اجتماعي» منتشر شد

نيوشا صداقت کيش-
پنجمين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي «پژوهش هاي روان‌شناسي اجتماعي» (سال دوم، بهار 1391) در 115 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، دکتر مجيد صفاري نيا، مدير مسئول مجله «پژوهش هاي روان‌شناسي اجتماعي» با اعلام اين مطلب که حدود 10 درصد پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي، در رشته روان شناسي، مرتبط با روان شناسي اجتماعي است، گفت: مجله «پژوهش هاي روان‌شناسي اجتماعي» در راستاي گسترش روان شناسي اجتماعي در ايران، توسط انجمن روان شناسي اجتماعي ايران، تاسيس شد.

وي افزود: موضوعاتي همچون نگرش، تغيير نگرش، رفتار مصرف کننده، بازاريابي اجتماعي، هويت اجتماعي، خويشتن اجتماعي، شناخت اجتماعي، به عنوان مباحث مورد تاييد مجله «پژوهش هاي روان‌شناسي اجتماعي» هستند.

دکتر صفاري نيا، در پايان با اعلام اين مطلب که دانشجويان و اساتيد دانشگاه، از مخاطبان اين مجله هستند، گفت: پنجمين شماره مجله «پژوهش هاي روان‌شناسي اجتماعي» حاوي مقالات زير است:

رابطه عدالت سازماني و رضايت شغلي معلمان مدارس عادي، استثنايي و استعدادهاي درخشان
- معصومه ايماني/ علي اکبر ارجمندنيا

رابطه احساس تنهايي و کاربري وبلاگ در دانشجويان و غير دانشجويان
- ريحانه سادات روحاني/ سوسن عليزاده فرد

هنجاريابي مقياس نگرش به تحقيق در نمونه اي از دانشجويان ايراني
- ناصر شيربيگي/ ناصر يوسفيپ

رابطه بين ابعاد شخصيت و دو نوع رفتار شهروندي سازماني
- زهره رافضي/ حسين اسکندري/ عباس عباس پور

پيش بيني آسيب پذيري در برابر استرس بر اساس ميزان حمايت اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي و منبع کنترل
- منصور بيرامي/ تورج هاشمي/ جابر عليزاده گورادل/ سيد مهدي حسيني بادنجاني

اثر بخشي بازسازي شناختي بر ميزان خودکارآمدي اجتماعي، عاطفي، تحصيلي و خواندن دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري
- زهره لطيفي/ نسيم استکي آزاد

تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي و پيشرفت اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان
- محمدسعيد احمدي/ حميدرضا حاتمي/ حسن اسدزاده

صاحب امتياز: انجمن روان شناسي اجتماعي ايران

مدير مسئول: دکتر مجيد صفاري نيا

سردبير: دکتر محمود ايرواني

نشاني دفتر مجله: خيابان کريمخان زند، نبش آبان شمالي، ساختمان مرکزي دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 209

تلفن: 81032213

پست الکترونيک: info@sociappsychology@gmail.com

 
 
شماره جديد مجله «اقتصاد کلان» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش-
شماره جديد مجله علمي- پژوهشي «اقتصاد کلان» (سال هفتم، شماره 14، نيمه دوم 1391) در 174 صفحه منتشر شد.

سيزدهمين شماره مجله «اقتصاد کلان» حاوي مقالات زير است:

رتبه بندي و تغييرات ساختاري صنايع کشور با استفاده از روش تاکسونومي عددي طي دوره 1384- 1379
- علي اصغر اسفندياري و زينب محمدي فرادنبه

بررسي جهش پولي نرخ ارز و پيش بيني آن با شبکه هاي عصبي مصنوعي در ايران
- سيد عبدالمجيد جلايي اسفندآبادي، سيد جعفر حسيني، و حسين نظام آبادي پور

تجزيه و تحليل بهره وري در صنايع منتخب انرژي بر ايران بر اساس روش DEA
- ابراهيم حيدري

بررسي تاثير اعتبارات بانکي بر اشتغال
- پرويز سعيدي

اثر بي ثباتي درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي ايران با تاکيد بر حساب دخيره ارزي
- بهزاد سلماني، داود بهبودي ،حسين اصغرپور، سياب ممي پور

تاثير توسعه مالي بر نابرابري توزيع درآمد: مطالعه موردي منتخبي از کشورهاي در حال توسعه
- مجيد صامتي و زهرا السادات سجادي

اثر سرمايه گذاري تحقيق و توسعه (D&R) بر بهره وري در صنايع ايران
- محسن نظري و اصغر مبارک

چکيده مقالات به زبان انگليسي

صاحب امتياز: دانشگاه مازندران

مدير مسئول: دکتر مهرداد مدهوشي

سردبير: دکتر احمد جعفري صميمي

مدير داخلي: مرضيه فرضي

نشاني: بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه پرديس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دفتر پژوهشنامه

تلفن: 5245415 (0112) و 5342523 (0112)

فاکس: 5245415 (0112) و 5342523 (0112)

 
 
شماره جديد مجله پژوهشنامه مديريت اجرايي منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- شماره جديد پژوهشنامه مديريت اجرايي (علمي- پژوهشي) سال سوم، شماره پنجم، نيمه اول سال 1390، به قيمت 8000 ريال منتشر شد.

تعداد صفحات: 162 صفحه

شماره پنجم پژوهشنامه مديريت اجرايي حاوي مقالات زير است:

مدل برونسپاري خدمات و وارانتي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
- عزت اله اصغري زاده
- احمد بيطرف
- محمدرضا نازآبادي

بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند و ويژگي هاي محصول بر ادراکات و قصد پذيرش محصولات جديد: صنعت محصولات الکترونيک
- سيد محمد باقري

بررسي کيفيت خدمات آنلاين در شرکت رجاء
- نسرين جزني
- غلامعلي طبرسا
- اميرهوشنگ نظرپوري

افزايش اعتماد عومي بر پايه ارتقاي فرهنگ پاسخگويي
- شمس السادات زاهدي
- محمد خانباشي
- الهام رضايي

نقش گرايش کارآفرينانه در عملکرد سازماني؛ شعب بانک ملت شهر تهران
- سيد مصطفي رضوي
- محمدرضا زالي
- محمود رشيدي
- جاويد ديداري

رعايت اخلاق در فعاليت هاي بانکي و تاثير آن بر روابط ميان بانک و مشتري
- سيد رضا سيدجوادين
- مجتبي براري و کاظم ذبيح زاده

بررسي تاثير ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعي تيم ها در تسهيم دانش : تيم هاي تحقيق و توسعه مستقر در شهرک صنعتي طوس مشهد
- سعيد مرتضوي
- حسن حکيمي
- نعمت الله سودي
- رضا قلي زاده

گفتني است اين پژوهشنامه هر شش ماه يکبار به وسيله دانشگاه مازندران چاپ و منتشر مي شود.

مدير مسئول: پژوهشنامه مديريت اجرايي
سردبير: پژوهشنامه مديريت اجرايي
مدير اجرايي: دکتر غلامرضا پيروز

نشاني: بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه پرديس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دفتر پژوهشنامه
تلفن: 5245415 - 0112  و 5342523 - 0112

 
 
شماره جديد مجله «تحقيقات اقتصادي» منتشر شد
شماره جديد مجله تحقيقات اقتصادي (دوره 47، شماره ي3، سال 1391) منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:

- بررسي منحني فيليپس کينزي جديد در قالب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي ايران / حسين توکليان
- تاثير تنوع و تخصص اقتصادي بر رشد اشتغال استاني در ايران / شکوفه فرهمند، مينا ابوطالبي
- رويکردي جديد در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازي / علي اکبر قلي زاده، احسان شکريان
- پديده ي دو شغلي بودن در بازار کار مناطق شهري ايران کاربردي از مدل هاي انتخاب مضاعف در داده هاي پانل فردي / غلامرضا کشاورز حداد، صادق محيط
- اثر آزادسازي مالي بر محدوديت نقدينگي خانوار / سيد محمدعلي کفايي، جواد عرب يار محمدي
- مدل سازي و پيش بيني نرخ ارز بر اساس معادلات ديفرانسيل تصادفي / احمد ملابهرامي، حسن خداويسي
- محدوديت هاي نظام مندي در سيستم هاي توابع تقاضاي انعطاف پذير:مطالعه موردي تقاضاي انرژي بخش خانگي کشور / داود منظور، علي جديدزاده
- بررسي وجود انتخاب مساعد در بيمه بدنه ي اتومبيل و اثر آن بر تعيين حق بيمه در صنعت بيمه ي کشور ايران / غدير مهدوي، مليحه رجائي
- بررسي اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر متغيرهاي عمده ي اقتصاد کلان در چارچوب يک الگوي اقتصاد سنجي کلان ساختاري / محمد نوفرستي، مهدي جلولي

صاحب امتياز: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مديرمسئول: سيد منصور خليلي عراقي
سردبير: جعفر عبادي
مديرداخلي: قهرمان عبدلي
نشاني: تهران، خيابان کارگر، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مجله تحقيقات اقتصادي
تلفن: 88026419
فاکس: 88029038
پست الکترونيک: tahghighat@ut.ac.ir
 
 
شماره جديد مجله «مديريت و توسعه» منتشر شد
 پنجاه و دومين شماره فصلنامه علمي- ترويجي «مديريت و توسعه»، دوره سيزدهم، بهار 1391 منتشر شد.

تعداد صفحات: 132 صفحه
قيمت: 30000 ريال

شماره بهار مجله «مديريت و توسعه» حاوي مقالات زير است:
- بررسي منابع فشار روانشناختي در دانشجويان
- بررسي رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري با روش تاپسيس فازي
- موانع سازماني و راهکارهاي رفع آن
- رويکرد نوين به منابع انساني: رفتار سازماني مثبت گرا
- برنامه ريزي و زمان بندي پيشرفته (APS)
- مطالعه رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در بخش دولتي
- تفکر استراتژيک خاستگاه برنامه ريزي استراتژيک

گفتني است، «مطالعه رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در بخش دولتي» عنوان يکي از مقالات مندرج در اين شماره مجله «مديريت و توسعه» است، که بخشي از چکيده آن به شرح ذيل است:
نويسندگان:
- محبوبه قرباني
- مهدي حقيقي
- ايمان محمدعلي تجريشي
- آرش رسته مقدم

گرچه در خصوص مفهوم تعهد سازماني و ارتباط آن با ساير متغيرها پژوهش هاي متعددي صورت گرفته است لکن تبيين رابطه اين مفهوم با هوش معنوي به عنوان يکي از مفاهيم نوين و تاثيرگذار بر رفتار فردي، گروهي، و سازماني، خلائي است که تاکنون بدان توجه نشده است و پژوهش حاضر در صدد جبران آن است.
بر اين اساس هدف پژوهش رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني، در يکي از سازمان هاي دولتي با حجم نمونه 70 نفري است. بنابراين ضمن مرور ادبيات نظري، متغيرهاي مربوط و مقياس سنجش آن ها، چارچوب کلي مطالعه شکل گرفته است. استراتژي پژوهش زمينه يابي (پيمايشي) از نوع همبستگي، ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازماني و هوش معنوي است.
براي مطالعه اين مقاله مي توانيد به صفحه 92 شماره بهار مجله «مديريت و توسعه» مراجعه کنيد.

صاحب امتياز: موسسه تحقيقات و آموزش مديريت (وابسته به وزارت نيرو)
مديرمسئول: دکتر علي منافي
سردبير: دکتر محمدعلي سبحان اللهي
ويراستار: احمد داوري
مسئول اجرايي: فخرالسادات حسيني

نشاني: تهران، خيابان استاد نجات اللهي، خيابان شاداب، پلاک 43، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، فصلنامه «مديريت و توسعه»
تلفن: 5- 88901151
تلفکس: 88914544
 
 
شماره جديد مجله «پيشرفتهاي حسابداري»
نيوشا صداقت کيش- شماره جديد مجله علمي پژوهشي «پيشرفتهاي حسابداري»، دوره چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، منتشر شد.
تعداد صفحات: 166 صفحه
شماره بهار و تابستان مجله «پيشرفتهاي حسابداري» حاوي مقالات زير است:

نسبتهاي مالي و هزينه ي سهام عادي
- دکتر قاسم بولو- دکتر امير افسر- ميثم طهماسب زاده بائي
مطالعه ي اثرات اندازه ي شرکت بر ريسک نظام مند مبتني بر مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي
- يوسف جليليان - دکتر فرها شاه ويسي
شناسايي و تبيين عوامل موثر بر کيفيت افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- دکتر محمدحسين ستايش- مصطفي کاظم نژاد
تاثير تداوم انتخاب حسابرس بر کيفيت حسابرسي
- دکتر سيد حسين سجادي- دکتر حسن فرازمند- صادق قرباني
مفهوم اهميت در حسابرسي صورتهاي مالي و تاثر آن بر توجه حسابرسان در فرايند کشف تقلب مديران
- دکتر داريوش فروغي- محسن خالقي- امير رسائيان
بررسي نگرش دانشگاهيان و حسابداران دانشگاه ها نسبت به وضعيت حسابداري دولتي در دانشگاه هاي ايران (مطالعه موردي: دانشگاه هاي شيراز)
- دکتر غلامحسين مهدوي- نويدرضا نمازي
چکيده گسترده مقاله هاي فارسي به انگليسي
مديرمسئول: دکتر مصطفي سعادت
سردبير: دکتر محمد نمازي
نشاني مجله: شيراز، ميدان ارم، دانشگاه شيراز، دانشکده اقتصاد مديريت و علوم اجتماعي
تلفن: 6286072 - 0711
پست الکترونيک: JAA@rose.shirazu.ac.ir
 
 
شماره بهار مجله «کتابداري و اطلاع رساني»
نيوشا صداقت کيش- شماره بهار فصلنامه علمي - پژوهشي «کتابداري و اطلاع رساني»، پياپي 57، شماره اول، جلد پانزدهم منتشر شد.
تعداد صفحات: 308 صفحه
برخي از مقالات اين شماره عبارت است از:
- شش نشانه اوليه متمايز کننده مقالات غيرقابل نشر / دکتر محمدحسين دياني
- کاربرد مدل سازي معادله ساختاري د پژوهشهاي کتابداري و اطلاع رساني: ساخت و آزمون نظريه ها / سيدمهدي حسيني، دکتر رحمت الله فتاحي و دکتر محمدحسين دياني
- کاربرد نظريه «بازيها» در فراهم آوري و اشتراک منابع کتابخانه اي / حسن بهزادي
- بررسي فاصله موجود ميان ادراکها و انتظارهاي مراجعان از خدمات دريافت شده در کتابخانه ملي با استفاده از مدل تحليل شکاف / دکتر نرگس نشاط و مژده دهقاني
- مزيت رقابتي و نقش آن در اقتصاد کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني / رضا رجبعلي بگلو
- ارزيابي تراکم کلمات کليدي در وب سايتهاي برتر کتابخانه مرکزي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران / علي مرداني نژاد و فرشيد دانش
صاحب امتياز: آستان قدس رضوي
مديرمسئول: دکتر سيد علي اردلان جوان
سردبير: دکتر محمدحسين دياني
نشاني: مشهد، حرم مطهر، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي
تلفکس: 2235331

 

 
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21 صفحه بعد