Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
شماره جديد مجله «مباني تعليم و تربيت»
نيوشا صداقت کيش- دومين شماره مجله علمي - پژوهشي «مباني تعليم و تربيت»، سال 1، پاييز و زمستان 1390، منتشر شد.
تعداد صفحات: 139 صفحه
دومين شماره مجله «مباني تعليم و تربيت»، حاوي مقالات زير است:
- مباني فلسفي و روانشناختي تعليم و تربيت: بررسي تطبيقي ديدگاههاي سهرودري و هوسرل / دکتر خسرو باقري
- ويگوتسکي و فريره در آموزش مبتني بر گفتگو / دکتر منصوره حاج حسيني، دکتر گلنار مهران
- جزم گرايي و شکاکيت: معضل نظامهاي تربيتي - آموزشي در جوامع اسلامي / دکتر سيدمهدي سجادي
- تاملي بر آراء و انديشه هاي تربيتي برتراندراسل / دکتر محسن طالب زاده نوبريان، محمدمهدي ميرلو، سيد حسين موسوي
- سرمايه فرهنگي و موفقيت تحصيلي: ارزيابي تجربي مدلهاي نظري / دکتر حيدر جانعليزاده چوب بستي، دکتر غلامرضا خوش فر، مهدي سپهر
- مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان / دکتر حسين کارشکي، دکتر سيد امير امين يزدي، غلام حيدر اختراعي طوسي
- تبيين رويکردهاي غالب روش شناختي پژوهش فلسفه تعليم و تربيت در ايران و ... / معصومه کياني، دکتر عليرضا صادق زاده قمصري
مديرمسئول و سردبير: دکتر بختيار شعباني ورکي
ويراستار: دکتر رضوان حسينقلي زاده
نشاني دفتر مجله: مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
تلفن: 8803696 - 0511
فاکس: 8783012 - 0511
نشاني اينترنتي: www.fedu.um.ac.ir
 
 
شماره جديد مجله «پژوهشهاي اقتصادي ايران»
نيوشا صداقت کيش- پنجاهمين شماره فصلنامه علمي - پژوهشي «پژوهشهاي اقتصادي ايران»، سال هفدهم، بهار 1391، منشر شد.
تعداد صفحات: 195 صفحه
شماره بهار مجله «پژوهشهاي اقتصادي ايران»، حاوي مقالاتي به زبان انگليسي بوده و چکيده هاي آن، به زبان فارسي منتشر شده است.
مقالات:
- ويژگيهاي مصرف بهينه با قيد محدوديت نقدينگي، نتايج جديد با استفاده از رويکرد نظريه کنترل / دکتر مسعود درخشان
- ساختار بازار در بخش بانکداري ايران: کاربرد الگوهاي چند سطحي / دکتر آتوسا گودرزي، دکتر افسانه شفيعي
- ارزيابي مدلهاي BVAR جايگزين در پيش بيني تورم ايران / دکتر حسن حيدري
- عملکرد نسبي تخمين زن هاي واريانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفي / دکتر تيمور محمدي
- يک الگوي اقتصاد کلان سنجي بلندمدت ساختاري براي ايران / دکتر مجيد صامتي، بهاره تيموري
- تاثير نيروي کار مهاجر بر بهره وري بخش مسکن ايران / دکتر حميد سپهردوست
- مشتقات و بحران مالي 2008: مديريت ريسک، ايجاد ريسک و تنظيم مقررات / عاطفه تکليف
- ثبات مالي و نظامهاي پيش هشداردهنده: درسهايي براي جمهوري اسلامي ايران / دکتر کاظم ياوري
مرکز تحقيقات اقتصاد ايران - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
مدير مسئول: دکتر تيمور موحدي
سردبير: دکتر علي امامي ميبدي
مشاوران علمي سردبير: دکتر جاويد بهرامي، حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمود عيسوي
نشاني: تهران - خيابان شهيد بهشتي - نبش احمد قصير - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي - مرکز تحقيقات اقتصاد ايران
تلفن: 88726388 - و  2- 88725400
فاکس: 88703263
نشاني اينترنتي: economics.atu.ac.ir

 
 
چهل و نهمين شماره فصلنامه «پژوهشهاي اقتصادي ايران»
نيوشا صداقت کيش- چهل و نهمين شماره فصلنامه علمي - پژوهشي «پژوهشهاي اقتصادي ايران»، سال شانزدهم، زمستان 1390، منتشر شد.
تعداد صفحات: 247
شماره زمستان فصلنامه «پژوهشهاي اقتصادي ايران»، شامل مقالات زير است:

- اندازه گيري خط کفايت شهري و بررسي تاثير شئون بر مقدار آن (مطالعه موردي استان قم) / دکتر يدالله دادگر، دکتر سهيلا پروين، دکتر حسن عباسي نژاد، دکتر مجتبي باقري
- بررسي پيامها و مفاهيم اقتصادي در کتابهاي درسي دوره ابتدايي / بتول سيدي، دکتر فريبرز درتاج، دکتر سيد عبدالمجميد جلايي
- درکي از پديده اسلاميزه شدن اقتصاد و بررسي روش ميان رشته اي براي برونرفت از آن / دکتر مهدي صادقي شاهداني و محمدرضا اسماعيلي
- آزمون جانشيني پول در ايران: کاربردي از الگوي خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL) / دکتر امير منصور طهرانچيانف معصومه نوروزي بيرامي
- تبيين عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداري ايران / دکتر حميد کردبچه، ليلا پردل نوش آبادي
- بررسي مدل پولي تعيين نرخ ارز در کشورهاي منطقه MENA: رويکرد هم انباشتي تابلويي / دکتر پرويز محمدزاده، دکتر حسين اصغرپور، دکتر محمدباقر بهشتي، علي رضازاده
- اثرات غيرخطي رشد اقتصادي بر رشد مصرف انرژي در کشورهاي عضو اپک و کشورهاي بريک با استفاده از روش حد آستانه / دکتر محسن مهرآرا، دکتر حميد ابريشمي، سيد محمدهاي سبحانيان
- بررسي اثر شوکهاي پولي بر 12 گروه اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با استفاده از روش FAVAR / مريم همتي، دکتر احمدرضا جلالي نائيني

مرکز تحقيقات اقتصاد ايران - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
مدير مسئول و سردبير: دکتر مسعود درخشان
مشاوران علمي سردبير: دکتر جاويد بهرامي، دکتر تيمور محمدي
نشاني: تهران - خيابان شهيد بهشتي - نبش احمد قصير - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي - مرکز تحقيقات اقتصاد ايران
تلفن: 88726388 - و  2- 88725400
فاکس: 88703263
نشاني اينترنتي: economics.atu.ac.ir
 
 
شماره جديد مجله «کتابداري و اطلاع رساني»
نيوشا صداقت کيش- چهارمين شماره فصلنامه علمي - پژوهشي «کتابداري و اطلاع رساني»، جلد چهاردهم، زمستان 1390، پياپي56 در 324 صفحه منتشر شد.
مقالات اين شماره عبارت است از:

- پيش آگاهي براي اجراي برنامه ي جديد دوره کارشناسي کتابداري و اطلاع رساني/ محمد حسين دياني
- تحليل محتواي کارگاه ها و همايشهاي انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران دوره سوم: 1386 تا 1388/ اميد علي پور (نويسنده رابط)، علي اکبر خاصه
- بررسي ميزان آشنايي کتابداران کتابخانه هاي عمومي شهر تهران با معيارهاي اخلاق حرفه اي کتابداري/ اورانوس تاج الديني، عصمت صدري فر، علي سادات موسوي
- آيا لازم است نام رشته کتابداري و اطلاع رساني در ايران تغيير کند؟/ پريسا ملک احمدي، نيره السادات سليمانزاده نجفي، بهاره آتش پور
- توان نرم افزارهاي موجود در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاهي شهر تهران در ارائه اطلاعات مورد نياز مديران/ علي اکبري، عاصفه عاصمي، نصرت رياحي نيا
- ساخت، اعتباريابي و پايايي سنجي مقياس سنجش اضطراب اطلاع يابي/ محمدامين عرفان منش
- بررسي بروندادهاي علمي حوزه هاي کتاب سنجي، علم سنجي و اطلاع سنجي در نمايه استنادي علوم اجتماعي به منظور يافتن تمايزها و شباهتهاي بين اين سه حوزه/ فريده عصار، برايرپور
- بررسي رابط کاربر بانک اطلاعاتي نمايه از ديدگاه دانشجويان (کتابخانه مرکزي) دانشگاه فردوسي مشهد با روش مکاشفه اي/ سمانه غفاريان
- قوانين کوانتومي در دنياي اطلاعات / ميترا پشوتني زاده
- بررسي مقايسه اي وضعيت سرمايه اجتماعي در کتابخانه هاي دانشگاهي/ دکتر محمدحسين دياني، حسن محمودي
- تحليل و عارضه يابي کارايي استانهاي کشور در استفاده از ظرفيتهاي موجود اطلاع رساني با روش ارزيابي متقاطع/ سيد حبيب الله ميرغفوري، حميد بابايي ميبدي، محمد حسين طحاري مهر جردي
- بررسي وضعيت کتابخانه هاي نابينايان و نيمه بينايان مستقر در استان خراسان رضوي و بررسي ميزان رضايتمندي کاربران از خدمات آنها/ رضا رشيدپور، دکتر علي اکبر پور احمد
- پژوهشي درباره تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد/ دکتر مهري پريرخ، سميه آخشيک، اکرم فتحيان، محمد رامين نادري

صاحب امتياز: آستان قدس رضوي
مديرمسئول: دکتر سيد علي اردلان جوان
سردبير: دکتر محمد حسين دياني
مدير اجرايي: سيده طوبي پيراهش
نشاني: مشهد، حرم مطهر، سازمان کتابخانه ها، موزه ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوي. ص. پ: 177
تلفن و دورنگار دفتر فصلنامه: 2235331
نشاني اينترنتي: www.aqlibrary.org
 
 
شماره جديد مجله «تحقيقات اقتصادي»
نيوشا صداقت کيش- نود و هشتمين شماره مجله «تحقيقات اقتصادي»، سال چهل وهفتم، بهار 91، در 241 صفحه منتشر شد.
شماره بهار مجله «تحقيقات اقتصادي» حاوي مقالات زير است:

- ارزيابي درجه ي تمرکز اعتبارات در عقود اسلامي و اثر آن بر رشد اقتصادي در ايران/ عليرضا پور فرج، ولي الله عليزاده
- تصميم گيري براي توليد و قيمت گذاري محصول جديد با استفاده از نظريه ي بازيها، مطالعه موردي: خودروي سواري توليد داخل کشور/ محمدحسين پورکاظمي، مريم صدري
- تحليل رابطه بين کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظريه ي بازيها/ حسين صادق سقدل، يونس بومند
- ارزيابي تاثير عناصر ساختاري بر عملکرد صنعت بانکداري ايران/ فرهاد خداداد کاشي، پري جعفري ليلاب
-  منحني فيليپس هايبريدي کينزين هاي جديد و بررسي تجربي آن در ايران/ تيمور رحماني، حسين اميري
- تعيين ارزش اقتصادي آبهاي زيرزميني: مطالعه موردي شهرستان راور (استان کرمان)/ غلامعلي شرزه اي، سميه امير تيموري
- تقاضاي پول در يک اقتصاد غيرربوي/ فاطمه اسمعيلي، سيدکاظم صدر، محمد نوفرستي
- تاثير عدم اطمينان نرخ ارز واقعي بر رشد اقتصادي/ عزت الله عباسيان، مهدي مرادپور اولادي، نادر مهرگان
- تخمين عوامل تعيين کننده اصابت و ساعات اضافه کاري در نيروي کار شهري ايران/ غلامرضا کشاورز حداد، پويان خشابي
- مصرف تظاهري در آراي تورستين وبلن و موضوع پس انداز/ ابولافضل پاسباني، محمود متوسلي
- چکيده لاتين

صاحب امتياز : دانشکده اقتصاد
مدير مسئول: سيد منصور خليلي عراقي
سردبير: جعفر عبادي
مدير داخلي: قهرمان عبدلي
نشاني : تهران- خيابان کارگر شمالي- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران- مجله تحقيقات اقتصادي
تلفن: 88026419
فاکس دفتر مجله : 88029038
نشاني اينترنتي: Journals.ut.ac.ir
 
 
اصول روان‌شناختی تهیه پاورپوینت

 

نویسنده: استیفن ام. کاسلین

 

ترجمه: سید علی خرازی

ویراستار: دکتر سید کمال خرازی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین(سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی/ پژوهشکده علوم شناختی

قیمت: 4100 تومان

احمد آخوندی/ محسن جاویدمؤید: "پاورپوینت" ابزاری کارآمد است اگر از تمام ظرفیتهای آن بخوبی استفاده شود.

استادان بازاریابی، دانشجویان بازاریابی و اهالی بازاریابی در سمینارها و کلاسها و کارگاههای مختلف بازاریابی با این "ابزار کارآمد"، دیدگاههای خود را انتقال می‌دهند. اما گاه از ظرفیتهای آن کم اطلاعند.

آشنایی و چیرگی به این ابزار کارآمد، نقش فوق‌العاده مؤثر و جذابی در انتقال دیدگاههای شما ایفا خواهد کرد. متأسفانه گاه تلقی و طرز برداشت از پاورپوینت صرفاً محدود به عکسهای زیبا و کلیپهای جالب شده است، این در حالی است که فراتر از این جذابیتها، ضروری است در جستجوی اصولی باشیم که بهتر و بیشتر و حتی سریعتر در انتقال پیامها و مفاهیم برآید.

"اصول روان‌شناختی تهیه پاورپوینت " ناظر بر ثمرات علم نوین روانشناختی است و به سهم خود می‌کوشد تا اسراری از ادراک، حافظه، شناخت، انگیزش و احساسات را در اختیار اهالی بازاریابی قرار دهد ؛ بدین ترتیب با به کارگیری این اصول و تکنیکهای وابسته به آن شما می‌توانید "ارائه کننده" چیره دستی نزد استادان بازاریابی ، و اهالی بازاریابی قرار گیرید.

کتاب "اصول روان شناختی تهیه پاورپوینت" حاوی هفت فصل، پیوست و ضمائم است. این فصول عبارتند از : مقدمه‌ای بر ارائه ماهرانه/ تصویر کلی/ متن خوانا و روشن/ رنگ ، بافت، پویانمایی و صدا/ انتقال اطلاعات کمّی، نمودارها/ انتقال اطلاعات کیفی: نگاره‌ها ، نمودارهای تصویری، نقشه‌ها، عکسها/ خوب، بد و نامفهوم/ اصول روانشناختی و ابعاد خاص آنها.

علاقه‌مندان بویژه اهالی بازاریابی می‌توانند این کتاب را که در نوع خود کم نظیر است از فروشگاههای انتشارات سمت و یا کتابفروشی انتشارات بازاریابی واقع در میدان انقلاب، خیابان 12 فروردین، مجتمع کتاب فروردین، پلاک 1 با شماره تلفنهای 51و66408271 تهیه کنند.

 
 
بازاریابی انبوه در سیاست
نویسنده: بروس آی. نیومن
ترجمه: دکتر آرام طاعتی(عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب) و امید مهدیه (دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی)
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
قیمت:8500 تومان
سه پرسش اصلی کتاب "بازاریابی انبوه در سیاست"
احمد آخوندی - کتاب "بازاریابی انبوه در سیاست" سه پرسش اصلی را پیش رو قرار داده است و تا پایان کتاب کوشیده است تا به این سه پرسش پاسخی شایسته و درخور دهد. این سه پرسش عبارتند از :
1)      چرا بسیاری از رأی دهندگان از مبارزات سیاسی امروزی، روی برگردان شده‌اند؟
2)      چرا تعداد کمی از مردم، از حق رأی با ارزش خود استفاده می کنند؟
3)      آیا فرآیند دموکراتیک ما به دلیل بی‌توجهی و بی تفاوتی به آن، با خطر مواجه است؟
گر چه این کتاب یعنی" بازاریابی انبوه در سیاست" رنگ و صبغه غربی دارد، اما از دو منظر قابل تأمل و بررسی است.
نخست آنکه ما را با شیوه‌های تبلیغات در غرب آشنا می‌سازد، از ترفندها و تکنیکهای فراوانی می‌گوید که کاندیداها در غرب از آن سود می‌جویند تا بتوانند آرا و نظرات مردم را به خود جلب کنند. دو دیگر آنکه، درسهای متعددی برای کشور ما داردکه می‌توانیم از آن بیاموزیم، همچنانکه لقمان حکیم، گفته است: ادب از که آموختی، از بی‌ادبان.
برخی درسهای آن برای کشور ما نیز کاربرد دارد. برای مثال، رایج است مشاوران کاندیدهاها پس از پیروزی کاندیدا، همچنان حضور پررنگی در دفاتر کاندیداهای منتخب دارند، مقام و مناصب متعددی را می‌پذیرند. این در حالی است که توصیه‌های آنان شاید برای کسب‌ مقام ریاست جمهوری و یا پذیرش نمایندگی قطعاً اثرگذار بوده؛ چرا که کاندیدا را به پیروزی رسانده است. اما دلیلی نیست که همچنان برای نحوه‌ی اداره مملکت و سایر پستهای سیاسی همان افراد با همان دیدگاهها کارآمد باشند؛ اتفاقی که تقریباً  در تمام دنیا روال است و کمتر به آن فکر می‌شود.
 
 
بازاریابی بین المللی استراتژی و تئوری
تألیف: سالک آنک ویزیت، جان شائو

ترجمه: مهدی بهبودی، علی اکبر امینی، الهیار اردکانی

ناشر: ترمه

تعداد صفحات: 536 صفحه(رحلی)

قیمت:25 هزار تومان

احمد آخوندی- ساک آنک ویزیت، پروفسور بازاریابی دانشگاه سن خوزه است. بجز کتاب بازاریابی بین المللی استراتژی و تئوری، کتاب "رفتار مصرف‌کننده و تحلیل و استراتژی" ایشان نیز مورد توجه جامعه دانشگاهی است.

کتاب "بازاریابی بین المللی استراتژی و تئوری" ویرایش پنجم است که با هدف تعلیم و آموزش مدیران اجرایی آینده تدوین شده است تا این گروه از مخاطبان از عهده‌ی چالشهای بین المللی برآیند.

جان شائو، همکار ساک آنک ویزیت نیز دارای سه کتاب پر فروش و 80 عنوان مقاله‌ی معتبر در مجلات علمی- پژوهشی دارد.

کتاب بازاریابی بین المللی "استراتژی و تئوری" از انسجام بالایی بهره‌مند است، هر فصل افزون بر ساختار منظم حاوی مثالهای فراوانی از شرکتهای برجسته‌ی بین المللی است. در پایان هر فصل نیز حاوی پرسشها و تکالیف مربوط به فصل است که عملاً قدرت استنباطی مخاطب را آماده‌سازی می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر و خرید می‌توانید با شماره تلفنهای 51 و 66408271 تماس بگیرید.

 
 
شصت و چهارمين شماره فصلنامه «مطالعات مديريت و بهبود و تحول»
شصت و چهارمين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي «مطالعات مديريت و بهبود و تحول»، سال بيست و يكم،‌ تابستان 1390،‌ منتشر شد.
برخي از مقالات اين شماره عبارت است از:
- بررسي جايگاه عامه مردم در سيستم مهار و موازنه قدرت
عفيفه حجاريان،‌ دكتر علي اصغر پورعزت، دكتر آرين قلي پور،‌ دكتر مسعود حجاريان
- الگوي يكپارچه راهبردهاي توليد بازاريابي و كسب و كار و تاثير آنها بر عملكرد سازمان
دكتر سيد محمد اعرابي،‌ امير مصطفوي
- پيش زمينه ها و پيامدهاي بدبيني سازماني
دكتر مهدي حقيقي كفاش، دكتر نادر مظلومي،‌ فرزانه ميرزامحمدي
- اثرات پيمانهاي راهبردي بر روابط بين يادگيري سازماني،‌ نوآوري و عملكرد مالي شركت...
دكتر بهمن حاجي پور، مرتضي كرد
- ارزيابي فازي سطح نياز به چابك شدن در سازمانهاي توليدي
دكتر عليرضا شهركي،‌ سميه قاسمي فرد
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي- دانشكده مديريت و حسابداري
مدير مسئول: دكتر جمشيد صالحي صدقياني
سردبير: دكتر سيد علي اكبر افجه
نشاني: خيابان وليعصر، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، نبش كوچه هفت پيكر،‌ شماره 33
تلفن: 14- 88770011
نمابر: 88770017
پست الكترونيكي: msq@atu.ac.ir
 
 
بيست و دومين شماره فصلنامه مطالعات مديريت صنعتي
بيست و دومين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي «مطالعات مديريت صنعتي»، سال نهم،‌پاييز 1390، در 233صفحه، توسط دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي، منتشر شد.
برخي از مقالات اين شماره عبارت است از:
- ارزيابي توليد ناب با رويكرد سلسله مراتبي (مورد: صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
ميثم شفيعي رودپشتي،‌ سيد حبيب اله ميرغفوري
- مدل رقابت پذيري صنايع توليدي در ايران
حسين رحمان سرشت، ميترا صفاييان
- مدل پذيرش خدمات دولت الكترونيك در صنايع كوچك و متوسط ايران
جعفر باقري نژاد، فروغ شريفي
- شناسايي و دسته بندي سياستها، راه كارها و برنامه هاي ارتقا واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط: مورد مطالعه...
حبيب رودساز،‌ضياء رشوند، محمدرضا حنيفي زاده
- توسعه يك مدل موجودي چند هدفه احتمالي فازي
محمد امين نايبي، عباس پناهي نيا
مدير مسئول: دكتر جمشيد صالحي صدقياني
سردبير: دكتر مقصود اميري
مدير داخلي: محبوبه خسروي
ويراستار: عبدالرسول هاشمي
نشاني: تهران،‌ خيابان وليعصر،‌ خيابان توانير،‌ خيابان نظامي گنجوي،‌ نبش كوچه هفت پيكر، شماره 33
تلفن: 14- 88770011
نمابر: 88770017
سايت: http://maf.atu.ac.ir
 

 
صفحه قبل 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 صفحه بعد