Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
سخنراني دکتر ابوالعلايي در نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني
نيوشا صداقت کيش- "مديران و متخصصان منابع انساني و رهبري تحولات فرهنگي سازمان" عنوان سخنراني دکتر بهزاد ابوالعلايي، در نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني بود.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، دکتر ابوالعلايي، در نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني، گفت: مديران و کارکنان بايد به اندازه اي مشتاق مشارکت در تحول باشندکه که از خير بعضي از دلبستگي ها و منافع کوتاه مدت خود بگذرند.

وي با اشاره به سخن جان کاتر، گفت: اگر مي خواهيد برنامه هاي تحول سازماني با موفقيت پيش رود، 10 تا 30 درصد، مديريت و 70 تا 90 درصد، رهبري لازم است.

عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي، گفت: تغيير فرهنگ سازمان در موارد زير آسان تر است:
- بحران بزرگي حادث شده يا وقوع آن در آينده نزديک، پيش بيني و احساس مي شود
- رهبران و مديران جديدي وارد سازمان شده و ارزش ها و سياست هاي جديدي را معرفي و مطالبه کنند
- سازمان کوچک و نوپا باشد
- تغييرات زيادي در تعداد کارکنان رخ داده و کارکنان زيادي با احساس تغيير شرايط، آمادگي پذيرش تغيير را داشته باشند

دکتر ابوالعلايي، در نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني، ضمن تشريح فرآيند سه مرحله اي تغيير، اظهار کرد: ابزارها و اهرم هاي تغيير فرهنگ سازمان بشرح زير است:
- رهبران سازمان
- عکس العمل رهبران سازمان در مورد اتفاقات، رويدادها و بحران ها
- الگوسازي، الگو بودن مديران و سرپرستان
- معيارهاي استخدام
- معيارهاي ارتقاء و انتصاب
- فرايند جامعه پذيرکردن تازه واردها، تئوري سازگاري و تطابق
- معيارهاي پاداش و ...

وي در پايان، با اشاره به گاي کاواسکي، يکي از دستياران استيو جابز، درس هايي که وي از استيو جابز آموخت را مطرح کرد.

 

گفتني است، اکنون "نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني" در مرکز مطالعات بهره‏ وري و منابع انساني، در حال برگزاري است.
 
 
نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني برگزار شد
نيوشا صداقت کيش- "نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني" با موضوع مديريت منابع انساني آينده نگر، محور توسعه و تعالي، امروز 28 آبان، با حضور جمعي از مديران سازمان ها دولتي و خصوصي، در محل سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، در ابتداي مراسم دکتر بهروز دري، دبير علمي نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني، با اعلام اين مطلب که منابع انساني به منظور مهيا شدن سازمان ها براي عبور از چالش ها شکل گرفته است، افزود: مهيا نمودن عوامل انساني و فکري در پشتيباني از ماموريت ها و وظايف سازمان ها، از وظايف منابع انساني است.

وي افزود: ويژگي برجسته کنفرانس نهم، حضور فعال و تلاش گسترده کميته هاي تخصصي است که با مشارکت برخي از سازمان هاي دولتي و شرکت هاي خصوصي شکل گرفته است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، درباره برنامه هاي نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني، گفت: 6 سخنراني، و  30 ميزگرد و کارگاه طي اين 2 روز ارائه خواهد شد.

در ادامه مهندس غلامرضا شافعي، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ضمن ارائه الگوهاي قرآن در زمينه مديريت و رهبري منابع انساني، گفت: خوش خلقي، اولين ويژگي رهبران است که بايد به آن توجه ويژه داشت.

وي نرم خويي و سنگدل نبودن، درگذشتن از اشتباهات زيردستان، مشورت با زير دستان، تحمل پذير بودن، صحبت کردن قابل درک، دانشمند بودن، اخلاق مدار و خداجو بودن، را از ديگر ويژگي هايي دانست که قرآن کريم براي رهبران درنظر گرفته است.

مهندس شافعي، تاکيد کرد: ويژگي هاي مذکور، بايد براي رهبران منابع انساني نيز، در نظر گرفته شود.

"چالش ها و راهبردهاي مديريت توسعه منابع انساني" موضوع سخنراني دکتر محمود عسگري آزاد، جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني، بود.

وي با تاکيد بر اينکه مديريت و توسعه منابع انساني، محور توسعه و تعالي جوامع است، افزود: با نگاهي اجمالي به کشورهاي توسعه يافته، مشاهده مي شود اين کشورها از منابع مادي ارزان قيمت خدادادي بي بهره بودند، ولي با مديريت مناسب بر منابع مالي و انساني، توانستند به رشد و توسعه مناسب دست يابند. در مقابل کشورهايي که منابع مالي فراواني در اختيار داشتند، بدليل عدم مديريت مناسب، اين منابع نه تنها عامل توسعه نبودند، بلکه به عنوان آفت، در روند توسعه خلل ايجاد کردند.

دکتر عسگري آزاد، با تاکيد بر اهميت مديريت در ارتقاء و توسعه کشور گفت: با تزريق منابع مالي، و بدون مديريت صحيح و توسعه منابع انساني، نمي توانيم به رشد و تعالي برسيم.

وي تصريح کرد: در بحث مديريت منابع انساني بايد به 3 اصل دانش، گزينش، و انگيزش توجه کنيم. اگر اين 3 اصل را به نحو مطلوب تلفيق کنيم مي توانيم به سمت توسعه منابع انساني پيش رويم.

سپس دکتر چالز هنري، استاد منابع انساني دانشگاه HEC فرانسه، سخنراني خود را با عنوان "چشم اندازها و تحولات نوين در مديريت و عملکرد سرمايه هاي انساني" آغاز کرد.

وي با تاکيد بر متفاوت بودن بخش بازاريابي و منابع انساني، گفت: سرمايه گذاري در بخش منابع انساني بلند مدت، و در بخش بازاريابي کوتاه مدت است.

دکتر چالز هنري، با اعلام اين مطلب که مديريت استعداد و بهبود رهبري، از اقدامات مهم بخش منابع انساني است، افزود: ايجاد انگيزه، نوآوري، نزديک شدن به کارکنان، و تعادل ميان فرد و گروه، ديگر وظايف بخش منابع انساني است.

بر اساس اين گزارش، دکتر مجيد قاسمي، مديرعامل بانک پاسارگاد، سخنراني خود را با موضوع "فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي" آغاز کرد.

وي با اعلام اين مطلب که فرهنگ سازماني، ثبات اجتماعي را ترغيب مي کند، گفت: هويت بخشيدن به سازمان، آسان کردن تعهد گروهي از نقش هاي فرهنگ سازماني است.

مديرعامل بانک پاسارگاد، تصريح کرد: به طور کلي موارد زير از جمله اهداف بنگاه هاي اقتصادي از مسئوليت اجتماعي است:
- پر کردن شکاف ميان فعاليت هاي انجام شده در شرکت و تصوير بيروني شرکت
- مسئوليت اجتماعي شرکت ها به عنوان ابزاري براي توسعه بازار
- هدفمند و يکپارچه نمودن فعاليت هاي پراکنده شرکت در حوزه مسئوليت اجتماعي

گفتني است، ميزگرد "برنامه ريزي منابع انساني در شرايط کنوني اقتصاد کشور"، اجراي تئاتر با موضوع ارائه بازخورد موثر با رويکرد توسعه کارکنان، سخنراني دکتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، و اعطاي پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني، از ديگر برنامه هاي روز اول نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني بود.

بر اساس اين گزارش، دومين روز اين همايش نيز امروز 29 آبان‏ ماه در مرکز مطالعات بهره‏ وري و منابع انساني با هدف ارايه مقاله، دستاوردها و تجارب مديران ارشد سازمان‏هاي داخلي و خارجي برگزار مي شود.


 
 
تبليغات، انعکاس بسياري از صنايع اقتصادي و حرکت هاي اجتماعي است
نيوشا صداقت کيش- شهرزاد اسفرجاني، در حاشيه يکي از دوره هاي آموزشگاه بازارسازان، گفت: انعکاس بسياري از صنايع اقتصادي و حرکت هاي اجتماعي، در تبليغات مشاهده مي شود.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، شهرزاد اسفرجاني، مشاور و مدرس دوره هاي تبليغات، با تاکيد بر اهميت دانستن تاريخ تبليغات، ارتباطات، و ادبيات، گفت: ملتي که تاريخ خود را نمي شناسد، خود را هم نخواهد شناخت.

مدرس دوره هاي آموزشگاه بازارسازان، با اشاره به "سالنامه پارس" افزود: با مطالعه اين کتاب، مشکلات و نيازهاي مردم در حدود سال هاي 1310 تا 1320 مشخص مي‌شود. همچنين آگهي هاي مندرج در اين کتاب به ما نشان مي دهد که اولين شرکت هاي وارد کننده صنعتي، چرخ خياطي، دندان پزشکي در اين سالها در ايران وجود داشتند.

وي تاکيد کرد: با مطالعه تاريخ، به تفاوت و قدمت فرهنگ ايران نسبت به ساير فرهنگ‌ها پي مي بريم.

مشاور و مدرس دوره هاي تبليغات، در پايان يادآور شد: به تازگي، با انتشار کتاب‌هايي در زمينه آگهي هاي مطبوعاتي که قرار است از سوي انتشارات سيته منتشر شود، و کتاب صد آگهي، اثر فرشيد پارسي کيا، مي توان گفت جو علاقه مندي به دانستن تاريخ تبليغات و آگهي ها، در ايران شکل گرفته، که اين موضوع بايد ادامه داشته باشد.
 
 
همايش ملي مديريت بازرگاني با محوريت: كسب و كارهاي كارآفرينانه و اقتصاد دانش بنيان
مارکتينگ نيوز- همايش ملي مديريت بازرگاني با محوريت: كسب و كارهاي كارآفرينانه و اقتصاد دانش بنيان، روز 8 اسفندماه، در محل دانشگاه پيام نور رامسر، برگزار مي شود.

محورهاي همايش:

- صنعت جهانگردي و اقتصاد دانش­بنيان
- جهانگردي اسلامي و فرصت­هاي كسب و كار
- كسب وكارهاي دانش­بنيان و تجاري­سازي دانش و تكنولوژي
- خوشه­ هاي صنعتي و اقتصاد دانش­بنيان
- شركتهاي كوچك و متوسط و اقتصاد دانش­ بنيان
- فن­آوري اطلاعات و كسب و كارهاي كارآفرينانه
- تحريم و فرصت­هاي كسب و كار
- بازاريابي و ايجاد فرصت­هاي نوين كسب و كار
- فرآيند سرمايه­گذاري و توليد محصول نوآورانه
- دانش­آموختگان مخترع و فرصت­هاي نوين كسب و كار
- كسب و كارهاي بين­المللي و توسعه پايدار
- جهت­گيري­هاي نوين در كسب و كارهاي خدماتي
- صنايع تبديلي كشاورزي و فرصت­هاي نوين كسب و كار
- كسب و كارهاي كارآفرينانه در صنعت دريا
- و ارائه تجارب موفق مديريتي

دبير كل همايش: دكتر صادق علي موحدمنش
دبير علمي: دكتر محمد تقي اميني
دبير اجرايي: دكتر افشين موسوي چلك

ايميل: ramsar.conference@mpnu.ac.ir
وب‌سايت: www.hamayesh.mpnu.ac.ir   
تلفن: 5210084 - 0192

منبع: www.civilica.com
 
 
دومين كنفرانس ملي حسابداريري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
مارکتينگ نيوز- دومين كنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري (با هدف ارتقاء دانش حسابداري و مديريت مالي) در تاريخ 24 بهمن 1392 در گرگان برگزار مي شود.

محورهاي كنفرانس:

- چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
- رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي
- مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت
- بازار يابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار
- شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار
- سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني
- جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي
- رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
- اخلاق حرفه اي در حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مهندسي مالي، رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
- حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

برگزار کننده: انجمن علمي و حرفه اي مديران و حسابداران ايرانيان گلستان
تلفن دبيرخانه: 09335416117
ايميل: cafm1392@gmail.com
وب‌سايت: www.cafm.ir   
دبير علمي: دكتر ابراهيم عباسي

منبع: www.civilica.com
 
 
کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک برگزار شد
نيوشا صداقت کيش- کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک امروز (15 آبان) در محل دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مارکتينگ نيوز، کنفرانس مديريت استراتژيک، با سخنراني دکتر طاهر روشندل دبير اجرايي کنفرانس و دکتر اميري و دکتر راعي آغاز شد.

اولين سخنران اين کنفرانس، دکتر علينقي مشايخي، استاد پيشکسوت و بنيان گذار دانشکده مديريت دانشگاه شريف، بود که سخنراني خود را با موضوع "تفکر استراتژيک" آغاز کرد.

وي با بيان اين که سازمان ها براي بقا و رشد دنياي متغيير بايد به طور مناسب تغيير کنند، افزود: با توجه به اهميت استراتژي، حوزه مهمي در آموزش و تحقيق در رشته مديريت ايجاد شده که در حال تحول و تکامل است.

دکتر مشايخي با تشريح سير تحول فکري در حوزه استراتژي، تصريح کرد: تفکر استراتژي يکي از کليدي ترين موضوعاتي است که براي موفقيت سازمان، در نظر مي گيرند.

وي گفت: در شرايط زير برنامه استراتژيک کارايي لازم را براي سازمان ندارد:
- برنامه هاي استراتژيک، عملياتي نمي شوند
- برنامه هاي استراتژيک ناقص اجرا مي شوند
- آنچه بيشتر سازمان ها انجام مي دهند با برنامه هاي استراتژيک انطباق ندارد

بنيان گذار دانشکده مديريت دانشگاه شريف، با بيان اينکه تفکر استراتژيک نوعي فکر کردن است که وراي عمليات روزانه و به افق هاي دور مي پردازد، افزود: تفکر استراتژيک، تحولات محيطي و عوامل داخلي سازمان را به طور يکجا و يکپارچه در نظر مي گيرد و جهت گيري ها و عمليات عمده و به هم پيوسته سازمان را براي ايجاد قابليت رقابتي و بقا در محيط مغيير، خلق مي کند.

"آموخته هاي يک مشاور از برنامه ريزي استراتژيک در ايران" عنوان سخنراني دکتر محمد ابويي اردکان، دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران، در کنفرانس مديريت استراتژيک، بود.

وي با بيان اينکه اولين مشاوره هاي مديريت، به صورت امروزي در ابتداي قرن گذشته پديد آمده، گفت: هنوز در ايران، مشاوره به يک صنعت تبديل نشده است.

دکتر ابويي اردکان، تصريح کرد: برندسازي بايد متکي به گروه هاي مشارکتي بزرگ باشد. امروزه مشاوره شخص محور و درگير روزمره گي است، در حاليکه مشاوره بايد جمع محور و به سمت نگرش بلند مدت پيش رود.

وي ضمن تاکيد بر ضرورت بومي سازي مدل شايستگي مشاوره گفت: امروزه کپي برداري هاي ناقص از مدل ها و رويه هاي خارجي در دستور کار مشاوران قرار دارد.

دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران، افزود: مشاوران، آينده صنايع را براي صاحبان مشاغل به تصوير مي شکند.

وي دانش، توانايي، و مهارت را از ابعاد مدل شايستگي مشاوره دانست و هر يک را به تفصيل شرح داد.

در ادامه دکتر رحمت الله قلي پور، عضو هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران، سخنراني خود را با موضوع "همسويي استراتژيک در مديريت منابع انساني" آغاز کرد.

دکتر قلي پور، انگيزش، تامين و حفظ کارکنان مطلوب، جذب متقاضيان شايسته و با استعداد، کيفيت زندگي کاري، بهره وري، قانون پذير بودن، مسئوليت اجتماعي را از اهداف مديريت منابع انساني دانست.

وي افزود: مديريت منابع انساني، استراتژي هاي سازمان را به استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي توسعه منابع انساني ترجمه کرده، و نيروي انساني سازمان را در تعريف استراتژي هاي سازمان، مشارکت مي دهد.

عضو هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران، اظهار کرد: فرايند مديريت استراتژيک منابع انساني، عبارت است از مرتبط ساختن مديريت منابع انساني با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان، براي بهبود عملکرد سازمان و ايجاد فرهنگ سازماني که بتوان انعطاف پذيري و خلاقيت را تقويت کرد.

وي موارد زير را از دلايل توجه به منابع انساني با رويکرد استراتژيک، اعلام کرد:
- ارزش رقابتي منابع انساني
- افزايش سرعت تحولات در محيط کار
- سهم بالاي هزينه هاي منابع انساني در کل هزينه ها
- نقش مهم منابع انساني در توليد ارزش افزوده
- تغيير پارادايم نيروي انساني به سرمايه هاي انساني

کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک هم اکنون در محل دانشکده مديريت دانشگاه تهران در حال برگزاري است. بخش دوم اين کنفرانس فردا نيز از ساعت 8 الي 16 برگزار خواهد شد.
 
 
راهنماي درمان اهمال‌کاري منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- کتاب «راهنماي درمان اهمال‌کاري» در 260 صفحه از سوي انتشارات ارجمند منتشر شد.

کتاب «راهنماي درمان اهمال‌کاري» اثر مونيکا راميرز باسکو، ترجمه مصلح ميرزايي، و مهدي اکبري حاوي 9 فصل بشرح زير است:

فصل اول: چرا اهمال‌کاري مي کنم؟
فصل دوم: راه اي ميان‌بر براي کمک
فصل سوم: شما از چه مي ترسيد؟
فصل چهارم:آيا بي نظم هستيد؟
فصل پنجم: از ترديد به خود تا اعتماد به نفس
فصل ششم: اهمال‌کاري در روابط
فصل هفتم: کارکنان تابع رويکرد همه يا هيچ
فصل هشتم: لذت طلب ها
فصل نهم: من همينم که هستم

گفتني است کتاب «راهنماي درمان اهمال‌کاري» به قيمت 5900 تومان، در فروشگاه انتشارات بازاريابي موجود، است.
 
 
«100 آگهي مطبوعات» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- «100 آگهي مطبوعات» اثر فرشيد پارسي‌کيا، با مقدمه محسن ميرزايي، از سوي انتشارات ايده وارد بازار نشر شد.

محتواي اين کتاب درباره تاريخ گرافيک تبليغاتي در ايران است و در آن 100 آگهي مطبوعاتي که در سال‌هاي 1320 تا 1357 در مطبوعات منتشر شده‌اند، معرفي مي شوند.

آرش تنهايي مدير پروژه 100 آگهي مطبوعات، در اين کتاب نوشته است: طراحي گرافيک در اين سرزمين سالخورده سال هاي درازي را سپري کرده است، اما تا کنون کمتر کوششي براي واکاوي اوج هاي درخشان اش و نگارش تاريخ اين رشته صورت گرفته است. «100» تلاشي است کوچک براي گردآوري نگاه داري و بررسي ابعاد گوناگون تاريخ طراحي گرافيک در ايران. با اين اميد که اين مجموعه راه گشاي گام هايي در راه پژوهش و نگارش تاريخ طراحي گرافيک در ايران باشد.                                                       

گفتني است «100 آگهي مطبوعات»، در 152 صفحه و به قيمت 35 هزار تومان جلد نرم، و 50 هزار تومان جلد سخت، از سوي انتشارات ايده منتشر شده است.
 
 
کتاب «روان‌درماني بين‌فردي» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- کتاب «روان‌درماني بين‌فردي» در 264 صفحه، از سوي انتشارات ارجمند، منتشر شد.

کتاب «روان‌درماني بين‌فردي» اثر ميرنا وايس من، جان مارکوويتز، و جرالد کلرمن، و ترجمه مهدي داداشي، محمدمهدي عقيلي، و مهدي داداشي، حاوي 24 فصل است که با مقدمه دکتر بهروز بيرشک، به رشته تحرير درآمده است.

اين کتاب مخصوص بالينگران پر مشغله اي است که مي خواهند روان‌درماني بين‌فردي، که يک روان‌درماني مبتني بر شواهد است را ياد بگيرند، ولي وقت کافي براي مطالعه تفصيلي يا حضور در يک دوره آموزشي را ندارند. اين کتاب همچنين مختص بالينگراني است که آشنايي با روان‌درماني بين‌فردي در کارگاه ها و جلسات نظارتي داشته اند و براي انجام کارشان به يک کتاب مرجع نياز دارند.

گفتني است کتاب «روان‌درماني بين‌فردي» به قيمت 9500 تومان، در فروشگاه انتشارات بازاريابي موجود، است.
 
 
ايده در 5 سال/ کارنامه 5 سال تلاش در آموزشگاه، گالري و انتشارات ايده
نيوشا صداقت کيش-  کارنامه 5 سال تلاش در آموزشگاه، گالري و انتشارات ايده در کتابي با عنوان «ايده در پنج سال» منتشر شد.

در اين کتاب مدرسه هنرهاي تجسمي ايده، مدرسه تبليغات ايده، گالري ايده، و انتشارات ايده به تفکيک معرفي شده است.

کتاب «ايده در پنج سال» در آستانه جشن 5 سالگي آموزشگاه ايده، چاپ و منتشر شد، که در آن به تفصيل نام و توضيحاتي درباره همه همکاران، مشاوران، و استاداني که طي 5 سال با اين مجموعه همکاري داشتند، آمده است.

در بخشي از اين کتاب، آرش سلطانعلي، موسس، صاحب امتياز و رئيس مدرسه ايده نوشته است: به مناسبت گراميداشت پنج سالگي ايده بر آن شديم تا در قالب کتابي با عنوان «ايده در پنج سال» بخشي از فعاليت هاي اين دوره را به اختصار مرور کنيم، ضمن آنکه در اين مقال نيز سعي کرديم بار آموزشي را با نظرخواهي از اساتيد هنر براي مخاطبان فراهم آوريم.

گفتنی است، کتاب «ایده در پنج سال» در 360 صفحه به قیمت بیست هزار تومان، در انتشارات ایده، موجود است.

شماره های تماس: 23- 88348720
 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد