Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» آنالیز PESTLE وسیله ای برای آنالیز کسب و کار ...
» نمونه برداری در تحقیقات بازاریابی
» اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي
» حضور در نمایشگاه های بین المللی و تأثیر آن بر توسعه بازاریابی ...
» رابطه بازاریابی داخلی و بازارگرایی در مدیریت شعب منطقه یک تهران-بانک م ...
» بررسی تأثیر برنامه های وفاداری بر جذب و نگهداری بيمه گذاران ...
» ارتباطات از قديم تا به حال: ارتباطات از دود تا چت ...
» هماهنگ سازی مفاهیم دورکاری: درک تأثیرات آن بر روی افراد و سازمانها ...
» بهره گیری از ادوات الکترونیکی برای پایش و نظارت بر کاربران اینترنت در ...
» بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید سبز بر عملکرد (محیطی، اقتصادی، تولیدی) شر ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
آنالیز PESTLE وسیله ای برای آنالیز کسب و کار

نویسنده:
مسعود خرازی
کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها
مدرس دانشگاه پیام نور
Masoud_kharrazi@yahoo.com

چکیده TMBA:
آنالیز PESTLE یکی از مفاهیم اساسی کسب و کار است. دراین تحقیق سعی داریم علاوه بر معرفی کامل و عمیق اجزای اصلی PESTLE، تحلیل این آنالیز در صنعت گردشگری به عنوان مثال، و سؤالاتی که برای افرادی که این آنالیز را انجام می دهند تا ایده های لازم برای چیزهایی که باید مدنظر قرار دهد را مطرح می کنیم.

واژگان کلیدی: آنالیز، PESTLE، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی

 

ادامه مطلب

 
 
نمونه برداری در تحقیقات بازاریابی

نویسنده:
مسعود خرازی
کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها
مدرس دانشگاه پیام نور
Masoud_kharrazi@yahoo.com

 

  چکیده TMBA:
برای اینکه بخواهیم تحقیقاتی را انجام دهیم، باید از جامعه موردنظر نمونه گیری کنیم و با توجه به اصول آمار و احتمالات به کل جمعیت تعمیم دهیم،  چون اگر بخواهیم روی کل جمعیت تحقیق را انجام دهیم، هزینه بر و زمانگیر است.
در نمونه گیری باید توجه شود افراد نمونه انتخاب شده دقیقاً همان مشخصاتی را داشته باشد که کل جامعه موردنظر ما دارد. بنابراین در این تحقیق سعی شده انواع روشهای نمونه گیری را به همراه نحوه ی انتخاب تعداد نمونه را شرح دهد.

 

واژگان کلیدی: نمونه گیری، نمونه برداری، تعداد نمونه، تحقیقات، بازاریابی

 

ادامه مطلب

 
 
اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي

نویسندگان:

جواد شهلایی
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
محمود هاشمي افوسي
دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه علامه طباطبايي
mhashemi1987@yahoo.com
mhashemi1987@ymail.com
حشمت‌اله مرادي شرف
دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه بوعلي سينا

چکيده TMBA:
هزينه‌هاي اداره و مديريت ورزش در دنياي امروزي به طور چشمگيري افزايش يافته است و بودجه‌اي که دولت براي ورزش تخصيص مي‌دهد پاسخگوي نيازهاي ورزش نيست. يکي از گزينه‌هايي که براي رفع اين مشکل مورد استفاده بسياري از جوامع قرار گرفته و به‌صورت موفقيت‌آميز عمل کرده است جذب حاميان مالي براي رويدادهاي ورزشي است. ازاين‌رو در پژوهش حاضر به بررسي اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي پرداخته شده است. اين پژوهش با بازبيني و مرور اطلاعات موجود در زمينه حمايت ورزشي، به بررسي و تحليل اهداف و عوامل انگيزاننده حمايت ورزشي مي‌پردازد. در اين مطالعه مروري اهداف حاميان مالي از حمايت ورزشي و همچنين موانع جذب حاميان مالي بررسي شده است و در نهايت نيز عواملي که مي‌توانند به عنوان انگيزاننده‌هاي حاميان مالي مؤثر باشند پيشنهاد شده‌اند.

واژگان کليدي: حمايت مالي، بازاريابي ورزشي، عوامل انگيزاننده، صنعت ورزش

 

ادامه مطلب

 
 
حضور در نمایشگاه های بین المللی و تأثیر آن بر توسعه بازاریابی

نویسندگان:
دکتر محسن رسولیان
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نراق
رویا صدیقی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
royas@live.com

چکیده TMBA:
این مقاله به بررسی تأثیر حضور شرکتهای داخلی در نمایشگاههای بین المللی بازرگانی بر توسعه بازاریابی آنها می پردازد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و حضور تأثیرگذار شرکتهای داخلی در نمایشگاههای بین المللی و هدفمند کردن فعالیتهای نمایشگاهی در جهت بازاریابی شرکتها و شناخت بازارهای بین المللی و توسعه صادرات غیرنفتی می باشد.  شناخت عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر حضور مؤثر شرکتها در نمایشگاههای بین المللی کمک مؤثری در امر ارتقای بازاریابی به خصوص بازاریابی بین الملل و حضور فعال و گسترده در عرصه مبادلات بازرگانی بین الملل، نمایش توان تولیدی کشور، بازاریابی وسیع برای کالاهای صادراتی و انعقاد قراردادهای فروش می نماید.                                                       

واژگان کلیدی: نمایشگاههای بین المللی، شرکتها، بازاریابی، بازاریابی بین الملل

 

ادامه مطلب

 
 
رابطه بازاریابی داخلی و بازارگرایی در مدیریت شعب منطقه یک تهران-بانک ملت

نویسندگان:
آقای دكتر فریز طاهری کیا
احمد کوه پیما
a.kohpeyma@bankmellat.ir

چکیده TMBA:
تحقیق پیش رو به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی با تأکید بر متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت شهر تهران صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق، ساخته بر اساس ادبیات پژوهش و نظر خبرگان می باشد. جهت بررسی روایی پژوهش علاوه بر محتوا از طریق خبرگان و متخصصان بانکی از تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر بوسیله مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مدیریت شعب منطقه یک تهران بانک ملت به تعداد 754 نفر بوده که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي ساده 254 نفر انتخاب و300 پرسشنامه توزيع و در آخر تعداد 256 پرسشنامه برگشت و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی و همچنین رابطه مثبت و معنادار بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت شعب منطقه یک تهران بانک ملت شهر تهران می باشد.

واژگان کلیدی: بازاریابی داخلی، تعهدسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی، مدیریت شعب منطقه یک تهران بانک ملت

 

ادامه مطلب

 

 
 
بررسی تأثیر برنامه های وفاداری بر جذب و نگهداری بيمه گذاران

(مشتریان کمپینهای فروش اينترنتي بيمه نامه باشگاه مشتريان شركت بيمه پارسيان)
نویسندگان:
شادی شفیعی
سعیده ابراهیمی امام
saeedeebrahimi@gmail.com
امیرعلی فتحی

چکیده TMBA:
ایجاد وفاداری مشتری یکی از اهداف کلیدی در بازاریابی رابطه می باشد. وفاداری مشتری از دو بخش مجزا تشکیل شده است: وفاداری به برنامه (کمپین) یا وفاداری به شرکت برنامه های وفاداری می توانند دیدگاه متمایزی را در مورد خود برنامه و یا شرکت، در مشتریان توسعه دهند. در این تحقیق نیز سعی بر این است که دو نوع وفادری یعنی وفاداری به برنامه کمپین و وفاداری به شرکت مورد بحث و بررسی قرار گیرند. وفاداری به برنامه کمپین در واقع به علاقه نسبتاً بالا به برنامه کمپین را نشان می دهد، در اين تحقيق رابطه بين متغيرهاي مزاياي مالي، وفاداري به برنامه كمپين، شناخت متقابل مشتري–شركت، سهم از كيف پول مشتري، ريسك مالي پنهان، وفاداري به شركت مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف از انواع پژوهشهای کاربردی-توسعه ای است، جامعه آماری تحقیق شامل بيمه گذاران اينترنتي باشگاه مشتريان شركت بيمه پارسيان می باشد که در طول برگزاری کمپینها در سال 94 جهت خرید بيمه نامه به سايت بيمه پارسيان مراجعه کرده اند. جهت بررسي رابطه بين متغيرها از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است، با توجه به نتايج آزمونهاي آماري فرضيه هاي تحقيق مورد تأیيد قرار گرفته است. در نهايت با توجه به يافته هاي تحقيق هسته اصلی حفظ مشتریان و  جذب مشتریان بیشتر افزایش وفاداری آنان به برنامه های کمپین می باشد که بهترین راه برای افزایش آن نیز افزایش مزایای مالی برنامه کمپینهای فروش اینترنتی می باشد.

واژگان كليدي: مزاياي مالي، وفاداري به برنامه كمپين، شناخت متقابل مشتري– شركت، سهم از كيف پول مشتري، ريسك مالي پنهان، وفاداري به شركت

 

ادامه مطلب

 
 
ارتباطات از قديم تا به حال: ارتباطات از دود تا چت

نویسنده:
پرستو علوی
دانشجوی MBA- دانشگاه آزاد شهرری
alavi_parastooo@yahoo.com

چکیده TMBA:
ارتباطات در زندگی انسان، بخصوص انسان کنونی نقش زیادی داشته است. ازجمله وسایل ارتباطی قدیم می توان به فرستادن علائم و نور در شب و دود در روز، کبوترهاي قاصد يا نامه بر، خط تلفن، اسب و سوار تازه نفس (چاپار)، نامه توسط اداره پست، اشاره کرد که به مرور زمان باعث پیشرفتهای زیادی در ارتباطات شده، تا امروزه که وسایل ارتباطی دیجیتالی پا به عرصه ارتباطات گذاشته است.
در این متن سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه ارتباطات از زمانهای دور تاکنون به اختراعاتی که در این مسیر برای سریعتر، آسانتر، و راحت تر رساندن پیام از فردی به فرد دیگر وجود دارد، نیز بپردازد.

واژگان کلیدی: ارتباطات، دود، چت، اختراع، وسایل ارتباطی

 

ادامه مطلب

 
 
هماهنگ سازی مفاهیم دورکاری: درک تأثیرات آن بر روی افراد و سازمانها

نویسنده:
مرتضی ایلات                                                                                          
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی– بین الملل، مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com


چکیده TMBA:
پيشرفت وسيع و سريع فناوري، آثار گوناگوني بر عرصه هاي مختلف جوامع بشري، از جمله روشهاي انجام كار و وظايف شغلي داشته است. دوركاري از جمله روشهاي نوين انجام كار است كه مزاياي گوناگوني در سطح فردي و سازماني دارد. هدف مقاله حاضر، برآوردي عملي از دوركاري با توجه به ويژگيهاي شغلي، به ويژه پست و واحد سازماني آنهاست كه از گامهاي بنياني و حساس در فرآيند برنامه ريزي دوركاري مي باشد. در این مقاله، علاوه بر ارایه مزایا و معایب دورکاری، به تأثیرات آن بر روی سازمانها و کارکنان اشاره شده و به موانع آن در کشور اشاره می شود. در نهایت به ارایه پیشنهاد برای اجرای دورکاری در کشور می پردازد.

واژگان کلیدی: دورکاری، مدیریت منابع انسانی، کارکنان، سازمانها، ویژگی سازمانی

 

ادامه مطلب

 
 
بهره گیری از ادوات الکترونیکی برای پایش و نظارت بر کاربران اینترنت در محل کار

نویسنده:
مرتضی ایلات
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی–بین الملل، مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
با گذشت زمان هر روزه به سازمانهایی که با مشکل اتلاف وقت کارکنانشان در ‌اینترنت مواجه هستند افزوده می‌شود و مدیران بیشتری باید در مورد سیاستهایی که مایلند در مورد استفاده مجاز از ‌اینترنت در پیش بگیرند تصمیم‌گیری کنند. امروزه نظارت بر کارکنان در سازمانها شکل پیشرفته و حساس‌تری یافته است. استفاده کسب‌وکار از فناوری و امکان سوءاستفاده کارکنان از این فناوریها در محیط کار نگرانیهایی است که اغلب سازمانها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. نظارت الکترونيکي يکي از مفاهيم جديد مديريتي است که به عنوان مفهومي کارآمد در خدمت و تکميل دولت الکترونيکي بسيار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ريزي منابع سازمان، سيستمي است که مي تواند با نظم دادن يکپارچه به تمامي اطلاعات توليد شده و ثبت، دسته بندي و طبقه بندي، پردازش و ارايه گزارشهاي مديريتي، تمامي اين اطلاعات را در اختيار مديران قرار دهد تا در نظام برنامه ريزي و نظارت مورد استفاده قرار گيرد.

 

واژگان کلیدی: استفاده از اینترنت در محل کار، نظارت بر کارکنان، نظارت تصویری، استفاده از نرم افزارهای تشخیصی، ذخیره موارد تایپ شده در کیبورد.

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 110 صفحه بعد