Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیرات مزایای برند بر روی وفاداری برند: مکانیسمهای واسط ...
» مطالعه تجربی پیشایندها و پیامدهای التزام برند ...
» زنجيره ارزش برند در عمل؛ رابطه بين شاخصهای ذهنی مشتریان و عملكرد باز ...
» بررسی بازاریابی حسی
» بازاریابی ویروسی
» بررسی تأثیر آمیخته ی بازاریابی خدمات بانکی بر ابعاد ارزش ویژه ی برند ب ...
» انتخاب و تدوین استراتژیهای بهینه در شرکتهای تولیدی بر اساس تحلیل ماتری ...
» نقش ابعاد فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمان ...
» ارزش تجاری برند، رضایتمندی، و راه‌گزینی هزینه‌ها/ بررسی اثرات در زمینه ...
» هنر برندینگ ملی/ارزش برندینگ ملی و نقش دولت و بخش هنر و فرهنگ ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
تأثیرات مزایای برند بر روی وفاداری برند: مکانیسمهای واسط

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
از آنجاییکه مطالعات انجام شده توجه خاصی را معطوف این امر می‌نمایند که چگونه مزایای برند کیفیت رابطه را توسعه می‌بخشد، نظیر اعتماد و رضایت، این مطالعه از این رویکرد فراتر رفته و نقشهای واسطه‌ای کیفیت رابطه برند (BRQ) و کیفیت رابطه مشتری (CRQ) در رابطه میان مزایای برند و وفاداری برند در زمینه‌های خدمات فروشگاهی را نشان می‌دهد. 524 پرسشنامه معتبر از پاسخ‌دهندگان در سنین مابین 15 و 24 سال با استفاده از مدل‌بندی تعادل ساختاری، آنالیز گردیدند. بنابراین، این مطالعه موجب هم‌بخشی‌های متعاقب با مطالعات دیگر شده است: (1) اهمیت BRQ و CRQ را بعنوان واسط در رابطه میان مزایای برند و وفاداری به آن را نشان می‌دهد، و بنابراین درک عمیقی از فرایند شکل‌گیری وفاداری برند بدست می‌دهد، بویژه در زمینه‌های خدمات فروشگاهی؛ (2) نقش‌های BRQ و CRQ را در برقراری وفاداری برند در سه چهارچوب تئوریکی شفاف‌سازی می‌سازد؛ و بنابراین اعتبار این تئوری‌ها را از زمینه B-B به B-C بسط می‌دهد (برای مثال، خدمات فروشگاهی).

واژگان کلیدی: مزایای برند، وفاداری برند، کیفیت رابطه برند، کیفیت رابطه مشتری، خدمات فروشگاهی، مدل‌بندی تعادل ساختاری

 

ادامه مطلب

 
 
مطالعه تجربی پیشایندها و پیامدهای التزام برند

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از این مقاله، توسعه و آزمون تجربی مدلی از التزام برند است. بطور خاص، هدف ارزیابی کردن هم پیشایندها و هم پیامدهای التزام برند، از نقطه‌نظر مدیریت می‌باشد.
معیار قابلیت اطمینان و اعتبار التزام برند برقرار گردید. مدل SEM در شرایط انطباق شاخص سازش، خوب عمل نمود. نتایج نشان دادند که مزایای کارایی برند اصلی (پیامدها) از التزام برند وجود دارد. بعلاوه، و مهم برای مفاهیم عملی، نتایج نشان می‌دهند که منشأ برند یک پیشایند مهم برای التزام برند است.
مطالعه براساس رویکردهای مفهومی قبلی (اساساً مصرف‌کننده) برای التزام برند شکل گرفته است، اما با جلو رفتن بیشتر شواهد تجربی درخصوص طبیعت، پیشایندها و پیامدهای التزام برند فراهم نموده است و بعلاوه، نقطه‌نظر مدیریت را ارائه می‌کند تا نقطه‌نظرات مصرف‌کننده را. ضرورتاً، مطالعه چشم‌انداز جدیدی از عوامل را آشکار می‌سازد که مؤسسات را برای ارتباط دادن، درگیر کردن برندشان با مصرف‌کنندگان تشویق می‌کند. التزام برند یک مفهوم دوجانبه است، که هم نقطه‌نظر مصرف‌کننده و هم نقطه‌نظر مؤسسه را انعکاس می‌دهد.
 

 

واژگان کلیدی: برندینگ، منشأ برند، التزام برند، کارایی مالی، کارایی برند.

 

ادامه مطلب

 
 
زنجيره ارزش برند در عمل؛ رابطه بين شاخصهای ذهنی مشتریان و عملكرد بازار: بررسي كالاهاي تند مصرف مصرف کننده نهائی در بازارسوئد

نويسندگان:
يوهان انسلموسن
نيكلاس بوندسون
مترجمين:
منصوره صادقي
mehrani63@gmail.com
هرمز مهراني

چكيده TMBA:
براي چندين دهه، مديران بر اساس شاخصهای ذهنی مشتریان به تحليل، برنامه ريزي و اجراي استراتژيهاي بلند مدت برندها پرداختند. به طور کلی، اين شاخصها عبارتند از: رضايت مشتري، تمايل به برند، ترجيح برند و تبلیغ مثبت مشتریان راضی. يكي از اركان اصلي ادبیات مديريت برند، ارتباط فرضي بين داراييهاي برند مبتني بر مشتري كه اغلب شاخصهای ذهنی مشتریان است و عملكرد آينده و بلندمدت بازار مي باشد. با اين حال، تعداد اندكي از مطالعات و بررسيهاي انجام شده به صورت نظام گرایانه نحوه ي ارتباط بین شاخصهای ذهنی مشتریان و عملكرد واقعي بازار را مورد بررسي قرار داده اند. مطالعه ي حاضر به بررسي ارتباط بين شاخصهای ذهنی مشتریان و عملكرد واقعي بازار مي پردازد. در اين مقاله، ده شاخص ذهنی مشتریان و چهارده شاخص عملكرد بازار در ده گروه در بازار كالاهاي تند مصرف مصرف کننده نهائی كشور سوئد مورد شناسايي و بررسي قرار گرفت. اين مطالعه مبتني بر داده هاي نظرسنجي سال 2007 است كه با داده هاي مربوط به خريد لوازم خانگي سال 2007 وسال2010مقايسه شد.اگرچه شاخص های ذهنی مشتریان ارتباط زيادي با يكديگر دارند، ولي ارتباط آنها با عملكرد بلندمدت برند در بازار متفاوت است. يكي از رويكردهاي دقيق نسبت به پيوند بین عملكرد بازار و شاخصهای ذهنی مشتریان آن است كه هيچ شاخص مشخصی  وجود ندارد كه بتوان به آن اتکا کرد. توصيه ي نويسندگان آن است كه با استفاده از يك چارچوب مبتني بر جريان نقدينگي و با در نظر گرفتن این که از كداميك از سه نوع اصلي عملكرد بازار (افزايشی، پايدار و يا با شتاب رشد نقدینگی) مورد نظر باشد، مي توان از شاخصهای ذهنی مشتریان مختلفي استفاده كرد.
واژگان كليدي: شاخصهای  عملكرد بازار، شاخصهاي عملكرد كليدي، نماگرهای عملكرد كليدي، تحقيقات بازار، شاخصهای ذهنی، ارزش ویژه برند، مدیریت برند

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی بازاریابی حسی

نویسندگان:
جواد میرزایی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 سید عماد حسینی
استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
حشمت‌اله مرادی‌شرف
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده TMBA:
شرکتها با خلق تجربه مثبت مرتبط با برند برای مشتریانشان، تلاش می‌کنند وفاداری مشتریان را به برند‌شان افزایش دهند. بنابراین ضرورت دارد که شرکتها برای ایجاد تجربه مثبت، از بازاریابی چندحسی استفاده کنند و ارتباط حسی قوی با مشتریانشان برقرار کنند. تجربه برند مفهومی نوین در مدیریت بازاریابی است که در دهه اخیر پژوهشگران به اهمیت آن پی برده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازاریابی حسی بود.
بررسی نتایج پژوهشهای مختلف نشان داد که بازاریابی حسی بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است. به صاحبان برندها توصیه می‌شود برای افزایش وفاداری مشتریانشان محیطی لذت‌بخش با استفاده از تکنیکهای حسی مانند پخش موسیقی، بوی خوش، لمس محصولات و غیره، ایجاد کنند به‌طوری که حواس پنج‌گانه مشتریان را تحریک و محصولاتی با ویژگیهای حسی (رنگهای مناسب، طرح، بو و...) تولید کنند.


واژگان کلیدی: بازاریابی حسی، حواس پنج‌گانه، تجربه برند، وفاداری مشتریان

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی ویروسی

Viral-marketing
نویسنده:
نفیسه احمدیان
دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران
مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
nafiseh_ahmadyan@yahoo.com

چکیده TMBA:
رقابت جهانی در بازار ایتنرنت نیاز به برنامه ریزی کامل و دقیق از سرمایه گذاری دارد. شرکتهای راه اندازی با یک بودجه محدود نیاز به کاهش هزینه ها در هر جائی که امکانپذیر است دارند. حذف هزینه های مجوز با بکار بردن نرم افزار منبع باز که صرفه جویی بزرگی برای شرکتها و بازاریابی ویروسی تبدیل شده گزینه ی شماره یک برای ایجاد آگاهی می باشد. قدرت نفوذ بر خط کلمات شفاهی نقش گسترده ای را در گسترش یک پیام بازی می کند.


واژگان کلیدی: ویروسی، بازاریابی، رقابت جهانی، اینترنت، پیام

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیر آمیخته ی بازاریابی خدمات بانکی بر ابعاد ارزش ویژه ی برند بانک صادرات

(مطالعه موردی: بانکهای صادرات شرق گیلان)
نویسندگان:  
مریم حسن زاده
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت                                          
hassnzadehm20@yahoo.com
مهدی طهماسبی راد
دانشگاه آزاد واحد رشت
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
mahdi-tr@hotmail.com

 
چکیده TMBA:
برند و توجه به برندسازی در چند سال اخیر همواره مورد توجه بسیاری از سازمانها اعم از خدماتی یا تولیدی قرار گرفته است. در این میان یکی از مهمترین مؤلفه های مرتبط با برند ارزش ویژه ی برند است. ارزش ویژه نام و نشان تجاری، ارزشی است که یک نام و نشان تجاری به محصول می افزاید. تحقیقات مختلف مشخص نمود که ارزش واقعی، درون محصول یا خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند. از بین کلیه ی سازمانهای خدماتی بانکها یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی در هر کشور محسوب می شوند و ارزش ویژه ی برند برای آنها بسیار اهمیت دارد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آمیخته ی بازاریابی خدمات بانکی بر ابعاد ارزش ویژه ی برند بانک صادرات است. در این راستا سؤال اصلی تحقیق نیز به این صورت مطرح شده است که عوامل مؤثر بر ارزش ویژه ی برند کدامند و کدامیک از عوامل بیشترین تأثیر را دارند؟ پژوهش جاري از نوع پژوهشهاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی مشتریان بانک صادرات در شرق گیلان می باشد و تعداد نمونه نیز 356 نفر است. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ي استاندارد است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از تحليل عاملي تأييدي و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتيجه ي پژوهش حاكي از تأثیر مثبت و معنی دار خدمات بانکی، دسترسی به شعب و تبلیغات تجاری بر آگاهی از برند، تداعی از برند، وفاداری به برند و کیفیت خدمات ادراک شده بود. از سوی دیگر تأثیر مثبت و معنی دار آگاهی از برند، تداعی از برند، وفاداری به برند و کیفیت خدمات ادراک شده بر ارزش ویژه ی برند نیز به تأیید رسیده است.


واژگان کلیدی: ارزش ویژه ی برند، آمیخته ی بازاریابی، بانک صادرات، مدل سازی معادلات ساختاری.

 

ادامه مطلب

 
 
انتخاب و تدوین استراتژیهای بهینه در شرکتهای تولیدی بر اساس تحلیل ماتریسSWOT و مدل BSC

نویسندگان:

رضا وقاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل،دانشگاه آزاداسلامی،واحد رشت

vaghari_m@yahoo.comEmail

دکتر محمد رضا آزاده دل
استاد یار،هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،
azadehdel@iaurasht.ac.ir

چکیده TMBA:
امروزه درهمه جوامع، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند .تدوين و پياده‌سازي استراتژي در شركت‌هاي ايراني يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديرانشركت بوده و بر توسعهظرفيت‌هاي توليدي كشور نيز تأثير فوق‌العاده‌اي دارد. با وجود مطرح بودن استراتژي در سطح شركت ووقوف مديران به اهميت آن در پيشبرد اهداف سازمان، فقدان پیاده سازی استراتژی در شرکت های تولیدی ایران مشهود است، لذا با توجه به لزوم تدوین و  اهمیت پیاده سازی برنامه های استراتژیک در  در این پژوهش بر آن شدیم  با تدوین ماتریس SWOT به  ارزیابی محیط خارجی و داخلی شرکت های تولیدی،صنعتی بپردازیم.که برای این منظور ، با بهره گیری از تکنیک SWOT ، و با استفاده از منظرهای کارت امتیاز متوازن جهت تعیین فاکتورهای موثر برای مدل مذکور  و کمی کردن هر یک از عوامل فرصت و تهدید بیرونی با مدل های FMEA و SMEA  می توان گامی در جهت ارتقا تدوین استراتژی های موثر و پیشبرد عملکرد شرکت ها برداشت.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT، مدل BSC، مدلهای FMEA&SMEA

 

ادامه مطلب

 
 
نقش ابعاد فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمان

نویسندگان:

مرتضی سهرابی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد بین الملل بندر انزلی.

mortezasohrabi54@yahoo.com

کریم کیاکجوری

استاد دانشگاه،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بندر انزلی

 karim_kiakojory@yahoo.com

چکیده TMBA:
نقش فناوری اطلاعات در سازمانهای تازه به اندازه‌ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمانها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوریها در جهت گیریهای آتی سازمانها پیشنهاد می‌کنند. در کل فناوریهای اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکتها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است. به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکتها کاملاً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوریهای مورد بحث است. سازمانها همواره از جوانب مختلف تحت فشار می باشند تا تغییراتی در آنها اعمال شود به عبارتی دیگر سازمانها برای انطباق با محیطشان تغییر می کنند و هدف نهایی از این تغییر یک مقوله استراتژیک است؛ سازمان از طریق انطباق با محیط می خواهند عملکرد بقاء، رشد و پیشرفت را تضمین کند. برخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان می گردد عبارتند از اینکه فناوری اطلاعات سبب مکانیزه شدن و سرعت بالای فرآیندها می گردد، مشاغل مجازی و همکاریهای راه دور را ممکن می سازد،‌ تعاملات را افزایش داده و بازخورد فوری را ممکن می‌سازد، سبب ایجاد، توزیع، مدیریت مؤثر و هوشمندانه دانش می گردد، محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگی انجام می‌دهد و اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد. با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمانها بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به حیات ساختاری خود ادامه دهند تقریباً دور از تصور است.

واژگان کلیدی:عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی.

 

ادامه مطلب

 
 
ارزش تجاری برند، رضایتمندی، و راه‌گزینی هزینه‌ها/ بررسی اثرات در زمینه‌ی تجارت به تجارت

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات رضایتمندی و راه‌گزینی هزینه‌ها بر روی توسعه‌ی ارزش تجاری برند در زمینه‌ی تجارت به تجارت (B2B) می‌باشد. این پژوهش اثرات سلسله مراتبی بین آگاهی از برند، رضایت از برند، توجه به کیفیت (کیفیت درک شده) و وفاداری به برند را در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، این مدل مفهومی اثر مستقیم راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی رضایتمندی مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها تأثیر قابل توجهی از رضایتمندی و راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی ارزش تجاری برند در زمینه‌ی تجارت به تجارت را نشان می‌دهند. علاوه بر آن، یافته‌ها اثر مثبت راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی رضایتمندی نشان می‌دهند.
این پژوهش به بررسی درک مدیران بازاریابی به اینکه چگونه عمل بازاریابی با هدف افزایش رضایتمندی می‌تواند ارزش تجاری برند را تحت تأثیر قرار دهد، پرداخته است. مدیران بازاریابی با مدارک و شواهد چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن رضایتمندی و ارزش تجاری برند با راه‌گزینی هزینه را ارائه می‌کنند.

واژگان کلیدی: ارزش تجاری برند، رضایتمندی، راه‌گزینی هزینه‌ها، مدیریت برند، سرویس‌های حرفه‌ای، تجارت به تجارت، بازاریابی تجارت به تجارت.

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 108 صفحه بعد