Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تحلیل تأثیر بازاریابی سبز و آمیخته‌های آن بر مدیریت زنجیره تأمین در با ...
» تأثير بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از اعتیاد ...
» نقش فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ...
» کیفیت زندگی کاری، بررسی رابطه بین بهره‌وری، رضایت شغلی با کیفیت زندگی ...
» مقوله بررسی رویکرد هزینه‌یابی هدف و پیاده‌سازی نظام هزینه‌یابی هدفمند ...
» بررسی رویکرد بهره‌وری و عوامل مؤثر بر افزايش يا کاهش بهره‌وري ...
» بررسی اثرات اقتصادی برگزاری رویدادهای بزرگ، بامروری بر4 المپیک گذشته ...
» تحلیلی بر روند حق پخش بازی‌های المپیک و بازخوردهای آن برای ایران ...
» تحلیلی بر روند خصوصی‌سازی باشگاههای ورزشی ایران (شناسایی موانع و ارائه ...
» بررسی منابع درآمدزایی فوتبال روز دنیا و مقایسه آن با فوتبال باشگاهی در ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
تحلیل تأثیر بازاریابی سبز و آمیخته‌های آن بر مدیریت زنجیره تأمین در بازارهای صنعتی
نوشا صفاهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی- کسب‌وکار الکترونیک
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
nsafahani@ut.ac.ir
سید علی‌محمد قزوینی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
دانشکده مديريت دانشگاه تهران
a.m.ghazvini@ut.ac.ir
مهرداد فروزنده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی
دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
mforouzandeh@ut.ac.ir

TMBA چکیده:
امروزه بازاریابی سبز و زنجیره تامین سبز، به عنوان یك مفهوم عمومی طرح شده است. با این حال، در مورد چگونگی ایجاد نام‌های تجاری صنعتی سبز و ایجاد برندهای صنعتی چارچوب جامعی وجود نداشته و بررسی این موضوع كه آیا زنجیره تامین سبز/ پایدار را می‌توان با بازاریابی صنعتی سبز در جهت ایجاد سازمان ها و نام‌های صنعتی سبزتر یکپارچه کرد، هنوز نامشخص است. علاوه بر این، عوامل موثر در زمینه توسعه محصول جدید صنعتی سبز و یا چگونگی پذیرش محصولات جدید صنعتی شده سبز توسط سازمان‌ها شناخته نشده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر بازاریابی سبز و آمیخته های آن بر مدیریت زنجیره تأمین در بازارهای صنعتی انجام شده است. به همين منظور در این مقاله با بررسی جامع مبانی نظری مرتبط با این حوزه به ارایه مدلی مفهومی همراه فرضیات پژوهشی اقدام شده است که می‌توان به عنوان مدل مفهومی در عمل به کار گرفته شود.

واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی سبز، زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین و بازارهای صنعتی.

 

ادامه مطلب

 
 
تأثير بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از اعتیاد
نویسندگان:

مهرداد فروزنده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی
دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
mforouzandeh@ut@ac.ir
نوشا صفاهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی ـ کسب‌وکار الکترونیک
دانشگاه تهران
nsafahani@ut.ac.ir
مهدی مصلحی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- تولید و عملیات
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
mahdi.moslehi@stu.yazd.ac.ir

TMBA چکیده:
نوجوانان و جوانان از جمله طيفهاي مهم جمعيتشناختي کشور محسوب ميشوند که پيوسته در خطر سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند. نوجوانان و جوانان در گذر زندگي با بحرانهاي متعدد اجتماعي، هويتي، شغلي، خانوادگي و فردي مواجهند؛ و چنانچه جهت مقابله با اين بحرانها از توانايي لازم و کافي برخوردار نباشند گرايش آنان به مواد مخدر دور از ذهن نخواهد بود. بيش از چهار دهه است که بازاريابي اجتماعي در کشورهاي پيشرفته دنيا و در زمينههاي متنوع و نامحدودي نظير دخانيات، پيشگيري از جرم، مشارکت اجتماعي، ارتقاء سلامت، محافظت از محيطزيست و ... مورد استفاده قرار ميگيرد. مقاله حاضر به دنبال بررسی بیشتر ارتباط میان بازاریابی اجتماعی و نقش پیشگیرانه آن در جلوگیری از اعتیاد و کاهش بدان است. بدین منظور مبانی نظری مرتبط با تأثیر بازاریابی اجتماعی بر اعتیاد و پیشگیری از آن بررسی و نتایج در این مقاله به صورت یکجا ارایه شده است. نتایج حاصل از مرور مبانی نظری می‌تواند برای پژوهش‌های کاربردی آتی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد.

 

ادامه مطلب

 
 
نقش فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
نویسنده:

مریم پورعینی
مدرس مؤسسه آموزش عالی خانه کار قزوین
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر شهرصنعتی واحد استان قزوین
maryamporeiny@yahoo.com

TMBA چکیده:
حرکت سازمان‌ها به سوی رقابت‌های فزاینده سازمان‌ها را ملزم به دستیابی به مزیت‌های رقابتی پایدار نموده است. مزیت رقابتی که مقابله با تهدیدها و برخورداری ازفرصت‌های ناشی از تغییرات محیطی گسترده به همراه دارد و به‌سختی قابل تقلید است. از این سازمان‌ها بیش از پیش در صد بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی به‌عنوان منبعی ارزش آفرین برای سازمان‌ها می‌باشد.

 

ادامه مطلب

 
 
کیفیت زندگی کاری، بررسی رابطه بین بهره‌وری، رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری
نویسنده:

مریم پورعینی
مدرس مؤسسه آموزش عالی خانه کار قزوین
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر شهرصنعتی واحد استان قزوین
maryamporeiny@yahoo.com


TMBA چکیده:
از زمانی که کیفیت مفهوم زندگی شغلی (QWL) اولین بار برای بیش از 30 سال پیش استفاده شد، دامنه تعاریف و مفاهیم نظری مرتبط با آن گسترش یافته اند و بسیاری از مشکلات مرتبط با این مفهوم را تخفیف داده اند (مارتل و دوپیوس 2006).
در حالی که طی دهه گذشته تاکید بر زندگی شخصی بوده است (زندگی خارج از حیطه شغلی)، امروزه مفهوم QWL به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در مدیریت معاصر در مقیاس جهانی ظاهرشده است (آدیکاری و گائوتام 2010). تحقیقات تجربی در مورد QWL به صورت ضمنی یا صریح یک چشم نداز معاصر را نسبت به رضایت شغلی، استرس و روابط کاری و چشم اندازی وسیعی در رابطه با شغل و حرفه اتخاذ کرده اند (شهبازی و همکاران 2011). اگرچه تحقیقات عوامل پیشبینی کننده مهمی را در رابطه با QWL پوشش داده‌اند اما این مساله تا حد زیادی غائب بوده و به اندازه کافی و و به طور کامل بررسی نشده است.

 

ادامه مطلب

 
 
مقوله بررسی رویکرد هزینه‌یابی هدف و پیاده‌سازی نظام هزینه‌یابی هدفمند
نویسنده:

مریم پورعینی
مدرس مؤسسه آموزش عالی خانه کار قزوین
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر شهرصنعتی واحد استان قزوین
maryamporeiny@yahoo.com

TMBA چکیده:
محیط تجاری رقابتی موسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، در حالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می شود را تولید نمایند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. هزینه‌یابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.

واژگان کلیدی: هزینه هدف

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی رویکرد بهره‌وری و عوامل مؤثر بر افزايش يا کاهش بهره‌وري
نویسنده:

مریم پورعینی
مدرس مؤسسه آموزش عالی خانه کار قزوین
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر شهرصنعتی واحد استان قزوین
maryamporeiny@yahoo.com

TMBA چکیده:
تعريف بهره‌وري
نخستين بار لغت «بهره‌وري» در مقاله‌اي توسط فردي به نام «کوئيزني»  در سال 1766 ميلادي ظاهر شد. بعد از بيش از يک قرن يعني در سال 1833ـ آن طور که فرهنگ لغت‌شناسي لاروس بيان مي‌کند) فردي به اسم «ليترِ»  بهره‌وري را بدين گونه تعريف کرد:
«قدرت و توانايي توليد کردن» که در واقع در اين جا بهره‌وري اشتياق به توليد را بيان مي‌کند. از اوايل قرن بيستم اين واژه مفهوم دقيق‌تري، به عنوان رابطه بازده (ستانده) و عوامل و وسايل به کار رفته براي توليد آن بازده (نهاده يا داده) را به دست آورد. فردي به نام «ارلي»  در سال 1900 بهره‌وري را ارتباط بين بازده و وسايل به کار رفته براي توليد آن بازده اعلام کرد. در سال 1950 «سازمان همکاري اقتصادي اروپايي يا OEEC»  تعريف کامل‌تري از بهره‌وري به اين شرح ارائه داد:
«بهره‌وري خارج قسمت بازده به يکي از عوامل توليد است بنابراين مي‌توان از بهره‌وري سرمايه، بهره‌وري سرمايه‌گذاري، بهره‌وري مواد خام، بسته به اين که بازده در ارتباط با سرمايه، سرمايه‌گذاري يا مواد خام و غيره مورد بررسي قرار گيرد، نام برد.»

عام‌ترين تعريف از بهره‌وري عبارت است از نسبت خروجي به ورودي ( ) در بررسي بهره‌وري لازم است کليه موارد از قبيل بهره‌وري کار، مواد، سرمايه، زمين، تکنولوژي و مديريت را در نظر داشت. شاخص‌هاي بهره‌وري بيانگر رويدادهاي پس از واقعه هستند. البته نتيجه ترکيبي عوامل ياد شده را در ارزش افزوده مؤسسه مي‌توان يافت.
بهره‌وري در سطح يک مؤسسه توليدي، بخشي و اقتصاد ملي قابل اندازه‌گيري است. بهره‌وري ممکن است بر اساس ارزش پولي و يا بر اساس ارزش فيزيکي توليد تعيين گردد. کوشش‌هاي اقتصادي انسان هميشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتيجه را از حداقل تلاش‌ها و امکانات به دست آورد. اين تمايل را مي‌توان اشتياق وصول به «بهره‌وري» افزون‌تر نام نهاد. جميع اختراعات و ابداعات بشر متأثر از همين تمايل و اشتياق مي‌باشد. هر انسان عاقل و خردمندي مي‌خواهد بهترين کار را انجام دهد و بهترين بهره را حاصل کند.
بهره‌وري مفهومي است جامع و کسي که افزايش آن به عنوان يک ضرورت، جهت ارتقاي سطح زندگي، رفاه بيشتر، آرامش و آسايش انسان‌ها، که هدفي اساسي براي همه کشورهاي جهان محسوب مي‌شود، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سياست و اقتصاد و دولتمردان بوده و مي‌باشد.
بهره‌وري درخت پرمحتوي و پرشاخ و برگي است. در پي تعالي و تکامل دانش بشري در مسائل اقتصادي و اجتماعي، مفهوم بهره‌وري بيشتر به تدريج از نظر شکل و محتوي دگرگوني، تکامل و توسعه پذيرفته و پيوسته تعاريف جديدتر و کامل‌تري براي آن عرضه شده است.

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی اثرات اقتصادی برگزاری رویدادهای بزرگ، بامروری بر4 المپیک گذشته
نویسندگان:

رسول آزادی
دانشجوی کارشناسی¬ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
دکترحسین عیدی
استادیار دانشگاه رازی
Rasoul.azadi64@gmail.com

TMBA چكيده:
هدف از این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی رویدادهای بزرگ با محوریت بازیهای المپیک است. روش تحقیق تحلیلی و از نوع مطالعات مروری است. نتایج مطالعات نشان داد، میزبانی بازیهای المپیک تأثیرات اقتصادی زیادی برای کشورهای میزبان در بر دارد، که توسط به وجود آمدن شغل‌های جدید و ارتقاء منطقه در سرتاسر جهان به وجود می¬آید. همچنین انتظار می¬رود به جذب توریست کمک کند. به همین دلیل نیز کشورها برای میزبانی حادثه های بزرگ ورزشی مانند المپیک و جام جهانی در پیکار و رقابتند. طبق یافته ها اثرات اقتصادی برای بازی ها برشمرده شده که برای کشورها سود به همراه داشته ،در مقابل اثرات منفی این رویدادها و هزینه های غیر اقتصادی در این کشورها زیاد بوده است.

واژگان کلیدی: اثرات مالی و اقتصادی، هزینه و سود، رویدادهای بزرگ، المپیک.

 

ادامه مطلب

 
 
تحلیلی بر روند حق پخش بازی‌های المپیک و بازخوردهای آن برای ایران
نویسندگان:

حسین عیدی
استادیار دانشگاه رازی
رسول آزادی
کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

TMBA چکیده:
هدف این پژوهش، تحلیلی بر حق پخش بازی‌های المپیک و بارخوردهای آن برای ایران است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی واز نوع مطالعات مروری است. ابتدا با بررسی مطالعه پیشینه در زمینه حق پخش بازی‌های المپیک و بازخوردهای آن برای ایران شناسایی گردید. در این تحقیق تلاش شده است روند رشد و توسعه درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی و تحول مهم‌ترین سازمان بین المللی در جهان یعنیIOC  به مثابه الگویی مناسب معرفی، و راهکارهایی برای سازمان های ورزشی کشور ارائه شود. یافته‌ها نشان می‌دهد تلويزيون سرعت رشد جنبش المپيك را بسيار افزايش داده است. بررسي رشد درآمدهاي تلويزيوني نشان مي دهد که درآمدهاي المپیک بعدازالمپیک 1960 با رشد 150 برابری به شدت افزايش يافته است. بنابراین، استقلال و بقاء جنبش المپیک وابسته به درآمد حق پخش تلویزیونی است. در ایران به علت عدم وجود شبکه‌های خصوصی و بی‌رقیب ماندن شبکه‌های دولتی هیچ مبلغی بابت حق پخش مسابقات پرداخت نمی شود. اخیرا بعلت فشارهای فدراسیون‌های بین‌المللی اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده است که در آن حق پخش تلویزیونی را حق مشروع صاحبان رویدادهای دانسته است.

واژه‎هاي کليدي: حق پخش تلوزیونی، المپیک، بازاریابی ورزشی

 

ادامه مطلب

 
 
تحلیلی بر روند خصوصی‌سازی باشگاههای ورزشی ایران (شناسایی موانع و ارائه‌ی راهکارهایی برای آن)
نویسندگان:

رسول آزادی
کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین عیدی
استادیار دانشگاه رازی

TMBA چکیده:
هدف از این مطالعه، بررسی روند خصوصی‌سازی برای باشگاههای کشور با هدف شناسایی موانع و راهکارهایی برای آن است. روش تحقیق، تحلیلی و از نوع مطالعات مروری است. بدین منظور از طريق مطالعات كتابخانه‌اي، بررسی كتب تخصصي و مرجع، مقالات نشريات معتبر داخلي و خارجي و رجوع به سايت هاي اینترنتی، در زمینه خصوصی‌سازی با تاکید خصوصی‌سازی در ورزش کشور، باتوجه به وضعیت کنونی اقتصاد ورزش، عوامل ناکامی خصوصی‌سازی باشگاههای کشور شناسایی و راهکارهایی برای آن ارایه گردید. يافته هاي پژوهش تحقیق نشان داد در کشورهای پیشرفته باشگاههای ورزشی نه تنها هزینه ای بر دوش دولتها نمی گذارند بلکه با دادن مالیات برای کشور خود درآمدزایی می کنند. مهمترین مزیت خصوصی سازی باشگاهها درآمدزایی آنهاست؛ چون مهمترین هدف بخش خصوصی کسب سود و درآمد است. از جمله موانع خصوصی سازی در ورزش کشور، دولتی بودن ساختار ورزش و زیانده بودن باشگاهها به دلیل عدم درآمدزایی است. حمایت دولت تنها راه خصوصی سازی باشگاه های ایرانی است، دولت می تواند با الگو قرار دادن کشورهای همسایه، باشگاه های ایرانی را در یک پروسه پنج ساله به بخش خصوصی واگذار کند تا در آینده شاهد باشگاههای خصوصی و حرفه ای باشیم. در این برهه حساس دولت می تواند با پرداخت وام های بلندمدت و نظارت دقیق بر عملکرد باشگاه ها، شرایط خصوصی سازی باشگاه ها را فراهم کند تا ورزش ایران هرچه سریعتر به سوی حرفه ای گری گام بردارد. مادامی که این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران برطرف نشوند و آزادسازی اقتصادی انجام نگیرد، واگذاری باشگاه‌های به بخش خصوصی نه تنها دردی را از ورزش ایران دوا نمی‌کند، بلکه چه بسا ممکن است به مشکلات آن نیز بیفزاید.

واژگان کلیدی: بخش خصوصی، موانع بخش خصوصی، ورزش حرفه‌ای، درآمدزایی در ورزش

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 صفحه بعد