Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» نقش بیمه در توسعه اقتصادی
» بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی س ...
» بررسي نقش تبليغات ديداري و تاثير آن در حفظ محيط زيست ...
» تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان ا ...
» بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری (مورد: مایع ظرفشویی ریک ...
» توسعه فناوري اطلاعات و تأثير آن بر عملكرد و اثربخشی سازمان ...
» قابلیت بازاریابی و اهمیت آن در شرکتها
» نقش و اهميت تبليغات محيطي
» معرفی کتاب: مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی ...
» تاثیر استعدادیابی منابع انسانی بر بهره وری یک سازمان ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
نقش بیمه در توسعه اقتصادی

نویسندگان:

مریم پورعینی                 
maryamporeiny@yahoo.com
سید علی فخار

 

TMBA چکیده:
بیمه یکی از موسسات مالی است که توانایی جمع کردن وجوه برای سرمایه گذاری در بخش صنعتی را دارد امروزه در تمامی جوامع توسعه یافته بیمه راعامل مهمی در توسعه کشورها می دانند زیرا متعقد ند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش بر جسته ای را ایفا می کند و با پوشش خسارت ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی ،انگیزه های سرمایه گذاری نیز افزایش می لذا توجه به بیمه می تواند اثر چشم گیری در بخش اقتصادی داشته باشد بطوریکه رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور بطور طبیعی تابعی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است که هر چه بر میزان توسعه اقتصادی کشور افزوده شود بر گسترش فعالیت های بیمه ای نیز افزوده می شود. در حال حاضر صنعت بیمه یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و از قوی ترین و مهم ترین نهاد پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی تلقی می شود.

واژگان کلیدی: صنعت بیمه، توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی،مدیریت سرمایه

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی سطح نوستالژی مصرف کننده

نویسندگان:

دکتر محمد دوستار
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر محسن اکبری
استادیار دانشگاه گیلان
فاطمه مکارمی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA،پردیس دانشگاهی گیلان

 

TMBA چکیده:
سن نام تجاری بعنوان مشخصه اجتماعی و جمعیت شناختی نام تجاری بیان می شود.این مشخصه بااولین شروع مصرف کالا یا خدمت توسط مصرف کننده آغاز شده و ایفا گر نقش مهمی در ذهنیت مصرف کننده از جنبه های فیزیکی این نام تجاری ، می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی سطح نوستالژی مصرف کننده می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان مایع ظرفشویی ریکا است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 400 نفر از مصرف کنندگان و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش های آماری ، ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که میان تمام متغیر های پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و نقش متغییر میانجی محدود می باشد.

واژگان کلیدی: سن نام تجاری ، ترجیح نام تجاری، سطح نوستالژی مصرف کننده

ادامه مطلب

 
 
بررسي نقش تبليغات ديداري و تاثير آن در حفظ محيط زيست

نویسندگان:

دکتر رضا آقا موسی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، مدیریت، دکتری
زهرا ملکی
malekiz70@yahoo.com
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه پیام نور تهران مرکز

 

TMBA چکیده:
 امروزه تبليغ و تبليغات يکي از موضوعاتي است که تمام مردم جهان حتي در دوردست ترين نقاط با آن آشنا و درارتباطند و از آن تاثير مي پذيرند. درواقع بهره‌گيري از راهبردهاي ديداري براي بازنمايي و ارائه تصويري اطلاعات يکي از ابزارهاي موثر و اثربخش براي انتقال و درک اطلاعات به شمار مي آيد. دراين تحقيق به بررسی نقش تبلیغات دیداری و تاثیر آن در حفظ محیط زیست با رویکرد اصلاح الگوی مصرف پرداخته شده که متغیرهای مستقل‌‌‌، انواع تبلیغات دیداری: تلویزیون‌‌‌، اینترنت‌‌‌، روزنامه‌ها و مجلات‌‌‌، تیزرهای تبلیغاتی‌‌‌، تبلیغات متحرک و کالاهای مصرفی می باشند که با استفاده از مدل سه مرحله‌ای رفتارمصرف کننده کاتلر اثر آنها بر متغیر وابسته حفظ محیط زیست سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق، سطح شهر تهران می باشد که با استفاده ازپرسشنامه و با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات مورد نياز از يک گروه شامل 384 نفر‌‌، گردآوري شده است. روايي پرسشنامه  با نظرات اساتید و صاحب نظران و پایایی آن به وسيله تحقيق مقدماتي 30 نسخه پرسشنامه، با ضریب آلفای کرونباخ 89% مورد تایید واقع شد. پژوهش با هدف کاربردي و روش پيمايشي و با استفاده از فنون آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شده‌ است. بررسي‌هاي تحقيق نشان ‌مي‌دهد که جذابيت لازم براي جلب توجه افراد به پيامهاي زيست محيطي دررسانه‌هاي ديداري کم است. به طوريكه که تبليغات تلويزيوني‌‌‌، اينترنتي‌‌‌، روزنامه‌ها و مجلات و تيزرهاي حاوي پيامهاي زيست محيطي نتوانسته‌اند توجه مخاطبان را به خود جلب کند اما در مرحله علاقه و دلبستگي و نيز رفتار موثر بوده‌اند.
 
واژگان كليدي: تبليغات  ديداری – اينترنت – تلويزيون - روزنامه ها و مجلات -  محيط زيست

ادامه مطلب

 
 
تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

نویسندگان:

دکتر فرشید نمامیان
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
افسانه رحمی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

 

TMBA چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه می باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان(پزشکان، پرستاران، کادر اداری و...)  بیمارستان امام علی(ع) شهر کرمانشاه تشکیل می دهندکه تعداد آنها برابر با 137 نفر می باشد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش کوکران به میزان 110 نفر محاسبه گردید. ابزار مورد استفاده جهت گردآوري دادهای مورد نياز پرسشنامه می باشد که اعتبار و پایایی آن با روش اعتبار صوری و روش تعیین پایایی آلفای کرونباخ محاسبه گردید و پس از اصلاح سوالات در بین جامعه آماری با استفاده از  روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک توزیع گردید. و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهایspss  وAmos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج تحقیق تاثیر سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS) بر هشت متغیر کاهش فرایند درخواست آزمایش، کاهش خطاهای پزشکی، بهبود برنامه ریزی و نظارت، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تدارکات، بهبود فرایند درمان بیمار، کاهش مدت زمان پذیرش بیماران و کاهش هزینه ها(بیمارستان- بیمار) معنی دار است. و تمامی فرضیات تحقیق مورد تائید قرار می گیرند. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای بهبود فرآیند درمان بیمار با ضریب رگرسیونی 495/0 و کاهش هزینه های بیمارستان با ضریب 463/0 به ترتیب دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای کاهش خطاهای پزشکی با ضریب 154/0 و کاهش مدت زمان پذیرش بیمار با ضریب 183/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی می باشند.

واژگان کلیدی: سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی، زنجیره ارزش، خطاهای پزشکی، برنامه ریزی و نظارت، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تدارکات.

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری (مورد: مایع ظرفشویی ریکا)

نویسندگان:

دکتر محمد دوستار
استادیار دانشگاه گیلان
دکتر محسن اکبری
استادیار دانشگاه گیلان
فاطمه مکارمی
استادیار دانشگاه گیلان
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA گرایش بازاریابی پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

MAKAREMI_FRC@YAHOO.COM

 

TMBAچکیده:
سن نام تجاری بعنوان مشخصه اجتماعی و جمعیت شناختی نام تجاری بیان می شود.این مشخصه با اولین شروع مصرف کالا یا خدمت توسط مصرف کننده آغاز شده و ایفا گر نقش مهمی در ذهنیت مصرف کننده از جنبه های فیزیکی این نام تجاری ، می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری توسط مصرف کننده می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان مایع ظرفشویی ریکا است. داده های این پزوهش از طریق پرسشنامه و نمومنه ای متشکل از 400 نفر از مصرف کنندگان و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش های آماری ، ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که میان متغیر های پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .

واژگان کلیدی: سن نام تجاری، ترجیح نام تجاری، همبستگی پیرسون

ادامه مطلب

 

 
 
توسعه فناوري اطلاعات و تأثير آن بر عملكرد و اثربخشی سازمان

نویسندگان:

شادی پارسایی منش
کارشناسی ارشدEMBA
دانشگاه علم و صنعت ایران
Shd.p100@yahoo.com

 

TMBA چكيده:

 در عصر ارتباطات ، فناوري اطلاعات يكي از فاکتورهای با اهمیت وتأثيرگذار بر بهره وري و عملكرد سازمان است. از طرفی عملكرد شركت يكي از شاخص هاي با اهميت براي مديران و سهامداران است كه به بهره وري و سود‌آوري اهميت مي دهند بنابراین ایجاد تمایل و رغبت در شرکتها برای استفاده از این تکنولوژی ضروری به نظر میرسد.هدف این پژوهش بررسی تاثیر با اهمیت فناوري اطلاعات بر  عملکرد و پیشبرد سازمان  است.

امید است یافته های این پژوهش برای مدیران  و کسانی که با توجه به عصر اینترنتی سعی در پیشرفت کسب و کار خویش را دارند موثر باشد.

 

واژگان كليدي: بهره وری – فناوي اطلاعات – عملكرد سازمان-عصر ارتباطات

ادامه مطلب

 
 
قابلیت بازاریابی و اهمیت آن در شرکتها

نویسنده:

نجیبه عباسی رستمی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان
najibeh.abbasi@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
محیط کسب و کار امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکتها و تغییرات سریع تکنولوژی و تغییرمداوم خواسته ها و نیازهای مشتریان است. با افزایش روز افزون رقابت، و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان سازمان باید به فکر دستیابی به مزیت های رقابتی باشند. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، مستلزم شاستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. از عومل مهمی که می تواند موجب ارتقای عملکرد شرکتها شود، قابلیت بازاریابی است. قابلیت بازاریابی  شرکت را قادر می سازد تا ارزش افزوده ای برای کالا و خدمات بدست آورده و خود را با تقاضای رقابتی تطبیق دهد. این مقاله قصد دارد تا به اهمیت قابلیت بازاریابی بپردازد. در این مقاله ابتدا مفهوم قابلیت بازاریابی شرح داده شده و سپس به اهمیت آن در شرکتها پرداخته می شود.


واژگان کلیدی: قابلیت، قابلیت بازاریابی، دیدگاه مبتنی بر منابع.

ادامه مطلب

 
 
نقش و اهميت تبليغات محيطي

نویسندگان:
دكتر شهباز برآهويي
مرضيه آب رون
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازاريابي
دانشگاه پيام نور قشم
M.Abroon256@gmail.com

 

TMBA چكيده:

صنعت تبليغات محيطي هم زمان با دوران اتومبيل شكوفا شده است . امروز رسانه تبليغات محيطي وسيله ارتباطي فعالي براي انتقال پيام به ميليون ها نفر مصرف كننده است. در تغييرات يك دهه اخير، رسانه تبليغات محيطي به عنوان يك ابزار كارآمد پيام رساني به مشتريان بالقوه ، براي توليد كنندگان باقي مانده است. در واقع اين تبليغات محيطي حامل پيام براي عموم افراد جامعه است و تحولات سريع در شيوه زندگي ،تقاضاي اكثر مصرف كنندگان است. داشتن زمان هاي كاري قابل انعطاف ، تعطيلات آخر هفته ، امكان خريد 24 ساعته ،امكانات تكنولوژيكي پيشرفته تر،و همچنين فعاليت بيشتر همگي به علت وجود تقاضا براي رضايتمندي بيشتر وحضور استانداردهاي بالاتر در زندگي اكثر مردم است. تغييرات رفتاري مردم در جامعه سبب افزايش درخواست براي تبليغات محيطي در انواع گوناگون آن شده است. در واقع تبليغات محيطي پيام خود را به صورت ساده اما پر قدرت به مصرف كنندگاني كه در حال جابه جايي و مسافرت هستند ، به خصوص درست در زماني كه در محل خريد حضور دارند مي رساند . حضور تبليغات محيطي در مراكز تجاري امكان گفتگو با مصرف كنندگان و مشتريان بالقوه را به تبليغ كنندگان مي دهد . هنگامي كه مصرف كنندگان در حال جابه جايي هستند، تبليغات تاثير خود را مي گذارد تا آن ها طي مسافرت هاي روزانه ، پيام هاي مختلفي را دريافت كنند. هم مكاني تبليغات محيطي با نواحي بازار و مراكز تجاري اين امكان را به تبليغ كنندگان مي دهد كه با مشتريان فعلي و آتي خود ارتباط برقرار كنند . البته تلويزيون هايي كه در اماكن عمومي نصب هستند ، نيز در اين دسته قرار مي گيرند.

 

واژگان کلیدی: تبلیغات، تبلیغات محیطی، تبلیغات شهری

ادامه مطلب

 
 
تاثیر استعدادیابی منابع انسانی بر بهره وری یک سازمان

نویسندگان :

ابراهیم پارسافر، غلامرضا محتشم زاده

gho_mohtashamzadeh@yahoo.com  

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

 

TMBA چکیده:
مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظرگرفتن چرخه حیات کارکنان به عنوان مدلی برای یکپارچه‌سازی، مهمترین فرایندهای توسعه منابع انسانی، می توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد به عنوان یکی از مهمترین عواملی می باشد که بر بهره وری و توسعه یک سازمان تاثیر گذار است. از آنجا که سازمان ها در آینده با چالش رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند بود و برای مدیریت این چالش ها نیاز به مدیران شایسته تر و اثربخش تر از مدیران امروز خواهد بود، لذا مدیریت استعداد هر روز از اهمیت بیشتری در سازمان ها برخوردار می شود. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر استعدادیابی منابع انسانی بر بهره وری یک سازمان پرداخته شده است.


واژگان کلیدی:
بهره وری-استعداد یابی-منابع انسانی-رضایت شغلی

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 89 صفحه بعد