Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسي اثرات به‌كارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود عملكرد در شركت قند پ ...
» ﺗأﺛﻴﺮ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪر شهیدرجایی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤ ...
» تأثیر عوامل بازارپردازی بصری و ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان بر رفتار ...
» اطلاع‏ آفرینی؛ راهکارهای ایجاد کسب و کار اطلاعاتی در ناجا ...
» نقش مديريت ريسك بر كارايي نيروي انساني
» ایجاد تعهد در روابط میان خریدار و فروشنده: با چشم اندازی در قدرت یک را ...
» بازاریابی شهری و رقابت جهانی شهرها در عصر جهانی شدن ...
» بررسی تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی خدمات آموزشی ...
» کاربست تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به‌منظور سنجش کارایی مالی پروژه‌های ح ...
» تولید چابک و تأثیر آن در بنگاههای تولیدی ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
عادات تحقیقاتی بازاریابی بشر به سوی وحدت نظری سیر میکند یا جمع گرایی؟

نویسنده:
حسن بازیار کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد واحد قشم
hbazyar@ymail.com

TMBAچکیده :
تئوری های بازاریابی و جهت گیری های آینده ی آنان از جمله موضوعاتی است که بحث راجع به آن در حال افزایش است. موضوع مهم اینجاست که آیا می توانیم یک منطق وحدت بخش برای ایجاد دیسیپلین و نظم دادن به بازاریابی ایجاد کنیم (Vargo و Lusch 2004) و یا اینکه از رویکرد تئوری باید به بازاریابی، به دید یک رشته جمع گرایانه نگاه کرد (Moller و Halinen 2000). برای اولین بار، این موضوع با تحقیق راجع به ویژگی های بازاریابی به عنوان یک حوزه ی علمی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مجموعه ای انتخابی از عادات تحقیق یا مکاتب بازاریابی (نظیر مدیریت بازاریابی، بازاریابی خدماتی ،کانال های بازاریابی، رویکردهای شبکه ای و تعاملی در بازاریابی تجاری، بازاریابی رابطه ای) در قالب اهداف عقلانی و فرضیات فرانظری بیان می شود. این ارزیابی بیان می کند که وجوه اساسی در سنجش مقادیر توصیفی، محدودیت ها و نزدیکی نسبی عادات تحقیقاتی، فرضیاتی است که در مورد موارد پیش رو در نظر گرفته می شود: (1) روابط مبادله ای بازاریابی (2) مفاهیم این مبادلات (3) عواملی که این مبادلات را انجام می دهند به علاوه پایه های معرفت شناختی و متدلوژیکی. در انتها از نتایج برای گفتگو راجع به پذیرش جمع گرایی نظری، در دیسیپلین بازاریابی استفاده می شود.

واژگان کلیدی: منطق حاکم خدماتی، پارادایم ها، تناقض ها و دوگانگی ها، نظریه بازاریابی

ادامه مطلب

 
 
تاثیر افزایش تعداد بازارها در جهت توسعه گردشگری و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی شهر تهران

نویسندگان :

افشین رسولی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری،دانشگاه علامه طباطایی

afsheen.rasouli441@gmail.com-

سجاد رسولی

کارشناسی پروتز دندان، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

sajjad.rasouli2013@yahoo.com

مینا اکبربیکی
کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

mina_pico@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
شهرها به عنوان یک سیستم باز تلقی می شوند که همواره از محیط تاثیر و تاثر می پذیرند. این مهم پس از انقلاب صنعتی رشد و توسعه شتاب زده ای یافت  و تا کنون ادامه دارد. از سویی موجبات راحتی زندگی بشر را فراهم کرده، اما در سوی دیگر آثار زیانباری را بر محیط زیست و روح و جسم انسان ساکن آن نیز وارد ساخته است.این آثار انسان را به فکر چاره ای واداشت که، از این رهگذر مباحث و الگو و راهبردها، توسعه پایدار مطرح و تبلور یافت. بر اساس پژوهش های صورت گرفته در کشور های در حال توسعه ارتباط گردشگری شهری و توسعه پایدار بسیار مورد توجه بوده است، بطوریکه از آن به عنوان کلید اساسی توسعه پایدار یاد می شود. علاوه بر این وجود جاذبه های شهری هم چون انواع بازارها در جهت جذب هر چه بیشتر گردشگران مطرح بوده است. در این مقاله نیز برای اثبات این رابطه پرسشنامه ای طراحی شد. و آن را بین فروشندگان بازار تهران و بازار قدیم پانزده خرداد در شهر تهران توزیع کردیم. روایی پرسشنامه از طریق خبرگان امر تایید شد. و برای بررسی تعیین روابط بین متغیرها و یافتن مدلی برای داده ها از نرم افزار  Amos استفاده شد، و در نهایت گسترش و توسعه زیر ساخت های گردشگری، علی الخصصوص در بخش بازارها و ایجاد بازار های متنوع، جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه و تزریق ان در شهر جهت تسهیل شدن توسعه پایدار پیشنهاد شد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار شهری، توسعه گردشگری شهری، شاخصها، Amos، بازارها

ادامه مطلب

 
 
بررسی استراتژی های شرکت های صنعتی در دوران رکود اقتصادی

نویسندگان :

دکتر محمد رضا کریمی علویجه، استادیار، بازاریابی، دکتری

ایاز شیبانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی

 

TMBA چكيده:
ركود وضعيتي در اقتصاد است كه در آن تقاضا براي كالا و خدمات، كاهش پيدا مي كند. چنانچه ركود عمق پيدا كند اين امر موجب خواهد شد كه تعداد ورشكستي و بيكاري افزايش يابد و شركت هاي زيادي با مشكل رو به رو شوند . لذا اين پژوهش به دنبال شناسايي استراتژي هايي است كه شركت ها مي توانند عليرغم رقابت شديد و شرايط سخت ركود آن را دنبال كرده و در نهايت بتوانند به حيات خود ادامه دهند در اين راستا يكي از راه هاي نائل آمدن به هدف فوق ، تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازاريابي در هر كسب و كار است
  در اين تحقيق با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و بررسي مطالعات انجام شده در گذشته پيرامون بازاريابي در ركود و مطالعات انجام شده در مورد شركت ناي صنعتي به نتايجي براي به كار گيري توسط شركت ها براي مقابله با ركود دست يافته ايم اين نتايج به اختصار عبارت اند ااز ؛ توجه به بازار هاي جديد يا به عبارتي بازارهايي كه كمتر تحت تاثير ركود قرار گرفته اند و ادغام با ديگر شركت ها ، افزايش تنوع و بهبود كيفيت محصولات خود ، توجه ويژه به رفتار مصرف كنندگان صنعتي در جهت دنبال كردن روند تغييرات الگوهاي خريد آنها و در نهايت سعي در تطبيق خود با شرايط موجود جهت حفظ بقاي خود. نتيجه ديگر اينكه شركت هاي موفق در طي دوره ركود به سمت كاهش فعاليت و كاهش هزينه نرفته اند بلكه از ركود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژي توسعه و تمايز را مورد استفاده قرار داده اند

واژگان كليدي: استراتژي بازاريابي –ركود اقتصادي –-صنعت – آميخته بازاريابي

ادامه مطلب

 
 
بانکداری الکترونیکی و نقش آن در افزایش سهم بازار
نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی
عبدالرضا امیری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه پیام نور قشم
a_amiri_56@yahoo.com

TMBAچکیده:
بانکداری الکترونیکی سیستمی یکپارچه که کلیه عملیات و مدیریت آن از طریق دسترسی به پایگاه داده های مشترک و متمرکز که از ویژگیهای مهم آن انعطاف پذیری و مشتری محوری است، می باشد. بانکداری الکترونیکی مواردی چون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات متنوع – افزایش بهره وری و کارآیی منابع انسانی و مدیریت هزینه ها را در پی دارد. توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و گسترش و ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب، توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار - روان سازی فرایندها – و افزایش توان ارزیابی عملکرد بانک ها را فراهم نموده است.  تکنولوژی در عین حال که امکانات بهتری درباره غذا، پوشاک، مسکن، اتومبیل و سرگرمی در اختیار قرار می دهد، زندگی را نیز به نحو قابل ملاحظه ای تغییر داده است.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیکی-رضایتمندی مشتریان-عملیات بانکی

 ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملكرد شركت پتروشيمي فجر با استفاده از الگوي كارت امتيازي متوازن(BSC )

نویسندگان :

دكتر بلقيس باورصاد

سيداحسان شجاعي

مهدي طاهري

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

taheri_639@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملكرد سازماني بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC) در شركت پتروشيمي فجر مي باشد. روش تحقيق ، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه مديران و كاركنان شركت پتروشيمي فجر به تعداد 624 نفر مي باشد، كه از بين اين جامعه 202 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. كه با توجه به ناهمگني و درجه بندي متفاوت نمونه، از روش نمونه گيري طبقه اي- تصادفي استفاده مي شود. براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده گرديده است. تعيين تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سازماني شركت پتروشيمي فجر بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن بعنوان هدف اصلي تحقيق و تعيين تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيندهاي داخلي ، افزايش رشدو يادگيري، ميزان افزايش رضايت مشتريان و ميزان بهبود مالي در شركت مورد مطالعه به عنوان اهداف فرعي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. بخش اول پرسشنامه شامل سوالات عمومي و بخش دوم آن بر اساس طيف ليكرت مي باشد. جهت روايي پرسشنامه از طريق متخصصان و اساتيد راهنما و مشاور و به منظور پايايي آن  از روش اندازه گيري آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن 93% بدست آمد. تحقيق حاضر از نوع كاربردي و از لحاظ روش تحقيق ، توصيفي  است. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفت.
جهت تحليل داده ها از آزمونهاي نرمال بودن نمره عاملها (1-sample k-s) ، مناسب بودن وضعيت عاملها ( One sample t test )، يكسان بودن اهميت عاملها (K related sample ) و تحليل واريانس يكطرفه ( Anova ) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بيشترين تاثير فناوري اطلاعات مربوط به فرآيندهاي داخلي و كمترين تاثير مربوط به بهبود مالي مي باشد. در مجموع اينگونه بدست آمد كه بهبود عملكرد سازماني بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن در حد زياد متاثر از فناوري اطلاعات مي باشد.

واژگان کلیدی:
فناوري اطلاعات ، عملكرد سازماني، كارت امتيازي متوازن (BSC) ، شركت پتروشيمي فجر. 

ادامه مطلب

 


 
 
بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

نویسندگان :

امین خادمی
Khademi.ami@gmail.com

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، ایران
حسن مهرمنش
h_mehrmanesh@yahoo.com
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

 

TMBA چکیده :
این تحقیق در راستای بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش همراه بانک در شعب بانک صادرات انجام شده است. در این تحقیق 500 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و با استفاده از فرمول کوکران 387 نفر بعنوان نمونه آماری استفاده می شود. در این تحقیق جهت اثبات فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و مشتمل بر 26 گویه اعم از جدولی و سوالی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین موانع فنی، روانشناسی و فرهنگی، مالی، مخاطره ای با پذیرش همراه بانک در بانک صادرات رابطه وجود دارد .

واژگان کلیدی :  همراه بانک، موانع روانشناسی و فرهنگی، موانع فنی، موانع مالی، موانع مخاطره ای، مدل معادلات ساختاری.

ادامه مطلب

 
 
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري درشرکتهای خدمات بندری ودریایی

نویسندگان :

محمد محمودی، هیات علمی، مدیریت بازرگانی، دکترا

علی علیدوست اقدم

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

110alidoost@gmail.com

 

 TMBA چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درشرکتهای خدمات بندر ودریایی (مطالعه موردی شرکت تایدواتر) درناحیه بندرعباس درسال 1391 انجام گردید. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فرآیندی است دوجانبه برای رسیدن به بهترین موازنه بین سرمایه شرکت و ارضای نیازهای مشتریان که حداکثر سودآوری را تضمین کند. شركتهاي خدمات بندری يكي از نهادهاي پويا و مهم در بسياري از كشورهاي جهان به حساب مي آيند. امروزه مشتريان نقش كليدي و بسيار مهم را در عرصه اقتصادي دنيا ايفا مي‌كنند زيرا افزايش آگاهي همه جانبه آنان نسبت به بازار محصولات و دسترسي به اطلاعات فراوان و كانالهاي متنوع ارائه و توزيع كالا جهت انتخاب يك محصول سبب شده تا وفاداري كمتري نسبت به تأمين كنندگان خود نشان دهند و به همين علت مسئله چگونگي برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ دراز مدت اين ارتباط از جمله مهمترين مسائل مؤثر در دوام و ثبات شركتها در عرصه رقابت و سودآوري بيشتر آنان مي‌باشد. از آنجايي كه الزامات قوي اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، مدل هاي سنتي كسب و كار را منسوخ نموده اند، CRM در كسب و كار و محيط تكنولوژيك جديد به يك اولويت تبديل شده است. سيستم مديريت ارتباط با مشتري کوششي سخت افزاري- نرم افزاري است که به عنوان يکي از الگوهاي بازاريابي رابطه اي مطرح شده است. در اين تحقيق، باتوجه به حجم نمونه (81 نفر ) تعداد 90 پرسشنامه بين مديران وكارشناسان شركتهای خدمات بندری و دریایی در ناحیه هرمزگان توزيع شد، كه از اين تعداد پرسشنامه ، تعداد 84 پرسشنامه تكميل گرديده و بازگردانده شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS و بكارگيري آزمون هاي آلفاي كرونباخ، T-Student و آزمون فريدمن استفاده گرديده است. در ادامه بكارگيري آزمونها و تكنيك هاي ذكر شده را در مراحل مختلف تحقيق بيان مي نماييم هدف اصلي در اجراي اين تحقيق عبارت است از شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي "مديريت ارتباط با مشتري" (CRM) در شرکتهای خدمات بندری ودریایی است. آیا شرکتهای خدمات بندری و دریایی به منظور اجرا و پیاده سازی CRM، سازماندهی مناسبی را دارا مي باشد؟ طی آزمون هایی که بر اساس مشاهدات از عوامل مؤثر بر پیاد ه سازی CRM («تمرکز بر مشتریان کلیدی»«سازماندهی متناسب»«استفاده از مدیریت دانش»«تکنولوژی») در شرکتهای خدمات بندری و دریایی به عمل آمد، مشخص گردید که شرکتهای خدمات بندری و دریایی به منظور پیاده سازی سیستم CRM در هر یک از عوامل موثر چهارگانه فوق دارای ضعف می باشد.

واژگان کلیدی : مدیریت ارتباط بامشتری؛ سازماندهی متناسب؛ مدیریت دانش

ادامه مطلب

 
 
روش های ورود به بازارهای بین المللی

نویسنده :

حجت مستقیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 

TMBA چکیده:
امروزه شرکت ها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند. بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش و سود خود را از عملیات بازاریابی در کشورهای دیگر به دست می آورند. عمده ترين هدف شركت ها از ورود به بازارهاي بين المللي، ايجاد  فرصتهاي مناسب براي كسب سود است. در این مقاله مروری کوشیده شده که با بررسی تجارت بین المللی ، پیمایشی در انواع  راهبرد های مناسب جهت ورود به بازارهای جهانی انجام شود. مزیت ها و مسائل هریک بررسی شود  و در نهایت روش های مدیریت بازاریابی برای ورود موفق به عرصه بین المللی بیان گردد.

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی الکترونیک: مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان:

دکتر شهباز برآهویی، استادیار، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دکترا

نسیم تاجیک
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه پیام نور
nasimtajik66@yahoo.com

TMBA چکیده:
چگونه از مشتریان اطلاعات کسب کنید وچگونه باهریک از مشتریان ارتباط دوستانه برقرار کنیم؟
در سال های اخیر باتوجه به رشد فزاینده ای که بازاریابی داشته است اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی به وضوح آشکار خواهد شد.در بازاریابی ابتدا باید هویت مشتری را بشناسیم وهریک از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار دهیم هرچه میزان ارتباط سازمان ومشتری بیشتر باشد باعث ایجاد صمیمیت بیشتری می شود ومی توان مشتری را بهتر به سازمان خود وابسته نمود وبرای ایجاد این ارتباط دوسویه نیاز به اطلاعاتی دقیق از مشتریان داشته باشیم که بازاریابی الکترونیک با استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را فراهم ساخته است.

واژگان کلیدی:  بازاریابی الکترونیک،ارتباط با مشتری،حفظ مشتری،مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی پست مدرن

نویسندگان :

محمدعلی مهدی زاده فرد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
محمدرضا کریمی علویجه، استادیار و دکترای بازاریابی


TMBA چکیده :
پست مدرنیسم تحولات زیادی را در عرصه فرهنگ، فناوری، اقتصاد، هنر و دیگر حوزه ها به ارمغان آورده است. حوزه مدیریت نیز به عنوان یکی از علوم میان رشته ای دچار تحولات شگرفتی شده است. یکی از زمینه های به شدت پویای این حوزه فعالیت های بازاریابی است که به دلیل ارتباط با افراد و جامعه متاثر از تحولات فرهنگی و نگرشی است که پست مدرنیسم جلوه ای نو از آن قلمداد می گردد. بسیاری بر این باورند که با ظهور پست مدرنیسم دوران طلایی بازاریابی مدرن به پایان رسیده است و تئوری های بازاریابی نیاز به بازنگری جدی و اساسی دارند. در این  مقاله ضمن بررسی نظریات مختلف در مورد پست مدرنیسم و چالش هایی که برای بازاریابی مدرن ایجاد نموده است، مکاتب مختلف بازاریابی پست مدرن، ویژگی های این نوع بازاریابی، مفاهیم جدید مطروحه ناشی از این فلسفه و وجوه تمایز این نظریات با دوره قبل تبیین شده است.

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 101 صفحه بعد