Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملكرد شركت پتروشيمي فجر ...
» معرفی کتاب: مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی ...
» بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه ...
» شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ...
» روش های ورود به بازارهای بین المللی
» بازاریابی الکترونیک: مدیریت ارتباط با مشتری ...
» الگوسازی معادلات ساختاری در پژوهشهای علوم رفتاری ...
» تحلیل تطبیقی استراتژی های سازمان های موفق وناموفق مطالعه موردی: دو دور ...
» بازاریابی پست مدرن
» بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده د ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ

 
رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان :

محمّد طالقانی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت)

سیما مهدی پور

s.mehdipour@yahoo.com

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش مالی) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

 

TMBAچکیده

بحث قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه تغييرات آن امروزه يكي از جدّي ترين و محوري ترين مباحث بازار سرمايه را تشكيل مي­دهد. موضوع اصلی این پژوهش تجزیه وتحلیل رابطه نسبت­های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت بررسی صحّت فرضیه­ها، اطلاعات 183 شرکت از بین جامعه آماری برای یک دوره زمانی 5 ساله، طی سال­های 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Eviews6 و روش تلفیق داده­ های مقطعی و زمانی (Panel Data) استفاده شده است.

نتایج بدست آمده نشان می­دهد که از بین نسبت­های مالی منتخب، نسبت­های جاری، آنی، بدهی و بازده دارایی رابطه معنی داری با قیمت سهام دارند و بین سایر نسبت­ها با قیمت سهام رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

 

واژگان کلیدی: نسبت­های مالی، قیمت سهام، روش تلفیق داده ­های مقطعی و زمانی، بورس اوراق بهادار تهران.

ادامه مطلب

 
 
رابطه بین اصول مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان

نویسندگان :

محمّد طالقانی

دانشیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

مینا وطن دوست

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(مالی) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

vatandoost_mina63@yahoo.com


TMBAچکیده

امروزه کيفيت بالاي محصولات تبديل به يکي از بزرگترين ابزارهاي سازمانی براي جلب رضايت مشتريان و به دنبال آن کسب سود شده است. در همين راستا، مديريت کيفيت فراگير  (TQM) يکي از نظام‌هاي پرطرفداري است که سازمان‌ها براي رسيدن به سطح بالايي از کيفيت از آن بهره مي‌برند. هرچند تاکنون مزاياي بسياري را براي TQM برشمرده‌اند امّا استقرار آن در سازمان تنها زماني توجيه‌پذير است که اثر قابل توجّه و معناداري بر روي عملکرد مالي سازمان بگذارد چرا که در غير اينصورت ممکن است نه تنها سودي به سازمان نرساند بلکه باعث متضرّر شدن آن نيز گردد. هدف این تحقیق تعیین رابطه بین اصول مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت­ها است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، شرکت­های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان می­باشد. داده­ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری شده و جهت آزمون فرضیه­ های تحقیق با استفاده از  نرم ­افزار SPSS، از روش آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و تمامی فرضیه­ های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

 

واژگان کلیدی: کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، عملکرد مالی، شرکت­های تولیدی متوسط و بزرگ.

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیرتبلیغات شرکت بیمه سامان برخرید بیمه عمر و پس انداز بر اساس مدل AIDA

نویسندگان :

جناب آقای دکتر حسین صفرزاده

 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نیره وهاب پور  

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

TMBAچکیده :

تحقیق حاضر بر آن است که تبلیغات بیمه عمر و پس انداز شرکت بیمه سامان را بر اساس مدل AIDA مورد ارزیابی قرار دهد . بعد از اجرای تبلیغات باید به دنبال سنجش و ارزیابی بود و بررسی کرد که تبلیغات تا چه حد بر مشتریان تأثیر داشته است . این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند که آیا تبلیغات شرکت بیمه سامان بر اساس مدل AIDA توانسته است در مرحله اول موجب توجه ، در مرحله دوم موجب جلب علاقه و در مرحله سوم موجب تحریک تمایل و در مرحله آخر منجر به خرید خدمات بیمه توسط مشتریان شوند . بر این مبنا ابتدا پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت سپس با استفاده از منابع مختلف به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد و در مراحل بعدی تدوین پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آن صورت گرفت و در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد که تبلیغات بیمه عمر و پس انداز شرکت بیمه سامان بر اساس مدل AIDA  اثربخش بوده و تبلیغات شرکت بیمه سامان توانسته موجب جلب توجه ، جلب علاقه ، تحریک تمایل و نهایتاً خرید بیمه عمر و پس انداز توسط مشتریان شده است .

 

واژگان کلیدی : تبلیغات  ، تبلیغات تجاری ، بیمه عمر ، الگوی مدل AIDA

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر ابعاد رضایتمندی مشتریان

نویسندگان:

دکتر مرتضی قاسمی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خمین)

محمد پاک قلب محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

رامین حسنی ریوندی(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

                  

TMBAچکیده:

از آنجا که مشتریان منبع سودآوری سازمانها هستند،در نظر گرفتن انتظارات و رضایتمندی آنها بسیار حائز اهمیت است.مشتریان تضمین کننده سود شرکتها هستند و آنچه که تاثیر همیشگی بر این فرایند دارد، رضایت آنان است و این رضایت نیز در گرو کیفیت خدماتی است که دریافت می دارند.با توجه به اهمیت بحث کیفیت خدمت (به ویژه خدمات الکترونیکی بانکی) و همچنین رویکرد مشتری گرایی و مشتری محوری که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان بانک های شهرستان کرج پرداخته است. با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد بررسی، مشتریان بانک های شهرستان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق از آزمون خی دو استفاده و تمامی محاسبات به وسیله نرم افزار  SPSS انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد کیفیت و رضایتمندی مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی :  کیفیت خدمات، بانکداری الکترونیک، رضایتمندی مشتریان، پاسخگویی، اطمینان، اعتماد

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان

نویسندگان :

دکتر تورج صادقي، استاد و  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیشابور

tooraj_sadeghi@yahoo.com

فرنوش انوري دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد نیشابور

anvarifarnoosh@yahoo.com

 

TMBAچکیده:

این تحقیق با موضوع" بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك از ديدگاه مشتريان انجام شده است در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتري گرایی به صورت یک الزام براي سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودي و شکست محکوم خواهد شد..توجه به رقابت و درك بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقيت در استفاده از ديدگاه بازاريابي اجتماعي است.

این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است.در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده است.این پرسشنامه ها به روش نمونه گيري خوشه اي بین مشتريان  توزیع گردید و تعداد 254 عدد از پرسشنامه های برگشتی مورد تایید اولیه قرار گرفتند.دراین پژوهش تعداد 6 فرضیه مطرح گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون برابری میانگین با یک عدد ثابت(آزمون یک نمونه ایt ) و آزمون نا پارامتریک ويلكاكسيون استفاده شده است. نتایج نهایی حاصل از این تحقیق به طور خلاصه عبارت اند از: در تمامی عوامل بازاريابي اجتماعي که برارزش نام تجاري مورد ارزیابی قرار گرفتند درک مشتريان از خدمات دریافتی بانك مثبت بود. از طرفی میزان تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر هر یک از ابعاد ارزش نام تجاري موردبررسی قرار گرفت که بنا به نتایج آزمون آزمون که بنا به نتایج آزمون آزمون بن فرونی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر رضایت نام تجاری بیشترین تاثیر را داشته و بر وفاداری نام تجاری دارای کمترین تاثیر می باشد.

 

واژگان كليدي: بازاريابي اجتماعي ،ارزش نام تجاري،  مشتري مداري،خدمات

ادامه مطلب

 

 


<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

TMBAچکیده:

این تحقیق با موضوع" بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك از ديدگاه مشتريان انجام شده است در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتري گرایی به صورت یک الزام براي سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودي و شکست محکوم خواهد شد..توجه به رقابت و درك بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقيت در استفاده از ديدگاه بازاريابي اجتماعي است.

این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است.در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده است.این پرسشنامه ها به روش نمونه گيري خوشه اي بین مشتريان  توزیع گردید و تعداد 254 عدد از پرسشنامه های برگشتی مورد تایید اولیه قرار گرفتند.دراین پژوهش تعداد 6 فرضیه مطرح گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون برابری میانگین با یک عدد ثابت(آزمون یک نمونه ایt   ) و آزمون نا پارامتریک ويلكاكسيون استفاده شده است. نتایج نهایی حاصل از این تحقیق به طور خلاصه عبارت اند از: در تمامی عوامل بازاريابي اجتماعي که برارزش نام تجاري مورد ارزیابی قرار گرفتند درک مشتريان از خدمات دریافتی بانك مثبت بود. از طرفی میزان تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر هر یک از ابعاد ارزش نام تجاري موردبررسی قرار گرفت که بنا به نتایج آزمون آزمون که بنا به نتایج آزمون آزمون بن فرونی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر رضایت نام تجاری بیشترین تاثیر را داشته و بر وفاداری نام تجاری دارای کمترین تاثیر می باشد.

واژگان كليدي: بازاريابي اجتماعي ،ارزش نام تجاري،  مشتري مداري،خدمات

<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> <!--[endif] -->
 
 
نقش آژانسهاي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (تاثير متغيرهاي اقتصادي وسياسي )با مطالعه موردي ايران

نویسندگان :

سيد حسن حسيني

دکتر حسن اسماعیل پور

 

TMBA چکیده :

يكي از مولفه هاي مهم جهاني شدن اقتصاد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي است كه در دو دهه گذشته با روندي صعودي رشد يافته است و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كنار پارامترهاي ديگري همچون توليد ناخالص داخلي و تجارت بين الملل در تحليل هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. مزاياي سرمايه گذاري خارجي  علاوه بر تامين ســرمايه نقدي مـورد نياز كشورها،  انتقال دانش فني، توسعه بازارهاي صادراتي ، ارتقاء توان مديريتي، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و بطور كلي ارتقاء‌ توان رقابتي كشورها در عرصه اقتصاد جهاني عنوان شده است كه تاثير مثبتي بر جريان توسعه اقتصادي كشورها دارد.

 

 

ادامه مطلب

 
 
اثرات فناوری اطلاعات بر قابلیت سفارشی سازی انبوه کارخانه های تولیدی

نویسندگان :

دکتر یحیی اسلامی

عضو  هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

علیرضا بخشی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

 

TMBAچکیده
هدف: تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت سفارشی سازی انبوه در ادبیات به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است، اما به ندرت مطالعات تجربی در مورد آن انجام شده است. این مقاله به دنبال این است که از لحاظ نظری چهار نوع برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات را با قابلیت سفارشی سازی انبوه مرتبط سازد و به طور تجربی به بررسی این روابط بپردازد.
طراحی / روش شناسی / رویکرد:  این مقاله چهار نوع فناوری اطلاعات که به طور بالقوه از قابلیت MC  حمایت می کنند را شناسایی می کند که عبارتند از: فناوری اطلاعات پیکربندی محصول، فناوری اطلاعات توسعه محصول جدید، فناوری اطلاعات ساخت و فناوری اطلاعات همکاری تامین کننده. با توجه به تئوری پردازش اطلاعات سازمانی، این مقاله چهار نوع فناوری اطلاعات را به قابلیت MC یک تولید کننده مربوط می سازد. مدل معادلات ساختاری با استفاده از بررسی داده های جمع آوری شده از یک نمونه آماری کارخانه های تولیدی که بر روی سفارشی سازی محصول تمرکز داشتند، آزمایش شد.

یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که دو نوع از این چهار نوع فناوری اطلاعات به طور شدید از قابلیت MC تولیدکننده پشتیبانی می کنند.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: هیچ رابطه محکمی بین فناوری اطلاعات پیکربندی و MC مشاهده نشد. داده های مورد استفاده، ماهیتاً مقطعی هستند.

پیامدهای عملی: این مقاله فرصت های مدیریتی را برای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و یا افزایش قابلیت MC شناسایی می کند.

اصالت / ارزش: این مقاله پایه­ای نظری برای رابطه IT-MC فراهم می کند و چارچوب طبقه بندی برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات را در کارخانه های تولیدی توسعه می دهد.

 این مقاله یکی از اولین تلاش های تجربی صورت گرفته برای بررسی تاثیر انواع متعددی از برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات بر روی MC می باشد.

ادامه مطلب

 
 
بررسی مفهومی انگیزه خرید اجباری به عنوان مقوله ای جدید در رفتار مصرف کننده

نویسندگان :

حبیبه جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شهید باهنر کرمان

حسن صفرنیا

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی ملاحسینی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

TMBAچکیده:

شناخت رفتار مصرف­كننده رمز توسعه صنعتي در كشورهاي عقب افتاده و در حال توسعه است. تا زماني كه رفتار مصرف­كننده شناسايي نشود نمي‌توان يك ارتباط منطقي و سيستماتيك ميان صنعت و مصرف­كننده ايجاد كنيم و سازمان­ها و شركت­هايي موفق‌اند كه اهداف، روش­ها و ساختار خود را بر اساس شناخت هر چه بيشتر مشتريان و مصرف­كنندگان تنظيم كنند .خريداجباري برچسبي است که اخيراً در هر دو زمينه پژوهش‌هاي مصرف­کننده و روان‌پزشکي براي اشاره به نا‌تواني خريد کردن به طور نرمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. خريد اجباري اصطلاحي جديد در علم رفتار مصرف­کننده است. بنابراين بازاريابان و تمامي سازمان­ها و بنگاه­ها بايد شيوه­هاي رفتار با اين افراد را نيز شناسايي کنند تا بتوانند بهتر از استراتژي­هاي خود نتيجه دريافت کنند. در این مقاله سعی شده است که تمامی جوانب و ویژگی های رفتاری خریداران اجباری مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده ، رفتار خرید مصرف کننده، خرید اجباری

ادامه مطلب 
 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه: چالش ها و راهکارها

نویسندگان :

دکتر یحیی اسلامی

عضو  هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

علیرضا بخشی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

 

TMBAچکيده:

ارتباط و همکاري دانشگاه و صنعت مؤلفه مهمی در توسعه دانایی­محور کشورها محسوب می­شود و در اکثریت کشورهاي توسعه یافته می­توان ریشه بالندگی علمی در دانشگاه­ها را معطوف به همکاري نزدیک با صنایع و برعکس، توسعه صنعتی در فضاي رقابتی را ناشی از داشتن ارتباط هدفمند و تقاضا محور با صنایع دانست.

در اين مقاله سعي شده در ابتدا در مورد ضرورت ايجاد يک رابطه پايدار میان دانشگاه و صنعت سخن گفته شود. پس از آن به بيان يک پيشينه تاريخي از ارتباط صنعت و دانشگاه در کشورمان پرداخته شده است. در ادامه چند مثال در رابطه با ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهاي خارجي بیان شده است و در نهایت به بررسي موانع و مشکلات ارتباط دانشگاه با صنعت و همچنين ارايه راهکارها پرداخته شده است.

ادامه مطلب

 
 
ارتباط بین رضایت منابع انسانی) HRS ( و بازدهی سازمان ها در موسسات بانکی استان خوزستان

نویسندگان :

فرزاد صادقی

عضو هیت علمی دانشگاه آزاداندیمشک، کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اندیمشک ، گروه مدیریت بازرگانی، اندیمشک

farzad_sadeghi533@yahoo.com

دکتر سیروس کراهی مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مسجد سلیمان، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان،مدیریت دولتی

s_korahi@yahoo.com

دکتر بلقیس باورصاد

عضو هیت علمی دانشگاه چمران، استاد یار دانشگاه چمران، اهواز،مدیریت صنعتی،اهواز،ایران

bita40@yahoo.com

ویدا حسن پور

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،

vidahasanpoor666@yahoo.com

 

TMBAچکیده  :

تحقیق حاضر با هدف تعیین و شناخت بهتر ارتباط بین رضایت منابع انسانی و بازدهی سازمان در موسسات مالی و بانکی استان خوزستان انجام شده است ، شواهد ارائه شده  در تحقیق حاضر جدید می باشد  و ارزش حیاتی رضایت کارمند، عملیات HR   با توجه به HRM را تحت تاثیر قرار می دهد. بازده عملکرد شغلی به علت مرکزیت آن در توسعه و بهبود بازدهی سازمانی بعنوان متغیر وابسته که HRS است ، در نظر گرفته شد . روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند و آزمون شده و جامعه آماری تحقیق ، 12 موسسه مالی و بانکی موجود در استان خوزستان، تعداد 508 مورد پرسشنامه تکمیل شده و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهد که HRS بصورت منفی با بازده ارتباط دارد. سن کارمند و عملکرد سازمانی نیز برای کاهش این ارتباط بطور قابل ملاحظه ای اثر گذار بوده است . نتایج حاکی از آن است که سن اثر متقابل با HRS  بر روی بازدهی سازمان دارد، در صورتیکه کارمندان جوانتر به لحاظ سنی دارای ارتباط قویتر HRS و بازده می باشند. از نظر جنسیت ، احتما ل این امر که کارمندان زن بیشتر از طریق HRS تحت تاثیر قرار می گیرند، رد شد. همچنین ارتباط بین HRS و بازدهی سازمان برای کارمندان فعال در سازمانهای کاری ( از نظر نوع سازمان ) ، قویتر است. بعلاوه در این تحقیق به منظور پیشرفت دامنه تجربیات روز به روز کارمندان HRM ، یک استراتژی تحقیقاتی چند گانه نیز اتخاذ گردید.

 

واژگان کلیدی : کشور در حال توسعه ، مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمانی، رضایت شغلی ، استراتژی مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 77 صفحه بعد