Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تولید چابک و تأثیر آن در بنگاههای تولیدی ...
» نقش مديريت ريسك بر كارآيي نيروي انساني
» بررسی راهکارهای افزایش کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع ...
» تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری در دستیابی به یک مزیت بازار ...
» مروری بر اثر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری برکنترل داخلی مدیریت فر ...
» گرایشهای مذهبی و رابطه آن با انتخاب و مصرف کالا ...
» بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بانک پاسارگاد استان مازند ...
» بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اینترنتی (مط ...
» بررسي استراتژي‌هاي سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر اصفهان (اطراف رودخانه ...
» بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و عملكرد سازماني در شعبات بانك ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
نقش بازاریابی در پایداری و مسولیت پذیری اجتماعی

نویسندگان :

دکتر محمدرضا کریمی
عضو هیأت علمی دانشگاه و دکترای بازاریابی
دانشگاه :علامه طباطبایی
امین گراوند
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

TMBA چکیده :
توسعه پایداریک هدف نیست،بلکه سفری است به سمت جهانی که دارای محوریت
زیست محیطی وبرابری اجتماعی بیشتر است این مقاله به بررسی نقش بازاریابی در سفر جامعه بشری به سمت پایداری می پردازد برای حرکت در این مسیر لازم است که از دفاع از وضعیت کنونی ویا تلاش برای اصلاح آن دست کشیده و شروع به تغییر شیوه زندگی،تولید و مصرف خود،نماییم توسعه پایدار به معنای رشد نیست،بلکه به دنبال حصول اطمینان از این موضع است که رشد اقتصادی در نهایت به خاطر عواقب آن برای محیط زیست و بحران های اجتماعی ،موجب نابودی خود نشود
این مقاله به بررسی نقش بازاریابی در حرکت جامعه بشری به سمت جهانی پایدار،از طریق آغاز دگرگونی سازی نحوه زندگی،مصرف ما می پردازد

واژگان کلیدی : بازاریابی،بازرایابی پایداری،مسئولیت پذیری اجتماعی

ادامه مطلب

 
 
تأثير نحوه ارائه ليست قيمتها بر روي رفتار خريد مشتريان (مطالعه موردي يك رستوران در شهر شيراز)

نویسندگان :

علي كشت ورزيان
دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
جناب آقاي دكتر برآهويي
 

ali_keshtvarzian@yahoo.com

 

 TMBA چكيده:
اصولأ تا اينجا تحقيقات تجربي بر روي طرح و منو و نحوه ارائه قيمتها ، بر روي تاثيرات نگرشي مشتريان تمركز داشته است و لزومأ به رفتار خريد حقيقي مشتريان توجهي نداشته است. در اين تحقيق بر روي نحوه ارائه قيمتها كار شده است تا مشخص كند كه كدام فرم از قيمت ها ممكن است بر روي رفتار خريد مشتري تاثير بگذارد.
بطور كلي نحوه ارائه قيمتها به عنوان يك پيش بيني كننده مهم در خريد مشتريان در يك محيط رستوراني گران به شمار نمي آمدند. زمانيكه علائم نشان دهنده ي پولي مثل ريال يا R استفاده مي شود نتايج بوجود آمده نشان دهنده ي يك كاهش قابل توجه در خريد است. بعلاوه هيچ تفاوت قابل توجهي بين نمونه هاي ارائه شده عددي و حروفي در خريد دريافت نشده است.  


 واژگان كليدی :
  طراحي منو  ،  فرمت قيمت ، رفتار مصرف كننده رستوران  ،  روانشناسي منو ، ارائه قيمت

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی سازمانی (شهرک های صنعتی شرق گلستان)

نویسندگان :

دکتر حميدرضا رضوي 

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمال استادیار    
دکتر سعيد امام قلي زاده  

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمال  

حسین منصوری فر 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول  

h_mansouri@yahoo.com
محسن ملکان

كارشناس ارشد مديريت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

malekan.1365@gmail.com

 

  TMBA چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی سازمانی (شهرک های صنعتی شرق استان گلستان) می پردازد. جامعه آماري اين پژوهش کلیه مدیران عالی و مدیران میانی واحدهای بهره بردار موجود در شهرک های صنعتی شرق استان گلستان می باشند. جامعه مورد نظر ما 210 نفر مي‌باشد و نمونه مورد نظر ما در اين بررسي 136 نفر است كه با استفاده از جدول مورگان و كرجسي انتخاب شده است. چون در هر تحقیق امکان عدم برگشت پرسشنامه وجود دارد، 10 درصد به تعداد نمونه آماری اضافه گردید و بر این اساس 150 تا پرسشنامه استاندارد توزیع شد همچنين با توجه به اینکه اعضای گروه نمونه به یک گروه، مدیران تقسیم می شود، جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. در اين پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مهارت هاي كارآفريني و پرسشنامه استاندارد توسعه كارآفريني كه روايي و پايايي آن توسط پنج نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت، کارآفرینی و روش تحقیق تاييد گرديد، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي شامل جدول توزیع فراوانی، فراوانی مطلق، و درصد فراوانی ها نظیر میانگین و شاخص های گرایشی به مرکز بر حسب نیاز برای توصیف داده‌های پرسشنامه در هر یک از متغیر های تحقیق و از آمار استنباطی متناسب نظیر ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون، آزمون واریانس و تحلیل استنباطی استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتيجه چنين حاصل شد كه بين مهارتهاي كارآفريني و توسعه كارآفريني سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 

 واژگان کلیدی: مهارت هاي كارآفريني – كارآفريني – توسعه كارآفريني – شهرك صنعتي

ادامه مطلب

 
 
تاثیر ساختار سازمانی بر کیفیت اطلاعات مالی سازمان امور اقتصادي و دارایی استان گیلان

نویسندگان :
سیمین اسماعیلی لیپایی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر رضا آقاجان نشتایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر محمد طالقانی


TMBA چکیده :
امروزه اطلاعات به سلاحی برای امتیازات اقتصادی واجتماعی تبدیل گردیده است. گسترش و دامنه اطلاعات و سهم مؤثر و تصمیم گیری ها و پیشرفت های اجتماعی موجب تحولات بنیادی در جوامع گردیده واین همان انقلاب سیاسی اطلاعات است. اطلاعات به همان اندازه که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها نقش مهمی دارد، موجب بالا رفتن آگاهی ها، بینش فردی و تغییر رفتار در اجتماعات نیز گردیده است. از آنجا که کیفیت اطلاعات مالی یکی از عوامل کلیدی موفقیت شرکت ها در محیط پر رقابت کنونی است، نظام حسابداری و شخصیت سازمانی شرکت ها باید به گونه ای باشد که سیستم های اطلاعاتی شرکت را در جهت ارائه اطلاعات با کیفیت سوق دهد. تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سؤال زیر است: چه رابطه ای بین ابعاد ساختاری سازمان و اطلاعات مالی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان وجود دارد؟
روش تحقيق حاضر همبستگی و روش گردآوری داده ها میدانی است. جامعه آماري تحقيق حاضر، کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان می باشد. با توجّه به محدود و مشخص بودن تعداد افراد جامعه، حجم نمونه که در این تحقیق به کار رفته است به کمک جدول مورگان  برآورد شده است که مقدار آن برابر با 297 می‌باشد. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای سنجش ابعاد ساختاری سازمان از پرسشنامه رابینز(1986) و برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی از پرسشنامه لی و همکاران (2002) استفاده شده است. فرضیه های تحقیق تایید شد و نتایج نشان داد بین ابعاد ساختاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگر هرچه ساختار سازمانی ارگانیک تر باشد به همان اندازه اطلاعات مالی با کیفیت تر و مطلوب تری توسط شرکت ارائه می شود.


واژگان کلیدی: ساختار سازمانی، کیفیت اطلاعات مالی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی

ادامه مطلب

 
 
عادات تحقیقاتی بازاریابی بشر به سوی وحدت نظری سیر میکند یا جمع گرایی؟

نویسنده:

حسن بازیار کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد واحد قشم
 

hbazyar@ymail.com

 

TMBA چکیده :

تئوری های بازاریابی و جهت گیری های آینده ی آنان از جمله موضوعاتی است که بحث راجع به آن در حال افزایش است. موضوع مهم اینجاست که آیا می توانیم یک منطق وحدت بخش برای ایجاد دیسیپلین و نظم دادن به بازاریابی ایجاد کنیم (Vargo و Lusch 2004) و یا اینکه از رویکرد تئوری باید به بازاریابی، به دید یک رشته جمع گرایانه نگاه کرد (Moller و Halinen 2000). برای اولین بار، این موضوع با تحقیق راجع به ویژگی های بازاریابی به عنوان یک حوزه ی علمی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مجموعه ای انتخابی از عادات تحقیق یا مکاتب بازاریابی (نظیر مدیریت بازاریابی، بازاریابی خدماتی ،کانال های بازاریابی، رویکردهای شبکه ای و تعاملی در بازاریابی تجاری، بازاریابی رابطه ای) در قالب اهداف عقلانی و فرضیات فرانظری بیان می شود. این ارزیابی بیان می کند که وجوه اساسی در سنجش مقادیر توصیفی، محدودیت ها و نزدیکی نسبی عادات تحقیقاتی، فرضیاتی است که در مورد موارد پیش رو در نظر گرفته می شود: (1) روابط مبادله ای بازاریابی (2) مفاهیم این مبادلات (3) عواملی که این مبادلات را انجام می دهند به علاوه پایه های معرفت شناختی و متدلوژیکی. در انتها از نتایج برای گفتگو راجع به پذیرش جمع گرایی نظری، در دیسیپلین بازاریابی استفاده می شود.

 

واژگان کلیدی: منطق حاکم خدماتی، پارادایم ها، تناقض ها و دوگانگی ها، نظریه بازاریابی

ادامه مطلب

 
 
استراتژی های بازاریابی پارتیزانی برای کسب و کارهای کوچک و شرکت های بزرگ، مطالعه موردی شرکت پیک نوین

نویسندگان :

علی بنیادی نائینی، مدیر گروه مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، دکتری تخصصی
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران
m.esmaeilee@Gmail.com

 

TMBAچکیده:
تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه اسلحه های مختلف بازاریابی پارتیزانی در محقق شدن اهداف بزرگ شرکت های کوچک با بودجه کم، و میزان اثر بخش تر شدن تبلیغات شرکت های بزرگ می پردازد. در واقع این تحقیق، دو گروه مختلف از مشتریان آژانس تبلیغاتی پیک نوین را به تفکیک اندازه و بزرگی شرکت مشتری، در شش ماهه دوم سال 1392 در استان یزد، که بازاریابی پارتیزانی در مورد آنها به اجرا درآمده است، مورد بررسی قرار می دهد.
نتیجه تحقیق اینکه، شرکت های کوچکی که بازاریابی پارتیزانی در مورد آنها به اجرا درآمد، با یک برنامه تبلیغاتی منسجم، توانستند با صرفه جویی میانگین 20 درصدی در بودجه تبلیغات و یا انجام همان روش های به ظاهر ساده و پیش پا افتاده، ولی به گونه ای خلاقانه، مزیت رقابتی مناسبی را نسبت به همکاران خود کسب کنند. همچنین در مورد شرکت های بزرگ بررسی شده در این تحقیق، نتیجه اینکه با یک حمله چریکی حساب شده، در عین کاهش و یا ثابت ماندن هزینه، تاثیرات بسیار مناسبی نسبت به بازاریابی سنتی بدست آمد.


واژگان کلیدی: پارتیزانی، چریکی، بازاریابی، بازاریابی پارتیزانی، بازاریابی چریکی، پیک نوین یزد

ادامه مطلب

 
 
استراتژی اقیانوس آبی ; راهکارموفقیت در صنعت بانکداری

نویسندگان :

مریم صلحی لرد 
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

maryamsolhilord@yahoo.com

مصطفی مجردکیاسرائی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

mostafamojarrad@ymail.com

 

TMBAچکیده :
صنعت بانکداری در ایران تبدیل به یک صنعت رقابتی شده است . تمرکز بیش از حد بر روی استراتژی رقابتی باعث می شود تا بانک ها مهمترین جنبه استراتژی را نادیده بگیرند . آفرینش یک بازار جدید که در آن هیچ رقیبی وجود ندارد و بدین ترتیب رقابت را بی معنی کردن و این همان اقیانوس آبی است . استراتژي اقيانوس‌آبي رويکرد جديدي از استراتژي و نوآوري است که هدف آن رشد و عملکرد پايدار شرکت است . در مطالعه ای که توسط ارائه دهندگان این استراتژی صورت گرفته از بین شرکت های مورد بررسی ، 14% این استراتژی را انتخاب کردند که موفق شدند 38% از درآمد حاصله کل و 61% از سودآوری کل را از آن خود نمایند . هدف از این مقاله بررسی تفکر جدیدی درباره استراتژی در صنعت بانکداری است . در این مقاله به تشریح استراتژی اقیانوس آبی پرداخته و سپس به بحث درباره موفقیت در صنعت بانکداری با کاربرد این استراتژی می پردازیم . 


واژگان کلیدی : 
نوآوری ارزش ، اقیانوس آبی ، توالی استراتژیک 

ادامه مطلب

 
 
بررسی ابعاد كيفيت خدمات در گمرک شهید رجایی بندرعباس: براساس مدل كيفيت خدمات گرونروز

نویسندگان :

محمد محمودی، هیات علمی، مدیریت بازرگانی، دکترا
علی علیدوست اقدم
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
110alidoost@gmail.com

 

 TMBA چکیده:
در این پژوهش ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل گرونروز در اداره گمرک شهید رجایی بندرعباس پیاده سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مساله اصلی بررسی مدل گرونروز و امکان بکارگیری آن در اداره گمرک بندرعباس است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارشناسان و مراجعین به این سازمان هستند. بر اساس محاسبات انجام شده در بخش سوم میزان نمونه آماری پژوهش 196 بدست آمده است. در انتخاب نمونه به صورت تصادفی افراد برای پاسخ گویی به سوالات انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است. روش آماری مورد استفاده از نوع مقایسه میانگینها است. از آزمون t-student برای آزمون فرضیات استفاده می¬شود. نتایج پژوهش در سطح معنی داری 95% برای تمامی فرضیات معنی داری آماری را نمایش می¬دهد.
با توجه به نتایج پژوهش میتوان از مدل گرونروز در اداره گمرک بندرعباس استفاده نمود.

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت- کیفیت خدمات- ادراك مشتري

ادامه مطلب

 
 
بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به فعالیت های بازاریابی (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی تهران)

نویسنده :

مهدی حيدری
دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی گرایش بازاریابی
hasti_heidari5@yahoo.com
پیام نور واحد غرب تهران

 

TMBAچکیده :
یکی از نیازهای ضروری مدیران سازمان ها ، درک و توسعه ی برنامه های بازاریابی برای محصولات و خدماتشان است. یکی از دلایل عمده ی شکست سازمان ها نداشتن برنامه ای مدون و چشم انداز نسبت به آینده و بازر و محیط رقابتی می باشد. برای رسیدن به موفقیت و اهداف سازمان علاوه بر عوامل بیرونی که شامل محیط بیرونی، برنامه بازاریابی، رقباء باید به عوامل درونی نیز توجه نمود. مهمترین عوامل درونی هر سازمان که می تواند نقطه قوت هر سازمانی در نظر گرفته شود منابع انسانی آن سازمان می باشد. سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود با توانمند سازی کارکنان خود می توانند یک مزیت رقابتی ایجاد کنند. امروزه توانمند سازي به عنوان يكي از ابزارهاي سودمندارتقاءكيفي كاركنان وافزايش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد.به منظوركسب موفقيت در محيط در حال تغيير كسب و كار امروزي،سازمانها به دانش، نظرات،انرژي وخلاقيت كليه كاركنان، اعم ازكاركنان خط مقدم تامديران سطح بالا،نيازمندند.جهت تحقق اين امر، سازمانها از طريق توانمندسازي كاركنان مربوطه به منظور تشويق آنان به ابتكار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعي سازمان باكمترين نظارت وانجام وظيفه به عنوان مالكان سازمان،اقدام مي نمايند.توانمند سازي،كاركنان را قاد ر ميسازد تا در مواجهه با مشكلات و تهديده ا،ازمقاومت وانعطاف پذيري بيشتري برخوردار باشند. 


واژگان کلیدی :
توانمندسازي، بهره وري، ايجاد تحول درسازمان، امنيت شغلي، تاثير فناوري بر محيط های كاري، انعطاف پذيري سازمان ها، انتظارات مشتريان ، قوانين ومقررارت دولتي، فعالیت های بازاریابی

ادامه مطلب

 
 
رویکرد تلفیقی بازاریابی ویروسی و بازاریابی عصبی در ایجاد تمایل به انتشارپیام در دریافت کنندگان پیام های تبلیغاتی

نویسندگان :

دکتر اسماعیل ملک اخلاق

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

Malekakhlagh@guilan.ac.ir

معصومه زمردی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

masoomeh.zomorrod@yahoo.com

 

TMBA چکیده :

این مقاله به بررسی تکنیک های ایجاد تمایل در دریافت کنندگان پیام به انتشار پیام های تبلیغاتی با استفاده از تلفیق دو رویکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی عصبی می پردازد . در این مقاله بمنظور بررسی چگونگی ایجاد تمایل در دریافت کنندگان پیام های تبلیغاتی برای انتشار پیام ، نخست به تشریح هریک از تکنیک های بازاریابی ویروسی و بازاریابی عصبی که از تکنیک های نوین بازاریابی محسوب می شوند ، پرداخته می شود و تاریخچه ، تکنیک های مورد استفاده و موانع موجود در بکارگیری هریک از آنان توضیح داده می شوند . در مرحله بعد به بررسی رفتار دریافت کنندگان پیام های تبلیغاتی ازطریق اینترنت ، پرداخته می شود . همچنین با نگاهی به تبلیغات پیشین ، عوامل مؤثر در انتشار پیام توسط دریافت کنندگان مطرح می شود . سرانجام ، با توجه به مطالب شرح داده شده ، راهکارهایی عملی جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازاریابی ویروسی و تلفیق آن با بازاریابی عصبی ارائه می شود .

 

واژگان کلیدی : بازاریابی ویروسی ، بازاریابی عصبی ، تمایل به انتشار پیام

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 99 صفحه بعد