Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان ا ...
» تاثیر فناوری اطلاعات ( IT ) بر چابکی سازمان ها ...
» بررسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ...
» بررسی تأثیر کیفیت خدمات،رضایتمندی رابطه،اعتماد و تعهد بر وفاداری مشتری ...
» نقش بیمه در توسعه اقتصادی
» بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی س ...
» بررسي نقش تبليغات ديداري و تاثير آن در حفظ محيط زيست ...
» تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان ا ...
» بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری (مورد: مایع ظرفشویی ریک ...
» توسعه فناوري اطلاعات و تأثير آن بر عملكرد و اثربخشی سازمان ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
نیاز به منحصر به فرد بودن

نویسندگان :

وحید رضا میرابی
دانشیار و عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه مدیریت بازرگانی ، تهران ، ایران
vrmirabi@yahoo.com
فریده حق شناس کاشانی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران
f_haghshenas@iauctb.ac.ir
علی افشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه مدیریت بازرگانی ، تهران ، ایران
aliafshari20@yahoo.com

TMBAچکیده:

در این پژوهش که از نوع ادبیات نظری می باشد به تشریح نیاز به منحصر بودن در میان مصرف کنندگان پرداخته ایم . نیاز به منحصر بودن از سه راه ایجاد می شود :

1-عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب خلاقانه

2-عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب غیر متداول

3-پرهیز از شباهت .در این مقاله هر یک از این راه ها مورد بررسی قرار گرفته اند .

افرادی که نیاز به منحصر به فرد بودن بالایی دارند هر سه مورد را با هم عملی می کنند . آن ها دوست دارند نسبت به دیگران متفاوت باشند و هدفشان این است که تصویر خود را در ذهن دیگران بالا ببرند و مورد توجه اطرافیان واقع شوند . در پایان پرسشنامه ای با 12 گویه برای سنجش متغیر نیاز به منحصر به فرد بودن ارائه شده است .

 

واژگان کلیدی : نیاز به منحصر به فرد بودن ، عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب خلاقانه ، عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب غیر متداول ، پرهیز از شباهت

ادامه مطلب

 
 
بررسی کیفیت خدمات در صنعت بانکداری

نویسندگان :

سید مجید سید حسینی 

m.hoseini1@yahoo.com 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی  علوم تحقیقات تهران

زینب اسمعیلی

 zeiesmaili@yahoo.com                     

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

TMBAچکیده:

علی رغم دولتی بودن بانکها در ايران، هر بانکی تلاش می کند تا جايگاه خود را در بين سایر بانکها ارتقا دهد، بویژه آنکه در سال گذشته از طرف وزارت اقتصاد و دارائی تاکید شده بود که بانکها باید به سوی مشتری مداری گام بردارند. بعلاوه نبايد از نظر دور داشت که در سالهای اخير رقابت در بازار خدمات بانکی چه در سطح ملی و چه در سطح بين المللی افزايش يافته است. پيدايش بانکهای خصوصی، موسسات مالي اعتباری، افزايش سطح آگاهيها و دانش مشتريان و به تبع آن افزايش سطح انتظارات و خواسته های آنان از سیستم بانکی، بانکها را با چالش جدی روبرو ساخته است؛ لذا هر بانکی موظف است تا جایگاه خود را د ربین سایر بانکها ارتقا دهد.

امروزه کيفيت به عنوان يک عامل مهم و موثر در موفقيت و عدم موفقيت سازمانها به شمار می رود، بنابراين همه سازمانها، بويژه سازمانهای خدماتی و از آن جمله بانکها بايستي به دنبال افزايش كيفيت خدمات خود باشند چرا که به کيفيت به عنوان يک عامل اساسی که مي تواند مزيت رقابتی محکم و نيرومندی را برای سازمانها به ارمغان بياورد نگريسته مي شودBahia & Nantel,2000,84)).از اینرو در این مقاله به بررسی کیفیت در سازمانهای خدماتی خصوصا صنعت بانکداری خواهیم پرداخت.

 

واژگان کلیدی:  کیفیت ، ادراکات مشتری، بانکداری

ادامه مطلب

 
 
اصول و فنون مذاکره
نویسندگان:
دکترشهباز برآهویی
احسان استحکامی

TMBA چکیده :

 انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین طریق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. سازمان ها هم سیستمهای اجتماعی اند که از انسان ها تشکیل شده اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع مشروع است و این امر در سازمان ها هم مصداق دارد. وقتی ارتباطات متنوع و پیچیده می شود مذاکره هم به تبع آن پیچیده و دشوار می شود. نیازمند تخصص است. در سازمانها نیازمند آن هستیم که منافع خود را به نحو مشروع و رضایت بخش و منصفانه تامین کنیم به خصوص وقتی به عنوان مدیریت نماینده گروهی از انسان ها هستیم.

مذاکره یکی از نقش های بسیار مهمی است که مدیران بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به آن اختصاص می دهند. اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند . از این رو ، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای  مذاکره ها هستند. بهر حال مذاکره حقیقت دنیای امروز است که در آن ارتباط و منافع گاهاً متضاد حرف اول را می زند پس باید به تخصص مجهز بود تا بتوان ارتباطی سازنده برای تامین منافع مشروع بهینه شده دست یافت و سازمان را از آن بهرمند ساخت و این مهم در درجه اول وظیفه مدیران سازمان است که به آن اهتمام ورزند.

ادامه مطلب

 
 
ادراک زیر آستانه ای واستفاده از آن در تبلیغات

نویسندگان :
سید رسول موسوی
دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه پیام نور
بهرام موذنی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
BAHRAM.MOAZENI@YAHOO.COM

TMBAچکیده:
توسعه روز افزون صنعت تبلیغات باعث شده است تا این امر به یکی از پدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شود و درحوزه ها و رشته های علمی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. گسترش بی حد و حصر تبلیغات به ویژه ار طریق قالب های جدیدی چون اینترنت و استفاده از پیام های زیر آستانه ای، چالش های بسیاری را درنظام های ارزشی وفرهنگی کشورهای مختلف به وجود آورده است. به طوری که تبلیغات بازرگانی امروزه به عنوان تهدیدی برای فضای عمومی کشورها تبدیل شده است. یکی از روشهای تبلیغات استفاده از پیام های زیر آستانه ای جهت شناساندن محصول است که به تبلیغات نامرئی مشهور است در این نوع تبلیغات با استفاده از پیام های زیر آستانه ای بر ضمیر ناخود آگاه افراد تاثیر می گذارند که به صورت ناخود آگاه به انتخاب محصول تبلیغ شده روی می آورد. لذا در این تحقیق می خواهیم به تبین مفهوم محرک های زیر آستانه ای وادراک آن ونیز چگونگی استفاده از این ادراک در تبلیغات بپردازیم.

واژگان کلیدی: ضمیر ناخودآگاه، ادراک زیرآستانه ای، ضمیر ناخودآگاه، تبلیغات

ادامه مطلب

 
 
مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

parsa89.b@gmail.com

سید رضا بیگ­زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد قشم

beigzadeh55@yahoo.com

 

TMBAچکیده:

از ابتدای هزاره سوم، جهان دوران جدید و تازه­ای را تجربه  می کند­، تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که دنیا کوچکتر بنظر آمده و ارتباطات سریع­تر و وسیع­تر صورت پذیرد . جهانی شدن با ایجاد پیوندی عمیق  میان جوامع بشری روابط میان کشورها و دولت­ها را دگرگون ساخته است . مولفه­های انسانی نقش کلیدی در این شرایط ایفا نموده و این نقش کلیدی را توسعه و مدیریت منابع انسانی استراتژیک بازی می­کند . در این مقاله ضمن تعریفی از جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، چالش­های ناشی از این پدیده در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدل­های بیان شده در سازمان­های جهانی مورد بحث قرار گرفته و ظرفیت­سازی و روش­های آن بیان می گردد.

 

واژگان کلیدی : جهانی شدن، مدیریت منابع انسانی، ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی، چالش­های منابع انسانی در عرصه جهانی .

ادامه مطلب

 
 
بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان

نویسندگان :

محب الدین  شیخی فینی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

TMBAچکیده
در این مطالعه ، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب ، گنتار، استعمران ، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ (اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه ی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی 6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000 ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب(13%) بوده است  و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه ی بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده ، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالابردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد.
طبقه بندی JEL : C01,L11,M31

واژگان کلیدی : حاشیه ی بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی، الگوی مارک آپ، الگوی حاشیه ی نسبی، الگوی هزینه ی بازاریابی.

ادامه مطلب

 
 
رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل موثر برآن

نویسندگان :

محمد هادی باقری  
Hadibaghery1983@yahoo.com

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سولماز سید غفوری
solmaz_sgh@yhoo.com
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

TMBA چکیده :
    اين مقاله بر چگونگي ارزيابي رضايت مشتريان الکترونيک از راه بررسي عوامل موثر بر رضايت الکترونيک متمرکز است. در ابتدا به  بررسی رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین می پردازیم .  سپس عواملی که می توانند رضایت و وفاداری مشتری را افزایش دهند را بررسی و برخی از الگو های موجود در این زمینه را مطرح می کنیم. نهایتا به بحث کیفیت در محیط آن لاین می پردازیم.

واژگان کلیدی :  رفتار مصرف کننده ،اینترنت ، خرید آنلاین ،رضایت ،وفاداری ،کیفیت ،بازاریابی

ادامه مطلب

 
 
بررسی و سنجش کیفیت خدمات بر اساس مدل SERVPERF و رابطه آن با وفاداری مشتری در بانک سامان شعبه احمد آباد مشهد مقدس

نویسندگان :

 دکتر غلامعباس شکاری

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

محمد رأفتی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد                   
حسن غفاری

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

kashmar21@yahoo.com  

 

TMBAچکیده :
مقاله حاضر  تحقیقی میدانی است که هدف از آن سنجش کیفیت خدمات  ارائه شده توسط بانک سامان و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری بوده است . در این پژوهش از مدل مقیاس سنجش مبتنی بر اندازه گیری عملکرد ( سروپرف) که دارای پنج بعد " ظواهر فیزیکی ، قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ، تضمین و همدلی"  است به منظور  ارزیابی کیفیت خدمات و از  ابزار بلومر که دارای چهار بعد " ارتباطات دهان به دهان ( تبلیغات رو در رو ) ، تمایلات خرید ، حساسیت قیمتی و رفتار شکایتی " می باشد برای سنجش وفاداری مشتریان  استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بانک سامان شعبه احمد آباد شهر مشهد مقدس می باشد که طبق آمار شبکه تعداد کل آنها در حدود 10000نفر می باشد ی باشند و نمونه آماری  بر  اساس رابطه کاکران  205 نفرمی باشد که با استفاده از روش جامعه در دسترس انتخاب شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که  که در سطح اطمینان 95% میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد ، همچنین میان هر کدام از ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد .

واژگان کلیدی : کیفیت خدمات ، سروپرف ؛ وفاداری مشتریان، بلومر 

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه میان کارآفرینی، نوآوری و عملکرد در کسب و کار‌های کوچک و متوسط

نویسندگان :

 مجید اسماعیل‌پور

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

majidesmailpour@yahoo.com

عادل پوردهقان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

adel.pourdehghan8@yahoo.com

 

TMBAچکیده

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه‌ی توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارد. در سازمان‌ها کارآفرینی با هدف توسعه عملکرد انجام می‌شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقای عملکرد اقتصادی نقش اساسی دارد. در دو دهه گذشته، محیط کسب و کار به طور فزاینده‌ای پویا، پیچیده و غیر قابل پیش بینی شده است. بنابراین سازمان‌ها باید مزیت رقابتی بیشتری نسبت به رقبای خود داشته باشد و آن را توسعه بدهد. برای مطابقت با محیط در حال تغییر، شرکت‌ها نیازمند افزایش گرایش کارآفرینی و نوآوری برای ایجاد انعطاف پذیری به منظور بهبود عملکرد شرکت می ‌باشند. کارآفرینی و نوآوری، قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند در دستیابی به عملکرد برتر توسط شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین این مطالعه تلاش می‌کند تا رابطه میان کارآفرینی، نوآوری و عملکرد شرکت را توسعه دهد. از این رو ابتدا راجع به کارآفرینی و نوآوری بحث شده و سپس به بررسی ارتباط ابعاد گرایش کارآفرینی، نوآوری و عملکرد در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: کارآفرینی، نوآوری، عملکرد، کسب و کارهای کوچک و متوسط.

ادامه مطلب

 
 
چالش های بازاریابی استراتژیک در زنجیره تأمین جهانی

نویسندگان :

سوده خشامی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات واحد آیت الله آملی

sudekhashami@gmail.com     

ندا پژولیده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات واحد آیت الله آملی

neda_62tir@yahoo.com       

هادی احمدزاده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات واحد آیت الله آملی

ahmadzadeh.hesam@gmail.com

 

TMBAچکیده
 پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین می تواند به طرز قابل چشمگیری هزینه های زنجیره تأمین را کاهش دهد. با این وجود، صرفه جویی در هزینه تنها هدف مدیریت زنجیره تأمین نیست . مدیریت زنجیره تأمین برتر، می تواند استراتژی بازاریابی را تسهیل سازد و به خلق ارزش مشتری برتر ، رضایت و وفاداری منجر شود که در نتیجه حاشیه¬ی سود محصول ، سودآوری شرکت و رشد شرکت را افزایش می دهد . با این وجود، استراتژی بازاریابی در زنجیره تأمین جهانی مشکل آفرین می باشد. به طور ویژه ، چالش های بازاریابی استراتژیک با پیشرفت و اجرای استراتژی بازاریابی در زنجیره تأمین جهانی ارتباط دارد. این مقاله ، با بررسی 2 چالش عمده و ارائه راهکارهایی در این زمینه خلاء¬های پژوهشی را تا اندازه¬ای مرتفع می سازد.


واژگان کلیدی: بازاریابی استراتژیک – مدیریت زنجیره تأمین - زنجیره تأمین جهانی- ارزش از دیدگاه مشتری

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 90 صفحه بعد