Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تحلیل تأثیر بازاریابی سبز و آمیخته‌های آن بر مدیریت زنجیره تأمین در با ...
» تأثير بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از اعتیاد ...
» نقش فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ...
» کیفیت زندگی کاری، بررسی رابطه بین بهره‌وری، رضایت شغلی با کیفیت زندگی ...
» مقوله بررسی رویکرد هزینه‌یابی هدف و پیاده‌سازی نظام هزینه‌یابی هدفمند ...
» بررسی رویکرد بهره‌وری و عوامل مؤثر بر افزايش يا کاهش بهره‌وري ...
» بررسی اثرات اقتصادی برگزاری رویدادهای بزرگ، بامروری بر4 المپیک گذشته ...
» تحلیلی بر روند حق پخش بازی‌های المپیک و بازخوردهای آن برای ایران ...
» تحلیلی بر روند خصوصی‌سازی باشگاههای ورزشی ایران (شناسایی موانع و ارائه ...
» بررسی منابع درآمدزایی فوتبال روز دنیا و مقایسه آن با فوتبال باشگاهی در ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر (مطالعه موردی : بیمه آسیا )

نویسندگان :

دکتر حبیب الله دانایی
زهرا ترابی طالش
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان
Zahra_torabi1364@yahoo.com

 

TMBA چکیده :
برند به عنوان با ارزش ترین دارایی ناملموس هر شرکت به دلیل مزیت های فوق العاده ای که ایجاد می کند نقش مهمی در موفقیت شرکت ها و بر قراری ارتباط مؤثر با مشتری دارد. لذا ایجاد و حفظ موقعیت مناسب ان در اذهان مشتریان جهت تاثیر در تصمیم گیری و قصد خرید آنها یکی از اهداف بزرگ بازاریابان به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و ابعاد آن بر اساس مدل آکر (آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) با قصد خرید مجدد در میان 264 نفر از بیمه گذاران بیمه های عمر آسیا در شهر تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه با ضریب پایایی 95% جمع آوری شده اند. برای انجام آزمون های رگرسیون تک متغیره، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه از نرم افزار SPSS و جهت آزمون مدل های اندازه گیری و ساختاری از نرم افزارLisrel  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ویژه برند بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد و همچنین ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر بیمه آسیا اثر معنادار و مثبت داشته است همچنین تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفادری برند بر دو متغیر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد اثر معنادار و مثبتی گذاشته و در آخر پیشنهادهایی به تفکیک هر فرضیه ارائه گردید است.

واژگان کلیدی : ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه برند، قصد خرید مجدد، ارزش ادراک شده، بیمه عمر

ادامه مطلب

 
 
نقش و جایگاه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه علم قرآن و حدیث

نویسندگان :

سمیه کلهر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

 

TMBA چکیده:
هدف این مقاله پر کردن شکاف بازاریابی بین المللی و پوشش جنبه هاي مختلف بازاریابی اسلامی و قرآنی است. در این خصوص به بررسی نقش آمیخته بازاریابی با استفاده از قرآن (قانون اسلامی) و سنت (اعمال و سخنان حضرت محمد (ص) به تجزیه و تحلیل و توضیح مسایل بازاریابی خواهیم پرداخت. نتایج این مقاله داراي پیامدهاي عملی براي جذب متخصصان بازاریابی و سرمایه گذاران بین المللی که خواهان تولید، فروش و توسعه بازار در کشورهاي اسلامی هستند؛ بسیار مثمر ثمر خواهد بود. همچنین با نگرشی نوین به بررسی مسایل مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث خواهیم پرداخت. این تحقیق براي اولین بار در خصوص برخی عناصر بازاریابی نظیر آمیخته بازاریابی از دیدگاه قرآن پرداخته است و در خصوص کسب و کار به تبیین این آیات و روایات به تفصیل اشاره شده است.

واژگان کلیدي:  قرآن، بازاریابی، مدیریت

ادامه مطلب

 
 
مدیریت ارتباط با مشتری CRM

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

عیسی جمعه زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک دانشگاه پیام نور قشم

 

TMBA چکيده:  
امروزه هيچ موسسه اي نمي تواند به حیات  خود ادامه دهد، مگر اينکه بتواند تعداد کافي از مشتريان آگاه و نکته سنج را جذب و نگهداري کند. و همة مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند.و همانطورکه می دانیم حفظ و نگهداشتن مشتری قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ایجاد مشتری جدید است.بنابراین شرکت ها روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی می کنند. به گفته بسیاری از محققان، یکی از عوامل مهم در وفادارکردن مشتریان، رضایت آنها است. تا آنجا که بسیاری از افراد رضایت را مساوی وفاداری می دانند

واژگان كليدي:  ارتباط - وفاداری  مشتري ـ رضايت ـ CRM 

ادامه مطلب

 
 
مديريت انتخاب کانال هاي توزيع

نویسندگان :

حسين رنجبر گلشواري
دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرایش بازاريابي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم
دکتر شهباز براهويي

 

TMBA چکیده :

بازار قديمي ترين سيستم توزيع بوده وبسياري از توليد کنندگان به  طور سنتي محصولات خود را به توزيع کنندگان ودلالان خارج از سازمان مي دادند. وآنها را مشتري تلقي مي کردند واصلاً به اينکه چه بر سر محصول آنها پس از خروج از درب کارخانه تا رسيدن به مصرف کننده مي آمد نمي انديشيدند ، اما امروزه شرکتها وتوليد کنندگان کالاها وخدمات به مسيرها وکانال هاي توزيع کالا تا مصرف کننده وتامين کنندگان مواد اوليه نگاهي متفاوت  بر گذشته دارند.وبه اهميت زنجيره هاي تامين وتوزيع در کسب وکار پي برده اند . کانال توزيع مسيري است که از آن براي انتقال کالا از توليد کننده به مصرف کننده نهايي استفاده مي شود ويک کانال توزيع هميشه شامل توليد کننده ومصرف کننده نهايي است ومهمترين وظيفه سيستم توزيع اين است که کالا رادر زمان ومکان مناسب در دسترس مشتريان بالقوه قرار دهد . تصميم درباره کانال توزيع وفروش کالا از مهمترين تصميماتي است که مديران بازاريابي با آن روبرو هستند . زيرا براي بسياري از شرکت ها مزيت رقابتي در دست يافتن به سيستم هاي توزيع خلاق است .

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی سازمانی (شهرک های صنعتی شرق گلستان)

نویسندگان :

دکتر حميدرضا رضوي    

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمال استادیار
دکتر سعيد امام قلي زاده 

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمال 
حسین منصوری فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 
محسن ملکان 

كارشناس ارشد مديريت بازرگانی

malekan.1365@gmail.com

 

TMBA چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی سازمانی (شهرک های صنعتی شرق استان گلستان) می پردازد. جامعه آماري اين پژوهش کلیه مدیران عالی و مدیران میانی واحدهای بهره بردار موجود در شهرک های صنعتی شرق استان گلستان می باشند. جامعه مورد نظر ما 210 نفر مي‌باشد و نمونه مورد نظر ما در اين بررسي 136 نفر است كه با استفاده از جدول مورگان و كرجسي انتخاب شده است. چون در هر تحقیق امکان عدم برگشت پرسشنامه وجود دارد، 10 درصد به تعداد نمونه آماری اضافه گردید و بر این اساس 150 تا پرسشنامه استاندارد توزیع شد همچنين با توجه به اینکه اعضای گروه نمونه به یک گروه، مدیران تقسیم می شود، جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. در اين پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مهارت هاي كارآفريني و پرسشنامه استاندارد توسعه كارآفريني كه روايي و پايايي آن توسط پنج نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت، کارآفرینی و روش تحقیق تاييد گرديد، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي شامل جدول توزیع فراوانی، فراوانی مطلق، و درصد فراوانی ها نظیر میانگین و شاخص های گرایشی به مرکز بر حسب نیاز برای توصیف داده‌های پرسشنامه در هر یک از متغیر های تحقیق و از آمار استنباطی متناسب نظیر ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون، آزمون واریانس و تحلیل استنباطی استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتيجه چنين حاصل شد كه بين مهارتهاي كارآفريني و توسعه كارآفريني سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 واژگان کلیدی:
مهارت هاي كارآفريني، كارآفريني، توسعه كارآفريني،شهرك صنعتي  

ادامه مطلب

 
 
تاثير ساختار سازماني و ويژگي هاي شغلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان دهياري هاي استان گيلان

نویسنده :

رویا محمودزاده
دانشجوی مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

TMBA چکیده :
با توجه به تغيير و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان‌ها به اقتصاد دانش محور، امروزه توجه به نيروي انساني به عنوان حياتي‌ترين عنصر استراتژيك و اساسي‌ترين راه براي افزايش اثربخشي و كارايي سازمان محسوب مي‌شود، از اين‌رو نيروي انساني متعهد به اهداف و ارزش‌هاي سازمان، نه تنها عاملي براي برتري يك سازمان نسبت به سازمان ديگر است بلكه به عنوان يك مزيت رقابتي پايدار براي بسياري از سازمان‌ها تلقي مي‌گردد. يكي از عوامل پنهان ولي تاثيرگذار در رفتار شغلي كاركنان ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان است، توجه به رضايت شغلي و تعهد سازماني چه در بخش دولتي چه در بخش خصوصي اهميت زيادي دارد. شناخت وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان مي‌تواند مديران را در پيشرفت و بهبود كاركنان ياري رساند، در بخش دولتي كه هدف تامين آسايش و آرامش مردم و توسعه مشاركت مردم است رضايت شغلي و تعهد سازماني نقش بسزايي دارد، اين بخش كه مسوليت‌هاي سنگين حكومتي را بر عهده دارد به چنين منابع انساني متعهد و وفادار به ارزش‌ها و اهداف كشور نياز دارد. اكثر سازمان‌ها انواع مكانيزم‌هاي كنترل را به طور مستقيم بر نگرش و رفتار كاركنان اعمال مي‌كنند تا اطمينان حاصل كنند كه رضايت شغلي پديد آمده، فعاليت‌هاي كاري را در مسيري است قرار داده است كه اهداف سازماني محقق گردد.
يكي از مسايل مهمي كه در زمره عوامل سازماني مطرح بوده، طراحي شغل مي‌باشد و يكي از نظريه‌هاي مطرح در این زمینه توسط ایوانجلیا کاتسیکی و همکاران (2010) ارايه شده است که این تحقیق در نظر دارد تاثير ابعاد سه‌گانه شغل (تنوع، استقلال و بازخورد) و ابعاد ساختار سازماني (رسميت و تمركز) را بر رضايت شغلي و تعهد سازماني مورد تجزيه و تحليل قرار داده تا تاثير سطوح مختلف هر يك از عوامل بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان دهياري‌هاي استان معين گردد.

ادامه مطلب

 
 
تحلیل وضعیت رقابتی صنعت خودرو بر اساس مدل مایکل پورتر

نویسندگان :

علی وفا
علی مهدی زاده
حسام اکبری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشگاه علامه طباطبایی

Alivafa1@hotmail.com

 

TMBA چکیده :
شرکتها با استفاده از شناسایی نیروهای رقابتی پورتر با فرصتها و تهدیدات محیط رقابتی آشنا شده و با بررسی سیستماتیک فعالیت های الیه و ثانویه زنجیره ارزش، نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی و اقدام به تدوین استراتژی می کنند. در این مقاله، سعی شده است تا با استفاده از تجزیه‌وتحلیل نیروهای اثرگذار رقابتی در صنعت خودرو، بررسی شود.

واژگان کلیدی: تحلیل صنعت خودرو - مدل پورتر

ادامه مطلب


 


 
 
اهمیت بازاریابی اثر بخش در تجارت بیمه در ایران

نویسندگان:

دکتر شهباز برآهویی

محمد صادق چکامه گوی مطلق
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  گرایش بیمه دانشگاه آزاد قشم
m.s_motlagh@yahoo.com

 

TMBA چکیده :
مدیران امروزه بر ضرورت این مسئله مهم واقفند  که حفظ مشتریان (خریداران ) ،ضامن اصلی ماندگاریشان در بازار پرافت و خیز امروز میباشد.  .علاوه بر این شرکت هایی که روی ، سودی که از فروش محصولات خود با سیاست حفظ مشری حساب باز کرده اند بر این مسئله کاملا واقفند. .این پابرجایی از رابطه فی  مابین مشتری – سازمان نشئت میگیرد که هرچه رابطه طولانی تر وشدیدتر باشد، سود آن بیشتر است . هدف این مقاله تاکید بر اهمیت بازاریابی اثر بخش در تجارت  بیمه در کشور  ایران است .

ادامه مطلب

 
 
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه Business-to-Business

نویسندگان :

شهرزاد یوسف کرجی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

Shahrzad.karaji@yahoo.com

شهره یوسف کرجی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

TMBA چکیده:
تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه که به اختصار B2B نیز نامیده می‌شود، معاملاتی است که‌ میان بنگاه‌ها و از طریق شبکه‌های کامپیوتری مانند اینترنت، اکسترانت، اینترانت و… صورت می‌گیرد. موفقیت تجارت الکترونیک B2B چطور اندازه گیری می شود؟ به نظر می رسد هیچ مدل جامعی که معیار اندازه گیری مناسبی جهت موفقیت تجارت الکترونیک ارائه کند، وجود ندارد. امروزه رشد سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک B2B نیاز به اندازه گیری موفقیت این نوع تجارت الکترونیک را افزایش می دهد. در این نظام جدید اقتصاد جهانی که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکی در حال پیش روی است نیاز داریم که هرچه بیشتر در تجارت الکترونیک موفق باشیم و بوسیله آن سودآوری نماییم. بنابراین شناخت و بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه می تواند راهگشای ما در این زمینه باشد. یکی از قدمهای مهم و حیاتی در سازمان تعیین فاکتورهای موفقیت است. تحقیقات مختلف نشان می دهد که موفقیت در سازمانهای مختلف، فارق از نوع فعالیت، همبستگی شدیدی با فاکتورهای بحرانی موفقیت دارد، یعنی اینکه موفقیت سازمانها در سایر قلمروها نمی تواند ضعف آنها را در قلمرو عوامل بحرانی موفقیت جبران نماید و سازمانهایی که حتی در یکی از این زمینه ها عملکرد ضعیفی داشته باشند ، از عهده رقابت در صنعت خود بر نمی آیند، نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که فاکتورهای بحرانی موفقیت تاثیر بسیار مهم و پر قدرتی بر کارایی شرکتها و سازمانها دارند، شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه در دنیا چشم انداز مهمی پیش روی محققینی قرار می-دهد که به دنبال کشف رازهای موفقیت این تجارت در دنیا هستند.


واژگان کلیدی: تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه (B2B)، فاکتورهای بحرانی موفقیتCSF.

ادامه مطلب

 
 
تاثیر وفاداری مشتری در سودآوری سازمان

نویسندگان :

زینب اسمعیلی

zeiesmaili@yahoo.com

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

لیلا رمضانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

TMBAچكيده:

بازاريابي در سير تكامل خود در مرحله اي قرار دارد كه بازاريابان تنها در انديشه يافتن مشتريان جديد نيستند؛ امروزه هدف از بازاريابي مديريت تقاضا از طريق رشددادن و سوق دادن مشتري تا حد بلوغ در نردبان وفادار ي به سازمانهاست . امروزه ديگر رضايتمندي مشتريان كافي نبوده و شركتها نمی بایست به رضايتمندي مشتريانشان دلخوش كنند، آنها بايد مطمئن شوند كه مشتريان رضايتمندشان، وفادار هم هستند . امروزه هدف، برقراري روابط بلند مدت و متقابل با گروههاي ذينفع و مهمتر از همه مشتري، به طوري است كه مشتريان بيشتري را حفظ و مشتريان كمتري را از دست دهند. بدين ترتيب در بلند مدت منفعتی کسب مي شود كه حاصل افزایش سهم بازار وسودآوري بیشتر شركتها می باشد . هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر ايجاد وفاداري مشتريان و تاثیر آن در سودآوری سازمانهاست. بازاريابان تا ديروز تنها در انديشه يافتن مشتري بودند و بخش فروش در پي جلب مشتريان تازه بود. ولي در ديدگاه امروزي؛ بازاريابي يعني رشد دادن مشتري، يعني توجه به رضايتمندي وي و توجه به كيفيت از ديدگاه مشتری. در نهايت امروزه هنر بازاريابي آن است كه مشتريان يك سازمان در داخل همكار و در خارج از سازمان حامي و طرفدار سازمان باشند .امروزه متعهدكردن مشتري جايگاه ويژه اي پيدا كرده است.

واژگان کلیدی :
مشتری ،وفاداری مشتری، بازاریابی ، رضایت مشتری،ماندگاری مشتری 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 103 صفحه بعد