Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
» بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارت ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
خرید اینترنتی و رفتار خرید مشتریان

نویسنده:
اکبر شیدائی حبشی
کارشناس ارشد مهندسی عمران ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
civilakbar@yahoo.com


TMBA چکیده
محیط تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت، مشتریان را قادر به جستجوی اطلاعات، خرید کالا و دریافت خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه‌های اینترنتی می سازد. این بدین معناست که خرید مشتریان بر ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات ویدیویی از کالا و نه بر تجربه واقعی آنها مبتنی است. خرید از طریق فروشگاه‌های اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ‌ها است، زیرا در هر دو تحویل کالا از طریق پستی می باشد و مصرف کننده نمی‌تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. بنابراین قبول تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. علاوه بر آن ویژگی‌های ارایه اطلاعات، هدایت و اجرای سفارشات در یک وسیله خرید دو سویه به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته می‌شود. این تحقیق سعی در ارایه اعتبار تجربی رفتار مشتریان در موقعیت خرید مستقیم دارد. در این تحقیق سعی شده است، نظریه ای از رفتار خرید مصرف کننده و رضایت اطلاعاتی مصرف کنندگان برای توضیح پاسخ مشتریان به خرید اینترنتی تدوین شود و هم‌چنین‌ مطرح می‌کنیم که چگونه ارایه و محتوای اطلاعات از کالا و خدمات بر تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی تأثیر می گذارد و بالاخره عوامل مختلف تأثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان، ادراک و رضایت آنها را تعیین و شرح می‌دهیم.

واژ‌های کلیدی: تمایل خرید اینترنتی ، رفتار خرید،  فروشگاه اینترنتی، رضایت اطلاعات

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی و استراتژی جودویی

نویسندگان:
اکبر شیدائی حبشی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی، دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
civilakbar@yahoo.com

TMBA چکیده
شرکتها براي دستيابي به موقعيت بهتردرابعاد جهاني و محلي، با توجه به شرايط پيراموني و وضعيت همتايان خود و مهمتر از همه قابليتها و ظرفيتهاي خوددربازار بايد با ديدي عميقتر به فعاليت بپردازند .دراين زمينه ورزش  جودو و تکنيک‌هايش چند سالي  است که نظر محققان و کارشناسان بازاريابي را به خود جلب كرده است .استراتژی جودویی چیست؟  در این مقاله 10 تکنیک استراتژی جودویی مطرح میشود،سپس جودو استراتژیست ها معرفی می گردند و در نهایت جودوی کارآفرینانه به عنوان یک استراتژی جهت استفاده از سرعت و تفکر خلاق مورد بحث قرار می گیرد.

کلید واژه: جودو،  بازاریابی، استراتژی، جودو استراتژیست ها

ادامه مطلب

 
 
بررسي تأثير مديريت استرات‍ژيك استعداد بر عملكرد سازماني در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسندگان:
غلامعباس شکاری
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه، دانشکده حسابداري و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
سميرا هاشم
دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت دولتی، دانشکده حسابداري و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

TMBA چکیده
امروزه، با توجه به تلاش سازمانها در تحصيل منافع بيشتر که تغييرات شگفت‌انگيز محيطي آنها را ناگزير از توجه روزچافزون به منابع در دسترس ساخته است، مديريت بهينه منابع انساني را ضرورت بقاء‌ سازمان دانسته است، تا آنجایی که سرمايه فيزيکي و انساني نقش بسيار مهمي در موفقيت سازمان داشته باشد. مديريت مدرن، منبع نامحدودي از منافع و مزاياي رقابتي را در اين سرمايه اجتماعي يافته است كه بايد تلاش سازمانی را معطوف به شناخت و ادراك عوامل متأثر و موثر بر آن داشت. از این روی، سازمانها دريافته اندكه استعدادهای کارکنان، منابعي هستند كه براي دستيابي به بهترين نتايج نيازمند مديريت مي‌باشند. نگهداشت استعداد بعنوان اعتبار، مي‌تواند سازمانها را در خلق و تسهيم دانش ياري رسانده و مزيت سازماني پايدار ايجاد كند، تا مسیر توسعه شغلی فراهم شده و سازمان در عملکرد سازمانی تقویت شود. ضرورتی که نیاز مبرم سازمان دانش بنیانی چون دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. اين مطالعه از نظر هدف کاربردي بوده و از نظر روش آن يک مطالعه توصيفي(پيمايشي) مي‌باشد که مدیریت استراتژیک استعداد بر اساس مدل معالی تفتی(1390)، برگرفته از مدل مدیریت استعداد آرمسترانگ (2006)، در سه بعد جذب استعدادها، همسوسازی و نگهداشت استعدادها و توسعه استعدادها با عملکرد سازمانی براساس پرسشنامه مقمیی و رمضان (1390)، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد مطالعه قرار داده است. نتايج تحقیق، حاکی از تأثير فعاليتهاي سه گانه مديريت استراتژیک استعداد بر عملكرد سازمانی است که در انتها، پيشنهاداتي نيز جهت تقويت عملکرد سازمانی ارائه شده است.

کلمات کليدي: مديريت استراتژیک استعداد، جذب استعداد، حفظ و نگهداشت استعداد، عملكرد سازماني، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.


ادامه مطلب

 
 
نقش حمايت‌ مالي در ورزش (اسپانسرها) بر ارتقای ارزش ‌ويژه ‌برند پوشاک و تجهیزات ورزشی

نویسندگان:
 رسول آزادی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
دکتر بهرام یوسفی
دانشیار دانشگاه رازی
دکتر حسین عیدی
استادیار دانشگاه رازی
rasoul.azadi64@gmail.om
دانشگاه رازی

TMBA چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بررسي نقش حمايت هاي مالي ورزشي در ارتقای ارزش ‌ويژه ‌برند در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ ‌‌‌التحصیلان تربیت بدنی کشور با ارائه یک مدل جدید است؛ تا دريابيم اين فعالیت، چگونه ارزش ويژه برند را افزايش يا كاهش خواهد داد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد که مبتني بر مدل معادلات ساختاري(SEM)  است و به شکل میدانی انجام گرفته است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی کشور ﺗﺸﮑﯿﻞ داد؛ ﮐﻪ 805 ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ و با استفاده از پرسشنامه حضوری و اینترنتی از تمامی استان‌ها گردآوری گردید. براي جمع‌آوري اطلاعات اوليه نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که روایی آن به صورت صوری، با تایید اساتید مدیریت ورزشی، پایایی از طریق آلفای کرونباخ (92/0) و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی به دست آمد. تجزيه و تحليل داده‌ها نیز با استفاده از مدل‌يابي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار لیزرل8.80 و 20spss  انجام شده است. تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است و می‌توان آنرا در تحقیقات آینده به‌کار برد. همچنین خروجی لیزرل نشان داد، حمایت‌های مالی در ورزش با میزان اثر 59/0 به صورت غیر مستقیم و از طریق ارتقای آگاهی و تداعی برند و افزایش رضایت مشتری، بر وفاداری و ارزش نهایی برند تاثیرگذار است. با توجه به منابع محدود مالی، برای تولید کنندگان داخلی، توصیه می شود که، در تخصیص منابع، و تدوین استراتژی برای نام تجاری است، نه ترس از هزینه زیاد، و با حمایت مالی از تیم های مورد علاقه خود را و حوادث و گسترش رسانه ها پوشش، که منجر به معرفی نام تجاری، که به نوبه خود به افزایش ارزش خود را، و در نتیجه، افزایش میزان و تعداد دفعات خرید مشتریان. دلیل این امر، کاهش تقاضا، و ورود بی رویه از مارکهای خارجی به داخل کشور نیز هست.

واژه‌‌هاي كليدي
برند، ارزش ویژه برند، حمایت مالی، اسپانسر، پوشاک ورزشی.

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی دهان به دهان ؛مثبت یا منفی

نویسندگان:

سراج بحرالعلومی
بابک جامعی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
babakjamei@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمود عامری سیاهویی، رییس دانشگاه آزاد ابوموسی، مدیریت مالی، دکتری

 

TMBA چکیده:
سالیان مدیدی است که در عرصه بازاریابی از ابزاری قدرتمند تحت عنوان بازاریابی دهان به دهان یا بازاریابی شفاهی استفاده می شود.  لذا در این مقاله به بررسی این ابزار و تاثیرات آن پرداخته شده است. ارتباطات در بازاريابي ابزاري براي ارائه اطلاعات مي باشد، اطلاعاتي كه بتوان به آن اعتماد كرد، ارائه اطلاعات هنگام بروز مشكل، ارائه اطلاعات در مورد مشكلات كيفيت و انجام تعهدات. گاهی این اطلاعات به نفع شرکت در جهت جذب سایر افراد برای استفاده از کالا یا خدمت ارائه شده توسط شرکت است و گاهی نیز بالعکس. نتایج حاصل حاکی از اهمیت فراوان این نوع بازاریابی در عرصه تجارت بین المللی می باشد.  چرا که در نهایت این ارتباطات است که مشتريان را درمورد اقدامات شركت براي رفع منابع نارضايتي آنها آگاه مي سازد و در نهايت ارتباط اثر بخش بين سازمان و مشتريانش به روابط بهتر منجر مي گردد كه درنتيجه به وفاداري مشتريان منجر خواهد شد. و به عبارت دیگر بازاریابی دهان به دهان خود را در چرخه بهبود قرار می دهد.

واژگان کلیدی: بازاریابی دهان به دهان ،بازاریابی شفاهی، بازاریابی ، ارتباط دهان به دهان

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی مستقیم و تاثیر آن بر پویایی بانک ملت

نویسندگان:

دکتر محمود عامری

عزت الله صفری درباغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

فرزانه صادقی نقدعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


TMBA چکیده:
ظهور بانک ها و موسسات مالی جدید در دهه اخیر، موجب بروز شرایط بد رقابتی و ناسالم بودن این معقوله به لحاظ دادن امتیازات غیر منطقی از قبیل سود های نامتعارف پرداختی به سپرده گذاران ، از وی دیگر کساد فعالیت ها در بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش نرخ بازده سرمایه گذاری در این عرصه نیز توجه اشخاص را برا ی تمرکز نقدینگی شان در این موسسات را جلب نمود ودر نتیجه ، این موضوع موجب گسیل  سپرده های کلان به سمت موسسات نوظهور و کاهش محسوس منابع مالی و افزایش قیمت تمام شده بهره ای پول در برخی بانک های قدیمی تر گردیده است .
به منظور کاهش ریسک خروج منابع کلان و عبور از شرایط رقابتی و رسیدن به پویایی کامل ، بانک ملت با بهره گیری از خرد جمعی کارشناسان در حوزه های مختلف بازاریابی طرح نوین بازاریابی مستقیم را در دستور کار خود قرار داده است .
بدهیی است که یکی از ارکان مهم و اساسی برای پویایی هر بانک تجاری، لزوم جذب منابع مکفی و ارائه خدمات اعتباری ناشی از منابع مالی جذب شده است.به بیان دیگر رسالت یک بانک از سویی جذب منابع سرگردان در سطح جامعه و از سوی  دیگر مصرف مدیریت شده منابع جمع اوری شده در راستا ی فعالیت های اقتصادی و ارتقای درامد های ناخالص داخلی و ملی است . از این رو برنامه ریزی دقیق برای جذب منابع پایدار و انتخاب دقیق بازار هدف به منظور جلوگیری از نوسان مشتریان حائز اهمیت است .

ادامه مطلب

 
 
الگوهای فرهنگ سازمانی

نویسندگان:

محسن غظنفری اطهر
دانشگاه علمی کاربردی، واحد بیجار، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

TMBA چکیده:
سازمانها هم همانند افراد دارای شخصیت های متفاوت اند.همواره باید بر روی فرهنگ سازمان کار کرد تا متناسب با شرایط و مقتضیات و برنامه های راهبردی سازمان حرکت نماید..(مقیمی،7،1380) تغییرات وسیعی که در محیط اقتصادی جهان به وجود آمده و شدت رقابت باعث شده است که به نقش مدیریت استراتژیک و اجرای صحیح آن بسیار توجه شود.طراحی استراتژی مناسب برای سازمانها و اجرای سریع و موثر این راهبرد ها؛معرف برتری نسبی یک سازمان است برای کسب این برتری سازمانها باید بتوانند سریع حرکت کنند و مهمترین عامل موفقیت  یا شکست در این حرکت "فرهنگ سازمان" است.
پژوهش هایی که در مورد تاثیر فرهنگ سازمانی برسازمان صورت گرفته است همگی گویای این مطلب است که فرهنگ سازمانی یکی از عوامل تاثیر گذار برموفقیت سازمانی است.هر سازمان برای خود دارای فرهنگ ویژه می باشد.و هر حرکتی که بتواند به موفقیت بیانجامد باید بر اثر شناخت واقعی فرهنگ سازمانی باشد، چرا که در غیر این صورت حرکتهای مذبور راه به جایی نخواهند برد. دراین تحقیق هدف محقق شناساندن الگوهای نوین فرهنگ سازمانی می باشد.آشنایی با این الگوهای نوین فرهنگ سازمانی باعث موفقیت سازمان در فضای رقابتی موجود میشود.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی

ادامه مطلب

 
 
بررسی اثر متقابل شهرت شرکت و ارزش ویژه فروشگاه های خرده فروشی بر وفاداری به فروشگاه

نویسندگان:

دکتر میراحمد امیرشاهی

دکتری مدیریت بازاریابی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س) تهران

افسانه رجبی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه الزهرا(س)
afsanerajabipoor@yahoo.com

TMBA چكيده:
در دنياي امروز، به دليل گسترش نوع محصولات و خدمات و نيز بالا رفتن انتظار مشتريان، شركت ها ناچار هستند كيفيت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند. به اين منظور، شرکتها و صنايع گاهي سرمايه هاي هنگفتي در اين زمينه انجام ميدهند. از طرف ديگر، اين شركتها انتظار دارند كه يكه تاز بازار بوده و رقيبي نداشته باشند. شهرت و ارزش ویژه فروشگاه ، مقوله هایي هستند كه به مشتريان كمك مي كنند تا محصولات يا خدمات شما را از بين محصولات و خدمات گوناگون انتخاب كنند و شركت بتواند در بازار رقابتي، حرفي براي گفتن داشته باشد. مديريت و توسعه شهرت شرکت و ارزش ویژه فروشگاه های خرده فروشی ،براي شركتها منافع بیشماري از جمله افزايش ارزش محصول يا خدمت نهايي، بالا رفتن ميزان فروش، ورود به بازارهاي جديد، افزايش سهام شركت، جذب سرمايه گذاران ،مشتریان وفادار و استخدام بهتر كاركنان و به طور خلاصه، فروش و درآمد بيشتر را به همراه دارد.
هدف خرده فروشان تقویت توانایی خود برای نفوذ در رفتار مصرف کننده با ایجاد شهرت شرکت و ارزش ویژه فروشگاه  به عنوان مثال، با سرمایه گذاری های تبلیغاتی است. با این حال، اطلاعات کمی در مورد جهت گیری ها ی مصرف کنندگان که، چگونه روابط متقابل بین ،ادرک مصرف کنندگان از شهرت شرکت و ارزش ویژه فروشگاه منجر به وفاداری به فروشگاه می شود وجود دارد.برای روشن کردن این موضوع ما به این مقاله ی مروری زیر دست یافتیم و نتایج ما حاکی از این است که خرده فروشان باید با توجه به اثرات متقابل برای افزایش وفاداری ، به تعیین و تخصیص نسبی سرمایه گذاری در سطح شرکت ها و فروشگاه بپردازند.


واژگان کلیدی : شهرت شرکت ، ارزش ویژه فروشگاه های خرده فروشی ، وفاداری به فروشگاه،ارزش ویژه برند

ادامه مطلب

 
 
تاثیر اینترنت بر ارتباطات بازاریابی

نویسندگان:

محمود عامری سیاهویی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قشم
سید حمیدرضا موسوی  
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
رضا نصر
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
Shrm807@gmail.com

 

TMBA چکیده:
فناوری اینترنت تاثیرات عمیقی بر شیوه انجام فعالیت ها، بویژه فعالیت های تجاری عصر حاضر گذاشته  و منجر به تعریف جدیدی از بازاریابی تحت عنوان بازار یابی اینترنتی شده است. در  بازار یابی اینترنتی مدل  سنتی ارتباطات یک نفر به چند نفر به مدل ارتباطات چند نفر به چند نفر تغییر یافته است. بدلیل اثرات مثبت اینترنت، شرکتها به دنبال استراتژی انتقال از بازاریابی سنتی به بازاریابی اینترنتی هستند. زمانی این استراتژی ها موفق خواهند بود که بتوانند بدرستی تاثیرات ایجاد شده توسط اینترنت را بر فعالیت های بازاریابی شناسایی کنند. لذا به نظر می رسد که مدل آمیخته اینترنتی 7I که شامل متغیرهای اتصال، تعامل مشتری با پایگاه اینترنتی، تعامل مشتری با اعضای شرکت، درگیر شدن، اطلاعات، فردگرایی و صداقت است، می تواند مدل مناسبی برای طراحی و بررسی باشد.

واژگان کلیدی: اینترنت، محیط مجازی، آمیخته بازاریابی اینترنتی، ارتباطات بازاریابی، مدل 7I

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیرآمیخته بازاریابی 4p بر رفتارخرید مصرف کنندگان برنج استان مازندران

نویسنده:
عزیزاله پهلوانی
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، عضو سازمان نطام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مازندران، ایران
azizpahlevani@gmail.com

TMBA چكيده:
مقدمه: بازاریابی امیال و نیازهای ارضا نشده را شناسایی می‌کند. این مفهوم به نقل از پارک بازاریابی ایران می‌باشد. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر بازاریابی، بخش‌هایی از بازار را به عنوان مناسب‌ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می‌کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آنها را دارد و همچنین مناسب ترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می‌کند. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی و تاثیر آمیخته بازاریابی 4p بر رفتار خرید مصرف کنندگان برنج در استان مازندران و تاثیر آن در بازار این استان پرداخته می شود.


مواد و روش ها: بدين منظور در پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق بر مبنای هدف  آن ، یک تحقیق کاربردی  می باشد در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه، به بررسی وضعیت فعلی در زمینه موضوع فوق پرداخته و به سؤالات موجود در این زمینه پاسخ داده می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل خریداران محصول برنج که در نهایت به مصرف می رسانند. روش هاي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش را به طور كلي مي توان به دو دسته كتابخانه اي و ميداني تقسيم نمود. آمار استنباطي(آزمون آلفای کرونباخ، آزمون فريدمن، رگرسیون و همبستگی) براي خلاصه و تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش استفاده گرديد. نرم افزار آماري مورد استفاده در اين پژوهش نيز SPSS مي باشد.


یافته ها (نتایج): در آزمون فريدمن، نتيجه آزمون نشان داده است كه نظرات پاسخگويان نمونه آماري در مورد متغيرهاي تحقيق مورد يكسان نبوده است. يعني اينكه پاسخگويان نمونه آماري معني و مفهوم متغيرها و سؤالات پرسشنامه را بدرستي درك نموده و به آنها پاسخ داده‌اند. همچنين ميزان اثرگذاري هر يك از متغيرها مشخص شده است. با توجه نتایج آزمونهای مختلف ضریب همبستگی بر روی متغیرهای وابسته(آمیخته های بازاریابی) بر متغیر مستقل (رفتار خرید مصرف کنندگان محصول برنج)، نشان می دهد که ارتباط متغیرها معنی دار بوده که بصورت مستقیم و در حد ناقص می باشد.

واژگان کلیدی: آمیختگی بازاریابی، قیمت، محصول برنج، کانال توزیع، ترویج، مازندران

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 115 صفحه بعد