Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» برندهای فروشگاهی در مقابل برندهای ملی، استراتژی هایی برای موفقیت ...
» بازاریابی سبز؛ مسیری به سوی پایداری
» حفره های امنیتی ناشی از سیستم های اطلاعاتی در بانکها ...
» عوامل موثر بر پذیرش مشتری نسبت به بانکداری اینترنتی ...
» پارادایم های برندسازی: مبانی فکری، الگوهای رفتاری و تعارضات حرکت ساز ...
» اصلاح الگوی مصرف بر مبنای آمیخته بازاریابی اسلامی ...
» شناسایی و تدوین استراتژی در سازمان با استفاده از تکنیک‌های ANP و TOPSI ...
» بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و فرهنگ سازمانی ...
» بررسی تاثیر موانع سازمانی بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع وابسته به ...
» بررسی تاثیر موانع سازمانی بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع وابسته به ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی نارنگی استان هرمزگان (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس)

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

زهرا چک
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
رشته مدیریت بازرگانی – تحول

 

TMBAچکیده :

مهمترين بخش اقتصادي كشور كه مي تواند تا ميزان قابل ملاحظه اي به افزايش حجم صادرات غير نفت ي كمك نمايد بخش كشاورزي است كه به علت امكانات و ظرفيت توليد و برتري نسبي محصولات كشاورزي همواره بيش از 1/3 سهم صادرات غير نفتي كشور را داشته است و بعنوان يكي از بخشهاي عمده در برنامه ريزيهايي مربوط به توسعه صادرات كشور تلقي مي گردد.

از مزيت هاي هرمزگان، همانند استان مازندران نزديكي به مرزهاي آبي و كشورهاي مصرف كننده مركبات مي باشد . اكثر مناطق مركبات خيز استان در شهرستانهاي ميناب، رودان و بخش سياهو هستند . كه فاصله آنها تا بنادر صادراتي كمتر از 100 كيلومتر مي باشد كه از اينجا دليل اهميت صادرات اين محصول روشن مي باشد . هدف از انجام اين مطالعه بررسي نواحي توليد مصرف هريك از نهاده ها، مسيرهاي بازررساني، تعيين حاشيه بازار، بهره وري توليد ، كارائي فني باغداران و ارائه راهكار در جهت بهبود بازاريابي محصول صادراتي نارنگي در سطح  شهرستان بندرعباس است . جهت انجام اين مطالعه از تابع توليد ، تابع مرزي تصادفي و مدلهاي بازريابي استفاده شده است . از دو روش پيمايشي و اسنادي جهت جمع آوري داده ها استفاده گرديد . نتايج نشان مي دهدكه باغداران در مصرف نها ده هاي آب، كود ريزمغذي كود حيواني و آ فت كش در ناحيه اول و در مصرف علف كش در ناحيه دو م ودر مصرف بقيه نهاده ها در ناحيه سوم هستند . ميانگين كارايي فني توليد كنندگان نارنگي در استان هرمزگان %87 مي باشد . 60 درصد بهره برداران مورد مطالعه زير 80 درصد كارايي دارند و 40 درصد بالاي 80 درصد كارايي فني را از خود نشان داده اند . حاشيه خرده فروشي 350 ، عمده فروشي 200 وكل 550 تومان، سهم توليدكننده 21/5 درصد، سهم عمده فروش 28/5 و سهم خرده فروش در قيمت خرده فروشي 50 درصد مي باشد همچنين با توجه به آمار موجود نارنگي سياهو در استان هرمزگان داراي برترين كيفيت توليدي در بين استانهاي توليد كننده مركبات است بايستي برنامه ريزي به گونه اي صورت پذيرد كه با توجه به استاندارهاي جهاني توليد با كيفيت تر شده و براي صدور به بازار جهاني مهيا گردد اينكار سبب افزايش قيمت توليد كنندگان، رغبت بيشتر آنان به توليد بيشتر و برتر و در آمدهاي ارزي مناسب براي مملكت خواهد شد .

 

واژگان كليدي: نارنگي، بازاريابي، بهره وري و كارائي

ادامه مطلب

 
 
مدیریت تغییر استراتژیک براساس اصول فرآیند

نویسندگان :

سعید بخشی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
 

saeedbakhshai@yahoo.com


TMBAچکیده:

رقابت در بین شرکت­های بین المللی سخت بستگی به توانایی واکنشی و انطباق با تغییرات در محیط نزدیک و گسترده­تر دارد. تغییر پذیریی یکی از عوامل رقابت اساسی برای سازمان­های تغییر یافته است. برای رسیدن به هدف مورد نظر و تأثیر تغییرات انجام شده، هر تغییر باید مدیریت شود. این مقاله بر اساس مدل برای مدیریت تغییر استراتژیک از جمله اصول مدیریت فرایند متمرکز شده است. نتیجه تحقیق برای چک اوسلواکی نشان داد که اجرای اجزای مدیریت فرآیند­های تحقیق تغییرات استراتژیک قادر به دستیابی به افزایش عملکرد کسب و کار است. نظرات کارشناسان هم به عنوان تجربه شرکت­ها با تحقیق در مورد تغییرات رویکرد فرآیند به عنوان یک شرط اساسی برای روند موفق از تغییرات پشتیبانی می­کند. در این مقاله ما به روشی برای مدیریت تغییرات استراتژیک در یک شرکت، به مراحل اولیه و مراحل متوالی در مدل مدیریت پیچیده می­پردازیم.


واژگان کلیدی: مدیریت تغییر، مدیریت فرآیند، تغییر استراتژیک، سرمایه گذاری؛

ادامه مطلب


 
 
بررسی فاصله بین انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکی در جهت ارتقا کیفیت خدمات

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم،ایران

زهرا محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاداسلامی واحد قشم،ايران

زهره محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

 

TMBAچکیده

امروزه نظام بانكداري كشور با توجه به موضوع پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي همچون ورود بانك هاي خارجي،شروع به كار بانك هاي خصوصي و افزايش فعاليت هاي مؤسسه هاي مالي و اعتباري روبه روست، بنابراين بانك هاي كشور براي بقا و رقابت در اين محيط پويا، نياز دارند كه به وضعيت خدمات خود كه از اركان اصلي آنها است، توجه بيشتري کنند؛ چرا كه عملكرد مناسب در بحث کیفیت خدمات در  هرسازمان است كه مي تواند باعث بقا و يا نابودي آن سازمان شود.  بانکها می توانند باکسب رضایت بیشتر مشتریان وتشویق آنها به پس انداز وتجهیز پس انداز وتراکم سرمایه وجمع آوری سرمایه های کوچک وبکار انداختن آنها دررشته های تولیدی ومصرفی ، نقش مهمی را درشکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با کسب رضایت بیشتر مشتریان حاصل می شود. بنابراين اين مطالعه با استفاده از «سروکوال» و با هدف بررسي کيفيت خدمات انجام شده در بانک های شهرستان بندرعباس در 1ماهه اول سال 92 از ديدگاه مشتریان انجام شد و نشان داد که بانک های  مورد مطالعه در هيچ يک از ابعاد «سروکوال» نتوانسته‌اند به طور کامل انتظاراتي را که مراجعه‌کنندگان دارند برآورده کنند؛  اما در بعد فيزيکي، خدمات کيفي قابل قبولي داشته‌اند. مؤلفه‌هاي «پذیرش قوانین اسلامی»  و «مسئوليت‌پذيري» به ترتيب پرمسئله‌دارترين مؤلفه‌هاي کيفي خدمات بودند. مشکلات مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانک و ترتيب اولويت مسائل آن‌ها نيز مشخص شد.

 

واژگان کلیدی: کيفیت خدمات،شهرستان بندرعباس؛ بانک، خدمات بانک،سروکوال

ادامه مطلب

 

 

 
 
بررسی عوامل موثر بر انتخاب کانال های توزیع

نویسندگان : 

مجید اسماعیل پور

استادیار گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس بوشهر
majidesmailpour@yahoo.com
رقیه ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-دانشگاه خلیج فارس بوشهر
Roghaye.ebrahimy@gmail.com

 

TMBAچکیده:

يكي از مهمترين چالشهاي مديران بازاريابي و توليدكنندگان، انتقال كالاهاي توليدي خود به بازارهاي هدف است. بر اين اساس تصميم‌گيري در خصوص شيوه انتقال كالا به محل خريد يا مصرف، از جمله تصميمات مهمي است كه مدير بازاريابي با آن مواجه است.اهميت تصميمات اتخاذ شده در خصوص كانالهاي توزيع به اين دليل می­باشد،كه شركت مجبور است براي مدتي طولاني به اين تصميمات پايبند و متعهد بماند. چراكه چندين سال طول مي‌كشد يك سيستم توزيع بطور مطلوب مستقر شود و نیز به آساني قابل تغيير نيست. تصمیم گیری درباره انتخاب کانال توزیع از جمله مهمترین تصمیماتی است، که فرا روی مدیران قرار دارد. توزیع فیزیکی کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم داشته و خط مشی قیمت گذاری و تبلیغات کالابه سیستم توزیع و کانالهای واسطه فروش وابستگی کامل دارد. انتخاب کانال توزیع مناسب منجر به ایجاد مزیت برای تولید کننده خواهد شد. از جمله مزایایی که با انتخاب مناسب کانال توزیع نصیب تولیدکننده می­گردد، می­توان به ایجاد مزیت رقابتی، ایجاد رضایت در مشتریان و در نتیجه وفاداری مشتریان نسبت به محصولات و خدمات و درنهایت سودآوری اشاره کرد. طبق بررسی­های انجام شده، نتایج مطالعات نشان می­دهند که، ویژگی­های محصول، مشتری، شرکت و بازار از جمله مهمترین عوامل موثر بر انتخاب کانال توزیع می­باشند.

 

واژگان کلیدی:  انتخاب کانال توزیع، ویژگیهای مشتریان،  ویژگی­های محصولات، ویژگی­های بازار، ویژگی­های شرکت

ادامه مطلب

 
 
ميزان تاثير تبليغات بر بازاريابي

نویسندگان:

دکتر شهباز براهويي
ايمان حيدري نژاد
رشته مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم

heydari65@yahoo.com

 

TMBAچکيده :
امروزه توليد و ارائه كالا به تنهايي كافي نيست زيرا فعاليتهاي در حال توسعه تغيير كرده است و در يك محيط رقابتي بايستي مشتريان را جذب نمود. تبليغ بخشي از بازاريابي موفقيت آميز به حساب مي آيد و شركتهاي موفق ، به موازات ارتقاي كيفي محصولات خود به دنبال طراحي و به كارگيري سيستمهاي بازاريابي پويا و مؤثر مي باشند. تبليغ به شما كمك مي كند تا مشتريان كنوني را نسبت به خود وفادار ساخته يا بازارهاي جديدي را براي خود برگزينيد.
يكي از جنبه هايي كه به كمك آنها ديدگاه مشتريان نسبت به شركت شما شكل مي گيرد شيوه هاي تبليغاتي شماست. براي انجام تبليغات، ابزارها و شيوه هاي مختلفي وجود دارد كه در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفته و مزايا، معايب و راهكارهاي اجرايي صحيح آنها ارائه گرديده است. رسانه هاي تبليغي نيز همچون ساير علوم به سرعت در حال تغيير و تحول هستند. در مرحله معرفي كالا، آگهي هاي تجاري (به ويژه رسانه هاي ارتباطي انبوه مانند اينترنت) و روابط عمومي براي ايجاد آگاهي و علاقمند كردن مشتري بسيار مناسب اند زيرا اينترنت شناسايي مشتريان را با جمع آوري و تجزيه و تحليل ويژگيهاي آنها آسان مي كند.
در حال حاضر انتخاب هر كدام از راهبردها مي تواند موفقيت آميز باشد به شرط آنكه به صورت مؤثر به كار گرفته شود. در هر صورت نمونه مؤثر، تركيبي از راهبردها خواهد بود كه بهتر بتواند به نيازهاي بازار و مشتريان نزديك شده و پاسخگوي آنها باشد.

 

واژگان کليدي: تبليغات،تکنيکهاي تبليغاتي،فعاليتهاي تبليغاتي،پيام تبليغاتي،رسانه ها

 

ادامه مطلب

 
 
رويكرد استراتژيك حسابداري مديريت

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

علی هاشمی نیا

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرایش بازرگاني داخلي دانشگاه  آزاد اسلامی قشم
alihasheminia@yahoo.com

 

TMBAچكيده: براي مدت زمان طولاني، حسابداري مديريت عمدتاً براي محاسبه بهاي تمام شده به كار گرفته مي شد. اما به تدريج، به رويكرد تصميم گيري حسابداري مديريت، نفوذ در رفتار مسئولين مديريت منابع نيز اضافه شد. اما مديريت مدرن نياز به اهداف جديد از حسابداري مديريت دارد تا به مديران در تجزيه و تحليل استراتژيك كمك كند، بنابراين تجديد نظر در اهداف و ابزارهاي حسابداري مديريت با استفاده از يك رويكرد استراتژيك كه تصميم گيري هاي بلند مدت را تسهيل و مزيت رقابتي پايدار را تضمين مي كند، لازم است. در اين مقاله ابتدا حسابداري مديريت و تعاريف متفاوت آن ارائه، سپس جهت گيري حسابداري مديريت به سمت اهداف استراتژيك و برخي از تكنيك هاي استراتژيك آن بطور خلاصه معرفي و تبيين مي گردد.


واژگان کلیدی: حسابداري مديريت استراتژيك، ابزارهاي حسابداري مديريت استراتژيك، هزينه يابي بر مبناي فعاليت

ادامه مطلب

 
 
قلـب تپنــده تبـلیغات پارتیــزان

نویسنده :

شهـــربانــو فــاراب
دانشــجوی کارشناســی ارشـــد مـــدیریت بازرگانــی دانشـگاه آزاد اسـلامـی واحــد قشــم

FARAB_SH_552@YAHOO.COM

 

TMBAچکیـــده :
بازاریابی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی مستقیم، بازاریابی B2B بازاریابی آنلاین به همراه بسیاری دیگر، انواع مختلف بازاریابی هستند که مطالب بسیاری در مورد آنها گفته شده است. اما به نظر می رسد بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی (به انگلیسی Guerrilla Marketing) از مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است. عبارت بازاریابی پارتیزانی ( از این به بعد در این مطلب بازاریابی چریکی و بازاریابی پارتیزانی معادل یکدیگر می باشند ) اولین بار توسط جی کنراد لوینسون در سال 1984 و در کتاب معروف بازاریابی پارتیزانی به کار گرفته شد. لوینسون در این کتاب روشهای غیر سنتی، کم هزینه و یا بی هزینه بازاریابی را معرفی کرد. لوینسون پیرامون بازاریابی پارتیزانی که در آن کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک را هدف خود قرار داد. از آن پس لوینسون ۲۰ کتاب دیگر در این باره نوشت و در آن همچنان کسب و کارهای کوچکی را که دارای منابع و بودجه بسیار اندک نسبت به کسب و کارهای بزرگتر بودند، مورد توجه قرار داد و از مزیت تاکتیک‌های بازاریابی پارتیزانی برای اینگونه شرکت‌ها نوشت. پرسش وی بسیار ساده بود: چگونه یک مؤسسه کوچک با بودجه بسیار اندک می تواند با شرکت‌های بزرگتر رقابت کند؟                                           
تلویزیون، رادیو و بیلبورد، رسانه‌های بسیارگرانی هستند که در مورد محصول، به مشتری اطلاعات می‌دهند. اما کسب و کارهای کوچک قادر به استفاده از آنها نیستند. پس چه راهی برای اینگونه شرایط وجود دارد؟ بهترین راه حل، استفاده از بازاریابی پارتیزانی است .او مدیر سابق قسمت خلاقیت شرکت تبلیغاتی جی والتر تامسون و شرکت تبلیغاتی لئو برنت بوده است و اکنون رئیس بازاریابی چریکی بین المللی است، که شرکتی مشاوره ای برای خدمت به تجارت های کوچک و بزرگ در سراسر جهان است.
در این مقاله سعی می شود تا مفاهیم، اصول، تکنیک ها و مراحل بازاریابی پارتیزانی مطرح شود و تحلیل قیاسی میان بازاریابی سنتی و پارتیزانی صورت گیرد. امید است مرور اجمالی این مقاله بتواند سازمانها و شرکتها را در برگزیدن رویکردهای بازاریابی بهینه یاری کند و گامی در جهت افزایش سودآوری سازمانها با توجه به تحولات پرشتاب در عرصه های تجاری امروز باشد.


ادامه مطلب

 
 
مدل ها و روش های سنجش رضایت مشتری

نویسندگان :

سید حمزه سید محسنی

دانشجوي كارشناسي ارشد بازرگاني (بازاريابي ) دانشگاه پيام نور قشم

mohseni.h@hosco.ir

 

TMBAچکیده :

امروزه در مباحث بازاریابی، مشتری مداری از آن رو مورد توجه سازمانها  قرار گرفته است که تعادل عرضه و تقاضا به نفع عرضه تغییر کرده و این مشتری است که از میان کالا ها و خدمات عرضه شده دست به انتخاب می زند.  شرکتها و سازمانهایی که تا قبل از این به دنبال بیشتر نمودن سهم بازار بوده اند امروزه به دنبال افزایش سهم خود از مشتری      می باشند . شرکتها توجه خود را بر روی مشتری معطوف نموده وتمرکز خود را بر روی  نقطه طلایی  بازاریابی یعنی ارضای نیازها و خواسته های مشتریان معطوف کرده اند . مقاله حاضر بر آن است تا در حد بضاعت خود، با یک مرور اجمالی بر تعاریف رضایتمندی مشتری ، به دلایل و منافع استفاده از آن و روش ها و مدل های سنجش رضایتمندی  مشتری بپردازد .

 

واژگان کلیدی :  رضایتمندی مشتری ، مدل های اندازه گیری رضایتمندی مشتری

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی تک به تک

نویسندگان :

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

فریبا سلجوقی
 

faribasaljooghi@yahoo.com

 

 

TMBA چکیده :

در سالهاي اخير كه امكان توليد انبوه ، زمينه افزايش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم كرده است ، براي توليد كنندگان چاره اي جز جلب رضايت مشتري باقي نمانده است. در هر گوشه اي از جهان صنعتي امروز كه اقتصاد رقابتي ، فضاي انحصاري را در هم مي شكند ، نگرش مشتري مداري و كسب رضايت مشتري ، قانون كسب و كار تلقي شده و عدم رعايت اين قانون سبب حذف از صحنه بازار است.  

بازاريابي دانش تعامل با مراكز تجاري ، نحوه فروش و ارائه خدمات توسط آنها مي باشد ولي در بازاريابي تك به تك در مورد اشخاص صحبت مي شود . يعني ارتباط با افراد و فروش يا ارائه خدمات براي اشخاص با جمع آوري اطلاعات و تجربيات با ارزش و بي نظير از آنها. در اين مقاله سعي شده است تا به مفهوم رضايت مشتري و عوامل موثر برآن در سيستم بازاريابي تك به تك پرداخته شود . همچنين نمونه هايي از شركت‌هايي كه در دنياي پر رقابت امروز بازاريابي تك به تك را براي بهبود رابطه با مشتري دخيل نموده اند، ارائه شده است.

 

واژگان كليدي:    بازاريابي تك به تك ، رضايت مندي مشتري ، تعامل با مشتري ، خوشه بندي

ادامه مطلب

 
 
مدیریت ارتباط مشتری (CRM)

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی
حسن بناوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
h_banavi86@yahoo.com

TMBAچکیده:
در دنیای رقابتی امروز سازمان هایی موفق تر هستند که که توانایی استفاده آگاهانه از اطلاعات مشتریان را داشته باشند لذا این امر باعث حرکت سازمانها از مرحله محصول مداری به مرحله مشتری مداری شده است. در این تحقیق نیز مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بیان تاریخچه ای CRM، روند تکامل و مفاهیم آن اشاره می شود. سپس اصول CRM و نقش آن در بهره وری بیان می گردد و در ادامه استراتژِی های CRM وکاربردهایش مورد بحث قرار می گیرد و در پایان نیز (آنالیز خرد از CRM بیان می شود).


واژگان کلیدی : مدیریت ارتباط با مشتری ، تاریخچه CRM  ، اصطلاحات جایگزین ،E CRM ، اثربخشی ، تصمیم سازی ، سیستم های اطلاعاتی CRM

 ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 86 صفحه بعد