Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تشکيل سرمايه از طريق سيستم بانکي و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار ...
» نقش بازاریابی تلفنی در افزایش فروش بازاریابان شرکتهای پخش موادغذایی ب ...
» مدیریت استعداد در سازمانها در جهان معاصرو نقش آن در جذب و نگهداشت سرما ...
» بررسی آثار اقتصادی بازاریابی کیوی در استان مازندران ...
» بررسی حمایت ورزشی در کشور ایران
» اهمیت بازاریابی در بنادر
» تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان ا ...
» تاثیر فناوری اطلاعات ( IT ) بر چابکی سازمان ها ...
» بررسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ...
» بررسی تأثیر کیفیت خدمات،رضایتمندی رابطه،اعتماد و تعهد بر وفاداری مشتری ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
تأثیر CRMبر رضایت و وفاداری مشتریان در بانک ملی شعب شهر تهران

نویسندگان :

دکتر ماندان مومنی 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مهتاب حسنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 

محمود شایان

دانش آموخته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد امارات
hassani.mahtab@yahoo.com


TMBAچکیده:
بدون تردید در جو رقابتی و محیط نا آرام امروزی که سازمان ها در آن قرار دارند و دائماً گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند؛ تنها سازمان ها و موسساتی می توانند به ادامه حیات خود و توسعه روز افزون دست پیدا کنند که محور اصلی فعالیت خود را بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، رضایت و پایداری رضایت و وفاداری مشتری قرار دهند. تامین رضایت مشتری در سازمان ها چنان اهمیتی دارد که سازمان ها را مجبور به استفاده از مدل ها و شیوه های مدرن مدیریتی مثل مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت کیفیت جامع و... کرده است. سازمان ها از این جهت به مشتری و رضایت وی توجه دارند که این مشتری است که بهای خدمات و کالاهای آنها را می پردازد و در این عصر جهانی مشتری را به عنوان یک  پادشاه تلقی می نمایند.
در عین حال رویکرد  CRM اجازه می دهد که با ارزش ترین مشتریان شناسایی شده و بهترین خدمات به آنها ارائه گردد تا با جلب رضایت این مشتریان بتوان وفاداری ایشان را به سازمان حفظ کرد و سودآوری تجاری را تضمین نمود. مدیریت ارتباط با مشتری یک عنصر پهناور و عریض محاوره ای است که کسب و کا را در ایجاد ارتباط با مشتریانش مدیریت می کند.
باتوجه به اهمیت این موضوع  به یکی از برنامه های مهم مدیریتی یعنی مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری مشتریان می پردازیم.

واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریCRM ، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

ادامه مطلب

 
 
ارزیابی کارایی بانک ها با تلفیق دو نظام اندازه گیری DEA-BSC (مورد:شعب ممتازو درجه یک شمال تهران)

نویسندگان :

دکتر زین العابدین امینی

استادیار گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات ساوه

Drsajadamini@yahoo.com

بیژن نصرتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – مالی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات ساوه،

bmi_nosrati@yahoo.com

 

TMBAچكيده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تلفیقی DEA-BSC  جهت ارزیابی عملکرد بانک ها ، به منظور تعدیل چالش انتخاب شاخص های ورودی و خروجی برای تکنیک DEA و سنجش کارایی بانک ها نه فقط از ابعاد مالی بلکه از منظرهای مشتری،رشد ویادگیری و فرایند داخلی با " فرم پوششی  مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی  DEA" می باشد 48 شعبه ممتاز و درجه یک بانک ملی  شمال تهران در سال 1391 جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل میدهند،که به روش حذف سیستماتیک 20 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، نتیجه ی پژوهش نشان داد که پس ازفرایند الگوبرداری از طریق کاهش ورودی ها، میانگین امتیاز کارایی واحدها به ترتیب در منظرهای مالی،مشتری،فرایند داخلی و رشد و یادگیری از 0.48 ، 0.57، 0.62 ، 0.58 به 0.61، 0.63، 0.72، 0.70 ارتقا یافته است ،همچنین شعبه ممتاز آناهیتا  در هر 4 منظر،به علت احتساب امتیاز کارایی 1 در قبل و بعد از فرایند الگوبرداری به عنوان کاراترین واحد از میان 48 شعبه در سال 1391 انتخاب شد.

واژگان كليدي : تحلیل پوششی داده ها،کارت امتیاز متوازن، مدل ترکیبی DEA-BSC ،مدل های ابر کارای DEA

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند(مورد مطالعه لوازم خانگی سامسونگ)

نویسندگان :
ماندان مومنی

دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

احسان محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی–بازاریابی و صادرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

TMBAچکیده
امروزه وفاداري مشتريان كليد موفقيت تجاري محسوب مي شود. با افزايش وفاداري مشتريان سهم بازار و ميزان سود دهي بنگاه اقتصادي بالا مي رود. مهمترین و منحصر بفردترین خصوصیات برند در هویت برند نمایان می شود. اصولا هویت برند آن چیزی است که برند درصدد نشان دادن آن است که باید ماهیت دائمی و طولانی مدت داشته باشد. یکی از ویژگی های مهم یک برند، توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان است و یکی از ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول، نام معتبر و هویت ساز آن است. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش تعیین تاثیرهویت برند بر وفاداری مشتریان می باشد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرف کننده گان لوازم خانگی سامسونگ در سطح شهر تهران هستند و حجم نمونه مورد استفاده در آن با توجه فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود با سطح اطمینان 95 % تعداد 384 نفر برآورد شده است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون های دیگری نظیر کولموگروف–اسمرینوف، آزمون KMO و تحلیل عاملی تائیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گردیده حاکی از آن است که رابطه معنی دار و مثبتی میان هویت برند و ارزش درک شده از برند، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان به برند وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط معنادار و مثبتی میان ارزش برند و رضایت مشتریان، ارزش درک شده و اعتماد مشتریان، رضایت مشتریان و اعتماد مشتریان به برند و همچنین اعتماد مشتریان به برند و وفاداری مشتریان وجود دارد. در این تحقیق رابطه معناداری میان هویت برند و اعتماد به برند یافت نشد.

واژگان کلیدی:  برند، هویت برند، ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری مشتری

ادامه مطلب

 
 
ارایه یک چارچوب مناسب جهت اندازه گیری عملکرد بازاریابی ادارات پست گیلان با رویکرد DEA و رتبه بندی آنها با استفاده از روش AHP

نویسندگان :

دکتر سید یحیی سید دانش

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رشت
دکتر نرگس دل افروز

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی رفعتی

دانشجوی كارشناس ارشد مديريت بازرگانی  - بازاريابی

 

TMBAچکیده :
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که ار طریق آن میتوان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر کارها برای تقویت رفتار های مثبت و حذف رفتارهای نامناسب و غیر ضروری بدست آورد. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد به معنای اطمینان از مطابقت عملکرد با برنامه، و مقایسه عملکرد واقعی با اهداف از قبل تعیین شده می باشد که اگر تفاوت قابل ملاحظه ای بین اهداف مورد انتظار و عملکرد واقعی وجود داشته باشد باید اقدامات اصلاحی انجام پذیرد. به کمک ارزبابی عملکرد است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام فرآیند ها به شیوه مورد انتظار آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. بطور کلی می توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود ، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیتها در بهبود وضع کار آنها دانست و در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی و ارشاد سازمان باشد و بدین ترتیب درجه کارآمدی و بازده سازمان بالا خواهد رفت.


واژگان کلیدی : تحلیل پوششی داده ها, فرآیند تحلیل سلسه مراتبی , ارزیابی عملکرد, سنجش کارایی

ادامه مطلب

 

 
 
تغییر استراتژی بازاریابی بین الملل: واکنشی در برابر کاهش عملکرد

نویسندگان :

مهدیه سالمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل

ma.salemi67@gmail.com

مهدی مالک

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل
mehdi_malek1365@yahoo.com

 

TMBA چکیده :

امروزه تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر عملکرد همچنان مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی است. در حالی که تحقیقات بیشتر به تأثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر عملکرد پرداخته اند، اما مطالعات کمی در مورد عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی بین المللی انجام شده است. با این وجود شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه عملکرد گذشته تحریک کننده تغییر استراتژی است که نتیجه آن، تلاش بیشتر مدیران به یادگیری، پاسخ دادن و بازخورد نسبت به عملکرد گذشته می باشد(Iyer & Miller, 2008:808) با این وجود هیچ مطالعه ای تاثیر تغییرات در عملکرد گذشته را در تغییر استراتژی بازاریابی بین المللی مورد بررسی قرار نداده است.

این دیدگاه (به عنوان مثال، مشاهده تغییر استراتژی بین المللی بازاریابی صرفا به عنوان یک نتیجه از عملکرد) می تواند به درک اینکه چه زمانی و چگونه استراتژی بازاریابی بین المللی تغییر کند، کمک کند. به عنوان مثال، آیا شرکت ها زمانی که با کاهش عملکرد روبرو میشوند استراتژی بازاریابی بین المللی خود را تغییر می دهند یا سکون و بی تحرکی آنها را مجبور به تغییر استراتژی می کند؟ اگر آنها استراتژی خود را تغیر ندهند، آیا استراتژی آنها در بازار خارجی کم بیش تبدیل به آن استراتژی هایی می شود که در بازار داخلی به کار گرفته اند؟ و از آن مهمتر، آیا رقابت در بازارهای خارجی بر تغییر استراتژی بازاریابی بین المللی اثر گذار است؟ اگر بله، به چه صورتی؟ برای پرداختن به این پرسش ها، مطالعه حاضر نظریه یادگیری سازمانی ترسیم می کند ، که ادعا می کند که مدیران به منظور تعیین اقدام های مدیریتی به عملکرد گذشته به عنوان یک نشانه ای از موفقیت یا شکست نگاه می کنند (levinthal &march 1981:310).

ادامه مطلب

 
 
توسعه برند میراث جهانی در بازارهای نوظهور(کشورهای در حال توسعه)

نویبسنده:

خدایار عبداللهی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تهران مرکز

khodayarabdollahi@yahoo.com


TMBAچکیده :

 هدف از این مقاله به بیان چگونگی ظهور یک برند تحت عنوان سایت میراث جهانی (WHS)   است . این برند چارچوبی برای مدیریت تصویرذهنی گردشگران از یک محل را فراهم می کند و بخش مهمی از بازاریابی مقصد است.  
 این مطالعه به بررسی تکامل برنامه WHS را با تمرکز بر بازارهای در حال ظهور است و به دنبال شناسایی عوامل اقتصادی ، سیاسی و دیگر مواردی که حول کشورهای نوظهور و در حال توسعه برای قرار گرفتن در لیست  WHS می باشد می پردازد.
 طرح / روش / رویکرد : این مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره از داده ها در 48 کشور در حال ظهور است که در آن استعداد خود را برای کاندید شدن در لیست WHS با توجه به شاخص های اندازه گیری پیش بینی شده ظاهر می نمایند .
 در ارتباط با گردشگری ، تعداد موجود در سایت های WHS ، ارتباط مستقیم با سطح دموکراتیزه و شاخص توسعه انسانی کشورها دارد .  
مجموعه داده استفاده شده است به آزمون چهار فرضیه است.
 یافته ها :  تجزیه و تحلیل شناسایی دو رابطه آماری قابل توجه : ابتدا تعداد سایتهای موجود در لیست WHS و بعد برنامه هایی برای معرفی و نامزدی سایت های اضافی و دوم درکشورهای ایستاده بر شاخص دموکراسی است که به میزان قابل توجهی به برنامه های کاربردی مربوط است .
اصالت / ارزش : این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل چند متغیره در جامعه تحت کنترل با روش مطالعه موردی است و مکمل های بالقوه بین دو روش است.  برنامه توسعه WHS به عنوان یک عامل اصلی و کمک کننده به میراث گردشگری است و باعث خلق یک برند برجسته تحت ارزش گذاری برند WHS ایجاد می شود.


واژگان کلیدی : علامت های تجاری ، بازارهای در حال ظهور ، میراث ، گردشگری

ادامه مطلب


 

 
 
نیاز به منحصر به فرد بودن

نویسندگان :

وحید رضا میرابی
دانشیار و عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه مدیریت بازرگانی ، تهران ، ایران
vrmirabi@yahoo.com
فریده حق شناس کاشانی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران
f_haghshenas@iauctb.ac.ir
علی افشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه مدیریت بازرگانی ، تهران ، ایران
aliafshari20@yahoo.com

TMBAچکیده:

در این پژوهش که از نوع ادبیات نظری می باشد به تشریح نیاز به منحصر بودن در میان مصرف کنندگان پرداخته ایم . نیاز به منحصر بودن از سه راه ایجاد می شود :

1-عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب خلاقانه

2-عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب غیر متداول

3-پرهیز از شباهت .در این مقاله هر یک از این راه ها مورد بررسی قرار گرفته اند .

افرادی که نیاز به منحصر به فرد بودن بالایی دارند هر سه مورد را با هم عملی می کنند . آن ها دوست دارند نسبت به دیگران متفاوت باشند و هدفشان این است که تصویر خود را در ذهن دیگران بالا ببرند و مورد توجه اطرافیان واقع شوند . در پایان پرسشنامه ای با 12 گویه برای سنجش متغیر نیاز به منحصر به فرد بودن ارائه شده است .

 

واژگان کلیدی : نیاز به منحصر به فرد بودن ، عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب خلاقانه ، عدم پیروی از گروه بوسیله انتخاب غیر متداول ، پرهیز از شباهت

ادامه مطلب

 
 
بررسی کیفیت خدمات در صنعت بانکداری

نویسندگان :

سید مجید سید حسینی 

m.hoseini1@yahoo.com 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی  علوم تحقیقات تهران

زینب اسمعیلی

 zeiesmaili@yahoo.com                     

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

TMBAچکیده:

علی رغم دولتی بودن بانکها در ايران، هر بانکی تلاش می کند تا جايگاه خود را در بين سایر بانکها ارتقا دهد، بویژه آنکه در سال گذشته از طرف وزارت اقتصاد و دارائی تاکید شده بود که بانکها باید به سوی مشتری مداری گام بردارند. بعلاوه نبايد از نظر دور داشت که در سالهای اخير رقابت در بازار خدمات بانکی چه در سطح ملی و چه در سطح بين المللی افزايش يافته است. پيدايش بانکهای خصوصی، موسسات مالي اعتباری، افزايش سطح آگاهيها و دانش مشتريان و به تبع آن افزايش سطح انتظارات و خواسته های آنان از سیستم بانکی، بانکها را با چالش جدی روبرو ساخته است؛ لذا هر بانکی موظف است تا جایگاه خود را د ربین سایر بانکها ارتقا دهد.

امروزه کيفيت به عنوان يک عامل مهم و موثر در موفقيت و عدم موفقيت سازمانها به شمار می رود، بنابراين همه سازمانها، بويژه سازمانهای خدماتی و از آن جمله بانکها بايستي به دنبال افزايش كيفيت خدمات خود باشند چرا که به کيفيت به عنوان يک عامل اساسی که مي تواند مزيت رقابتی محکم و نيرومندی را برای سازمانها به ارمغان بياورد نگريسته مي شودBahia & Nantel,2000,84)).از اینرو در این مقاله به بررسی کیفیت در سازمانهای خدماتی خصوصا صنعت بانکداری خواهیم پرداخت.

 

واژگان کلیدی:  کیفیت ، ادراکات مشتری، بانکداری

ادامه مطلب

 
 
اصول و فنون مذاکره
نویسندگان:
دکترشهباز برآهویی
احسان استحکامی

TMBA چکیده :

 انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین طریق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. سازمان ها هم سیستمهای اجتماعی اند که از انسان ها تشکیل شده اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع مشروع است و این امر در سازمان ها هم مصداق دارد. وقتی ارتباطات متنوع و پیچیده می شود مذاکره هم به تبع آن پیچیده و دشوار می شود. نیازمند تخصص است. در سازمانها نیازمند آن هستیم که منافع خود را به نحو مشروع و رضایت بخش و منصفانه تامین کنیم به خصوص وقتی به عنوان مدیریت نماینده گروهی از انسان ها هستیم.

مذاکره یکی از نقش های بسیار مهمی است که مدیران بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به آن اختصاص می دهند. اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند . از این رو ، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای  مذاکره ها هستند. بهر حال مذاکره حقیقت دنیای امروز است که در آن ارتباط و منافع گاهاً متضاد حرف اول را می زند پس باید به تخصص مجهز بود تا بتوان ارتباطی سازنده برای تامین منافع مشروع بهینه شده دست یافت و سازمان را از آن بهرمند ساخت و این مهم در درجه اول وظیفه مدیران سازمان است که به آن اهتمام ورزند.

ادامه مطلب

 
 
ادراک زیر آستانه ای واستفاده از آن در تبلیغات

نویسندگان :
سید رسول موسوی
دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه پیام نور
بهرام موذنی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
BAHRAM.MOAZENI@YAHOO.COM

TMBAچکیده:
توسعه روز افزون صنعت تبلیغات باعث شده است تا این امر به یکی از پدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شود و درحوزه ها و رشته های علمی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. گسترش بی حد و حصر تبلیغات به ویژه ار طریق قالب های جدیدی چون اینترنت و استفاده از پیام های زیر آستانه ای، چالش های بسیاری را درنظام های ارزشی وفرهنگی کشورهای مختلف به وجود آورده است. به طوری که تبلیغات بازرگانی امروزه به عنوان تهدیدی برای فضای عمومی کشورها تبدیل شده است. یکی از روشهای تبلیغات استفاده از پیام های زیر آستانه ای جهت شناساندن محصول است که به تبلیغات نامرئی مشهور است در این نوع تبلیغات با استفاده از پیام های زیر آستانه ای بر ضمیر ناخود آگاه افراد تاثیر می گذارند که به صورت ناخود آگاه به انتخاب محصول تبلیغ شده روی می آورد. لذا در این تحقیق می خواهیم به تبین مفهوم محرک های زیر آستانه ای وادراک آن ونیز چگونگی استفاده از این ادراک در تبلیغات بپردازیم.

واژگان کلیدی: ضمیر ناخودآگاه، ادراک زیرآستانه ای، ضمیر ناخودآگاه، تبلیغات

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 90 صفحه بعد