Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» نقش بیمه در توسعه اقتصادی
» بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی س ...
» بررسي نقش تبليغات ديداري و تاثير آن در حفظ محيط زيست ...
» تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا زنجيره ارزش در بیمارستان ا ...
» بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری (مورد: مایع ظرفشویی ریک ...
» توسعه فناوري اطلاعات و تأثير آن بر عملكرد و اثربخشی سازمان ...
» قابلیت بازاریابی و اهمیت آن در شرکتها
» نقش و اهميت تبليغات محيطي
» معرفی کتاب: مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی ...
» تاثیر استعدادیابی منابع انسانی بر بهره وری یک سازمان ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

parsa89.b@gmail.com

سید رضا بیگ­زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد قشم

beigzadeh55@yahoo.com

 

TMBAچکیده:

از ابتدای هزاره سوم، جهان دوران جدید و تازه­ای را تجربه  می کند­، تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که دنیا کوچکتر بنظر آمده و ارتباطات سریع­تر و وسیع­تر صورت پذیرد . جهانی شدن با ایجاد پیوندی عمیق  میان جوامع بشری روابط میان کشورها و دولت­ها را دگرگون ساخته است . مولفه­های انسانی نقش کلیدی در این شرایط ایفا نموده و این نقش کلیدی را توسعه و مدیریت منابع انسانی استراتژیک بازی می­کند . در این مقاله ضمن تعریفی از جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، چالش­های ناشی از این پدیده در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدل­های بیان شده در سازمان­های جهانی مورد بحث قرار گرفته و ظرفیت­سازی و روش­های آن بیان می گردد.

 

واژگان کلیدی : جهانی شدن، مدیریت منابع انسانی، ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی، چالش­های منابع انسانی در عرصه جهانی .

ادامه مطلب

 
 
بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان

نویسندگان :

محب الدین  شیخی فینی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

TMBAچکیده
در این مطالعه ، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب ، گنتار، استعمران ، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ (اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه ی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی 6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000 ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب(13%) بوده است  و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه ی بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده ، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالابردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد.
طبقه بندی JEL : C01,L11,M31

واژگان کلیدی : حاشیه ی بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی، الگوی مارک آپ، الگوی حاشیه ی نسبی، الگوی هزینه ی بازاریابی.

ادامه مطلب

 
 
رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل موثر برآن

نویسندگان :

محمد هادی باقری  
Hadibaghery1983@yahoo.com

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سولماز سید غفوری
solmaz_sgh@yhoo.com
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

TMBA چکیده :
    اين مقاله بر چگونگي ارزيابي رضايت مشتريان الکترونيک از راه بررسي عوامل موثر بر رضايت الکترونيک متمرکز است. در ابتدا به  بررسی رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین می پردازیم .  سپس عواملی که می توانند رضایت و وفاداری مشتری را افزایش دهند را بررسی و برخی از الگو های موجود در این زمینه را مطرح می کنیم. نهایتا به بحث کیفیت در محیط آن لاین می پردازیم.

واژگان کلیدی :  رفتار مصرف کننده ،اینترنت ، خرید آنلاین ،رضایت ،وفاداری ،کیفیت ،بازاریابی

ادامه مطلب

 
 
بررسی و سنجش کیفیت خدمات بر اساس مدل SERVPERF و رابطه آن با وفاداری مشتری در بانک سامان شعبه احمد آباد مشهد مقدس

نویسندگان :

 دکتر غلامعباس شکاری

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

محمد رأفتی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد                   
حسن غفاری

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

kashmar21@yahoo.com  

 

TMBAچکیده :
مقاله حاضر  تحقیقی میدانی است که هدف از آن سنجش کیفیت خدمات  ارائه شده توسط بانک سامان و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری بوده است . در این پژوهش از مدل مقیاس سنجش مبتنی بر اندازه گیری عملکرد ( سروپرف) که دارای پنج بعد " ظواهر فیزیکی ، قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ، تضمین و همدلی"  است به منظور  ارزیابی کیفیت خدمات و از  ابزار بلومر که دارای چهار بعد " ارتباطات دهان به دهان ( تبلیغات رو در رو ) ، تمایلات خرید ، حساسیت قیمتی و رفتار شکایتی " می باشد برای سنجش وفاداری مشتریان  استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بانک سامان شعبه احمد آباد شهر مشهد مقدس می باشد که طبق آمار شبکه تعداد کل آنها در حدود 10000نفر می باشد ی باشند و نمونه آماری  بر  اساس رابطه کاکران  205 نفرمی باشد که با استفاده از روش جامعه در دسترس انتخاب شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که  که در سطح اطمینان 95% میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد ، همچنین میان هر کدام از ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد .

واژگان کلیدی : کیفیت خدمات ، سروپرف ؛ وفاداری مشتریان، بلومر 

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه میان کارآفرینی، نوآوری و عملکرد در کسب و کار‌های کوچک و متوسط

نویسندگان :

 مجید اسماعیل‌پور

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

majidesmailpour@yahoo.com

عادل پوردهقان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

adel.pourdehghan8@yahoo.com

 

TMBAچکیده

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه‌ی توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارد. در سازمان‌ها کارآفرینی با هدف توسعه عملکرد انجام می‌شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقای عملکرد اقتصادی نقش اساسی دارد. در دو دهه گذشته، محیط کسب و کار به طور فزاینده‌ای پویا، پیچیده و غیر قابل پیش بینی شده است. بنابراین سازمان‌ها باید مزیت رقابتی بیشتری نسبت به رقبای خود داشته باشد و آن را توسعه بدهد. برای مطابقت با محیط در حال تغییر، شرکت‌ها نیازمند افزایش گرایش کارآفرینی و نوآوری برای ایجاد انعطاف پذیری به منظور بهبود عملکرد شرکت می ‌باشند. کارآفرینی و نوآوری، قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند در دستیابی به عملکرد برتر توسط شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین این مطالعه تلاش می‌کند تا رابطه میان کارآفرینی، نوآوری و عملکرد شرکت را توسعه دهد. از این رو ابتدا راجع به کارآفرینی و نوآوری بحث شده و سپس به بررسی ارتباط ابعاد گرایش کارآفرینی، نوآوری و عملکرد در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: کارآفرینی، نوآوری، عملکرد، کسب و کارهای کوچک و متوسط.

ادامه مطلب

 
 
چالش های بازاریابی استراتژیک در زنجیره تأمین جهانی

نویسندگان :

سوده خشامی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات واحد آیت الله آملی

sudekhashami@gmail.com     

ندا پژولیده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات واحد آیت الله آملی

neda_62tir@yahoo.com       

هادی احمدزاده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم تحقیقات واحد آیت الله آملی

ahmadzadeh.hesam@gmail.com

 

TMBAچکیده
 پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین می تواند به طرز قابل چشمگیری هزینه های زنجیره تأمین را کاهش دهد. با این وجود، صرفه جویی در هزینه تنها هدف مدیریت زنجیره تأمین نیست . مدیریت زنجیره تأمین برتر، می تواند استراتژی بازاریابی را تسهیل سازد و به خلق ارزش مشتری برتر ، رضایت و وفاداری منجر شود که در نتیجه حاشیه¬ی سود محصول ، سودآوری شرکت و رشد شرکت را افزایش می دهد . با این وجود، استراتژی بازاریابی در زنجیره تأمین جهانی مشکل آفرین می باشد. به طور ویژه ، چالش های بازاریابی استراتژیک با پیشرفت و اجرای استراتژی بازاریابی در زنجیره تأمین جهانی ارتباط دارد. این مقاله ، با بررسی 2 چالش عمده و ارائه راهکارهایی در این زمینه خلاء¬های پژوهشی را تا اندازه¬ای مرتفع می سازد.


واژگان کلیدی: بازاریابی استراتژیک – مدیریت زنجیره تأمین - زنجیره تأمین جهانی- ارزش از دیدگاه مشتری

ادامه مطلب

 
 
تقسیم بازار گردشگری و نقش روابط عمومی ها در کانالهای توزیع گردشگری

نویسندگان :

دکتر شهباز برآهویی

مهسا مهرابیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قشم

Mehrabian.mahsa@yahoo.com

 

TMBA چکیده :
امروزه تفریح و تفرج جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است .گردشگری در وهله¬ی اول فعالیتی انسانی که مسافرت از یک مبداء به یک مقصد و برای تفریح یا تجارت میباشد.این مفهوم در برگیرنده فرآیندهای مبادله ای فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی ست.گردشگری فعالیت چندجانبه¬ و از لحاظ جغرافیایی پیچیده بوده و نتیجه خدمات مختلفی است که در مراحل گوناگون عرضه میشود.شناخت بازار گردشگری یکی از اهداف مهم در جهت ارتقای این صنعت میباشد هرچه بازار منسجم تر و مشخص تر باشد توسعه گردشگری بهتر اتفاق می افتد.پایه نظری تقسیم بندی ، هدف گذاری و موقعیت یابی موضوع تحقیقات بیشماری در بازاریابی بوده است و جزء سه مرحله اصلی بازاریابی در گرشگری می باشند که در اینجا به بررسی یکی از این مراحل یعنی تقسیم بندی بازار پرداخته ایم.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی گردشگری،روابط عمومی ،پایگاه داده ها، کانالهای توزیع

ادامه مطلب

 
 
ارزیابی کمی و کیفی بانک ها به کمک تحلیل پوششی داده های مبتنی بر کارت امتیازی متوازن

نویسندگان :

دکتر زین العابدین امینی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات ساوه

Drsajadamini@yahoo.com

بیژن نصرتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – مالی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات ساوه

bmi_nosrati@yahoo.com

فاطمه فراق نیا

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –مالی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

fatimafaraghnia@yahoo.com
TMBAچکیده
در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی، ناگزیر شده اند به رویکردهای جدید مدیریتی رو بیاورند، از جمله این رویکردها، می توان به یکی روشهای جدید ارزیابی عملکرد به نام تکنیک تحليل پوششي داده ها که نقش مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان دارند، اشاره کرد. از چالش های این تکنیک انتخاب شاخص های مناسب جهت معرفی متغیر های ورودی و خروجی برای DEA است ، لذا جهت تعدیل این چالش از  رویکرد کارت امتیازي متوازن،که به عنوان یکی از ابزار های نوین ارزیابی عملکرد، این امکان را فراهم می نماید که متغیرهای  تحقیق جهت بکارگیري در تکنیک  DEA بر مبناي بینشی جامع نگر و با توجه به جنبه هاي مختلف سازمانی (مالی، فرآیندهاي داخلی، مشتري، رشد و یادگیري) تبیین گردد، استفاده می شود،لذا در این پژوهش بر آن شدیم به معرفی تکنیک تلفیقی DEA-BSC جهت سنجش کارایی بانک ها بپردازیم.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، انتخاب متغیرها،تحلیل پوششی داده ها،کارت امتیاز متوازن
 
 
تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان

نویسندگان :

سمرالسادات ميرراشد 

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

 

TMBAچکيده:

در دنيای امروز خريداران برای تصميم گيري در فرآيند خريد با سوالات بسياری روبه رو هستند.در اين محيط پر چالش همراه با تغييرات شتابنده سازمان ها و شرکت ها مجبور شده اند که برقراری ارتباط با مشتريان و وفادار نمودن آن ها را در اولويت های کاری خود قرار دهند.سازمان ها مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغيير دهند ، آن ها کمتر بر محصو لات و بيشتر بر مشتريان متمرکز شده اند. آن ها مجبورند به جای ديد کوتاه مدت ، ديد بلند مدت داشته باشند.سازمان ها در اين مسير به استراتژي جديد بازاريابی رابطه مند رو آورده اند. در اين تحقيق يک سوال اصلی مطرح می شود : آيا بازاريابی رابطه مند موجب افزايش وفاداری مشتريان بانک قوامين مي شود؟ فرضيه تحقيق بر همين سوال استوار است، و عبارت است از : بازاريابی رابطه مند موجب افزايش وفاداری مشتريان بانک قوامين مي شود.تحقيق حاضر مي کوشد تا تا تاثير ابعاد بازاريابی رابطه مند شامل کيفيت ارتباطات، تعهّد، اعتمادسازی توسط بانک و توانايي بانک در مديريت تعارض را بر افزايش وفاداری مشتريان بانک قوامين را مورد بررسی قرار دهد. تعداد جامعه آماری بيش از100000 نفر اعلام شد و تعداد384 پرسشنامه توسط پژوهشگر توزيع و تکميل گرديد.روش آماری رگرسيون بوده که به وسيله نرم افزار SPSS  بررسی و برآورد متغيرها صورت پذيرفت. نتايج حاکي از آن است که 3متغير توانايي بانک در مديريت تعارض ، تعهّد و کيفيت ارتباطات باعث افزايش وفاداری در مشتريان بانک قوامين مي شود در حالي که متغير اعتمادسازی توسط بانک هيچ ارتباطی با افزايش وفاداری ندارد.

 

واژگان کليدي: بازاريابی رابطه مند، وفاداری مشتری ، صنعت بانکداری

ادامه مطلب

 

 
 
استراتژی ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آموزشی دانشگاه های آزاد کشور

 (مطالعه موردی: سيستم آموزشی سیدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم )

نویسندگان :

دکتر سید حبیب مکتبی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

Ajdani.Mahdi@Gmail.com
مهدی آجدانی دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل قشم
یونس رضایی  کارشناسی مدیریت آموزشی
 younesrezaii@yahoo.com

 

TMBAچکيده

کيفيت داده يکی از ضرورت های اجتناب ناپذير  برای سازمان هايی است که برای موفقيت در محيط های رقابتی فعاليت می کنند. دانشگاه ها از جمله سازمان هايي هستند که سيستم های اطلاعاتی آموزشی آن ها به عنوان يکی از شاخه های سيستم های اطلاعاتی نياز به کيفيت داده بالا دارد. اين پژوهش به دنبال سنجش کيفيت داده و شناسايی و رتبه بندی ابعاد گوناگون آن در سيستم های اطلاعاتی آموزشی دانشگاه ها می باشد و به اين منظور سيستم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم  به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. اين پژوهش در دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول آن کيفيت داده سيستم سنجيده شده و ابعاد گوناگون آن شناسايی می شوند. در مرحله دوم ابعاد شناسايي شده از مرحله اول رتبه بندی می شوند. نتايج پژوهش نشان می دهد در سيستم آموزشی دانشگاه  کيفيت داده رعايت شده و  تمامی ابعاد آن در اين سيستم وجود دارد. رتبه بندی ابعاد نيز نشان می دهد قوی ترين ابعاد کيفيت داده در سيستم آموزشی این واحد عبارتند از: اعتبار و درستی داده ها و اطلاعات، بدون خطا و صحيح بودن داده ها و اطلاعات،تامين امنيت و حفاظت داده ها و اطلاعات. در پايان جهت افزايش کيفيت داده سيستم های اطلاعاتی آموزشی دانشگاه ها با توجه به معيار هايي که در سطح ضعيف تری رعايت شده اند پيشنهاداتی ارئه شده است.

 

واژگان کلیدی :   داده ، سيستم اطلاعاتی آموزشی دانشگاه ،  سيستم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم ،کيفيت داده  ، ابعاد کيفيت داده ، سیستم سیدا

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 89 صفحه بعد