Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسي عوامل موثر بر مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در شرکتهاي بيمه ...
» چالش هاي مديريت منابع انساني در واحد فروش وراهكارهاي پيشگيري از آن ...
» بررسی نقش توانمندسازی در تعهد سازمانی كاركنان ...
» برنامه ریزی در مدیریت بازاریابی پارکهای علم وفناوری ...
» بررسی تکنیک های فروش
» بازاریابی موبایلی
» بازاریابی تعاونی
» ساختار سازمانی و توانایی های بازاریابی ویژه در SME ...
» شناسایی علل شکست استراتژی های تنوع
» بازاریابی اجتماعی، حوزه ای نوین در مقوله بازاریابی ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
نگرش مديريت رفتار سازماني و تأثيرتحول بر عملكرد كارشناسان سازمان دولتی

نویسندگان :

لیلی بشیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

جناب آقای دکتر براهویی

 

TMBAچکیده :

سازمان هاي طلايه دار امروزي در تلاش دامنه دار براي ايجاد و توسعه مزيت هاي راهبردي و پيشي گرفتن از رقيبان، موضوع توسعه ظرفيت هاي انساني و ارتقاي درجه تعهد سازماني کارکنان را در دستورکار خويش قرار داده و در اين مسير از تمامي سازوکارهاي ممکن بهره مي جويند. در اين ميان، سبک رهبري تحول آفرين به مثابه يکي از قوي ترين عوامل، درجه اثربخشي خود را به اثبات رسانيده است. با وجود اين، خلا متغيرهاي ميانجي در تبيين اثرات غيرمستقيم سبک رهبري تحول آفرين بر رفتار سازماني کارکنان، دغدغه بسياري از دانشمندان اين عرصه مي باشد. اين مقاله، در نظر دارد تا با توجه به نقش بي بديل فرهنگ سازماني بر رفتار سازماني کارکنان، موضوع اثرات مستقيم و غيرمستقيم سبک رهبري تحول آفرين بر تعهد سازماني کارکنان يکي از سازمان هاي دفاعي را با بهره گيري از متغير ميانجي فرهنگ سازماني مورد تحقيق قرار دهد. نتايج حاصل از تحليل داده ها حاکي از آن است که رهبري تحول آفرين قادر است از راه ترويج فرهنگ هاي کارآفريني و سلسله مراتبي بر روي تعهد سازماني کارکنان در سازمان مورد مطالعه اثرگذار باشد.

 

واژگان کلیدی: تعهد سازماني، رهبري تحول آفرين، فرهنگ سازماني، سازمان  دولتی ، تغییر و تحول ، مقاومت

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی هیجانی؛ پارادایمی جدید در دنیای پست مدرن

نویسنده :

حسين نوروزي

دانشجوي مديريت بازاريابي بين الملل ، دانشگاه تربيت مدرس

 

TMBAچکیده

  دنياي كسب­وكار در حال گذر از تغيير و تحولات سريع و فزاينده است و اين تحولات نياز به افكار و پارادايمهاي جديد در بازاريابي را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. در سالهاي اخير شركتها، تمركز خود را از محصولات به مصرف كنندگان و فراتر از آن به علائق و خواسته‌هاي احساسي و هيجان آنها معطوف نموده‌اند. امروزه ایده جدیدی از بازاریابی درحوزه كسب و كار وارد شده است و آن بازاریابی هیجانی است. بازاریابی هیجانی به بررسی چگونگي ايجاد هيجانها در افراد و ترغيب آنها به خريد كالا يا خدمات مي‌پردازد. تحقيقات نشان مي دهد که انتخابها و تصمیمات خریداران و مصرف كنندگان تحت تاثير تجزیه و تحلیل جوانب منطقی و هیجانی قرار دارد. ادبيات روانشناسی تصدیق می‌کند که شرایط هیجانی فرد که خرید انجام مي‌دهد، تمام مراحل تصمیم‌گیری او را متاثر می‌سازد. هیجان‌ها نقش عمده‌اي در تصمیمات  اجتماعی یا تجاری ايفا می‌کنند. هیجانها در نمادهای زبانی، سیمایی و متنی (مکتوب) آشکار می‌شوند. دراین مقاله، ابتدا به بررسي مفهوم هيجان پرداخته و سپس بازاريابي هيجاني و اهميت آن در فرايند خريد بيان شده و در نهايت شیوه‌های سنجش هیجانی خلاصه‌بندی می‌شوند كه این سنجش‌ها مي تواند  برای اهداف تجاری بسیار با اهمیت و مفيد ‌باشند.

 

واژگان کلیدی:  هیجان ، بازاریابی هیجانی ، برند هیجانی ، هوش هیجانی ، سنجش هیجان 

ادامه مطلب

 
 
شناسایی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان در خرید چای ایرانی

(مطالعه موردی: شهرستان بجنورد)

نویسندگان : 

نویسنده مسئول: مهدی شکفته

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی کار، واحد خرمدره، گروه مدیریت بازرگانی

mahdi.shekofteh@yahoo.com

دکتر منوچهر نیکنام ،

استادیار ، رشته: مدیریت استراتژیک

عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی کار- واحد خرمدره

niknam2001@yahoo.com

 

TMBAچکیده 

       تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر تصمیم خرید مصرف­کنندگان در خرید چای ایرانی (مطالعه موردی شهرستان بجنورد) صورت گرفته است. جهت دستیابی به هدف فوق، از طریق مصاحبه با خبرگان امر و تحقیقات قبلی صورت گرفته، 6 فرضیه تدوین گردید. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است که پرسش‌نامه­ای 18 سوالی طراحی شده و در دوره زمانی تابستان 1391، پس از تأیید روایی و پایایی (آلفای کرونباخ برابر با 0.88)، بین 106 نفر از مشتریان فروشگاه­ها­ در سطح شهرستان بجنورد به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. تحلیل داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون­های ویلکاکسون و رتبه بندی فریدمن می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که عوامل کیفیت، بسته بندی، تبلیغات، قیمت چای ایرانی، وجود "نشان استاندارد ملی ایران" بر روی بسته بندی چای ایرانی و دسترسی آسان در فروشگاه­ها، بر تصمیم خرید مصرف کنندگان در خرید چای ایرانی تأثیر دارند. وجود نشان "استاندارد ملی ایران" بر روی بسته بندی، موثرترین عامل و تبلیغات درباره­ی چای ایرانی دارای کمترین اثر در کل نمونه شناخته شدند.

 

واژگان کلیدی: تصمیم خرید، چای ایرانی ، مصرف کننده

ادامه مطلب

 
 
پارادایم ارتباط الکترونیکی با مشتری ECRMبر رضایت و وفاداری مشتریان

نویسندگان :

دکتر شهباز برآهویی

زهرا باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش داخلی)

 

TMBAچکیده

در عصر مجازی که توأم با انفجار اطلاعات،تجارت الکترونیکی و نفوذ بسیار گسترده و رو به رشد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره است،دیگر دوران ارتباط رودرروبا مشتری به سر آمده است، زمانی مدیران می گفتند تا با مشتری دست ندهید معامله ای صورت نمی گیرد و چیزی به فروش نمی رسد لیکن امروزه در دنیای تجارت الکترونیک شرکت هایی می توانند باقی بمانندکه بتوانند ارتباط خوبی با مشتری الکترونیکی خود برقرار نموده و مشتری را به خود وفادار نگهدارندچرا که هزینه یافتن مشتری جدید بیشتر از راضی نگه داشتن مشتری قدیمی وراغب کردن او به خرید بیشتر است.نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری به مدیران کمک می کند که:تشویق کنند مشتریان دیگر شرکت های رقیب یا مشتریان بالقوه را به اولین خرید،تشویق کنند مشتریانی که اولین خرید را کرده اند به خرید های بعدی،تبدیل کنندمشتریان موقت به مشتریان وفادار، ارائه دهند خدمات با مطلوبیت بالا برای مشتریان وفادار به نحوی که به مبلغان شرکت بدل شوند.به مدیران کمک می کند که با استفاده از فن آوری اطلاعات خدمات خود را به مشتریان بر روی وب ارائه کنند. به تجزیه تحلیل داده ها پرداخته،نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان گام بردارند.در این مقاله ابتدا به معرفی مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته و سپس تاثیر آن در جلب رضایت و وفاداری مشتری را مورد بحث قرار خواهیم داد و در آخر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

 

واژگان کلیدی  : مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )  2 ـ مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری  3 ـ حفظ و نگهداری از مشتری.

ادامه مطلب

 
 
پرداخت های الکترونیکی در بنادر تجاري

نویسنده :

محسن کرمانی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –گرایش داخلی
دانشگاه آزاداسلامی واحدقشم

 

TMBA چکیده :

با توسعه روز افزون شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات، شاهد ظهور واژه های نو، ایده های نو و شکل های بدیعی از فعالیت های مرتبط با اینترنت و فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف می باشیم. مفاهیمی همچون   E-commerce(Electronic Commerce) ،  (Electronic Payment) E-payment از حوزه های مرتبط یا فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند که می توانند نقش مهم و مؤثری در انتقال دانش بشری ایفاء نمایند. امروزه حجم عمده ای از حمل و نقل کالاها در جهان از طریق دریا صورت می پذیرد. در این بین بنادر و گمرکات به عنوان مبادی ورودی و خروجی کالاها با ارايه خدماتی خاص نقش بسیار حیاتی در تسهیل بخشیدن به این جریان داشته به طوری که هر گونه کندی و تأخیر در خدمات باعث کندی چرخه اقتصادی کشورها شده و صنایع را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. در این ارتباط بسیاری از بنادر مهم جهان همچون بندر سنگاپور با پياده سازي خدمات الکترونیکی سعی در ارايه خدمات نوین جهت کاهش مدت زمان ارايه خدمات ، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتریان خود برآمده اند که از آن جمله می توان به خدمات نوین بانکداری ، ایجاد تسهیل در پرداخت ها و مدیریت حساب ها نام برد.

 

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی

ادامه مطلب

 
 
شرکت های کوچک و متوسط و راهکارهای بهبود اثر بخشی بازاریابی

نویسندگان :

سید مجید سید حسینی

 m.hoseini1@yahoo.com

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

زهره توزنده جانی

ztoozandeh@yahoo.com

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 

 

TMBAچکيده 

توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، رمزتوسعه اقتصادي دهه آينده است.بررسيها نشان داده است که صنايع کوچک و متوسط از راه چهار مجراي کارآفريني ،نوآوري ،تغيير فناوري پويايي صنعت و درنهايت ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد براقتصاد جهاني تاثير گذارند.به علاوه، شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع باعث شده است که توجه به اين صنايع بيشتر شود .هرچند صنايع بزرگ به جهت داشتن مزيتهاي ناشي از اثر مقياس انبوه، دامنه توليد، تجربه و اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سياستگذاران اقتصادي هستند؛ اما مزيتهاي صنايع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل و نقل، اندازه بازار، موثر بودن انتخاب و کنترل ،اين صنايع را در توليد اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.

ادامه مطلب

 
 
نقش مدیریت دانش در سازمانها ( مزایا ، معایب و تاثیرات )

نویسندگان :

دکتر شهباز برآهویی

دکتری مدیریت , استادیار دانشگاه آزاد قشم

دانشجو زهرا حاجبی

 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی مالی دانشگاه آزاد واحد قشم

Mis.hajebi@yahoo.com

 

TMBAچکیده: 

امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیر ملموس است و در سازمان ها نقش مهمی دارد ویکی از مباحث اصلی در همۀ حوزه های علمی است. مدیریت دانش به عنوان پارادایم حاکم بر سازمان های پیشرو،توان احاطه بر دانش موجود در سازمان را در اختیار مدیران نهاده و امکان تداوم حضورشان را در دنیای پر رقابت امروزی،فراهم می سازد. سازمانی که مبتنی بر دانش است تفاوتهایی با سازمان های دیگر دارد. در این مقاله پس از بیان مقدماتی از مدیریت دانش و موانع و ضروریات و استراتژی و کاربرد آن در سازمان مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

 

واژگان کلیدی : مدیریت دانش،سازمان دانش،مزایای مدیریت دانش

 
 
مدیریت برند در بازاریابی

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

 مرضیه دهقانی سلطانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی گرایش داخلی دانشگاه آزاد واحد قشم  

rasolnagm@yahoo.com 

 

 

TMBA چکیده :

امروزه فرآیند بازاریابی وجدان کاری تولید محسوب شده و اثر بخشی آن در گرو وفاداری مشتریان است کوشش مبتکران و افراد خلاق در انتخاب نام تجاری ، تبدیل یک نیاز اجتماعی را به فرصتی سودآور تسریع می نماید سرعت تحولات در این حوزه به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند  با توجه به تعریف ، برند معنایی جامع تر از نام تجاری داشته چرا که نام تجاری علائم و نشانه ها (لوگو) را شامل نمی شود. نام تجاری حس بینایی شرکت را تقویت کرده و در عین متانت می بایستی بعنوان یک چالش در اذهان مشتریان جلوه گری نماید از نام تجاری به زبان روی بسته بندی یاد می گردد بسته بندی و نام تجاری مکمل یکدیگر و یک همزیستی اجباری را در کنار هم تجربه می کنند نام تجاری مناسب نوعی هم افزایی ایجاد کرده و جزئی از زنجیره ارزش شرکت محسوب می گردد بطور کلی نام تجاری هویت بخش محصول و تضمین کننده فروش است در هنگام معرفی نام تجاری باید بررسی های لازم از حیث اینکه قبلاً در هیچ کشوری به ثبت نرسیده باشد صورت پذیرد که در عین حال فراگردی پرهزینه و زمان براست.
 نام تجاری شاخص سرعت عمل مشتریان در فرآیند انتخاب را افزایش داده و صرفه جویی در زمان را برای ایشان به دنبال خواهد داشت نام تجاری ضمن شاخص بودن می بایستی قدرت سرایت پذیری و رسایی مناسبی داشته باشد یکی از وظایف بخش تحقیق و توسعه (R&D) در هر شرکت ، خلاقیت ، حفظ و اعتلای نام تجاری است تبلیغات نام تجاری در مرحله معرفی در چرخه (PLC) هزینه زاست که فرآیند رمزگذاری و جایگاه یابی در بازار را به دنبال دارد از سویی دیگر اعتقاد به برگشت سرمایه گذاری (ROE) و مزیتی که در زنجیره ارزشی بازاریابی ایجاد می کند حائز اهمیت است یکی از مهمترین وظایف بازاریابان ایجاد ، حفظ و ارتقای نام تجاری است و بسیاری آن را هنر و بیان بازایابی دانسته که از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد انتخاب نام تجاري کالا يا خدمتي که در يک صنعت ارائه مي‌‌شود مي‌‌تواند سودآورترين بخش از يک استراتژي بازاريابي باشد در ساده‌ترين تعريف، نام تجاري را مي‌‌توان سمبل و نمادي از کالاي شما دانست که قادر است از طريق آرم، ترکيب رنگ‌ها، صدا، مظاهر و حتي شيوه‌هاي نوشتاري، پيام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولين نگاه کالاي شما را به ذهن وي آورد.

ادامه مطلب

 
 
شماره جديد مجله «مطالعات مديريت صنعتي» منتشر شد
نيوشا صداقت کيش- شماره جديد مجله «مطالعات مديريت صنعتي» (27، سال دهم، زمستان 1391) منتشر شد.

در اين شماره مي خوانيد:

طرح ريزي و بهبود بسط عملکرد کيفيت (رويکرد مدل کانو فازي)
- عادل آذر، مريم شريعتي راد

ارائه يک شاخص اعتبار خوشه بندي جديد با استفاده از معيار فاصله جاکارد
- محمدحسين فاضل زرندي، سولماز غضنفر اهري، نادر غفاري نسب

رويکرد الگوريتم فرا ابتکاري کلوني زنبور عسل مصنوعي براي تعيين مکان بهينه سوئيچ ها در شبکه ارتباطي تلفن همراه
- سيد محمدعلي خاتمي فيروزآبادي، امين وفادار نيکجو

رتبه بندي حالات بالقوه زيان آور با استفاده از تحليل خوشه اي فازي مطالعه موردي: واحد فولادسازي شرکت فولاد آلياژي ايران
- سيد حيدر ميرفخرالديني، مسعود پور حميدي، فائزه السادات ميرفخرالديني

محاسبه ميزان ناسازگاري ساختار سلسله مراتبي و ماتريس هاي مقايسات زوجي در فرايند تحليل سلسه مراتبي فازي
- محمدحسين آرمان، جمشيد صالحي صدقياني، سارا مژدهي، علي نظرلي

توسعه دو الگوريتم چند هدفه براي حل چند هدفه زمانبدي کارگاهي منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفي ماهانه
- سيد حبيب اله رحمتي، مصطفي زنديه

کنترل آماري شاخص هاي عملکرد زمان و هزينه در پروژه هاي عمراني
- علي اکبر اکبري، امير صالحي پور

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبائي- دانشکده مديريت و حسابداري

مديرمسئول: دکتر جمشيد صالحي صدقياني

سردبير: دکتر مقصود اميري

تلفن: 14- 88770011

فاکس: 88879402

نشاني اينترنتي: www.maf.atu.ac.ir
 
 
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار خرید وسواسی و خرید آنی

(مورد مطالعه: دانشگاه های استان گلستان)

نویسندگان : 

دکتر نرگس دل افروز

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دكتر محمد طالقانی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مصطفی فرح زاد

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

 

TMBA چكيده:

در این پژوهش، با استفاده از بررسی ویژگی های شخصیتی، عوامل مؤثر بر رفتار خرید وسواسی و آنی تجزیه می شود. با بهره گیری از معادلات ساختاری و تحلیل های آماری، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم مصرف کنندگان وسواسی مشخص می شود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود برآورد شده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد ، که ابتدا 40 پرسشنامه در یک جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه تعداد 385 پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش از معادلات ساختاری تحت نرم افزار لیزرل  استفاده شده و البته از آمار توصیفی تحت برنامه اس.پی.ای.اس هم بهره برده شده است.

ویژگی های شخصیتی این امکان را برای بازاریابان و مدیران بازاریابی مهیا می سازد تا با شناخت مهمترین عوامل در هر سطح و مقایسه وضعیت بازار هدف خود با رقبا، استراتژی و برنامه ریزی های خود را برای جذب و حفظ مشتریان طرح ریزی نمایند.

 

واژگان کلیدی: خرید وسواسی ، خرید آنی، ویژگی های شخصیتی ، رفتار مصرف کننده

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 84 صفحه بعد