Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
رشد درونزاي اقتصادي، با تأکيد بر نقش سرمايه در اقتصاد ايران

نويسنده:
محمد بنگاه
اداره كل راه آهن هرمزگان، اداره بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mohamadbongah@gmail


TMBA چکیده:
در سالهاي اخير يکي از مفاهيمي که مورد توجه بسياري از اقتصاددانان دنيا قرار گرفته است، واژه سرمايه اجتماعي مي‌باشد. تا جايي که، بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند که سرمايه اجتماعي حلقه مفقوده کشورهاي عقب مانده براي رفع مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌شان است. آنان عقيده دارند که افزايش روابط مبتني بر اعتماد و مشارکت‌هاي اجتماعي گروهي، سبب رشد و حتي توسعه کشورهاي عقب مانده خواهد شد.
در اين پژوهش ابتدا براي اولين بار، براي نشان دادن اثر سرمايه اجتماعي بر توليد، از تابع توليد دبرتين استفاده شد. و با استفاده از اين تابع، مدل رشد درونزاي جديدي تبيين شد که بر پايه سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي استوار است.
 سپس با استفاده از آمارهاي اقتصاد ايران براي دوره 1385-1368 مباردت به اندازه گيري اثر شاخصهاي مختلف سرمايه اجتماعي بر روي رشد اقتصادي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي، پرداختيم. نتايج اين پژوهش حاکي از اين واقعيت است که افزايش سرمايه اجتماعي  سبب افزايش رشد اقتصادي در ايران خواهد شد.
واژگان کليدي: رشد درونزا، سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني، سرمايه فيزيکي، انحرافات اجتماعي.

 

ادامه مطلب

 
 
راههای رشد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری

نویسنده:
محمد بنگاه
اداره كل راه آهن هرمزگان، اداره بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mohamadbongah@gmail

TMBA چکیده:
مقاله حاضر  به بررسی راههاي رشد سرمايهگذاري در مناطق آزاد  تجاري می پردازد. روش تحقیق توصیفی و داده ها ازطریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهشهای میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه مناطق آزاد، از پیش شرطهای اساسی برای تقویت و توسعه تولیدات داخلی و سرمایه گذاری های مطمئن و رشد اقتصاد یک کشور می باشد؛ چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف یک جامعه را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، توسعه در امر صادرات و زمینه پیشرفت در سایر بخشها را در پی خواهد داشت، اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راههای ارتقارا شناسایی و با توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از آنها، در راستای تحقق آنها گام برداشت.
كليد واژه ها: سرمايه گذاري – مناطق آزاد- تجارت- درآمدزايي

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی بکارگیری نوآوری و فناوری اطلاعات بر هوش تجاری در سازمان

نویسندگان:   
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محدثه وطن خواه
مؤسسه آموزش عالی هدف
mazisalmani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در دنیای امروز که به شدت رقابتی و به طور فزاینده نامطمئن است، شرکت ها و سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خودشان را تضمین کنند باید خلاق و نوآور باشند و تسلط بر فناوری های جدید و نوآوری مقوله ای ضروری برای حفظ پویایی سازمان در برخورد با خطرات احتمالی می باشد و قدرت رقابت پذیری را در یک سازمان افزایش می دهد. سازمان های تجاری برای حفظ بقا و پایداری خود در شرایط بازار باید فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از فن آوری های مدرن که هوش تجاری نامیده می شود، بروز رسانی نماید.در مقاله حاضر ابتدا هوش تجاری را تعریف و سپس آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم و همچنین به بررسی ضرورت تاثیر نوآوری و فناوری اطلاعات در هوش تجاری و نقش تکنولوژی های نو در حصول ماکزیمم ارزش از خدمات هوش تجاری پرداخته ایم.
واژگان کلیدی: نوآوری، فناوری اطلاعات، هوش تجاری

 

ادامه مطلب

 
 
تأثیر اقتصاد مقاومتی بر بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه

نویسنده:
اکبر احمدی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
ahmadi32675@yahoo.com


TMBA چکیده:
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار تحریم و دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد (رهبر معظم انقلاب اسلامی، دامت برکاته).
تأکید مقام معظم رهبری و شرایط فشار و تحریم در سالهای اخیر ضعیف شدن نبض اقتصاد ملی وابسته به نفت کشور ضرورت بررسی جامع اقتصاد مقاومتی از نگاه اسلامی را بیان می دارد. بنابراین مشخص شدن مؤلفه های اقتصاد مقاومتی راهکاری برای مسئولان اقتصادی شده و می تواند با آگاهی بخشی به مردم تخم امید به آینده را روشن و مورد تأکید مقام عظمای ولایت را در دل های آنان بارور نماید. فرضیه ای که اثبات آن هدف این نوشتار است. همخوانی قرآن و سنت و دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. برای اثبات این فرضیه از روش اسنادی استفاده شده است و به مؤلفه هایی مانند مردمی نمودن اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان، رعایت عزت، استقلال مسلمین، مبارزه با مفاسد اقتصادی، داشتن روحیه جهادی که مشترک بین دیدگاه قرآن و روایات و مقام معظم رهبری است دست یافتیم.
در ادبیات از علم اقتصاد به عنوان اداره منابع کمیاب و تخصیص بهینه آنها در تولید و مصرف یاد می شود. از نظر رابیزن ( 1932 ) اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و منابع کمیابی که قابلیت استفاده های دیگری نیز دارند، مطالعه می کنند. یا در تعریف های دیگری اقتصاد می کوشد برای رفع نیازهای مادی خود محدودیت در برخورداری را تبدیل به فرصت کند، یعنی دست به خلاقیت می زند، نوآوری می کند تا خوب تولید کند، مصرف رضایت بخشی داشته باشد و به رفاه نسبی برسد. جامعه اقتصادی نیز عقلانی رفتار می کند. در برابر محدودیت های منابع تولید و مصرف رفتار بهینه ای را در پیش می گیرد تا به شاخص های بهینه دست یابد. رفتار عقلایی فرد یا جامعه مقاومت در برابر محدودیت ها و چاره اندیشی برای ایجاد فرصت های اقتصادی است. در سطح کلان برخورد با مشکلات از طریق سیاست گذاری در جهت تقویت بهینه اقتصادی و افزایش درجه مقاومت در نظام اقتصادی است و اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که همراه با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن و خبائث دشمن باشد به معنای حصار کشیدن دور خود، آن اقتصادی است که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند ( مقام معظم رهبری، دامت برکاته ).

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیر ارتباطات غیرکلامی بر شکل‌گیری نگرش مخاطبان تبلیغات تلویزیونی (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان)

نویسندگان:
زهرا یاوری
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهائی
مجید محمد شفیعی
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
رامینا توکلی‌نیا
فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شیخ بهائی
r_tavakolyniya@yahoo.com

TMBA چکیده:
امروزه اهمیت و ارزش والای تبلیغات در امر بازاریابی و تجارت بر کسی پوشیده نیست. و در این میان، تلویزیون به عنوان رسانه ملی از جایگاه ویژه ای در انتقال پیام به مخاطبان برخوردار است. با توجه به نوپا بودن صنعت تبلیغات در ایران، متاسفانه سازندگان برخی آگهی هائی که در داخل کشور تولید و یا شبیه سازی می گردند، نسبت به مفاهیم علائم غیرکلامی بی توجه بوده و از عناصری استفاده می نمایند که با بافت فرهنگی- اجتماعی این کشور سازگار نمی باشند و لذا اثربخشی لازم را در جذب مخاطب ندارند. 
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرارتباطات غیر کلامی بر شکل گیری نگرش مخاطبان تبلیغات تلویزیونی در بین شهروندان شهر اصفهان است. تلاش شده با در نظر گرفتن هشت مقوله عناصر ارتباطات غیر کلامی، شامل: ظاهر فیزیکی، اشاره های حرکتی، چهره و رفتار چشمی، رفتار آوائی، فضا، لمس کردن، محیط و زمان، میزان اثربخشی آنها از طریق الگوی شش مرحله ای لاویج و استینر مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شهروندان شهر اصفهان که آگهی های تلویزیونی را مشاهده می کنند، تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه لازم 384 نفر برآورد گردید. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 32 گویه، به روش خوشه ای و طبقه بندی شده در شهر اصفهان توزیع گشت. جهت بررسی روائی گویه های پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان صنعت تبلیغات بهره گیری شد، و در مرحله مقدماتی یکسری گویه ها حذف گردید. در خصوص سنجش پایائی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، که در سطح نمونه 30 تائی مقدار آن 915/0 و در سطح نمونه 384 تائی، مقدار آن 88/0 به دست آمد و مورد تائید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس بهره برده شد.
در نهایت نتایج حاکی از آن بود که، عناصر ارتباطات غیر کلامی بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی اثرگذار        می باشند، و در میان آنها، ظاهر فیزیکی بازیگران آگهی، از بیشترین اثرگذاری و ارتباطات لمسی بین بازیگران آگهی، از کمترین اثرگذاری برخوردار هستند.
واژگان کلیدی: ارتباطات غیر کلامی، زبان بدن، نگرش، تبلیغات، سلسله مراتب اثرات لاویج و استینر.

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیر عوامل مختلف وفاداری به برند در بازارهای خدماتی(مورد مطالعاتی: بانک تجارت)

نویسندگان :

دکتر فرشید مقدم استادیار بازرگانی

زهرا آزادی احمدآبادی

دانشگاه بین المللی قزوین

azadizahra25@yahoo.com


TMBA چکیده:

بانک¬ها با چالش¬های فراوانی روبه¬رو شده¬اند که مهمترین آنها، افزایش رقابت، تدوین برنامه و سیاست‌های مناسب برای افزایش تعداد مشتریان و جذب آنهاست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی يك مدل تركيبي مرتبط با تأثير عوامل مختلف بر وفاداري به برند در بازارهای خدماتی مانند بانک تجارت است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده¬ها توصیفی-پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری تصادفی بود و 384 مشتری پرسشنامه توزیع شده را تکمیل کردند. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و محتوایی سنجیده و روایی سازه¬ای مدل نیز بررسی شد که مقدار AVE بیشتر از 5/0 و آلفای کرونباخ بالاتر از7/0 بود. به منظور تحلیل فرضیات مدل و نیز آزمون روابط بین متغیرها از رویکرد مدل¬سازی معادلات ساختاری مبتنی ¬بر حداقل مربعات جزئی يا PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که شنیده¬ها بر شواهد برند تأثیر مثبت دارد. شنیده‌ها و ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد. شواهد برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت ندارد ولیکن بر نگرش آنها تأثیر مثبت دارد، شنیده¬ها بر نگرش مشتري تأثیر مثبت ندارد. رضایت مشتری بر نگرش آنها تأثیر مثبت دارد و نهايتاً نگرش مشتری بر وفاداری به برند نیز تأثیر مثبت دارد.

كلمات كليدي: شواهد برند، شنیده¬ها درباره برند، ارزش ویژه برند، رضایت مشتری، نگرش مشتری، وفاداری به برند.

ادامه مطلب

 
 
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان

نویسندگان:
کامران قائم‌مقامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
ghaemmaghamik@gmail.com
اکرم توکلی جویباری
کارشناس حسابداری، دانشگاه پیام نور آمل

چکیده TMBA:
آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای سطح مهارت کارکنان می‌باشد. افزایش سطح مهارت در انجام وظایف، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری کارکنان می‌شود. این موضوع موجب افزایش میزان رضایت‌مندی شغلی می‌شود. از دیگر سو سبک رهبری در سازمان، تأثیر بسزایی بر میزان رضایت شغلی کارکنان و همسو شدن آنان با اهداف سازمانی دارد. اینکه به کارکنان این اجازه داده شود تا حدی در تصمیمات مشارکت داشته باشند و بهره‌گیری از هوش هیجانی و مدیریت احساسات در تصمیم‌گیری‌ها و رهبری سازمان حضوری فعال و مشارکتی داشته باشند. این مطالعه باهدف بررسی رابطه بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان انجام‌ شده است. در سازمانهایی که از الگوهای مدیریت مشارکتی برای مدیریت در سطوح مختلف سازمان استفاده می‌کنند، کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیاز به داشتن مهارت مدیریت هیجان و استفاده از هوش هیجانی دارند. با گنجاندن این موضوع در آموزشهای ضمن خدمت علاوه بر ارتقای کارایی و بهره‌وری کارکنان، منجر به رضایت شغلی آنان نیز می‌شود. در این پژوهش مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی و هوش هیجانی به روش کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی، هوش هیجانی.

 

ادامه مطلب

 
 
ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی

نویسندگان:

زهرا حیدر طالب آبادی
z_talebabadi@yahoo.com
دكتر اعظم سلیمانی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
دکتر میرمهرداد پیدائی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 
چکیده TMBA:
ارزش افزوده فکري از ديدگاه تئوري مبتني بر منابع به عنوان يک منبع استراتژيک در نظر گرفته مي شود که به شرکت اجازه مي دهد ایجاد ارزش کند. در نتيجه با توجه به نقش ارزش افزوده فکري در ايجاد ارزش کلی در سازمان، در اين پژوهش بر اساس مدل پالیک، ارزش افزوده فکري شرکتهای بیمه مورد مطالعه، مورد سنجش قرار گرفت و به رتبه بندی شرکتهای مذکور از نقطه نظر میزان سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی پرداخته شد. اين پژوهش در مورد شرکتهاي بیمه ای که اطلاعات مالی آنها طي سالهاي 1390 لغایت 1393 در دسترس باشد، انجام پذیرفته است. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مهمترین شاخصه های اندازه گیری ارزش افزوده فکری وزن دهی و سپس شرکتهای بیمه با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج نشان دهنده اولویت بالاتر به ترتیب شاخصه های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نهایتاً سرمایه ساختاری است. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد شرکت بیمه پارسیان دارای عملکرد مطلوبی از نقطه نظر میزان ارزش افزوده فکری است و رتبه 1 را به خود اختصاص داده است و در نقطه مقابل بیمه آسیا به دلیل وجود ضریب سرمایه انسانی پایینتر، رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی.

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده

نویسندگان:
علیرضا عقیقی
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
رامین رباط میلی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
robatmeili.r@arpc.ir

چکیده TMBA:
بسیاری از محققان و مدیران شرکتها به این نتیجه رسیده اند که با ارزشترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند است لذا بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر ترجیح برند توسط خریداران تأثیر دارند، آگاه باشند و بدانند که مصرف کنندگان برای خرید خود با توجه به نام و نشان تجاری خاص، چگونه تصمیم میگیرند. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها تحقیقی پیمایشی–توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اراک تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است که 191 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار smartPLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریسک گریزی مصرف کننده مهمترین عامل بر ترجیح برند  است که از طریق محصولات و اعتبار برند حاصل می شود.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، ترجیح برند، وفاداری به برند

 

ادامه مطلب

 
 
معیارهای مالی در صنعت بیمه

نویسنده: مرتضی ایلات                                                                                  
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی–بین الملل مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
بیمه عملی است که در آن بیمه گذار تعهد می کند در صورت بروز حادثه های خاصی خسارات وارده را پرداخت نماید. در صنعت بیمه شاخصهای کلیدی مالی و غیر مالی متعددی وجود دارد. شاخصهایی مانند شاخصهای کلیدی عملکرد، شاخصهای مالیاتی، شاخص بازاریابی، شاخص ارزشی و... . در این مقاله بعد از معرفی برخی ویژگیهای صنعت بیمه، شاخصهای موجود در این صنعت بیان شده اند و مورد بحث قرار گرفته اند.
 

 

واژگان کلیدی: بیمه، شاخصهای کلیدی عملکرد، بیمه گذار، اقتصادی، مالی

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 115 صفحه بعد