Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» کیفیت زندگی کاری، بررسی رابطه بین بهره‌وری، رضایت شغلی با کیفیت زندگی ...
» مقوله بررسی رویکرد هزینه‌یابی هدف و پیاده‌سازی نظام هزینه‌یابی هدفمند ...
» بررسی رویکرد بهره‌وری و عوامل مؤثر بر افزايش يا کاهش بهره‌وري ...
» بررسی اثرات اقتصادی برگزاری رویدادهای بزرگ، بامروری بر4 المپیک گذشته ...
» تحلیلی بر روند حق پخش بازی‌های المپیک و بازخوردهای آن برای ایران ...
» تحلیلی بر روند خصوصی‌سازی باشگاههای ورزشی ایران (شناسایی موانع و ارائه ...
» بررسی منابع درآمدزایی فوتبال روز دنیا و مقایسه آن با فوتبال باشگاهی در ...
» بررسی عوامل موثر بر فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن ...
» چالش سطل آب یخ، رویای بازاریابان
» بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر برآن
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اینترنتی (مطالعه‌ی شرکت تجارت الکترونیک پارسان)
نویسنده:

ثریا فتح اللهی
استاد راهنما:
دکتر محمدعلی عبدالوند
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـواحد علوم تحقیقات تهران
soraya.fath@gmail.com

TMBA چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر  بر کیفیت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اینترنتی به انجام رسیده است.
روش: پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی می­باشد که در استان تهران صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق مراجعین به وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان می­باشد. حجم نمونه 400 نفر برآورد شده و برای نمونه­گیری از روش طبقاتی متناسب با حجم استفاده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه می­باشد که اعتبار محتوایی، آن با تکنیک CVR رقم 99 % محاسبه شده و اعتباری صوری آن با توزیع 50 نمونه از پرسشنامه بین آزمودنی­ها و حذف گویه­های مبهم و نامفهوم از دیدگاه آزمودنی­ها حاصل شد. برای اطمینان از پایایی، آلفای کرونباخ برای متغیرهای قابلیت اعتماد، امنیت و حریم شخصی، قابلیت دستیابی و پاسخ دهی و انجام کار، به ترتیب برابر با 0.772 ، 0.702، 0.826 و 0.822 محاسبه گردید. کلیه اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS و آزمون رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج: نتایج تحلیلی پژوهش بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای قابلیت اعتماد(05/0≤ P)، امنیت(05/0≤ P)، قابلیت دسترسی(05/0≤ P) و پاسخ دهی(05/0≤ P) بر کیفیت خدمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان می­باشد.
محدودیت­ها: عدم وقوف به اهمیت و فواید تحقیق ازسوی پاسخگویان و عدم کنترل متغیرهای مداخله گر مانند سرعت اینترنت.
كاربردها: پیشنهاد ارائه تدابیری عملی و الکترونیکی برای بهبود وضعیت موجود وب سایت­ها و درگاه­های پرداخت اینترنتی در ایران.
واژه­ های کلیدی: کیفیت خدمات،  قابلیت اعتماد، قابلیت دسترسی، امنیت، پاسخ دهی و انجام کار

 

ادامه مطلب

 
 
بررسي استراتژي‌هاي سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر اصفهان (اطراف رودخانه‌ی زاینده‌رود) با استفاده از ابزارهاي مديريت استراتژيك
نویسندگان:

دکتر اوژن کریمی
دانشیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
مهدی بشیری گورتی
دانشجوی مدیریت اجرایی
دانشگاه پیام نور
m.bashiry91@yahoo.com

TMBA چکیده:     
در اين پروژه تلاش بر اين است كه با ابزارهاي مديريت استراتژيك، سازمان پارك ها و فضاي سبز را مورد بررسي قرار دهيم. ابتدا مي بايست با اين سازمان آشنا گرديم و با وظائف، اهداف كلان اين سازمان، بيانيه ماموريت، چشم انداز و ... آشنا گرديم. پس از آن با تعدادي از ابزارهاي مديريت استراتژيك ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط  SWOT  را تشكيل مي دهيم، بعد از آن به تشكيل ماتريس داخلی و خارجی IE پرداخته ايم ودر نهایت ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي QSPM  تشكيل داده ايم و از طريق اين ماتريس استراتژي برگزيده را انتخاب نموده ايم.
کلمات کلیدی: مديريت استراتژيك ؛ماتريس داخلی و خارجی  IE، ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي QSPM؛ ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط  SWOT

 

ادامه مطلب

 
 
بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و عملكرد سازماني در شعبات بانك ملي استان سمنان
نویسندگان:

پروانه خواريان
سيده ليلي زرگر
lzargar@hotmail.com
دانشگاه صنعتي شاهرود

TMBA چکیده:
در اين پژوهش به بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و عملكرد سازماني پرداخته مي شود. جامعه آماري اين تحقيق، شعبات بانك ملي استان سمنان انتخاب گرديد. تعداد 66 عدد پرسشنامه مشتمل بر سوالات چند گزينه اي طيف ليكرت تدوين گرديد. پس از بررسي پايايي، پرسشنامه بين افراد نمونه توزيع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تحليل شدند. نتايج حاكي از تاثير مثبت مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد سازماني بود. از بين متغيرها، سازمان CRM بيشترين تاثير را بر عملكرد سازماني داشت.
كليد واژه‌ها: مديريت ارتباط با مشتري، عملكرد سازماني، مشتري مداري، سازمان CRM، مديريت دانش، CRM مبتني بر فناوري.

 

ادامه مطلب

 
 
اشتغال و کارآفرینی
نویسنده:

محسن غظنفری اطهر
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه علمی کاربردی، مرکز بیجار
mohsenghazanfari65@gmail.com

TMBA چکیده:
کارآفرینی اگرچه یک شغل نیست اما ترویج فرهنگ آن در جامعه نه تنها بیکاری های پنهان را آشکار و درمان می کند بلکه باعث پیشگیری از آن نیز می شود. توجه به اهمیت کلیدی اشتغال در اقتصادهای نوین کشورهای پيشرفته و كم توسعه يافته منجمله کشور ما برنامه های ایجاد اشتغال و بسط چنین فرهنگی در جامعه ضروري می باشد.از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه و رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته یاد می کنند. موضوع اشتغال و کارآفرینی در بين عوامل تولید و کار و در نزد دانش آموختگان جایگاه ممتازی داشته به ویژه اینکه با انسان و اراده او ارتباط پیدا می نماید از این رو دارای جهت گیری های مختلف و آثار فردی و اجتماعی متفاوتی نیز در سطح جامعه خواهد داشت در این مقاله به مهمترین جهت گیریها توجه به ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی پرداخته شده است .
کلمات کلیدی :  كارآفريني،کارافرینی اسلامی، اشتغال ، کارآفرینی دانش

 

ادامه مطلب

 
 
مروری بر مدل‌های مرتبط با کسب‌وکارهای خانگی
نویسنده:

مهرداد فروزنده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پردیس فارابی دانشگاه تهران
mehrdad_forouzandeh@yahoo.com

TMBA چکیده:
تعادل بین زندگی شغلی و زندگی خانه یکی از بزرگترین مشکلاتی است که جوامع در قرن 21 با آن مواجه هستند. در دهه‌ی گذشته، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن مخارج خانواده‌ها نیاز به اینکه هر دو نفر در خانواده کار کنند را افزایش داده است. 
با توجه به عناصر متعدد اقتصادی و اجتماعی ، به نظر می‌رسد تعداد کسب‌وکارهایی که در خانه فعالیت دارند رو به افزایش است. کسب‌وکار خانگی (HBB) معمولاً در کسب‌وکارهای خرد رواج دارد. همچنین صاحبان این کسب‌وکارها دارای ویژگی‌هایی هستند که باعث می‌شود در خانه فعالیت کنند. صاحبان این نوع کسب‌وکارها دارای نیازها و انگیزه‌های متفاوتی برای دارا بودن این کسب وکارها هستند. هرچند، تا به امروز تحقیقات و مطالعات بسیار اندکی درباره‌ی این بخش رو به رشد انجام شده است. اصطلاح «کسب‌وکار خانگی» به طور معمول برای کسب‌وکارهایی استفاده می‌شود که در محل اقامت خصوصی یا در خانه فعالیت دارند. در واقع، این کسب‌وکارها در محل زندگی صاحبان آن شکل می‌گیرند و به فعالیت می‌پردازند.
در این مقاله مروری بر مدل‌های مرتبط با کسب‌وکار‌های خانگی‌ و خانوادگی صورت می‌گیرد. ابتدا هر مدل معرفی و تشریح می‌شود و سپس نتایج مرتبط با هر یک نیز به اختصار بیان می‌شود.
واژگان کلیدی: کارآفرینی، کسب‌وکار خانگی، کسب‌وکار خانوادگی

 

ادامه مطلب

 
 
شخصی‌سازی یا سفارشی‏ سازی، روش‏ها و چالش‏ها
نویسندگان:

دکتر حسن اسماعیل پور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
مریم ظریف ثاقب اکبرپور
دانشجو دکتری مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

TMBA چکیده:
تطابق آمیخته بازاریابی یک شرکت با مشتری شخصی ، اساس بازاریابی یک‌به‌یک است. در این مقاله به تمایز دو فرم بازاریابی یک‌به‌یک می‌پردازیم: شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی. شخصی‌سازی هنگامی رخ می‌دهد که شرکت در مورد اینکه چه آمیخته بازاریابی برای افراد مناسب است تصمیم‌گیری کند که معمولاً مبتنی بر اطلاعاتی است که قبلاً درباره مشتری جمع‌آوری‌شده است.سفارشی‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری به‌طورفعالانه‌ای یک یا چند عنصر آمیخته بازاریابی خود را مشخص می‌کند. انتخاب شرکت‏ها در مرز ظریف بین این دو و چالش ها و فرآیندهای اجرای آنها در این مقاله مورد بحث می‏باشند.
واژگان کلیدی: شخصی سازی، سفارشی سازی، بازاریابی یک به یک

 

ادامه مطلب

 
 
بازخورد شکست محصولات جدید در شرکت های با ارزش ويژه‌ي برند بالا
نویسنده:

سلمان جواشی جدید
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

TMBA چكيده:
امروزه ساخت برندهاي قوي به خاطر مزيت هاي فوق‌العاده‌اي كه ايجاد مي‌كند، الويت بازاريابي بسياري از سازمانها شده است. برندهاي قوي براي يك شركت ایجاد هویت می کنند. طی سال های اخیر ارتقاء ارزش ویژه برند تأثیر مستقیمی بر بهبود جایگاه شرکت داشته به طوریکه معادل يك دارايي ارزشمند برای یک شرکت گردیده است. از طرفی دیگر با توجه به حضور رقبای قدرتمند در صنعت، شرط موفقیت در این بازارها بهبود مستمر و شناخت و ایجاد نیاز در مشتریان و نهایتاً برآورده کردن آن از طریق ارائه محصولات نو می باشد. با توجه به نرخ بالای شکست در محصولات جدید، در این تحقیق سعی گردیده است تأثیر شکست نوآوری بر ارزش ویژه برند با توجه به تحقیقات انجام شده در این حوزه بررسی گردد.
واژگان كليدي: ارزش ويژه‌ي برند  ، قدرت برند ، وفاداري برند ، مدل ارزيابی دارايي برند ، شکست در نوآوری.

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی به Web 2.0، رسانه‌های جمعی و مصرف کنندگان خلاق دست می‌یابد: مفاهیمی در استراتژی بازاریابی بین‌المللی
نویسنده:

وحید طیبی
دانشگاه پیام نور ساوه
vahidtaieby58@chmail.ir

TMBA چکیده:
قرن 21م فرصت‌ها و چالش‌هایی را در دنیای نامحدود جهانی ما ایجاد کرده است. بطور اهم، مدیران با یک محیط پویا و متصل بین المللی مواجه می شوند. به همین ترتیب لازم است که مدیران قرن 21م فرصت¬ها و تهدیدات فراوانی که وب 2.0، رسانه های جمعی و مشتریان خلّاق ایجاد می¬کنند را در نظر گرفته و تغییرات مربوطه¬ی حاصل را در مکان فعالیت، قدرت و ارزش مد¬نظر بگیرند. برای کمک به مدیران در درک این وضعیت جدید، پنج قاعده¬ی کلی را پیشنهاد می¬دهیم: 1) رسانه¬های جمعی همیشه تابعی از تکنولوژی، فرهنگ و دولت در یک کشور یا بافت خاص می¬باشد؛ 2) رویدادهای محلی بندرت محلی می¬مانند؛ 3) رویدادهای جهانی به احتمال زیاد دوباره بطور محلی تفسیر می¬شوند؛ 4) عملکردها و آفرینش¬های مشتریان خلّاق نیز وابسته به تکنولوژی، فرهنگ و دولت است؛ و 5) تکنولوژی از نظر تاریخی وابسته است. در دل این قواعد کلی، توصیه¬¬ی مدیریتی نهفته است که (مدیران) دائماً از لحاظ تکنولوژی، مشتریان و رسانه¬های جمعی به روز بمانند. برای عمل به این پیشنهاد مدیریتی، بازاریاب¬ها باید حقیقتا مشتریان را بکار گرفته و مشغول کنند، تکنولوژی را پذیرفته، قدرت بوروکراسی را محدود کرده، کارمندان خود را آموزش داده و بر روی آنها سرمایه گذاری کنند، و مدیران ارشد را از فرصت های رسانه های جمعی خبردار کنند.
© 2012 دانشکده تجارت کِلی، دانشگاه هند. تمام حقوق محفوظ است.
واژگان کلیدی: استراتژی بازاریابی بین المللی، رسانه های جمعی، وب 2.0، مشتریان خلّاق، فناوری

 

ادامه مطلب

 
 
شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیک
نویسندگان:

دکتر حسن اسماعیل زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
زینب همایون مهر
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
Zeinab.homayounmehr@gmail.com

TMBA چکیده:
ایجاد و حفظ وفاداری به نام تجاری یک موضوع اصلی در تئوری ها و تکنیک های عملیاتی بازاریابی در جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار محسوب می گردد. در دیدگاه سنتی بازاریابی، وفاداری به نام و نشان تجاری دارای مزایای متعددی برای سازمان می باشد از جمله، توانایی حفظ قیمت بالا، کاهش هزینه های تولید، افزایش قدرت چانه زنی سازمان در برابر اعضای کانال توزیع و افزایش موفقیت در استراتژی توسعه برند(ریچفیلد ، 1996). با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و نیز افزایش روز افزون خرید های آن لاین، ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در بازار های آن لاین از مباحث مهم در بازاریابی به شمار می رود. این مقاله با تکیه بر تنوری های مطرح در زمینه ی وفاداری به برند، به ارائه مدلی مفهومی از وفاداری الکترونیک می پردازد.
کلمات کلیدی: وفاداری، وفاداری الکترونیک، کیفیت الکترونیک، اعتماد، برند سازی

 

ادامه مطلب

 
 
رفتار مسئولانه زیست محیطی (بررسی تئوری‌های رفتاری)

نویسندگان:
یلدا رحمتی غفرانی
گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مهدیه خدنگ
گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
yalda.rahmati@gmail.com

TMBA چکیده:
موضوعات زیست محیطی تا اندازه ای مهم است که بسیاری از سازمان های دولتی در سراسر جهان درحال تلاش برای آماده سازی قوانین و مقررات ضروری برای حفاظت از محیط زیست هستند. در عین حال، مصرف کنندگان توجه بیشتری به خرید کالاها و مواد زیست محیطی می کنند. آنها بیشتر مایل به خرید محصولات زیست محیطی و اکولوژیکی که محصولات سبز نامیده می شوند دارند. نگرانی اخیر برای پیامدهای تغییرات جوی جهان، مصرف کنندگان را به جستجو برای رفاه نسل های آتی حساس کرده است. اگرچه تحقیقات زیادی در سال های اخیر در زمینه مصرف محصولات زیست محیطی در سراسر جهان انجام شده است ، اما مصرف محصولات زیست محیطی رشد شایان توجهی نداشته و از طرف دیگر اکثر این تحقیقات در کشورهای توسعه یافته انجام شده اند.
با توجه به اینکه اکثر تحقیقات و مطالب منتشر شده در این زمینه، در حوزه بازاریابی سبز و تاریخچه این رشته علمی و عملی است، در این مقاله قصد بر این است که حوزه مصرف سبز که بی شک یکی از ستون های اساسی در پیشرفت پذیرش و تولید محصولات سبز است، پرداخته شود.

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 صفحه بعد