Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بازاریابی اسلامی در یک نگاه
» بازاریابی الکترونیکی
» فرصتها و چالشهای بازاریابی ورزشی
» تقسیم بندی مشتریان بانک کشاورزی با سیستم الکترونیکی(نمونه مورد بررسی ب ...
» بازاریابی ویروسی در یک نگاه
» رتبه‌بندی محبوبترین برندهای ورزشی و عوامل موثر بر انتخاب آنها ...
» بازاریابی اجتماعی
» تأثیر قابلیت مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد بازاریابی در مؤسسه ثامن اس ...
» تأثیرات مزایای برند بر روی وفاداری برند: مکانیسمهای واسط ...
» مطالعه تجربی پیشایندها و پیامدهای التزام برند ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسي رفتار شهروندي سازماني

نویسنده:
مریم پورعینی  
مدرس موسسه آموزش عالی کار قزوین ، دانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی -واحد قزوین -ایران ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –مالی،  مدرس موسسه آموزش عالی کار قزوین
maryamporeiny@yahoo.com

چکیده TMBA:
در نظام ارزشي انساني و دمکراتيک مناسباتي درست و قابل اطمينان در ميان مردم به وجود مي‌آيد. در چنين محيطي به سازمان و اعضاي آن فرصت داده مي‌‌شود که تا حد توان پيش روند. بر اين اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشي دمکراتيک رو به افزايش است. اکنون که اهميت شهروندان و رفتار آنها به عنوان يکي از منابع بسيار مهم سازمان درک شده است، و رفتار شهروندي يك نوع رفتار ارزشمند و مفيد است كه افراد آن را به صورت داوطلبانه از خود بروز مي‌‌دهند.

 

واژگان کلیدی: شهروند، سازمان، رفتار شهروندی، انسانی،

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی سبک رهبری کوروش کبیر

نویسنده:
مریم پورعینی  
مدرس موسسه آموزش عالی کار قزوین ، دانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی -واحد قزوین -ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –مالی،  مدرس موسسه آموزش عالی کار قزوین
maryamporeiny@yahoo.com


چکیده TMBA:
تعاریف مختلفی از رهبری وجود دارد که یکی از این تعاریف می تواند این باشد، رهبری عبارت است از فرآیند تاثیرگذاری و نفوذ در دیگران در جهت تحقق اهداف .رهبري يعني فرد قدرت اعمال نفوذي را كه  به دست مي آوردازمنابع خارج از ساختار رسمي سازمان است. يعني رهبر مي تواند از درون گروه بوجود آيد و  از قدرت و اعمال نفوذ رسمي اهميت بيشتري داشته باشد.
در این مقاله سعی داریم رهبری را به روش کوروش کبیر بررسی کنیم. راز موفقیت کوروش در مردمی بودن حکومت او پشتوانه مردی آن و تعهد او به خدمت‏گذاری به ملت بزرگ و سرافراز ایران بوده است! این امر از او یک رهبر بزرگ و فرزانه ساخته است.

واژگان کلیدی: سبک، رهبری، کوروش کبیر، تأثیرگذاری، نفوذ، تحقق اهداف

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی اصول مدیریت به سبک کوروش کبیر

نویسنده:

مریم پورعینی

مدرس موسسه آموزش عالی خانه کار قزوین

 maryamporeiny@yahoo.com

 

 

چکیده TMBA:
این عصر، به دلیل نقش عمده مدیریت در موفقیت و شکست سازمانها، انقلاب مدیریت نامیده می شود. بررسی و پژوهش در مورد کشف زوایای پنهان مدیریت در رسیدن به اصول حل کننده مشکلات سازمان از ضروریات این دوران است (هرسی و بلانچارد، 1373، 17).
مدیریت از مهمترین فعالیتهای بشر امروز محسوب می شود که به کارگیری مناسب آن موجب تحقق ماموریتها و اهداف سازمان، بهره برداری از منابع و امکانات و از قوه به فعل رساندن تواناییها و استعدادهای انسان خواهد شد. مدیریت را به گونه های متفاوت تعریف کرده اند، به طور نمونه فالت  مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران و سایمون  آن را معادل تصمیم گیری دانسته است. علی رغم این تعاریف مختلف، همگی صاحبنظران ناگزیر به توصیف و بیان وظیفه هایی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، به کارگیری منابع، کنترل و ... برای آن گشته اند. از جمله وظایف مشترک اصلی مدیریت، رهبری در مفهوم سازمان می باشد که موجب تسهیل سایر وظایف مدیریت و ترغیب کارکنان در انجام وظایف از روی میل و علاقه می شود. میان دیدگاه های متعدد، در اینکه رهبری مستلزم اعمال نفوذ و اثرگذاری بر افراد در جهت دستیابی به اهداف است، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد (الوانی،1387،11-12 و 141-142؛ رابینز ، 1389، 639-641 و هرسی و بلانچارد ، 1373، 139).

واژگان کلیدی: کوروش کبیر، اصول مدیریت، مدیریت کوروش، دانستن، توانستن

 ادامه مطلب

 
 
بررسي عوامل مؤثر بر سكوت سازماني

حسين خنيفر

استاد دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه تهران
khanifar@ut.ac.ir
علي اصغر رشيد
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشكد هي مديريت دانشگاه تهران
aliasghar.rashid@yahoo.com
حسن سلمان
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ، دانشكده ي مديريت دانشگاه تهران
moh3n.2018@gmail.com

 

چكيده: TMBA:
هنگامي كه در سازماني كاركنان از اظهار نظر خودداري نمايند گفته مي شود كه در آن سازمان پديده سكوت سازماني رخ داده است. سكوت سازماني از جمله مباحث نوين در مديريت است كه زمان زيادي از اولين باري كه به طور مشخص به آن پرداخته شده است نمي گذرد. و البته همه در همين مدت كوتاه به اين حقيقت اعتراف داشته اند كه اين عامل مي تواند به تهديدي بزرگ در راه رشد و اعتلاي سازمان تبديل شود. زيرا هنگامي كه كاركنان نتوانند و يا نخواهند ضعف هاي دروني سازمان را به گوش سرپرستان و مديران برسانند، مدير در برخورد با برخي پديده هاي مخرب عليه سازمانش ناتوان خواهد بود. در اين تحقيق ابتدا به ذكر تعاريفي از سكوت پرداخته خواهد شد و سپس عوامل اصلي مؤثر بر سكوت افراد در سازمان ها از سه جنبه: فردي، مديريتي و سپس سازماني يا ساختاري نگريسته خواهد شد.


واژگان كليدي: سكوت سازماني، اثر خاموشي، فرهنگ سازماني، قدرت رسمي

 

ادامه مطلب

 
 
مفهوم شايسته سالاري در اسلام و مديريت

نویسندگان:

امير ابوالفتحي
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران
Abolfathiamir69@gmail.com
داود نوروزي
دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهران
Aliasghar.rashid@yahoo.com
علي اصغر رشيد
دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهران
Aliasghar.rashid@yahoo.com
مهدي نوروزي
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني دانشگاه تربيت مدرس
Mnorouzi1367@yahoo.com

 


چكيده TMBA:

شایسته سالاری به شیوه ای از مدیریت گفته می شود که در دست اندرکاران بر پایه توانایی و شایستگی شان برگزیده شوند و نه بر پاره قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی. فناوریهای نوین و شتاب تحولات و تغییرات، نیاز به نیروی انسانی متخصص را بیش از پیش کرده است. این امر بنگاهها و دولت را به سوی نظام و سیستمی شایسته سالار رهنمون می کند. در جوامع شایسته سالار، نگرشهای خویساوندسالاری، قبیله گرایی، حزب سالاری، و غیره مطرود  است. نظام شایسته سالار، نظامی است که در ان افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از ایشان بهترین استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید. بحث شایسته سالاری بر خلاف تصورات موجود در علم مدیریت که ان را محصول قرن 19 می داند، طبق بیان قرآن عمری به در ازای حیات بشر دارد و در اسلام جز جدایی ناپذیری از عدالت (که همانا از اصول مذهب امامیه است) محسوب می شود. شایسته سالاری در اسلام و مدیریت ارتباط دقیقی با تخصص مرتبط با همان زمینه دارد. و اجرای آن نتایجی از قبیل از شکوفایی استعدادها، اعتماد افراد به وضع موجود و... را در پی دارد.

 

وازگان کلیدی: شايسته سالاري، قرآن، روايت، علم مديريت

 

ادامه مطلب

 
 
شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار مدیریت ارتباطات موثر بر بهبود سهم بازار
<p><strong>نویسندگان: </strong><br /><strong>فاطمه احمدي </strong><br /><strong>ناصر آزاد </strong><br /><strong>marjanf6028@yahoo.com</strong><br /><br /><strong>چکیده TMBA:</strong> <br />فرآیند ارتباطات موثر، زمانی بیشتر &not;مطرح می شود که محصول یا خدمتی ارائه شده ولی دریافت کننده آن ناراضی است، یا بعبارت دیگر هنگامی که دریافت کننده پیشنهادی برای بنگاه دارد ولی مسیر ارائه آن پیشنهاد را نمی شناسد. به همین دلیل است که در سالهای اخیر بنگاههای اقتصادی برای شنیدن صدای دریافت کنندگان محصولات و خدمات، سرمایه گذاری می کنند؛ چنانچه این مسئله بدرستی مورد توجه قرار نگیرد صدای مشتریان توسط رقبا شنیده شده و در نتیجه سهم بازار شرکت به خطر خواهد افتاد. لزوم بررسی ارتباطات موثر مخصوصا در کشورهای در حال توسعه همچون ایران بیشتر و ملموس تر است. هدف این تحقیق ارائه مدل ساختاری مولفه های اثرگذار مدیریت ارتباطات موثر بر بهبود سهم بازار است. متغیرهای این تحقیق توسط مطالعات ادبیات بدست آمده از مقالات معتبر بوده که این داده ها پس از بررسی خبرگان خدمات فن آوری اطلاعات با ابزار یک پرسشنامه محقق ساز در نمونه ای شامل 30 متغیر جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ معادل 876/0 بوده است. سوالات پرسشنامه بر اساس سوالات اصلی تحقیق می باشد که روایی پرسشنامه روایی محتوا بوده و به تایید صاحب نظران و 10 تن از خبرگان رسیده و آزمون بارتلت 83/0 گردیده است. داده های مورد نظر توسط تحلیل عاملی و تکنیک SEM مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از مدل ساختاری با پنج عامل می باشد که بر روی بهبود سهم بازار آزمون شده است.<br /><br /><strong>واژگان کلیدی:</strong> مدیریت ارتباطات موثر، ارتباطات موثر، سهم بازار</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="http://marketingarticles.ir/other/1313-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html"><span style="text-decoration: underline;">ادامه مطلب</span></a></p>
 
 
خلاقيت كاركنان در سازمان

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي
عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
sadeghi.mansoure2701@gmail.com


چکیده TMBA:
پیوسته این سوال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت بعضی (کشور - گروه - فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد ناصحیح بعضی دیگرمی شود؟نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه ، خلاقيت و نوآوري بزرگترين دارايي هر سازمان است و هر گونه بهبود و پيشرفت در سازمان توسط نيروي انساني صورت مي گيرد. مي توان گفت: توان فكري و انديشه كاركنان در سازمان نهفته است و هر سازمان و مديري كه بتواند از اين سرمايه نهفته استفاده بيشتري كند به همان اندازه امكان رشد و توسعه میسر خواهد داشت. در سال های اخیر، تلاش های وسیعی به وسیله بسیاری از سازمان ها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعه ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم. خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از فنون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این   مولفه ها و هم چنین ویژگی های افراد ومديران و سازمان های خلاق و نوآور تبیین شده است.

واژگان کليدي: خلاقيت،نوآوري،كاركنان خلاق،مديران خلاق،سازمان خلاق

 

ادامه مطلب

 
 
تأثير فناوري اطلاعات بر كنترل و نظارت

نويسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي
Sadeghi.mansoure2701@gmail.com
چكيده TMBA:
از دوران كهن تا به امروز، مبحث اختيار يكي از اساسي ترين مباحث مديريتي به شمار مي رود .آغاز گفتگو درباره سازمان ها، در مباحثي پيرامون ساختارهاي تشكيلاتي و سازماني، انگيزش، بهداشت و نگهداشت نيروي انساني و...مستلزم نيازبه مسئله ي اختيار است.مكاتب مختلف مديريت، از مديريت علمي تيلور و ديدگاه ديوان سالاري ماكس وبر گرفته تا ديدگاه هاي اقتضايي مديريت، مبحث اختيار را به اشكال مختلف در مباحث خود مطرح نموده اند، زيرا كه اختيار، الفباي اوليه اقدامات سازماني ومديريت و پايه ي مشرو عيت بخشي به فعاليتهاي اداري است، اما نكته اساسي دراين است كه هر جا اختيار مطرح شده است، امر نظارت و كنترل اجتناب ناپذير به نظر رسيده است، چرا كه اختيار و نظارت دو روي يك سكه اند و هر جا اختيارتفويض گردد يقينا بايد در آنجا نظارت وجود داشته باشد وگرنه در تحقق رسالت و اهداف سازمان بايد با ديده ي ترديد نگاه كرد.نظارت و كنترل يكي از اجزاي اصلي مديريت محسوب مي گردد به طوري كه بدون توجه به اين جز ساير اجزا مديريت، از قبيل بر نامه ريزي، سازماندهي وهدايت نيز ناقص بوده و تضميني براي انجام درست آنها وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: نظارت, كنترل, اختيار, مديريت, سازمان, عمليات, ديدگاه, اهداف, عناصر, نظامى, حياتى, وظايف

 

ادامه مطلب

 
 
بررسي علل انگيزش كاركنان در سازمان-مطالعه موردی

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي
(عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چكيده TMBA:
يكي از موضوعات و مفاهيم بسيار مهمي كه در زمينه ي مديريتي مطرح مي شود موضوع انگيزش مي باشد.اگر چه در زمينه ي انگيزش نوشته هاي بسيار زيادي از سوي مديران و دانشمندان مختلف مطرح شده است و تئوري هاي مختلفي از سوي همين دانشمندان صورت گرفته است ،اما موضوع انگيزش هنوز به عنوان يكي از موضوعات مهم قلمداد مي شود. انگيزش كاركنان درسازمان و علاقه مند كردن آن ها به شغل خود باعث رضايت كاركنان وبهبود عملكرد كاري كاركنان مي شود و باعث مي شود سازمان به هدف هاي مورد نظر خود دست يابد.بر همين اساس به دليل اهميت داشتن اين موضوع در اين مقاله به بررسي علل كاركنان در بانك ملت شعبه مركزي گرگان پرداخته مي شودتا مشخص شود چه تعداد از كاركنان اين بانك در كار خود ايجاد انگيزش و رضايت دارند.

واژگان کلیدی: انگيزش،تئوري مازلو،نظريه آلدرفر،تئوري هرزبرگ، تئوري X و Y،تئوري هاي نوين انگيزش

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی خیرخواهانه؛ یک استراتژی نوین بازاریابی

نویسندگان:
علی اصغر رشید
aliasghar.rashid@yahoo.com
علی حمیدی زاده، راهنما، مدیریت دولتی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، ،
محمد رحیم اسفیدانی، راهنما، مدیریت بازاریابی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

چکیده TMBA:
در سال های اخیر با توجه به رقابتی شدن بازارها، استفاده از استراتژی های مختلف برای رقابت در بازار و ماندگاری در آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و شرکت ها برای بدست آوردن سهمی از بازارمصرف کنندگان، از روش های گوناگونی استفاده می کنند. یکی از این روش ها که امروزه مورد توجه بنگاه ها قرار گرفته است، حمایت از فعالیت های مختلف و بازاریابی خیرخواهانه است.بازاریابی خیرخواهانه یک استراتژی نوین بازاریابی است که صرفاً به روشهای جاری و مرسوم جهت کسب مزیت رقابتی اکتفا نکرده و عوامل پیچیده تری همچون حس نوع دوستی و دیگرخواهی را به یاری می طلبد. این شیوه ی بازاریابی تاثیرات مثبت و چشم گیری در شرکت های تجاری و همچنین در موسسات و نهاد های عام المنفعه و نوع دوستانه داشته است. همچنین بازارایابی خیرخواهانه نقش عمده ای در افزایش فروش و شهرت شرکت ها داشته است و تعداد شرکت هایی که از فعالیت های بشر دوستانه حمایت می کنند، بطور گسترده ای در حال افزایش است. در این راستا استفاده از روش های نوین بازاریابی و ایجاد این مزیت که مصرف کنندگان قادرند با خرید خود از محصولات شرکتی که فعالیت های خیرخواهانه دارد، خود را همدرد با مشکلات و مسایل جامعه احساس کنند، می تواند تاثیر شگرفی بر افزایش مشتریان شرکت و در پی آن سودآوری شرکت داشته باشد. اگرچه این روش بازاریابی می تواند شهرت فوق العاده ای را به برند شرکت تزریق کند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این روش دارای جنبه های پنهان و ناشناخته فراوانی است که گاهی اوقات عدم آگاهی نسبت به این جنبه ها موجب خدشه دار شدن برند شرکت می گردد.


کلمات کلیدی: بازاریابی خیرخواهانه، حس نوع دوستی، کمک های نیکوکارانه، تداعی مسئولیت اجتماعی

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 109 صفحه بعد