Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان ...
» ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی ...
» بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده ...
» معیارهای مالی در صنعت بیمه
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
فرصتها و چالشهای گردشگری ورزشی استان کرمانشاه

نویسنده:
رسول آزادی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
Rasoul.Azadi64@gmail.com
شیما یزدانفر
کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

چکیده TMBA:
در این پژوهش، سعی شده است، با بررسی تحقیقات گذشته در زمینه گردشگری ورزشی با استفاده از دیدگاه کارشناسان حیطه مدیریت ورزشی کشور به بررسی فرصت ها و چالش های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه در زمینه امکان سنجی فرصت های بالقوه برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در استان کرمانشاه پرداخت شود. روش تحقیق حاضر، توصیفی_تحلیلی و از نوع مطالعات مروری می باشد. طبق یافته ها، اثرات اقتصادی برگزاری مسابقات ورزشی و جذب گردشگر برای شهرهای میزبان، سود به همراه داشته، که نسبت آن به اثرات منفی  و هزینه های غیر اقتصادی در این شهر بیشتر می باشد. مخصوصا دلایل مثبت غیر اقتصادی این رویدادها مثل وجهه اجتماعی و پررنگتر شدن نام شهر بر روی نقشه باعث شده تا سرمایه گذاریهای زیادی در زمینه برگزاری مسابقات ورزشی و جذب توریسم ورزشی صورت گیرد. متاسفانه با وجود توانمندی های زیاد استان کرمانشاه در زمینه توریسم ورزشی (جاذبه های گردشگری و اماکن متعدد ورزشی)، سرمایه گذاری زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. در مجموع بايد گفت كه گردشگري ورزشي پديده اي چند بعدي است كه موفقيت در بهره برداري از آن مستلزم بهبود شرايط عمومي شهر و گسترش و تقويت زمينه هاي مربوط به گردشگري ورزشي است، از جمله گسترش و توسعة تفريحگاه هاي ورزشي، ايجاد تسهيلات ورزشي مناسب و استاندارد در محل جاذبه هاي طبيعي ورزشي شهر، برگزاري جشنواره هاي بازي هاي بومي محلي در دامنه هاي طبيعي و ارتقاي سطح كيفي خدمات در اين مراكز ورزشي. نكتة مهمي كه در زمينة تقويت و توسعة گردشگري ورزشي بايد مورد تأكيد قرار بگيرد، ايجاد نگرش صحيح نسبت به مقولة گردشگري ورزشي در سطح شهر، وجود ديدگاه واحد در رده هاي مختلف هرم مسئولان و درك و تفاهم مشترك آنها در زمينة اهميت و جايگاه گردشگري ورزشي در توسعة گردشگري و در نتيجه رشد اقتصادي و اجتماعي استان کرمانشاه است.

واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی، توریسم ورزشی، اثرات اقتصادی، اشتغال، درآمد، استان کرمانشاه

 

ادامه مطلب

 
 
خرید وسواسی

نویسنده:
مهدی طهماسبی راد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی  دانشگاه آزاد اسلامی رشت
mahdi-tr@hotmail.com

چکیده TMBA:
رفتار مصرف كننده و رفتار خريد يكي از مباحث اصلي بازاريابي است كه تحت تأثير عوامل گوناگوني ازجمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، شخصي و روانشناختي قرار دارد. رفتار مصرف کننده عامل مهمی در تصمیم گیری محسوب شده و دارای تأثیرات بالقوه ایی است.
یکی از موضوعات مورد علاقه ی محققین مطالعه ی شاخه ای از رفتار مصرف کننده است که به خرید وسواسی شهرت یافته است. این نوع از خرید بر انتخاب کالاهای اغلب بی فایده و کالاهای غیرضروری استوار است. خريد وسواسي مسأله اجتماعي عمده محسوب مي شود و جنبه تاريك رفتار مصرف كننده ناميده مي شود.

واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، خرید وسواسی، کالای غیرضروری

 

ادامه مطلب

 
 
تأثیر مدیریت استعداد و تفکرمدیریتی بر عملکرد کارکنان- مطابق با الگوی رامان و همکاران (2013)

نویسندگان:
دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
شادپور قلی پور
کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

چکیده TMBA:

معیار سنجش موفقیت هر سازمان، به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می‌باشد. بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهای منابع انسانی مترقی می‌باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل سیستم بیافزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به پیش ببرند. باید توجه داشت از آنجا که کارکنان نمی توانند به گونه‌ای شفاف نقش خود را در پیاده سازی استراتژی سازمان درک کنند، مدیریت باید هدفهای خود را به گونه معینی تعریف نماید که به طور دقیق عملکرد کارکنان را بصورت کمّی اندازه گیری نماید. در این میان می‌توان از مدیریت استعداد که شامل مجموعه کاملی از فرایندها برای شناسایی، به کارگیری و مدیریت افراد اثرگذار می‌باشد، در جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار مورد نیاز، بهره جست. این تحقیق، با عنوان تأثیر مدیریت استعداد و تفکر مدیریتی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی کیفیت همکاری و با استفاده از مدل ارایه شده Raman و همکاران (2013) تنظیم شده است. باتوجه به اهمیت مدیریت استعداد و تفکر مدیریت و ارتباط آنها با عملکرد سازمان و همچنین به دلیل وجود رقابت شدید بین سازمانها در جهت کسب منافع بیشتر، لازم به نظر می‌رسد تا در جهت تسلط بر منابع موجود، اهمیت ویژه ای را قایل گردد و با بهره گیری از این منابع و شناسایی و مدیریت استعدادها در جهت دستیابی به بهترین نتایج سازمان گامهای مؤثری بردارد...

 

ادامه مطلب

 
 
اخلاق سازمانی و ارتباط آن با رفتار (تعهد) اخلاقی در سازمان
نویسنده:
مرتضی ایلات
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
صاحبنظران اخلاق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی می دانند که هر فرد برای کار باور دارد اخلاق کار قوی متضمن این باور است که سخت کار کردن رمز موفقیت و سعادت است. طبق نظریه رفتاری اخلاق کار، هرگاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی مدیران ارشد مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می شود تا جایی که کار اخلاقی بصورت ارزشهای درونی در می آید. بر اساس نظریه دیدگاه اسلامی می توان اخلاق سازمانی و اصول اخلاقی را در سازمان تقویت کرد که در صورت تحقق این امر کاهش تبعیض، بی عدالتی، نارضایتی، افزایش روحیه سازمانی و تعهد و رضایت را در کارکنان از یک سو، رشد و تعالی انسانها، بالندگی سازمانها و پیشرفت جامعه را از سوی دیگر موجب خواهد شد.

واژگان کلیدی: اخلاق، اخلاق سازمانی، تعهد، رفتار اخلاقی، تعالی سازمانی

ادامه مطلب
 
 
بازاریابی اسلامی در یک نگاه
نویسندگان:
احمد مهرپرور
ahmad.mehrparvar@gmail.com
استاد راهنما:  
دکتر امین اسداللهی

چكيده TMBA:
تجارت جايگاه بايسته اي در نظام ارزشي اسلام دارد تا جايي كه طولاني ترين آيه قرآن كريم بقره (282) به بيان جزئيات يكي از مسائل اقتصادي؛ يعني تنظيم اسناد تجاري اختصاص يافته است. فلسفه بازاريابي از جمله موضوع هايي است كه در حال حاضر نياز به تحقيق و تبيين دارد و اين در حالي است كه فلسفه بازاريابي شرق و غرب در عمل نتوانسته است به تمام نيازها و مصالح مادي و معنوي انسان و جامعه پاسخ دهد.
بشريت امروز بيش از هر زمان ديگري تشنه معارف حياتبخش اسلام در تمام زمينه ها از جمله بازاريابي است.بازاريابي اسلامي به عنوان رشته جديد نتيجه تحولات در اقتصاد جهاني است؛ بنابراين ارائه مدلهاي اسلامي درباره بازاريابي از ضروريات غيرقابل انكار است.

واژگان کلیدی: بازاریابی اسلامی، عدالت، انصاف، ارزشهای اخلاقی، مبانی بازاریابی

ادامه مطلب
 
 
بازاریابی الکترونیکی

نویسندگان:
زهرا آرچین
طیبه سالمی
مریم خجسته پور
khojasthpoormaryam@gmail.com

استاد راهنما:
محمد سمیعی

چکیده TMBA:
به دنبال انقلاب دیجیتالی بار دیگر مفهوم و روشهای بازاریابی سراپا دگرگون خواهد شد و اصول تازه‌ای بر همه جنبه‌های بازاریابی حکم‌فرما می‌شود. امروزه جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است. مدیریت، مجموعه مهارتها و دانسته‌ها، برای استفاده بهینه از منابع محدود و تشخیص نیاز و رفع آن از طریق تبادل منابع، اهمیت بسزایی یافته است. در دنیای جدید خرید و فروش به صورت خودکار و راحت‌تر انجام می‌‌شود و شرکتها و کسب و کارهای گوناگون و نیز گروههای مشتری (برون سازمانی و درون سازمانی) در شبکه‌های بدون سیم به هم پیوند می‌یابند. به طور خلاصه بازرگانی به روش سنتی رفته رفته از صحنه جهان محو خواهد شد.

واژگان کلیدی: بازاریابی الکترونیک، بازاریابی اینترنتی، فواید بازاریابی الکترونیک، تأثیرات بازار الکترونیک بر بازار، اجزای بازاریابی الکترونیک

 

ادامه مطلب

 
 
فرصتها و چالشهای بازاریابی ورزشی

نویسنده:
محمّد جواد عبّاسیان
M_J_Abbasian@live.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مدیریت بازرگانی _ مدیریت مالی

چکیده:
در عصر حاضر بازاریابان با چالشهای سخت روبرو می گردند و در این بین آنهایی موفق می باشند که بتوانند اقدام به نو آوری نمایند با توجه به تولید کالاهای یکسان با کاربرد مشابه این مشتریان هستند که می توانند حرف اول را در این بازار رقابتی بزنند. در اقتصادی مصرف گرا که بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و این اقتصاد همچنان در کنار مشتریانی به حیات خویش ادامه می دهند که هر روز بیشتر و بیشتر در برابر پیام های تبلیغات تجاری و بازاریابی سنتی قرار دارند. هرچند ویژگی های اصلی بازاریابی شامل بخش بندی بازار و تکثیر مارک های تجاری در بازارهای آینده دیده می شود.  
در این مطالعه هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاریابی ، اهمیت ابعاد فرایند ها، جدید ترین متد های بازاریابی، و نقش اینترنت و زنان در بازاریابی است. هر کس که به نوعی با ورزش سرکار دارد خود را به عنوان جزیی از بازار یابی ورزشی می بیند و باید در این حیطه تلاش نماید و در این بین حامیان مالی نقش کلیدی بر عهده دارند و در صورت اجرای صحیح بازاریابی ورزشی در اساس  کشور می توان اثر های مستقیم و غیر مستقیم و همچنین نقش آن را در اقتصاد ملی مشاهده کرد بررسی ها نشان می دهد یک رویداد ورزشی مهم مانند المپیک زمستانی 2010 به تنهایی رشد 6.5 میایاردی تولید ناخالص ملی را به همراه داشته است. بزرگترين وظيفه در حوزۀ بازاریابی این است که هر کس که دارای نقش در حیطۀ بازاریابی است مجاب شده و کسانی را که در جهت موفقیت و بازاریابی واقعی ورزش تلاش می کنند گرد هم آورند

واژگان کلیدی: بازاریابی ورزشی، حامیان مالی، گردشگری ورزشی، برند ورزشی


ادامه مطلب

 
 
تقسیم بندی مشتریان بانک کشاورزی با سیستم الکترونیکی(نمونه مورد بررسی بانک کشاورزی خضری و دشت بیاض)

نویسنده:
محمد حسین رافعی
mohammad67_rafei@yahoo.com
دانشگاه پیام نور گناباد
استاد راهنما:
زهرا مهدی زاده
zmehdizadeh44@yahoo.com

چکیده TMBA:
با پیشرفت تکنولوژی و فضای مکانیزه شدن فعالیتها که بر زندگی حاکم هستند، انجام حتی آسانترین کارها برای انسان بدون استفاده از فضای تکنولوژی غیرممکن است. فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی پیشرفت زیادی کرده است و تحولات شگرفی در همه ابعاد اقتصادی و ازآن جمله ساختار و عملکرد بازارهای پولی و مالی ایجاد شده است. ظهور پدیده‌هایی چون تجارت مجازی و بانکداری مجازی از نتایج عمده این تغییرات گسترده در عرصه بانکداری و تجارت است که علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها، روشهای سنتی بانکداری را نیز متحول ساخته است. بانکداری الکترونیک، به عنوان مهمترین الزام توسعه تجارت الکترونیک در کشور، رشد قابل توجهی داشته است. عوامل  دست اندرکار این رشد را می توان، پروژه های یکپارچه سازی بانک مرکزی در این حوزه، اهتمام بانکهای کشور به پیاده سازی آن، آشنا شدن جامعه ایرانی با بانکداری الکترونیک و رشد بسترها و زیرساختها و... عنوان داشت. از سوی دیگر متولی اصلی ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در بانکها، بخش فناوری اطلاعات آنها است. بر اساس همین نقش است که فناوری اطلاعات در سیستم بانکی ایران در حد معاونت بانک رشد و توسعه یافته است. نتایج مطالعات نشان می دهد طول دوره هایی که طی آن می توان یک فرد را به عنوان مشتری سازمان معرفی کرد، در ارتباط مثبت با دوره هایی خواهد بود که مشتری متمایل است طی آن ارتباط خود را با سازمان ادامه دهد  همچنین طول ارتباط مشتری با سازمان با احتمال پایداری رابطه او در آینده، دارای ارتباط مثبت است. ارتباط مشتری با سازمان، نشان دهنده مدت زمانی است که یک مشتری ارتباط خود را با سازمان آغاز کرده است. هنگامی كه مشتریان مایل هستند برای سطوح مختلف خدمات هزینه پرداخت كنند بانکها  براساس نوع خدمات و سرعت آنها، قیمتهای مختلفی را از مشتریان دریافت می‌دارند. حساسیت مشتریان نسبت به این خدمات بالاست و موجب می‌شود براساس نوع تحویل خدمت و سرعت آن تمایل زیادی نسبت به پرداخت هزینه بیشتر یا كمتر برای هر یك از آن‌ها داشته باشند. منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف  جذب ورضایت مشتریان در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک کشاورزی شامل: عابربانک، جاری اشخاص، کشاورز کارت، تلفن بانک، سامانه پرسش وپاسخ وچکاوک است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارائه دهنده این خدمات است.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیکی، تقسیم بندی مشتریان، بانک کشاورزی

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی ویروسی در یک نگاه

نویسندگان:  
کوروش رفعت نژاد
Koroushrafatnejad@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده TMBA:
با پیداش اینترنت و توسعه آن، بازاریابی به شکلی نو تغییر کرد و یکی از تکنیکهای نوظهور در بازاریابی (بازاریابی ویروسی) تجارت الکترونیک می باشد که یک استراتژی مبتنی بر اینترنت است که با وجود محبوبیت عوامل مؤثر بر آن همچنان ناشناخته است.
بازاریابی ویروسی از ارتباطات الکترونیکی به منظور رهاسازی پیامهای حاوی نام بازرگان در میان شبکه گسترده خریداران استفاده می کند. در حالیکه در رقابت جهانی در بازار با توجه به نیاز کامل و دقیق برای سرمایه گذاری و همچنین صرفه جویی، بازاریابی ویروسی می تواند با تکیه به قدرت نفوذ پیام نقش ویژه ای در گسترش یک تبلیغ ایفا نماید.
در یک کلام شرکتها می توانند با ارایه خدمات و یا ایجاد یک مفاهیم ارزشمند و بکارگیری مشوقهای مالی به شکل مسابقه و... و یا حتی سرگرمی و یا نمایش انیمیشن و ایجاد حس برتری طلبی تشخیص به سبب وابستگی به برند مشتریان خود را برای انجام کارهای مورد علاقه شرکت برانگیزند.

واژگان کلیدی: بازار یابی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی دهان به دهان، وفاداری

 

ادامه مطلب

 
 
رتبه‌بندی محبوبترین برندهای ورزشی و عوامل موثر بر انتخاب آنها

نویسندگان:
رسول آزادی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی
بهرام یوسفی
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی
حسین عیدی
استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده TMBA:
این تحقیق با روش تحقيق، توصیفی و به شكل ميداني  با هدف بررسی و رتبه بندی برندهای ورزشی معتبر داخلی و خارجی موجود در بازار کشور و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها انجام شده است. دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کشور جامعه آماری این تحقیق هستند و پرسشنامه برای 805 نفر از طریق اینترنت ارسال شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که از 805 نمونه آماری 100/0 از برندهای خارجی استفاده کرده بودند که این رقم برای برندهای ایرانی 66/0 بود. در این بین دو برند آدیداس و نایک به تنهایی 72/0 برندهای خارجی را به خود اختصاص دادند؛ و برند مجید و دایی نیز با 38/0 در رده‌های برتر برندهای ایرانی قرار گرفتند. همچنین در این تحقیق 10 عامل اثر گذار بر خرید پوشاک ورزشی (شهرت برند، قیمت، کیفیت، توصیه دیگران، تجربه قبلی خرید، نیاز مرتبط با محصول آن برند، ظاهر زیبا، تبلیغات و زیاد دیده شدن، حمایت از رویدادها و تیم‌های ورزشی، صداقت و تطابق با وعده‌های داده شده) مشخص گردید. یافته‌ها نشان داد که در این میان کیفیت با 84/0 و ظاهر زیبا با 44/0، شهرت برند با 41/0 و قیمت و تجربه قبلی خرید با 40/0 بيشترين تاثير را در انتخاب برند داشته است. با توجه به یافته‌های تحقیق به تولیدکنندگان کشور پیشنهاد می‌گردد جهت رقابت با برندهای مشهور ورزشی با توجه به محدودیت‌های مالی به ترتیب اولویت بر روی کیفیت، زیبایی و قیمت مناسب محصولاتشان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نمایند.

واژگان کلیدی:  برند، برند ورزشی، انتخاب برند، پوشاک ورزشی، رتبه‌بندی

ادامه مطلب

 

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 113 صفحه بعد