Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» نقش خودباوری ،آموزش و دیدگاه فردی در پذیرش معاملات سهام توسط سرمایه گذ ...
» تأثیر بیمه ی الکترونیک در رضایتمندی مشتریان صنعت بیمه ...
» تاثیر رعایت اخلاقیات در بهبود عملکرد کسب و کار ...
» روابط مشتری از طریق نیروهای فروش و رویدادهای بازاریابی ...
» برندهای فروشگاهی در مقابل برندهای ملی، استراتژی هایی برای موفقیت ...
» بازاریابی سبز؛ مسیری به سوی پایداری
» حفره های امنیتی ناشی از سیستم های اطلاعاتی در بانکها ...
» عوامل موثر بر پذیرش مشتری نسبت به بانکداری اینترنتی ...
» پارادایم های برندسازی: مبانی فکری، الگوهای رفتاری و تعارضات حرکت ساز ...
» اصلاح الگوی مصرف بر مبنای آمیخته بازاریابی اسلامی ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
مدیریت استراتژیک و کارآفرینی در شرکت مدیریت تولید برق جنوب

نویسندگان:

دکتر شهباز براهویی
دکتری مدیریت بازاریابی-بازاریابی-استاد دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم

خدیجه محمدی نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم
 shmohammadi5339@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
 کارآفرینی و مدیریت استراتژیک مفاهیمی اقتصادی هستند که در موفقیت و توسعه شرکت ها موفقیت زیادی کسب نموده اند . مقاله حاضر به بررسی مفاهیم نظری این دو متغیر می پردازد . مجموع ابعاد مدیریت استراتژیک، باعث بهبود در عملکرد کارآفرینی و توسعه مولفه های آن یعنی پیشگامی ، رقابت پذیری و نوآوری و خلاقیت در سازمان می گردد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت تولید برق فارس می باشد . تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد . از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد . از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و ... در نرم افزار آماری Spss برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کنترل مالی ، برنامه ریزی منعطف ، افق زمانی برنامه ریزی و مشارکت برنامه ریزی با کارآفرینی ارتباط معنادار وجود دارد . اما بین بررسی محیط و کنترل استراتژیک با کارآفرینی ارتباط معناداری وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: کارآفرینی ،  مدیریت استراتژیک ، رقابت پذیری ، ریسک پذیری.

ادامه مطلب

 
 
بررسی تجربی رهبری معنوی، گردش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان:

 دکتر شهباز برآهویی

فهیمه هاشمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

fahimejan67@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
بهبود رفتار سازمانی عبارتست از تلاش برای کاهش هزینه و بهترین روش برای دستیابی به کارایی سازمانی. نکته اصلی انتخاب رفتار شهروندی سازمانی به عنوان زمینه پژوهش عبارتست از یافتن دلایل کمبود رفتار شهروندی در سازمان های پاکستانی. رفتار سازمانی به کارایی کلی سازمان مرتبط است و از این رو، این انواع رفتار کارکنان پیامدهای مهمی در محل کار دارد. رفتارهای شهروندی سازمانی فعالیت هایی را تشریح می کند که در آنها کارکنان علاقه مند به فرا رفتن از مرزهای الزامات نقش از پیش تعیین شده خود می باشند. برای تحلیل فاکتورهای موثر بر رفتار سازمانی، پرسشنامه هایی بین افراد در بیش از 200 بانک عمومی و خصوصی توزیع شده است. صد و پنجاه مورد با نسبت پاسخ کامل 75% دریافت شد. این پژوهش نتایج قابل قبول و دستورالعمل های مطلوبی برای مدیران فراهم نموده است که کارکنان را تشویق به مشارکت نموده و در نتیجه رضایت شغلی و تاثیر رهبری معنوی، گردش شغلی را کاهش می دهد.


واژگان کلیدی: رهبری معنوی، رضایت شغلی، بازگشت شغلی،  تعهد سازمانی

ادامه مطلب

 
 
بررسی وضعیت انرژی های تجدیدپذیر آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران با تأکید بر حوزه « بازار سبز» و محیط زیست

نویسنده :

عارف بهروز
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
Aref.behrooz2013@gmail.com

 

TMBA چکیده:
به طور کلی عدم توجه به مسائل زیست محیطی و عدم تحرک و توجه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به مسائل زیست محیط در قالب ایجاد یک محیط سبز، باعث شده که بسیاری از منابع فسیلی کشور به هدر رفته و خطرات انسانی را به وجود بیاورد.
عدم پایان ناپذیر سوخت های فسیلی در دنیا باعث یک حرکتی مدون در کشورهای توسعه یافته شده که این کشورها در حین ا ایجاد محیطی سبز، اقدام به حرکت به سمت ابرقدرت شدن در بازار سبز، از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر هستند.
از این رو در این مقاله سعی شده با استفاده از روش تحلیل - توصیفی اقدام به بررسی وضعیت کشورهای موفق دنیا در انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و سپس سهم کشورهای(شرکت های) جهان نیز به صورتی درصدی ارئه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
از طرف دیگر کشور وضعیت ایران نیز  در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت که در واقع این نتیجه گیری حاصل شد که ایران موفقیت چندانی در حوزه ی انرژی های تجدیدپذیر نه در سهم خود در کاهش مابع فسیلی و نه در بازار سبز جهانی توانسته حرکت مدون و قابل توجهی داشته باشد از طرف دیگر در پایان نیز راهبردهایی برای ایران در حرکت به سمت توسعه بازار سبز یا محیط سبز نیز ارائه شده است.

 

واژگان کلیدی: انرژی های تجدیدپذیر، بازار سبز، محیط سبز، تحلیلی - توصیفی.

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی در بنادر(مطالعه موردی حمل و نقل کانتینری)

نویسندگان:

دکترشهباز برآهویی
احمد دادی فرد کریمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

TMBA چکیده :
بازاریابی در موقعیت سازمانها و در کسب موفقیت و رونق اقتصادی نقش اساسی دارد هرچند بازاریابی به فروش از طریق آگهی تبلیغاتی و دیداری محدود نمی شود و مفهوم بسیار وسیعتری دارد با عنایت به تعریف بازاریابی که همانا تحلیل نیازهای مشتریان ، طراحی محصولات و فرایندهایی که به نیازها پاسخ دهد و مشتریان را از وجود خدمات و فرایندهایی که به آن نیازها پاسخ دهد آگاه سازد ، مشخص میگردد بازار یابی بنادر چه وظیفه سنگین و مهمی را بر عهده دارد.

ادامه مطلب

 
 
رابطه نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان:

دکتر سید محد موسوی شاهرودی
دکتر سید محمد موسوی شاهرودی
دانشیار دانشگاه شاهرود

193sham@gmail.com

 

TMBA چکيده:
ما اکنون در عصري قرار داريم که مهمترين ويژگي آن عدم اطمينان، پيچيدگي، جهاني سازي و تغييرات فزاينده تکنولوژيکي است. موفقيت سازماني تحت اين شرايط، تغيير در فعاليت هاي سازماني و به ويژه رهبري و اداره سازمان هاي هزاره سوم را ضروري مي سازد. در سازمان هاي پژوهشي حفظ مزيت رقابتي منوط به نوآوري است. سازمان ها بايد توان توليد محصولات و خدمات جديد، منحصر به  فرد و قابل رقابت در بازارهاي متغير امروزي را داشته باشند تا  بتوانند در بازارهاي پويا و پيچيده کنوني جايگاهي داشته باشند و براي خود کسب مزيت رقابتي نمايند.  در این پژوهش به بررسی نوآوری و مدیریت با مشتری در کارخانه های مواد غذایی شیراز می پردازیم و سپس به بررسي تطبيقي رابطه  بين نوآوري و مديريت ارتباط با مشتري مي‏پردازيم به اين اميد که شرکت ها از طريق ارتباط با مشتري قادر شوند قابليت نوآوري را در سازمان خود ارتقا دهند.

واژگان کلیدی : نوآوري، مديريت ارتباط با مشتري، عوامل موثر بر نوآوری

ادامه مطلب

 
 
کاربرد هوش هیجانی در بازاریابی

نویسنده:

نجیبه عباسی رستمی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان
najibeh.abbasi@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
اساس علم بازاریابی در تأثیر گذاری بر رفتار انسان هاست. بازاريابي به عنوان فرآيندي مديريتي – اجتماعي تعريف مي شود كه به وسيله آن افراد و گروه ها از طريق توليد و مبادله كالا با يكديگر ، به امر تأمين نيازها و خواسته هاي خود اقدام مي كنند . انسان‌هایی در بازار بسیار اثر گذارند كه خوب می‌دانند در ورای همه منطق‌های ریاضی و علمی نیروی الهام و احساس كارساز است. نیرویی كه از بشر اولیه تاكنون همواره همراه بوده است و ما را نیز كه در سر خط حركت تاریخ قرار داریم همان گونه یاری می‌نماید كه اجداد اولیه‌مان را یاری می‌كرد. در واقع مدیران موفقی كه ساختار علمی بازار را می‌شناسند و هوش هیجانی را همچون خون بدان تزریق می‌نمایند شگفتی می‌آفرینند.
در این مقاله سعی شده است تا نقش و اهمیت هوش هیجانی در بازاریابی مورد بحث قرار گیرد. در ابتدا با مفهوم هوش هیجانی وارد بحث شده و سپس اهمیت هوش هیجانی در مدیریت بازار و اثربخشی بازاریابی شرح داده می شود.


واژگان کلیدی: هوش هیجانی، مدیریت بازار، اثربخشی بازاریابی.

ادامه مطلب

 
 
بازاريابي گياهان دارويي

نویسندگان :

فرامرز محمدي نژاد حويق
استاد دانشگاه پيام نور
سوسن پوررحمتي
دانشجوي كارشناسي مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور

 

TMBAچكيده :
گياهان دارويي به عنوان يكي از مواهب الهي است و چنانچه برنامه‏ ريزي اصولي در شيوه توليد و بازاريابي آن صورت پذيرد، مي‏ تواند علاوه بر درمان بيماري ها، سبب ايجاد اشتغال مولد، جلوگيري از تخريب جنگل ها و مراتع و حفظ محيط زيست گردد. از عمده ‏ترين مشكلات موجود بر سر راه رشد و توسعه گياهان دارويي، بازاريابي محصولات آن مي ‏باشد. بازاريابي صحيح سبب مي‏ شود ‏تا محصولات بر اساس نياز مصرف‏ كنندگان توليد و به نحو بهداشتي و مورد پسند در اختيار آنان قرار گيرد. به دليل ويژگي هاي خاص گياهان دارويي چون فسادپذيري، توليد فصلي و حجيم بودن، بازاريابي محصولات آن از حساسيت بالايي برخوردار است. عمليات بازاريابي شامل انبارداري، حمل و نقل، درجه‏ بندي، بسته ‏بندي و تبديل مي‏باشد. در سازمان بازاريابي نيز توليدكنندگان، واسطه‏ ها و مصرف‏ كنندگان نقش عمده را ايفاء مي‏ نمايند.

واژگان کلیدی: بازاريابي، گياهان داويي، محصولات

ادامه مطلب

 
 
رابطه هوش هیجانی با گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری

نویسندگان:

دکتر سید محمد موسوی شاهرودی
دانشیار دانشگاه شاهرود

193Sham@gmail.com

 

TMBA چكيده:
تحقیق حاضر ، ارتباط بین هوش هیجانی سرمایه گذار و نتایج تصمیمات وی از منظر، توانایی وغلبه بر گرایشات رفتاری ،که غالبا سرمایه گذاران به ان مبتلا هستند را ، مورد بررسی قرار می دهد . هوش هیجانی یک ویژگی روانشناختی است که تعیین می کند ، چطور فرد ، تشخیص می دهد ، درک می کند ، هیجانات خود را کنترل می کند و سپس ان را در حل مشکلات و  تصمیم سازی بکار می برد . بر مبنای داده هایی که از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران  از طریق دو پرسشنامه "مالی رفتاری" و "هوش هیجانی" بدست امد، مقدار ابتلا به پنج گرایش رفتاری شامل نمایندگی ، حساب داری ذهنی ، زیان گریزی ، اعتماد بیش از اندازه ، خود کنترلی و همچنین بهره هوش هیجانی سرمایه گذاران ، بوسیله ازمون کوتاه شده بار-ان ، مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس ازمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن  در اکثر موارد ، ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و گرایشات رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری مشاهده نشد. نتایج ارتباط معنی داری (همبستگی منفی) بین  گرایش" اطمینان بیش از اندازه" و هوش هیجانی نشان می دهد، یعنی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، کمتر به گرایش اطمینان بیش از اندازه غلبه دارند. افرادی که نمره شاخصه مدیریت استرس هوش هیجانی انها بالا تر است ، بیشتر به گرایش "نمایندگی" غلبه دارند .
 افراد دارای تجربه کم ، میانگین نمرات  هوش هیجانی بالاتری دارند و ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی کلی و دو  شاخصه درون فردی و انطباق پذیری ان ، با تجربه سرمایه گذاری دیده می شود ، همچنین افراد با تجربه کم ، بیشتر به گرایش "نمایندگی" مبتلا هستند و تفاوت معنی دار است .
 افراد با سطح تحصیلات بیشتر از هوش هیجانی بیشتری بر خوردار،  ولی  بیشتر به گرایش "حساب داری ذهنی" مبتلا بودند ، و تفاوت معنی دار است .


واژگان کلیدی : هوش  هیجانی ، مالی رفتاری ، نمایندگی ، حساب داری ذهنی ، زیان گریزی ،  اعتماد پیش از اندازه ، خود کنترلی

ادامه مطلب

 
 
معرفی بازاریابی بیمارستان و مراکز خدمات درمانی و کاربرد آن

نویسندگان :

دکتر محمود محمدیان
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری
آتنا باستانی
کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی
atenabaastani@gmail.com

 

TMBA چکیده:
هدف این مطالعه ضمن معرفی و مروری بر رویکردهای گذشته بازاریابی در خدمات درمانی ،ارائه ی راهکارهایی جهت افزایش بهبود خدمات و استفاده از اصول بازاریابی صحیح در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی به منظور افزایش توانایی رقابتی سازمانها در بازارهای داخلی و بین المللی بوده است.
در این مقاله سعی بر این است تا ضرورت و مزایای استفاده از  رویکرد بازاریابی خدمات در بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی بیان شود و نهایتا با مروری بر مبانی نظری و روشهای به کارگرفته شده در سایر کشورها این نتیجه حاصل شده که استفاده از تکنیک های بازاریابی می تواند در ایجاد مزیت رقابتی و افزایش سودآوری و رضایت مشتری موثر باشد.


واژگان کلیدی: بازاریابی بیمارستان،بازاریابی خدمات،آمیخته بازاریابی،رضایت مشتری،medical marketing

ادامه مطلب

 
 
تأثیر پذیری تبلیغات شهری از نماد ها و تاثیر گذاری آن بر فضاهای شهری،مطالعه موردی شهر تهران

نویسندگان:

افشین پناهی شریف بیگلو
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی

افشین رسولی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

 

TMBA چکیده:
در طراحي شهرها، موقعيت سمبل ها و يادمان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است و به تناسب فرهنگ، سنن و آداب و رسوم و با توجه به رابطه ي ساکنان و شهروندان در ارتباط با مبلمان شهري طراحي مي شوند. لذا گدشته از ديد بصري و زيبايي محيط و منظر، نمادهاي شهري که گونه اي از مبلمان شهر محسوب مي شوند و يادآور بسياري از يادها و خاطرات گذشتگان به حساب مي آيند، عموماً با سنت هاي مردم عجين هستند. انسان ها بر حسب موقعیت مکانی-زمانی خویش به چیزهای اطرافشان معناهایی خاص می بخشند و رابطه ای پیوسته و متقابل را با فضا برقرار می کنند. در این میان شناخت  نقش نمادها در زندگی و فعالیتهای بشری و همچنین نقش نمادها و سمبل ها در کارکرد تبلیغات توسط بسیاری از شاخه های روان شناسی ، جامعه شناسی ، علوم انسان شناختی همواره پیگیری شده است . با این حال، بررسی ها نشان میدهد که مطالعات بسیار کمی بروی تاثیر نماد های اسلامی مانند حجاب بر تبلیغات انجام گرفته است. برای مثال حجاب به عنوان یک نماد مهم ممکن است به ایجاد نگرش مطلوب نسبت به تبلیغات در میان مسلمانان منجر  بشود.  در کل مرور ادبیات در مورد دین و تبلیغات منجر به شناسایی سه رشته از مطالعات شده که تأثیر دین در تبلیغات را بررسی میکنند. این سه رشته از مطالعات بر نگرش نسبت به تبلیغات محصولات بحث برانگیز ، وجود ارزش های دینی در تبلیغات، و واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات حاوی نشانه ها یا سمبل های مذهبی متمرکز شده است، که نمود آن را می توان در فضاهای شهری ملاحظه کرد که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار مصرفی ما تاثیر بگذارد. از انجایی که مدل احتمالی تجزیه و تحلیل چارچوبی برای بررسی این اثر به صورت تجربی فراهم می کند ، در این مقاله نیز از این مدل بهره گرفته شد تا بتوانیم نگرش های مصرفی را از دو طیف جداگانه بررسی کنیم. به همین منظور پرسشنامه های مربوطه را در دو گروه جداگانه ی متخصصین و عوام در بین شهروندان تهرانی توزیع کردیم. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، توجه به داشتن نماد نگری در فضاهای شهری متناسب با اولویتهای ارزشی و محیطی شهر پیشنهاد شد.

 

واژگان کلیدی: فضاهای شهری، نماد، تبلیغات، مدل احتمالی تجزیه و تحلیل.

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 87 صفحه بعد