Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی بازاریابی حسی

نویسندگان:
جواد میرزایی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 سید عماد حسینی
استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
حشمت‌اله مرادی‌شرف
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده TMBA:
شرکتها با خلق تجربه مثبت مرتبط با برند برای مشتریانشان، تلاش می‌کنند وفاداری مشتریان را به برند‌شان افزایش دهند. بنابراین ضرورت دارد که شرکتها برای ایجاد تجربه مثبت، از بازاریابی چندحسی استفاده کنند و ارتباط حسی قوی با مشتریانشان برقرار کنند. تجربه برند مفهومی نوین در مدیریت بازاریابی است که در دهه اخیر پژوهشگران به اهمیت آن پی برده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازاریابی حسی بود.
بررسی نتایج پژوهشهای مختلف نشان داد که بازاریابی حسی بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است. به صاحبان برندها توصیه می‌شود برای افزایش وفاداری مشتریانشان محیطی لذت‌بخش با استفاده از تکنیکهای حسی مانند پخش موسیقی، بوی خوش، لمس محصولات و غیره، ایجاد کنند به‌طوری که حواس پنج‌گانه مشتریان را تحریک و محصولاتی با ویژگیهای حسی (رنگهای مناسب، طرح، بو و...) تولید کنند.


واژگان کلیدی: بازاریابی حسی، حواس پنج‌گانه، تجربه برند، وفاداری مشتریان

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی ویروسی

Viral-marketing
نویسنده:
نفیسه احمدیان
دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران
مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
nafiseh_ahmadyan@yahoo.com

چکیده TMBA:
رقابت جهانی در بازار ایتنرنت نیاز به برنامه ریزی کامل و دقیق از سرمایه گذاری دارد. شرکتهای راه اندازی با یک بودجه محدود نیاز به کاهش هزینه ها در هر جائی که امکانپذیر است دارند. حذف هزینه های مجوز با بکار بردن نرم افزار منبع باز که صرفه جویی بزرگی برای شرکتها و بازاریابی ویروسی تبدیل شده گزینه ی شماره یک برای ایجاد آگاهی می باشد. قدرت نفوذ بر خط کلمات شفاهی نقش گسترده ای را در گسترش یک پیام بازی می کند.


واژگان کلیدی: ویروسی، بازاریابی، رقابت جهانی، اینترنت، پیام

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیر آمیخته ی بازاریابی خدمات بانکی بر ابعاد ارزش ویژه ی برند بانک صادرات

(مطالعه موردی: بانکهای صادرات شرق گیلان)
نویسندگان:  
مریم حسن زاده
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت                                          
hassnzadehm20@yahoo.com
مهدی طهماسبی راد
دانشگاه آزاد واحد رشت
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
mahdi-tr@hotmail.com

 
چکیده TMBA:
برند و توجه به برندسازی در چند سال اخیر همواره مورد توجه بسیاری از سازمانها اعم از خدماتی یا تولیدی قرار گرفته است. در این میان یکی از مهمترین مؤلفه های مرتبط با برند ارزش ویژه ی برند است. ارزش ویژه نام و نشان تجاری، ارزشی است که یک نام و نشان تجاری به محصول می افزاید. تحقیقات مختلف مشخص نمود که ارزش واقعی، درون محصول یا خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند. از بین کلیه ی سازمانهای خدماتی بانکها یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی در هر کشور محسوب می شوند و ارزش ویژه ی برند برای آنها بسیار اهمیت دارد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آمیخته ی بازاریابی خدمات بانکی بر ابعاد ارزش ویژه ی برند بانک صادرات است. در این راستا سؤال اصلی تحقیق نیز به این صورت مطرح شده است که عوامل مؤثر بر ارزش ویژه ی برند کدامند و کدامیک از عوامل بیشترین تأثیر را دارند؟ پژوهش جاري از نوع پژوهشهاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی مشتریان بانک صادرات در شرق گیلان می باشد و تعداد نمونه نیز 356 نفر است. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ي استاندارد است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از تحليل عاملي تأييدي و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتيجه ي پژوهش حاكي از تأثیر مثبت و معنی دار خدمات بانکی، دسترسی به شعب و تبلیغات تجاری بر آگاهی از برند، تداعی از برند، وفاداری به برند و کیفیت خدمات ادراک شده بود. از سوی دیگر تأثیر مثبت و معنی دار آگاهی از برند، تداعی از برند، وفاداری به برند و کیفیت خدمات ادراک شده بر ارزش ویژه ی برند نیز به تأیید رسیده است.


واژگان کلیدی: ارزش ویژه ی برند، آمیخته ی بازاریابی، بانک صادرات، مدل سازی معادلات ساختاری.

 

ادامه مطلب

 
 
انتخاب و تدوین استراتژیهای بهینه در شرکتهای تولیدی بر اساس تحلیل ماتریسSWOT و مدل BSC

نویسندگان:

رضا وقاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل،دانشگاه آزاداسلامی،واحد رشت

vaghari_m@yahoo.comEmail

دکتر محمد رضا آزاده دل
استاد یار،هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،
azadehdel@iaurasht.ac.ir

چکیده TMBA:
امروزه درهمه جوامع، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند .تدوين و پياده‌سازي استراتژي در شركت‌هاي ايراني يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديرانشركت بوده و بر توسعهظرفيت‌هاي توليدي كشور نيز تأثير فوق‌العاده‌اي دارد. با وجود مطرح بودن استراتژي در سطح شركت ووقوف مديران به اهميت آن در پيشبرد اهداف سازمان، فقدان پیاده سازی استراتژی در شرکت های تولیدی ایران مشهود است، لذا با توجه به لزوم تدوین و  اهمیت پیاده سازی برنامه های استراتژیک در  در این پژوهش بر آن شدیم  با تدوین ماتریس SWOT به  ارزیابی محیط خارجی و داخلی شرکت های تولیدی،صنعتی بپردازیم.که برای این منظور ، با بهره گیری از تکنیک SWOT ، و با استفاده از منظرهای کارت امتیاز متوازن جهت تعیین فاکتورهای موثر برای مدل مذکور  و کمی کردن هر یک از عوامل فرصت و تهدید بیرونی با مدل های FMEA و SMEA  می توان گامی در جهت ارتقا تدوین استراتژی های موثر و پیشبرد عملکرد شرکت ها برداشت.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT، مدل BSC، مدلهای FMEA&SMEA

 

ادامه مطلب

 
 
نقش ابعاد فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمان

نویسندگان:

مرتضی سهرابی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد بین الملل بندر انزلی.

mortezasohrabi54@yahoo.com

کریم کیاکجوری

استاد دانشگاه،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بندر انزلی

 karim_kiakojory@yahoo.com

چکیده TMBA:
نقش فناوری اطلاعات در سازمانهای تازه به اندازه‌ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمانها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوریها در جهت گیریهای آتی سازمانها پیشنهاد می‌کنند. در کل فناوریهای اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکتها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است. به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکتها کاملاً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوریهای مورد بحث است. سازمانها همواره از جوانب مختلف تحت فشار می باشند تا تغییراتی در آنها اعمال شود به عبارتی دیگر سازمانها برای انطباق با محیطشان تغییر می کنند و هدف نهایی از این تغییر یک مقوله استراتژیک است؛ سازمان از طریق انطباق با محیط می خواهند عملکرد بقاء، رشد و پیشرفت را تضمین کند. برخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان می گردد عبارتند از اینکه فناوری اطلاعات سبب مکانیزه شدن و سرعت بالای فرآیندها می گردد، مشاغل مجازی و همکاریهای راه دور را ممکن می سازد،‌ تعاملات را افزایش داده و بازخورد فوری را ممکن می‌سازد، سبب ایجاد، توزیع، مدیریت مؤثر و هوشمندانه دانش می گردد، محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگی انجام می‌دهد و اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد. با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمانها بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به حیات ساختاری خود ادامه دهند تقریباً دور از تصور است.

واژگان کلیدی:عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی.

 

ادامه مطلب

 
 
ارزش تجاری برند، رضایتمندی، و راه‌گزینی هزینه‌ها/ بررسی اثرات در زمینه‌ی تجارت به تجارت

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات رضایتمندی و راه‌گزینی هزینه‌ها بر روی توسعه‌ی ارزش تجاری برند در زمینه‌ی تجارت به تجارت (B2B) می‌باشد. این پژوهش اثرات سلسله مراتبی بین آگاهی از برند، رضایت از برند، توجه به کیفیت (کیفیت درک شده) و وفاداری به برند را در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، این مدل مفهومی اثر مستقیم راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی رضایتمندی مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها تأثیر قابل توجهی از رضایتمندی و راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی ارزش تجاری برند در زمینه‌ی تجارت به تجارت را نشان می‌دهند. علاوه بر آن، یافته‌ها اثر مثبت راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی رضایتمندی نشان می‌دهند.
این پژوهش به بررسی درک مدیران بازاریابی به اینکه چگونه عمل بازاریابی با هدف افزایش رضایتمندی می‌تواند ارزش تجاری برند را تحت تأثیر قرار دهد، پرداخته است. مدیران بازاریابی با مدارک و شواهد چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن رضایتمندی و ارزش تجاری برند با راه‌گزینی هزینه را ارائه می‌کنند.

واژگان کلیدی: ارزش تجاری برند، رضایتمندی، راه‌گزینی هزینه‌ها، مدیریت برند، سرویس‌های حرفه‌ای، تجارت به تجارت، بازاریابی تجارت به تجارت.

 

ادامه مطلب

 
 
هنر برندینگ ملی/ارزش برندینگ ملی و نقش دولت و بخش هنر و فرهنگ

نویسنده:

منصوره صادقي

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي

sadeghi.mansoure2701@gmail.com

 

چکیده TMBA:

برندینگ ملی اشاره به کاربرد "تکنیکهای ارتباطات بازاریابی به منظور ترویج یک تصویر ملی" دارد. مطالبی که در این باره نوشته شده اند، بخش هنر و فرهنگ را بعنوان روشی موثر در بهبود بخشیدن به یک تصویر ملی دریافته اند. این مقاله ارتباط میان بخش هنر و فرهنگ و ارزش برند را بررسی می کند، و نقش دولت در این ارتباط را در بیش از 50 کشور ارزیابی می نماید. ما دریافته ایم که از آنجاییکه هم بخش هنر و فرهنگ و هم وزارت فرهنگ با ارزش برند یک کشور همبستگی دارند، وجود یک وزارتخانه اختصاصی اثرات بخش هنر و فرهنگ را بر روی ارزش برند کاهش می دهد. واژگان کلیدی: برندینگ ملی، شهرت ملی، قدرت نرم، سیاست فرهنگی، بخش خلاقیت، بخش هنر، وزارتخانه هنر و فرهنگ.

 

ادامه مطلب

 
 
تحول سازمانی-تحول نهادی

نویسنده:

افروز پروین

کارشناسی ارشد مدیریت IT و صنعتی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمدی

 

چکیده TMBA:

در زمان کنونی سازمانها به صورت فرایندهای محیطی پویا، با تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با عوامل محیطی سازگار نمایند. برای مثال تقریباً هر سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگهای گوناگون سازگار نمایند. سیاستها و روشها یا ملیتها باید تغییر کند تا سازمان بتواند نیروی کار مختلف از نژادها، گروهها و ملیتها را جذب نماید.

با نگاهی به روند اجتماعی در دهه های اخیر به این نتیجه می رسیم که سازمانها باید خود را با تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد، سازگار نمایند. اگر قرار است یک سازمان ادامه حیات بدهد و بخواهد بقای خود را تضمین نماید، باید در برابر  تغییراتی که در محیط رخ می دهد از خود واکنش مناسب نشان دهد. از این رو تغییرات برنامه ریزی شده، در گرو تغییراتی است که در رفتار افراد گروههای مشغول در سازمان رخ می دهد و سازمان می تواند با استفاده از آنها افراد و کارکنان خود را وادار کند رفتارهای متفاوتی در پیش گیرند و در شیوه انجام وظیفه و رابطه متقابل با همکاران، تجدیدنظر کنند.

 

واژگان کلیدی: تحول، تحول سازمانی، انواع تحول

 

ادامه مطلب

 
 
استراتژیهای قیمت گذاری آنلاین

نویسندگان:

زهره محمدعلی نژاد

sh.alinejhad19602@yahoo.com

افروز اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال رشد

Afrooz.akbari91@gmail.com

مرضیه فریدی ماسوله

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

مدرس دانشگاه گیلان

faridi.Marzieh@yahoo.com

 

چکیده TMBA:

اینترنت و به طور کلی دنیای الکترونیک همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر خود کرده است. به تبع آن بازارها نیز دچار تغییرات ماهیت و شکلی شده اند. به این بازارها که در اثر تأثیر و به کارگیری دنیای الکترونیک شکل گرفته اند، بازارهای الکترونیک گفته می شود. همانطور که ماهیت بازار تغییر کرده است. قابل پیش بینی است که سایر موارد وابسته به آن نیز تغییر کند. ازجمله این موارد استراتژیهای قیمت گذاری است که می بایستی متناسب با نوع بازار تغییر کند. در این مقاله کوشش شده است استراتژیهای قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک معرفی و به طور مختصر تشریح شود.

 

واژگان کلیدی: قیمت، بازار الکترونیک، قیمت گذاری، آنلاین

 

ادامه مطلب

 
 
اهمیت بازاريابی رابطه مند و اثر آن بر وفاداری مشتريان

نویسندگان:
سید سجاد محتشم
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید،موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
Sajjad.mohtasham@gmail.com
سیده هدیه تندکار
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Tondkaar@yahoo.com

 

چکیده TMBA:
در عصر حاضر، تغييرات به سرعت در بخشهای تولیدی و خدماتی رخ می دهد. اين تغييرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهيت رقابت تأثير گذاشته است. جای تعجب نيست که در اين محيط پرچالش همراه با تغييرات شتابنده، سازمانها و شرکتها مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغيير دهند و کمتر روی محصولات و خدمات و بيشتر روی مشتريان متمرکز شوند و به جای ديد کوتاه مدت، ديد بلندمدت داشته باشند، در دنيای امروز خريداران برای تصميم گيري در فرآيند خريد با سؤالات بسياری روبه رو هستند. در اين محيط، سازمانها و شرکتها مجبور شده اند که برقراری ارتباط با مشتريان و وفادار نمودن آنها را در اولويتهای کاری خود قرار دهند و برای دستيابی به موفقيت در يک بازار تکنولوژی محور، پيچيده و رقابتی به جست و جوی مواردی کليدی برای وفادار ساختن مشتريان بپردازند يکی از موارد، نفوذ در روابط مشتری با سازمان برای دستيابی به اطلاعات مزيتی در مورد مشتريان است، جهت رسیدن به این هدف استراتژیهای متعددی وجود دارد یکی از مهمترین این استراتژیها، استراتژی بازاريابی رابطه مند مبتنی بر ايجاد، توسعه و حفظ ارتباط با خريداران می باشد.

واژگان کليدي: بازاریابی، بازاريابی رابطه مند، وفاداری مشتریان، تغییرات بازار

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 115 صفحه بعد